Baza Kursów

Nasze Kursy
Gastronomia i kulinaria
Nazwa Kursu Opis Kursu
Cukiernik

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uczestnicy kursu będą wiedzieć, jakie są: zasady magazynowania produktów cukierniczych i ciastkarskich, zabezpieczenia przeciwporażeniowe maszyn i urządzeń elektrycznych,  zagrożenia występujące podczas obsługi środków transportu, procesy technologiczne wytwarzania produktów cukierniczych i ciastkarskich, warunki przechowywania produktów cukierniczych i ciastkarskich, różnice  cech i właściwości wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,  warunki przechowywania surowców i dodatków stosowanych w cukiernictwie, przepisy prawa oraz regulaminy z zakresu kontroli sprawności maszyn i urządzeń cukierniczych i ciastkarskich, przepisy prawa oraz regulaminy z zakresu ochrony jakości półproduktów i produktów ciastkarskich i cukierniczych.

ZARYS PROGRAMU:
Sporządzanie ciast, kremów, mas i innych wyrobów ciastkarskich; Dekoracji i wykańczanie wyrobów ciastkarskich; przygotowanie deserów cukierniczych oraz lodów; a także magazynowanie i ocena surowców, przechowywania i ekspedycji wyrobów cukierniczych oraz obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu cukiernika oraz zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych- wymazy

Dietetyk

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Szkolenie ma na celu m. in.: zapoznanie słuchaczy z zasadami żywienia dietetycznego; zapoznanie z rodzajami diet i odpowiedniego ich doboru w zależności od różnego rodzaju schorzeń chorobowych.

ZARYS PROGRAMU:
Zbiorowe żywienie, Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP, Obowiązki intendentki szkolnej, Układanie jadłospisu, Bezpieczeństwo i higieny pracy, Kontrola i nadzór jakości wykonania potraw

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu dietetyk oraz zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych- wymazy

Garmażer

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem szkolenia jest poznanie zasad żywienia, organizacji produkcji, przepisów kulinarnych.

ZARYS PROGRAMU:

Ocena jakości surowców gastronomicznych; przygotowanie i obróbka wstępna surowców; przygotowanie półproduktów; obróbka cieplna; chłodzenia i zamrażania; oraz wykańczania wyrobów garmażeryjnych; a także odpowiedniego doboru maszyn i urządzeń gastronomicznych do określonych czynności i właściwego posługiwania się nimi.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych- wymazy

Kelner / Barman / Barista (specjalność do wyboru)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera i lub barmana.

ZARYS PROGRAMU:

Kursanci w zależności od wybranej specjalności zostaną zapoznani z: I. Kelner: zasadami rozliczeń kelnerskich; sposobami sporządzania oraz podawania potraw i napojów; planowaniem wyżywienia; obsługą przyjęć okolicznościowych oraz obsługą gości hotelowych. II. Barman: informacjami dotyczącymi wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia; różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania; organizacji pracy i czynności związanych z przygotowaniem baru do przyjęcia gości; technik sporządzania oraz sposobów serwowania napojów i koktajli, a także pracy za barem; dokumentacji obowiązującej w barze oraz sposobami jej prowadzenia. III. Barista: przyrządzania różnego rodzaju kawy oraz kawowych drinków, a także wykonywania na ich powierzchni kunsztownych wzorów.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
Liczba godzin kursu uzależniona jest od wybranej specjalności.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych- wymazy

Kucharz małej gastronomii

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uczestnik szkolenia zna i rozumie elementarne fakty, zasady, procesy, pojęcia ogólne i zależności związane z wykonywaniem czynności jako kucharz  malej gastronomii

ZARYS PROGRAMU:

Przepisy BHP  i HACCP, Zasady obsługi malej gastronomii, Zasady racjonalnego żywienia oraz przepisy kulinarne, Zasady oceny jakości produktów i półproduktów spożywczych, Zasady przechowywania żywności, Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gastronomii, Podstawy organizacji pracy

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych- wymazy

Organizacja przyjęć okolicznościowych (catering)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z: zagadnieniami prawnymi związanymi z tworzeniem własnego przedsiębiorstwa; zasadami marketingu i jego znaczeniem dla działalności gospodarczej firmy oraz marketingową strategią działania firmy na rynku; zasadami obsługi przyjęć okolicznościowych; sposobami przygotowywania potraw i napojów; formami obsługi konsumenta.

ZARYS PROGRAMU:

Zagadnienia prawne związane z tworzeniem własnego przedsiębiorstwa; zasady marketingu i jego znaczenie dla działalności gospodarczej firmy oraz marketingowa strategia działania firmy na rynku; zasady obsługi przyjęć okolicznościowych; sposoby przygotowywania potraw i napojów; formy obsługi konsumenta.

 

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Piekarz

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej wyposażenia technicznego piekarni oraz umiejętności obsługi podstawowych maszyn i urządzeń piekarniczych, a także korzystania z prostych środków transportu wewnętrznego; wiedzy z zakresu technologii piekarskiej, w tym dotyczącej m.in.: sposobów przygotowywania surowców do produkcji, oceny organoleptycznej wyrobów piekarniczych, pomocniczych czynności wykonywanych przy sporządzaniu ciast, ręcznego dzielenia i kształtowania ciasta na podstawowe asortymenty pieczywa, magazynowania pieczywa i przygotowania go do ekspozycji.

 

ZARYS PROGRAMU:

Wyposażenie techniczne piekarni

Technologia piekarska

Maszyny i urządzenia

Zajęcia praktyczne

 

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych- wymazy

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.