Baza Kursów

Nasze Kursy
Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III
Nazwa Kursu Opis Kursu
Elektryk - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.

 

ZARYS PROGRAMU:
Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych i/lub energetycznych

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień tj.:
– zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
– rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Obsługa autoklawów

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Teoretyczne i techniczne podstawy sterylizacji, budowa urządzeń do sterylizacji, obsługa, naprawa i zasady konserwacji urządzeń do sterylizacji, przepisy bhp.

 

ZARYS PROGRAMU:
Eksploatacja i/lub dozór urządzeń do sterylizacji, obsługa, naprawa i zasady konserwacji urządzeń do sterylizacji, przepisy bhp.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień tj.:
– zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (G2)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych.
Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

ZARYS PROGRAMU:
Kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień tj.:
– zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
– rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych (G3)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania poszczególnych czynności eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach gazowych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych – gazowych.

 

ZARYS PROGRAMU:
Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, sieci i instalacji energetycznych

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień tj.:
– zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
– rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych (G1, G2, G3)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego celem uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych i/lub energetycznych (egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

 

ZARYS PROGRAMU:
Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych i/lub energetycznych

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień tj.:
– zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
– rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Elektromonter

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Teoretyczne i praktyczne przyuczenie słuchaczy do wykonywania zawodu elektromontera. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: elektrotechniki; materiałoznawstwa; technologii; rysunku zawodowego; urządzeń elektrycznych; oraz BHP.

 

ZARYS PROGRAMU:
Elektrotechnika; materiałoznawstwa; technologia; rysunek zawodowy; urządzenia elektryczne; oraz BHP.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
60 godzin

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.