Projekty unijne - zapisy na kursy

Wyszukaj kurs w naszej bazie

Uprawnienia spawalnicze i energetyczne u nas

Indywidualne kursy pod Twoje potrzeby

Aktualności

Uprawnienia UDT – częste pytania

Jakie są obecnie typy uprawnień na wózki? Od dnia 1 czerwca 2019 r. wcześniejszy podział typów uprawnień na wózki I, II, III WJO został zastąpiony przez dwie kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT. Obecnie obowiązujące poziomy kategorii uprawnień to: niższa – na najczęściej spotykane wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków ze zmiennym wysięgiem oraz bez możliwości unoszenia osób wraz z ładunkiem (stara kategoria II i III WJO), wyższa – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, w tym te ze zmiennym wysięgiem oraz możliwością unoszenia osób wraz z ładunkiem (stara kategoria I WJO). Kategoria ta uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych typów wózków jezdniowych z kategorii niższej. Jak długo są ważne uprawnienia z UDT – różne sprzęty. Na 5-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – z wysięgnikiem lub możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem. 5-letni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak: ładowarki teleskopowe; wózki jezdniowe z możliwością unoszenia operatora i ładunku; podesty ruchome przejezdne; suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego i specjalnego); żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące, pokładowe, pływające, szynowe, kolejowe i na pojazdach kolejowych. Na 10-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – bez wysięgnika i możliwości unoszenia operatora wraz z ładunkiem. 10-letni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak: wózki wysokiego składowania; wózki z siedziskiem; wózki podestowe; wózki prowadzone; podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe, na pojazdach kolejowych; układnice; wyciągi towarowe; suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego); żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne. Jak wygląda egzamin UDT na wózki? Egzamin przeprowadzany jest w miejscu odbywania szkolenia, składa sią na niego: część teoretyczna w formie testów złożonych z 15 pytań, z których na 11 należy odpowiedzieć prawidłowo. Czas na rozwiązanie zadań to 30 min. Pozytywny wynik teorii pozwala przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT. część praktyczna, podczas której należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie związane z codzienną obsługą techniczną i wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi urządzenia. Ćwiczenia odbywają się na naszym wózku, na placu manewrowym przy salach szkoleniowych. Wszystkie manewry przewidziane do egzaminu są omawiane i ćwiczone na kursie. Co jeśli nie zdam egzaminu UDT? Aby ponownie podejść do egzaminu UDT należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i poczekać na wyznaczenie nowego terminu egzaminu. Jak sprawdzę czy moje uprawnienia z UDT są ważne? Sprawdzisz to na stronie https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/wyk-zaw-kwa Jakie uprawnienia otrzymam po ukończonym kursie? Kursant po zdaniu egzaminu UDT otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT – dokument uprawniający do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Uprawnienia są ważne na terenie całego kraju. Czy z uprawnieniami UDT mogę pracować za granicą? W zależności od kraju mogą występować różnice w uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Jak długo trzeba czekać na egzamin? Urząd Dozoru Technicznego wyznacza termin egzaminu do 30 dni od dnia zgłoszenia. Kiedy po zdaniu egzaminu otrzymam zaświadczenie? Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT wydaje i przesyła do nas ok. 3-4 tygodni. Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczeń informujemy kursantów o możliwości odbioru. Czy do szkolenia potrzebne są badania lekarskie? Do uczestnictwa w kursie kierujemy na badania lekarskie dla bezpieczeństwa. Koszt wynosi około 50zł. Na jakiej podstawie wygasają „stare” uprawnienia? Do 9 stycznia 2018 roku dopuszczalne było operowanie wózkami jezdniowymi na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez zakład pracy. Jednak sytuacja ta zmieniła się za sprawą Rozporządzenia podpisanego 15 grudnia 2017 roku. Rozporządzenie zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Wszyscy operatorzy posługujący się imiennymi zezwoleniami lub legitymacjami wydawanymi przez firmy szkoleniowe muszą podnieść swoje kwalifikacje i zdać państwowy egzamin po upływie wyznaczonych terminów. Po zdaniu egzaminu prowadzonego  przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają zaświadczenie uprawniające do obsługi wózka jezdniowego. Do kiedy są ważne uprawnienia imienne? Ważność imiennych uprawnień na wózki widłowe wygląda następująco: •             Uprawnienia wydane do 31.12.2004r. będą ważne do 31.12.2023r. •             Uprawnienia wydane do 31.12.2014r. należy przedłużyć przed upływem 31.12.2026r. •             Uprawnienia wydane po 1.01.2015r. do 10.08.2018 będą uznawane za ważne nie dłużej niż do 31.12.2027r. Niezależnie od wyżej podanych terminów zmiana pracodawcy powoduje automatyczną utratę ważności zezwoleń imiennych. Co zmieniło się z ważnością uprawnień UDT? W 2019 roku zostało wprowadzone Rozporządzenie określające termin ważności uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków jezdniowych, dostępne pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001008 Co z ważnością zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT wydawanych na czas nieokreślony? Były one ważne do dnia 1 stycznia 2024 roku. Zalicza się do nich również zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 czerwca 2019 r. Aby przedłużyć  ważność uprawnień należało na 3 miesiące przed powyższym terminem, czyli do 30 września 2023 roku złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Osoby, które nie przedłużyły ważności uprawnień UDT muszą od nowa, tj. po dniu 01.01.2024 r. uzyskać na nowo uprawnienia UDT.

