Baza Kursów

Nasze Kursy
Sprzedaż, waluty, marketing
Nazwa Kursu Opis Kursu
Techniki sprzedaży

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: projektowania sukcesu; zrozumienia drugiego człowieka; zamykania sprzedaży; obsługi klienta; wywierania pozytywnego wrażenia na kliencie; oraz właściwego sposobu prezentowania danego produktu.

ZARYS PROGRAMU:

Podstawowe informacje o sprzedaży

Techniki sprzedaży bezpośredniej

Techniki sprzedaży pośredniej

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Przedstawiciel handlowy

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie umiejętności prowadzenia skutecznej sprzedaży, w tym: prezentacji i autoprezentacji, kultury obsługi i pozyskania klienta. Nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych w obrębie zawodu sprzedawcy. Nabycie wiedzy z zakresu podstaw towaroznawstwa handlowego. Nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych stosowanych w transakcjach handlowych.

 

ZARYS PROGRAMU:

Przepisy związane z zawodem sprzedawcy

Towaroznawstwo handlowe, prezentacja produktu

Negocjacje, techniki wpływania na konsumenta, reklama i marketing

Typy konsumentów i techniki sprzedaży dostosowane do klienta, budowanie dobrego kontaktu z klientem

Dokumentacja handlowa i magazynowa

Rozliczanie i dokumentacja finansowa

Wystawianie rachunków i faktur, podatki w handlu

Etyka zawodu sprzedawcy

Kultura obsługi klienta, wygląd osobisty i zachowanie, savoir vivre sprzedawcy

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Sprzedawca / Handlowiec

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: organizacji stanowiska pracy; organizacji, techniki i form sprzedaży; podstaw towaroznawstwa, marketingu i reklamy stosowanych w handlu; dokumentacji handlowej a także podstaw obsługi klienta.

ZARYS PROGRAMU:
Przepisy związane z zawodem sprzedawcy

Towaroznawstwo handlowe, prezentacja produktu

Negocjacje, techniki wpływania na konsumenta, reklama i marketing

Typy konsumentów i techniki sprzedaży dostosowane do klienta, budowanie dobrego kontaktu z klientem

Dokumentacja handlowa i magazynowa

Rozliczanie i dokumentacja finansowa

Wystawianie rachunków i faktur, podatki w handlu

Etyka zawodu sprzedawcy

Kultura obsługi klienta, wygląd osobisty i zachowanie, savoir vivre sprzedawcy

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Magazynier

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Magazyniera i/lub Hurtownika – w zakresie: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

ZARYS PROGRAMU:
Odpowiedzialność materialna; Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej; Sporządzanie dokumentów magazynowych, Prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywanie inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; Kierowanie działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
Liczba godzin uzależniona jest od wybranej specjalności kursowej

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.

ZARYS PROGRAMU:
Obsługa klienta – kultura zawodu. Cechy i zasady dobrego handlowca. Wystawianie faktur i rachunków. Organizacja pracy kasjera. Kody kreskowe. Odpowiedzialność materialna pracownika. Elektroniczne kasy sklepowe.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
16 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Fakturowanie komputerowe

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania operacji fakturowania komputerowego, w tym: zapoznanie z obsługą programu i przygotowaniem do wystawiania faktur poprzez wprowadzenie danych firmy, kontrahentów, towarów i usług; zapoznanie z zasadami wystawiania faktur, faktur korygujących oraz faktur proforma; zapoznanie z zasadami ewidencjonowania faktur.

ZARYS PROGRAMU:

Administrowanie programem Subiekt: Konfiguracja programu. Sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych. Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych. Sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży. Sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe. Przeprowadzanie inwentaryzacji.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
24 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Telemarketing

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Przekazanie uczestnikom zasobu wiedzy i umiejętności związanej z telemarketingiem, w tym m.in.: prawidłowego schematu prowadzonych rozmów telefonicznych; treningu siły telemarketera oraz właściwej reakcji telemarketera na zgłaszane przez klientów obiekcje.

ZARYS PROGRAMU:

Techniki i narzędzia telemarketingu. Otwarcie tele-sprzedaży i prezentacja oferty. Finalizowanie rozmowy sprzedażowej. Obsługa trudnego Klienta .

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
60 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.