Baza Kursów

Nasze Kursy
Opieka i ochrona zdrowia
Nazwa Kursu Opis Kursu
Opiekun/ka

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci.
Uczestnicy kursu:
– nabędą wiedzę teoretyczną związaną z wiekiem starczym;
– zapoznani zostaną z podstawowymi regulacjami prawnymi oraz potrzebami osób starszych;
– nabędą umiejętności przygotowywania posiłków w zależności od potrzeb podopiecznych;
– nabędą wiedzę związaną z właściwościami rozwojowymi dziecka, jego uwarunkowaniami psychologicznymi i medycznymi potrzebami oraz z przyczynami i objawami najczęściej występujących u nich chorób.

ZARYS PROGRAMU:
Biologiczne podstawy rozwoju. Pielęgnacja. Promocja i profilaktyka zdrowia. Rozwój. Metodyka pracy.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód opiekun/ka

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARYS PROGRAMU:
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.

Rozwój dziecka  w okresie wczesnego dzieciństwa.

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Kompetencje opiekuna dziecka.

Praktyka zawodowa.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
280 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

– aktualną książeczkę zdrowia i zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Pierwsza pomoc przedmedyczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

ZARYS PROGRAMU:
Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; Przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; Nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
24 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.