Kursy unijne – edycja 2024

Szukasz dofinansowania dla siebie? My pomożemy je zdobyć! Pomagamy w formalnościach (od naboru po końcowe rozliczenie). Wpłacany przez uczestnika koszt przy kursach dla osób zgłaszających się indywidualnie to tylko kilka % wartości. Staramy się tworzyć ofertę pod oczekiwania uczestników (w granicach naszych możliwości). Absolwentom zapewniamy uznane certyfikaty i uprawnienia wydawane przez krajowe instytucje jak Warszawski Instytut Technologiczny, Urząd Dozoru Technicznego, Górnośląski Instytut Technologiczny i inne. Trwa realizacja dwóch zasadniczych grup projektów na dofinansowania kursów dla: przedsiębiorstw – wniosek składa pracodawca na szkolenia dla siebie i swoich pracowników, indywidualnych osób fizycznych – uczestnik samodzielnie zapisuje się do projektu (w tym pracownicy bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody pracodawcy, a także osoby bezrobotne i inni). Istnieje także możliwość ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy. Wiemy, że trudno niekiedy rozeznać się w ofercie dofinansowań, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Projekty w trakcie realizacji: 1. KURSY ZA 5% CENY – KURSY ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. TRWAJĄ ZAPISY NA NABÓR 2024! Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i pośrednictwa pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zgłosić się do ZDZ. Planowana realizacja szkoleń: 2024 rok Zadzwoń teraz – 795 478 456 Przykładowe kierunki szkolenia - wciąż dodajemy nowe: OPIEKUNKA DZIECIĘCA. KOSMETYCZKA. SPAWACZ w metodach: MAG, TIG, gazowy, elektrodą otuloną (można wybrać 2 metody na 1 kurs). OPERATOR URZĄDZEŃ: wózków jezdniowych, suwnic, żurawi -tzw. HDS, podestów ruchomych – tzw. zwyżek i innych (można wybrać 2 urządzenia na 1 kurs). OPERATOR MASZYN: koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego, równiarki, pomp do mieszanki betonu (można wybrać 2 maszyny na 1 kurs). OPERATOR CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). MONTAŻYSTA rusztowań budowlano-montażowych metalowych. DRWAL-operator pił mechanicznych do ścinki drzew. FRYZJER. KUCHARZ. KRAWIEC. SPRZEDAWCA z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem w programie komputerowym. KELNER. CUKIERNIK. STOLARZ. LAKIERNIK samochodowy. TECHNOLOG robót wykończeniowych w budownictwie. Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości 5 % wartości szkolenia. Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy: Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców. Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Przerwy kawowe. ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne w Bazie Usług Rozwojowych. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską. Prowadzimy działalność szkoleniową, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN. Nadajemy uznane uprawnienia zawodowe poprzez współpracę z krajowymi instytutami. Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności – już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców. Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursach. DziałaniaWybierz kurs z naszej oferty i skontaktuj się z nami.Skompletuj wymagane dokumenty, my w tym pomożemy.Weź udział w naborze u operatora w wymaganym terminie.Załóż swoje konto w BUR (musisz mieć do tego również e-mail).Śledź wyniki naboru.Podpisz umowę z operatorem.Wpłać wkład własny na konto projektu (w terminie 10 dni od podpisania umowy).Zapisz się na wybrane kursy poprzez nadane przez Operatora ID wsparcia.Weź udział w kursach i egzaminach.Oceń szkolenie.Odbierz certyfikaty.Rozlicz się z operatorem. 2. PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW. INNE POZIOMY DOFINANSOWAŃ DLA MIKRO (1-9 PRACOWNIKÓW), INNE DLA POZOSTAŁYCH FIRM. TRWAJĄ ZAPISY NA NABÓR 2024! Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia pracująca – w tym pracodawca, pracownik. Pracownicy mogą korzystać z kursów poprzez zgłoszenie firmy przez pracodawcę. Pomagamy przedsiębiorstwom w określeniu potrzeb, typów uprawnień, informujemy o programie i czasie trwania kursów, przygotowujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie szkoleń. Planowana realizacja szkoleń: 2024 rok Zadzwoń teraz – 795 478 456 Kierunki szkoleń są uzgadniane z pracodawcą. Przedsiębiorstwo uzyskuje dofinansowanie do szkoleń w postaci pomocy de minimis. DziałaniaPracodawca wybiera kursy dla siebie i pracowników.Zebrane dokumenty zgłaszane są u operatora w wymaganym terminie.Firma prowadzi swoje konto w BUR.Pracodawca podpisuje umowę z operatorem.Firma wpłaca wkład własny na konto projektu.Pracownicy biorą udział w kursach i egzaminach.Pracodawca rozlicza się z operatorem. 3. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2024. DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH skierowanych przez pracodawców.Limity dofinansowania:Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie – 100%.Pozostałe przedsiębiorstwa: dofinansowanie – 80%. U nas przedsiębiorca może otrzymać bezpłatne wsparcie, które obejmuje: * analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,* pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),* doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,* pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,* ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa. KFS krok po kroku: Wybór szkoleń. 2. Uzupełnienie i złożenie wniosku w PUP. 3. Podpisanie umowy z Urzędem i ZDZ. 4. Realizacja szkolenia. 5. Przelanie środków na konto firmy przez PUP. 6. Wystawienie i rozliczenie faktury. 7. Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury). Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. | Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz skompletowania i uzasadnienia wniosku. Kto może skorzystać? O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Wysokość dofinansowania. Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi: 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania. Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracyw porozumieniu z Radą Rynku Pracy Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowychprocesów, technologii i narzędzi pracy. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lubwojewództwie zawodach deficytowych. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwiezwiązanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzinwielodzietnych. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniającychcudzoziemców. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganiesytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. Ubieganie się o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o kontakt z wyprzedzeniem.

