Baza Kursów

Nasze Kursy
Spawanie, obróbka metali, CNC
Nazwa Kursu Opis Kursu
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po ukończeniu kursu spawacz metodą MAG zna:
zasady spawania stali metodą MAG drutem elektrodowym litym i/lub drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym i/lub drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur,
oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
obróbkę cieplną złączy spawanych,
niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania złączy spawanych,
zapobieganie powstawaniu niezgodności spawalniczych,
sposoby usuwania niezgodności spawalniczych,
przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

Po ukończeniu kursu spawacz umie:
przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
dobierać parametry spawania,
wykonywać spoiny pachwinowe w złączach blach i rur zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

ZARYS PROGRAMU:
Procesy spajania i pokrewne spawaniu, Rysunek techniczny w spawalnictwie, Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Podstawy elektrotechniki, Urządzenia i sprzęt do spawania, Technika i technologia spawania, Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, Instruktaż wstępny, Ćwiczenia

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód spawacza

Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po ukończeniu kursu spawacz metodą TIG zna:
zasady spawania TIG stopiwem litym (drut/pręt) – 141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur ze stali,
oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
obróbkę cieplną złączy spawanych,
niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania złączy spawanych,
zapobieganie powstawaniu niezgodności spawalniczych,
sposoby usuwania niezgodności spawalniczych,
przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

Po ukończeniu kursu spawacz umie:
przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
dobierać parametry spawania,
wykonywać spoiny pachwinowe w złączach blach i rur zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

ZARYS PROGRAMU:
Procesy spajania i pokrewne spawaniu, Rysunek techniczny w spawalnictwie, Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Podstawy elektrotechniki, Urządzenia i sprzęt do spawania, Technika i technologia spawania, Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, Instruktaż wstępny, Ćwiczenia
MINIMALNE RAMY CZASOWE:

80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód spawacza

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po ukończeniu kursu spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) spawacz zna:
zasady spawania łukowego elektrodą otuloną w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur,
oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
obróbkę cieplną złączy spawanych,
niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania złączy spawanych,
zapobieganie powstawaniu niezgodności spawalniczych,
sposoby usuwania niezgodności spawalniczych,
przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

Po ukończeniu kursu spawacz umie:
przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
dobierać parametry spawania,
wykonywać spoiny pachwinowe w złączach blach i rur zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

ZARYS PROGRAMU:
Procesy spajania i pokrewne spawaniu, Rysunek techniczny w spawalnictwie, Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Podstawy elektrotechniki, Urządzenia i sprzęt do spawania, Technika i technologia spawania, Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, Instruktaż wstępny, Ćwiczenia

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód spawacza

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.