Kosmetyczka 24.06.2024

Jest ostatnia chwila na zapisanie się na kurs. Zajęcia w małej kilkuosobowej grupie. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, odmładzających i leczniczych, ale też fachowe doradztwo zgodnie z potrzebami klientów – to kompetencje, które warto potwierdzić odpowiednim dokumentem. Biorąc pod uwagę, jak duża jest konkurencja w branży beauty, o atrakcyjności danej oferty nie decyduje jedynie cena, lecz również fachowość kadry. Zatrudniając pracowników mogących potwierdzić swoje umiejętności wiarygodnym certyfikatem, salony kosmetyczne wzmacniają swoją pozycję na rynku. Zajęcia - teoria i praktyka prowadzone są w gabinecie kosmetycznym! Zapraszamy!

OBSŁUGA KAS 17.06.2024 r.

Praktyczny kurs obsługi kas fiskalnych. Szukasz pracy jako sprzedawca, ale nie wiesz od czego zacząć?Zyskaj precyzję podczas zajęć praktycznych na kasach!Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych przepisów fiskalnych, obsługi klienta, przyjmowania reklamacji, raportowania i programowania kas!Na 2-3 dniowym szkoleniu doświadczony instruktor prezentuje i prowadzi ćwiczenia na najnowszych modelach kas fiskalnych. Każdy uczestnik ma dostęp do kas i ćwiczy tak długo, aż opanuje umiejętności.Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą dokładną i sprawną obsługę kas, poznają regulacje prawne dotyczące ich obsługi, a instruktor udziela na bieżąco wsparcia.Kurs szczególnie jest dedykowany osobom, które przed podjęciem pracy chcą nauczyć się obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych.Zyskaj umiejętności i pewność siebie! Zajęcia prowadzimy sprawnie, szybko i bezstresowo, w miłej atmosferze.Zapisy prowadzimy na bieżąco - koszt kursu to 290zł.Zajęcia prowadzimy w przestronnych salach szkoleniowych, w małej - maksymalnie 6-cio osobowej grupie. Obsługa klienta – kultura zawoduCechy i zasady dobrego handlowcaWystawianie faktur i rachunkówOrganizacja pracy kasjeraKody kreskoweOdpowiedzialność materialna pracownikaElektroniczne kasy sklepowe

Opiekunka dziecięca 17.06.2024

Praktyka w renomowanych przemyskich przedszkolach niepublicznych! Szukasz pracy? Chcesz nauczyć się czegoś nowego? Często z tych kierunków szkoleń korzystają też osoby planujące wyjazd za granicę. Chcesz pracować w kraju? Tym lepiej! Organizujemy zajęcia teoretyczne stacjonarnie lub online. Praktyka - w środowisku pracy pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów. Nie przegap okazji, bo praktycznie KAŻDY może skorzystać z naszych kursów! Zajęcia praktyczne realizujemy w kilku placówkach na terenie Przemyśla. W trakcie zajęć zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne. Przykładowy program szkolenia "Opiekun dziecięcy". Biologiczne podstawy rozwoju dzieckaPielęgnacja dzieckaPromocja i profilaktyka zdrowiaRozwój dzieckaMetodyka pracy z małym dzieckiem

Fryzjer 22.06.2024

Zapraszamy na szkolenie z zakresu fryzjerstwa. Szkolenie może zostać zakończone egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym - na uprawnienia czeladnika lub mistrza! Egzamin na mistrza jest cenny np. dla osób planujących otwarcie własnego biznesu lub np. przyjmowanie praktykantów ze szkół. Zapewniamy zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy, w profesjonalnym zakładzie fryzjerskim Program szkolenia: Higiena i bezpieczeństwo pracy Obsługa klienta i poradnictwo Podstawy chemiczne materiałów fryzjerskich Technologie fryzjerskie Elementy stylizacji fryzur Pracownia fryzjerska

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 24.06.2024 r.

Program kursu: 1.Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy2.Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”3.Metodyka praktycznej nauki zawodu4.Umiejętności dydaktyczne Celem jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.   Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

DRWAL-PILARZ 17.06.2024

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką oraz zdobyć niezbędne uprawnienia. Szkolenie w części Drwal przygotowuje do wykonywania pracy w lesie. Dodatkowo kursant przechodzi szkolenie i przystępuje do egzaminu na Uprawnienia do obsługi na pił mechanicznych do ścinki drzew przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Budowa i eksploatacja pilarek spalinowych. Stosowanie narzędzi pomocniczych. Organizacja pracy. Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Ścinka i obalanie drzew. Bezpieczne usuwanie złomów i wywrotów. Zabiegi pielęgnacyjne. Okrzesywanie drzew. Przerzynki drewna. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na pilarza-drwala przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy w lesie. Zdobywane uprawnienia: Książeczka operatora – dokument potwierdzający uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Drwal – ważny dokument – dokumentujący umiejętności w zakresie pracy w lesie. Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice, kask, napulśniki, nogawice antyprzecięciowe i inne.📌 Komplet naszych własnych, przygotowanych pił marki Husqvarna wraz z paliwem, smarami i innym osprzętem.📌 Środki ochrony indywidualnej. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy w lesie!

Stylizacja paznokci 26.06.2024

Zapraszamy - jeszcze zostało kilka wolnych miejsc! Program szkolenia zawiera takie zagadnienia jak: Zasady higieny i bezpieczeństwa w salonie stylizacji paznokciBudowa paznokciaWskazania i przeciwskazania do wykonywania zabiegu stylizacji paznokciChoroby paznokci i skóryPielęgnacja paznokci u dłoni i stópObsługa frezarkiManicure i pedicure hybrydowyManicure i pedicure żelowyPrzedłużanie paznokciZdobienie paznokci Zajęcia - teoria i praktyka prowadzone są w gabinecie kosmetycznym!

HDS z egzaminem UDT 26.06.2024

Szkolenie OPERATOR ŻURAWI PRZEWOŹNYCH I PRZENOŚNYCH przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać żurawie oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę żurawi są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy operatora żurawi. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wiadomości o dozorze technicznym. Budowa żurawi. Podział stosowanych żurawi. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy. Zajęcia praktyczne. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na operatora żurawi przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na profesjonalnym żurawiu posiadającym wszelkie wymagane atesty Urzędu Dozoru Technicznego. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem na profesjonalnym sprzęcie. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy.

KOPARKI, MASZYNY BUDOWLANE 17.06.2024

Zaczynamy szkolenie z uwagi na przerwę technologiczną w firmach budowlanych. To dobry moment dla osób zatrudnionych jako operatorzy na uzupełnienie uprawnień. Zapraszamy na najbliższą edycję kursów operatorów: operator koparko-ładowarki (klasa III - wszystkie), operator koparki jednonaczyniowej (klasa III - do 25ton, klasa I - powyżej 25 ton - wszystkie), operator ładowarki jednonaczyniowej (klasa III - do 20 ton, klasa I - powyżej 20 ton - wszystkie), operator spycharki (klasa III - do 110 kW, klasa I - wszystkie), operator równiarki (klasa I - wszystkie), operator walca drogowego (klasa II - wszystkie). Więcej informacji pod nr tel.: 795 478 456 kursy@zdz-przemysl.com

Dofinansowania dla przedsiębiorstw na szkolenia

Zgłoś się do nas, pomagamy w określeniu kierunków szkolenia i w aplikowaniu o środki! Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła już II nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Przemyśl oraz powiatów: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego oraz subregionu przemyskiego muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 60 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynku krócej niż 60 dni kalendarzowych wymóg ten musi być zachowany nieprzerwanie od momentu rejestracji podmiotu we właściwym rejestrze lub ewidencji). Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy lub pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (termin ten nie dotyczy samozatrudnionych). Wsparcie w ramach projektu jest dedykowane w szczególności do następujących grup docelowych oraz rodzajów usług: przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie) lub pracodawcy niebędący przedsiębiorcami posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. w obrębie subregionu przemyskiego miasto Przemyśl, Jarosław, Przeworsk; usługi rozwojowe w zakresie umiejętności cyfrowych; usługi rozwojowe w zakresie umiejętności „zielonych”; pracownicy w wieku powyżej 55 roku życia; usługi rozwojowe prowadzące do uzyskania lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zarejestrowanym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadające nadany kod kwalifikacji. Limity dofinansowania: mikroprzedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł małe przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 60%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 75 000 zł średnie przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 50%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 100 000 zł pracodawca nie będący przedsiębiorcą: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na pracodawcę- 40 000 zł Źródło: https://funduszuslugrozwojowych2.parr.pl/ogloszenie-o-ii-naborze-formularzy-zgloszeniowych-do-projektu-findusz-uslug-rozwojowych-ii-wsparcie-przedsiebiorcow-i-pracodawcow-oraz-ich-pracownikow-z-subregionu-przemyskiego

KUCHARZ 18.06.2024

Uczestników przygotowujemy do zaliczenia egzaminu na czeladnika lub mistrza, lub wyłącznie z zaświadczeniem z ZDZ (tańsza opcja). W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomiiNowoczesne urządzenia w gastronomiiTechnologia sporządzania potraw Estetyka podawania potraw Ocena jakościowa surowcówWdrażanie systemu HACCP. Procedury i dokumentacja

24.06.2024 Wózki z egzaminem UDT

Prowadzimy szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków widłowych. W celu spełnienia kryteriów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego przy opracowywaniu programu uwzględniamy minimalne wymagania Urzędu dotyczące programów szkoleń. JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA: Zajęcia teoretyczne obejmują przygotowanie kursantów w formie wykładów i testów. Zajęcia praktyczne prowadzone są na naszym sprzęcie - wózku jezdniowym. Każdy kursant opanowuje kierowanie wózkiem pod okiem instruktora. Zajęcia przez cały kurs oraz egzamin odbywają się na tym samym sprzęcie, w tym samym miejscu. CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA NAJBLIŻSZYM KURSIE? Opanujesz samodzielne wykonywanie zadań operatora wózków jezdniowych podnośnikowych. Będziesz sprawnie manewrować wózkiem z zachowaniem zasad BHP. Poznasz wiadomości z ładunkoznawstwa. Zdobędziesz wiedzę na temat dozoru technicznego. Nauczysz się czynności operatora wózka przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Zyskasz większą pewność siebie w pracy. Przygotujesz się do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. JAK SZYBCIEJ ZNAJDZIESZ PRACĘ: Zdobądź zaświadczenie UDT - jedyne ważne w Polsce uprawnienia operatorów wózków. Opanuj podstawowe umiejętności wymagane od operatorów. Poznaj zasady gospodarki magazynowej. Naucz się obsługiwać oprogramowanie na innych kursach np. na kursie "Fakturowanie komputerowe". Wyrób w sobie dokładność, sumienność, zaangażowanie. Pamiętaj, że w pracy operatora istotna jest umiejętność współpracy w zespole. Pomyśl o zdobyciu dodatkowych uprawnień, np. operatora HDS. Kursy w ZDZ mają na celu przybliżenie Ciebie do rynku pracy - skorzystaj już z najbliższego szkolenia. Cena: 1000 zł/osobę

Spawanie 26.06.2024

Dla absolwentów tego kursu czekają oferty pracy od lokalnych pracodawców! Uprawnienia spawaczy zdobyte u nas są honorowane w całej Europie. Rozpoczynamy od teorii, następnie ćwiczenia odbywają się w spawalni, na końcu egzamin z wydaniem uprawnień. Spawacze po odpowiednim przeszkoleniu i z praktycznymi umiejętnościami są obecnie bardzo pożądanymi pracownikami. A jak wiemy popyt na fachowców wiąże się również z wysokimi zarobkami. Dlatego uruchomiliśmy kolejne nabory na kurs spawania MAG, MIG, MMA, GAS, TIG. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.) Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu (spawarek, narzędzi warsztatowych, specjalnie zakupionej stali do wykonywania próbek itp.). W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo. Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują: książeczkę spawacza,świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), honorowane na całym świecie. U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody: 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną. 131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego). 135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego). 136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym). 138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym). 141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu). 311 - spawanie gazowe blach. 311 - spawanie gazowe rur. Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata. Ręczne cięcie tlenowe. Ręczne cięcie plazmowe. Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat. Nasza jednostka szkoleniowa posiada atest wydany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) Wybór metody, kierunku i sposobu uczestnictwa w kursie możliwy na pierwszy spotkaniu. Szkolenie indywidualne w elastycznych terminach. Możliwe rodzaje materiałów:👉 Stal niestopowa.👉 Stal nierdzewna.👉 Aluminium. Zdobywane uprawnienia: Świadectwo egzaminu spawacza – dokument wydawany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej – dokument tłumaczony na j. angielski/niemiecki/francuski. Książkę spawacza – ważny dokument – rozpoznawalny w Polsce dokumentujący przebieg kariery spawacza (kursy, uprawnienia, egzaminy, wykonywaną pracę) Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice spawalnicze.📌 Komplet materiałów spawalniczych (stale, próbki, elektrody) - spawasz bez ograniczeń.📌 Środki ochrony indywidualnej. Trudno Ci znaleźć coś dla siebie? Jeżeli chcesz rozeznać się w ofercie dofinansowań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami! Napisz wiadomość w formularzu zgłoszeniowym lub zadzwoń!

Szkolenia i uprawnienia w ZDZ

Śledzimy na bieążco nabory, pomagamy w formalnościach dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze.

Na czym skorzystasz u nas

Nasza działalność i misja – przeczytaj o nas więcej.

Kursy zawodowe nadają profesjonalne umiejętności i uprawnienia do wykonywania pracy w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach.

Szkolisz się w krótkim czasie i przyjaznej atmosferze.

Zdobywasz umiejętności praktyczne, które wykorzystasz w swojej pracy.

Absolwenci naszych kursów osiągają wysokie wyniki zdawalności.

Bezpłatnie – w biurze jak i przez telefon dowiesz się u nas o zawodach, projektach UE, uprawnieniach i certyfikatach niezbędnych na rynku pracy.

Staramy się pomóc każdemu.

Zadzwoń, wstąp do naszego biura lub wyślij e-mail.

KURSY I UPRAWNIENIA

Uzyskaj przydatne Tobie umiejętności, zadbaj o siebie.

Popularne branże

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Kursy dostępne również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 17.06.2024 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III
 • 17.06.2024 Operator koparki jednonaczyniowej klasy I
 • 17.06.2024 Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III
 • 17.06.2024 Operator koparkoładowarki

Wózki, eksploatacja dźwignic

Wózki, eksploatacja dźwignic

Kursy dostępna również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Urzędu Dozoru Techniczego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 24.06.2024 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • 24.06.2024 Operator suwnic
 • 24.06.2024 Operator żurawi przenośnych
 • 26.04.2024 Operator podestów ruchomych

Spawanie, obróbka metali, CNC

Spawanie, obróbka metali, CNC

Zajęcia na profesjonalnym sprzęcie, maksimum praktyki, dostęp do dowolnej ilości materiału podczas zajęć. Umiejętności spawaczy certyfikuje u nas Instytut Spawalnictwa.

Najbliższe terminy:
 • 26.06.2024 Spawanie metodą MAG, TIG, gazowe, elektryczne
 • 26.06.2024 Ręczny przecinacz plazmą
 • 26.06.2024 Tokarz-frezer
 • 26.06.2024 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Mamy własną komisję egzaminacyjną nadającą uprawnienia w grupie I, II, III.

Najbliższe terminy:
 • 26.06.2024 Elektryk
 • 26.06.2024 Uprawnienia energetyczne grupy I.
 • 26.06.2024 Uprawnienia energetyczne grupy II.
 • 26.06.2024 Uprawnienia energetyczne grupy III.

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Kursy ADR cieszą się u nas prawie 100% zdawalnością.

Najbliższe terminy:
 • 28.06.2024 ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
 • 28.06.2024 Obsługa stacji paliw, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, obsługa akumulatorów
 • 27.06.2024 Wulkanizator
 • 27.06.2024 Lakiernik samochodowy

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w biurze rachunkowym.

Najbliższe terminy:
 • 19.06.2024 Kadry i płace
 • 19.06.2024 ABC przedsiębiorczości
 • 17.06.2024 Fakturowanie komputerowe
 • 19.06.2024 Księgowość wspomagana komputerowo

Kasy fiskalne, fakturowanie, waluty

Kasy fiskalne, fakturowanie, waluty

Szkolenia na sprzęcie i oprogramowaniu stosowanym w rzeczywistych warunkach pracy w sklepach, kantorach i hurtowniach.

Najbliższe terminy:
 • 18.06.2024 Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
 • 18.06.2024 Kasjer walutowy
 • 18.06.2024 Sprzedawca - fakturzysta -

Budownictwo

Budownictwo

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy na budowach oraz w przygotowanych warsztatach.

Najbliższe terminy:
 • 24.06.2024 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • 24.06.2024 Murarz-zbrojarz-betoniarz
 • 24.06.2024 Glazurnik

Akademia piękna

Akademia piękna

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w salonach urody i SPA.

Najbliższe terminy:
 • 24.06.2024 Stylizacja paznokci
 • 24.06.2024 Stylizacja brwi i rzęs
 • 24.06.2024 Kosmetyczka

Gastronomia i kulinaria

Gastronomia i kulinaria

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w prawidziwych kuchniach przemyskich lokali.

Najbliższe terminy:
 • 18.06.2024 Pomoc kuchenna z elementami carvingu
 • 18.06.2024 Cukiernik
 • 18.06.2024 Kucharz
 • 18.06.2024 Kelner-barman-barista

Leśnictwo i ogrodnictwo

Leśnictwo i ogrodnictwo

Zapewniamy praktykę w lesie.

Najbliższe terminy:
 • 17.06.2024 Drwal - pilarz
 • 17.06.2024 Operator pił mechnicznych do ścinki drzew
 • 17.06.2024 Obsługa kos spalinowych

BHP, p.poż.

BHP, p.poż.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie i online.

Najbliższe terminy:
 • 24.06.2024 BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • 26.06.2024 BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 26.06.2024 BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
 • 26.06.2024 Szkolenie BHP okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Technologie komputerowe

Technologie komputerowe

Szkolenia informatyczne dla początkujących, seniorów i nie tylko.

Najbliższe terminy:
 • 20.06.2024 Online bezpłatnie WORD online dla zapracowanych (6 x 4 godz.)
 • 20.06.2024 Online bezpłatnie EXCEL online w pracy biurowej (6 x 4 godz.)
 • 20.06.2024 Obsługa komputera
 • 20.06.2024 Kosztorysowanie komputerowe

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Najbliższe terminy:
 • 24.06.2024 Zarządzanie w Bed & Breakfast
 • 24.06.2024 Marketing internetowy w hotelarstwie
 • 24.06.2024 Organizacja aktywnego wypoczynku
 • 24.06.2024 Wychowawca kolonijny

Usługi i rzemiosło

Usługi i rzemiosło

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy z mistrzem.

Najbliższe terminy:
 • 21.06.2024 Kurs kroju i szycia
 • 21.06.2024 Stolarz meblowy
 • 21.06.2024 Tapicer
 • 21.06.2024 Wędliniarz

Różne, inne specjalności

Różne, inne specjalności

Opisz umiejętności jakie chcesz posiadać, a my stworzymy szkolenie.

Najbliższe terminy:
 • 24.06.2024 Lakiernik meblowy
 • 24.06.2024 Stolarz

Pedagogika i rozwój osobisty

Pedagogika i rozwój osobisty

Szkolenia instruktorów praktycznej nuaki zawodu.

Najbliższe terminy:
 • 24.06.2024 Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • 24.06.2024 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - szkolenie wyjazdowe (Krynica Zdrój)
 • 24.06.2024 Metody radzenia sobie ze stresem połączone z warsztatami jogi
 • 24.06.2024 Mediacje - szkolenie bazowe

Opieka i ochrona zdrowia

Opieka i ochrona zdrowia

Każda opiekunka odbywa zajęcia praktyczne w przedszkolach i żłobkach.

Najbliższe terminy:
 • 17.06.2024 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 17.06.2024 Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji izarządzania rozwojem placówki
 • 17.06.2024 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • 17.06.2024 Komunikacja wewnętrzna izewnętrzna w placówce medycznej(w tym m.in. zpacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem iprzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

Płatności

Opłat za kurs należy dokonywać na rachunek bankowy:

Odbiorca:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Nazwa Banku:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Numer Konta:

46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

W tytule proszę wpisać “Opłata za kurs .....” (należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika)

SZKOLIMY PRZEZ PRAKTYKĘ.

W przyjaznych warunkach zdobywasz szybko konkretne kompetencje zawodowe.

Nasz personel prowadzi Cię przez cały proces szkolenia, aż do przekazania dokumentów.

Ćwiczysz na profesjonalnym sprzęcie w realnym środowisku pracy.

Zapewniamy Tobie wysoką zdawalność poprzez solidne przygotowanie do certyfikacji.

Zbliżające się kursy

26.06.2024

Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

16H

Egzamin na uprawnienia Gr. II przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Uprawnienia energetyczne grupy I.

16H

Egzamin na uprawnienia Gr. I przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.06.2024

Operator koparko-ładowarek kl. III (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.06.2024

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.06.2024

Walce drogowe kl. II (wszystkie typy)

102H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.06.2024

Operator koparek jednonaczyniowych kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.06.2024

Równiarki kl. I (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.06.2024

Spycharki kl. III (do 110kW)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.06.2024

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

80H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.06.2024

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.06.2024

Księgowość

90H

Szkolenie w biurze rachunkowym na wybranym przez kursantów programie księgowym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06,2024

Kadry i płace

60H

Szkolenie w biurze rachunkowym na programie Płatnik i innych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Ręczne cięcie tlenowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Ręczne cięcie plazmowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.06.2024

Spawanie MAG, TIG, elektrodą otuloną, gazowe

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.06.2024

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

24H

Egzamin na miejscu w ZDZ przeprowadzony przez komisję Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.06.2024

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

80H

Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

20.06.2024

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

80H

Szkolenie w zakładzie produkcyjnym w rzeczywistych warunkach pracy pod okiem mistrza

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

18.06.2024

Kucharz

80H

Szkolenie pod okiem mistrza kuchni

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.06.2024

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

80H

Szkolenie praktyczne w salonie kosmetycznym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dofinansowania i projekty

Naszym klientom zapewniamy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.