Baza Kursów

Nasze Kursy
Budownictwo
Nazwa Kursu Opis Kursu
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych, w tym podstaw: technologii stosowanych w budownictwie; materiałoznawstwa; rysunku technicznego; maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego; bhp na placu budowy; kalkulacji robót budowlanych; prac z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych; montażu sufitów podwieszanych; prac instalacyjnych, tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, tapeciarskich, a także przepisów prawnych związanych z budownictwem.

 

ZARYS PROGRAMU:

BHP i ochrona przeciwpożarowa, Dokumentacja budowlana, Materiały budowlane, Przygotowanie stanowiska roboczego, Szpachlowanie, tynkowanie i malowanie ścian, Tapetowanie, kładzenie tynków dekoracyjnych, Układanie glazury, terakoty i paneli podłogowych, Montowanie płyt gipsowo – kartonowych, Montaż podwieszanych sufitów

 

 

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku technolog robót wykończeniowych

Cieśla

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań zawodowych cieśli, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót ciesielskich; wykorzystywania w pracach ciesielskich maszyn, urządzeń i narzędzi; prawidłowego oceniania przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w wyrobach ciesielskich; wykonywania podstawowych prac ciesielskich zgodnie z zasadami bhp.

ZARYS PROGRAMU:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie robót ciesielskich; Wykorzystywanie w pracach ciesielskich maszyn, urządzeń i narzędzi; Ocenianie przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach ciesielskich; Wykonywanie prac ciesielskich na poziomie przyuczenia do zawodu; Zachowanie w pracy zasad bhp.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód cieśla

Dekarz

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań zawodowych dekarza, w tym: czytania dokumentacji budowlanej, obsługi maszyn i sprzętu, doboru materiałów stosowanych przy robotach dekarskich, przygotowania stanowiska pracy, wykonywania pokryć dachowych różnymi materiałami.

 

ZARYS PROGRAMU:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie robót dekarskich; Wykorzystywanie w pracach dekarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; Ocenianie przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach dekarskich; Wykonywanie prac dekarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; Zachowanie w pracy zasad bhp.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód dekarza

Kosztorysowanie robót budowlanych

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych – również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkich podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie.

 

ZARYS PROGRAMU:

Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych.

 

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– uczestnicy kursu powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym

Monter instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz instalacji z rur miedzianych (specjalność do wyboru)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy w zawodzie montera wewnętrznych instalacji budowlanych. Słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą m.in.: rodzajów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych; organizacji robót; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji gazowej; instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej; techniki obróbki i łączenia rur oraz ogólnych informacji o miedzi.

 

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy

Murarz / Tynkarz / Malarz / Tapeciarz / Płytkarz / Posadzkarz (specjalność do wyboru)

Liczba godzin oraz cena kursu uzależniona jest od ilości wybranych specjalności.

I. Murarz
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych murarza, w tym prac przy wykonywaniu nowych lub remontowanych konstrukcji budowlanych z cegieł, bloczków, pustaków, kamieni naturalnych i innych drobnych elementów oraz przy obsłudze maszyn i urządzeń do robót murarskich.

II. Tynkarz
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych tynkarza, w tym posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót tynkarskich; wykorzystania w pracach tynkarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach tynkarskich; wykonywania prac tynkarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowywania w pracy zasad bhp.

III. Malarz
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych malarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót malarskich; wykorzystywania w pracach malarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceny technicznej i fizycznej podłoża; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach malarskich; wykonywania prac malarskich różnymi technikami na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

IV. Tapeciarz
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych tapeciarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót tapeciarskich; wykorzystywania w pracach tapeciarskich urządzeń i narzędzi; oceny technicznej i fizycznej podłoża; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach tapeciarskich; wykonywania prac tapeciarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

V. Płytkarz
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych płytkarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót płytkarskich; wykorzystywania w pracach płytkarskich urządzeń i narzędzi; oceny technicznej i fizycznej podłoża; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach płytkarskich; wykonywania prac płytkarskich różnymi technikami na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

VI. Posadzkarz
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych posadzkarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót posadzkarskich; wykorzystywania w pracach posadzkarskich maszyn, urządzeń i narzędzi, oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach posadzkarskich; wykonywania prac posadzkarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy

Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kurs ma celu zaznajomienie słuchaczy z informacjami dotyczącymi m.in.: materiałoznawstwa; organizacji stanowiska pracy; przygotowania podłoża do ocieplenia; technologii wykonywania ocieplenia; tynków cienkowarstwowych; napraw ocieplenia; oceny jakości robót ociepleniowych.

ZARYS PROGRAMU:

Materiałoznawstwo; Organizacja stanowiska pracy; Przygotowanie podłoża do ocieplenia; Technologia wykonywania ocieplenia; Tynki cienkowarstwowe; Naprawa ocieplenia; Ocena jakości robót ociepleniowych.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM:
– ukończone 18 lat;

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy w zawodzie;
– brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Zbrojarz

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zbrojarskich, w tym dotyczących: technologii prac zbrojarskich, łączenia oraz montażu zbrojenia, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego, zasad bhp w zawodzie zbrojarza.

 

ZARYS PROGRAMU:

Technologia prac zbrojarskich, Łączenia oraz montaż zbrojenia, Materiałoznawstwo, Rysunek zawodowy, Zasady bhp w zawodzie zbrojarza.

 

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM:
– ukończone 18 lat;

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy w zawodzie

Betoniarz

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych betoniarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót betoniarskich; wykorzystywania w pracach betoniarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceniania przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach betoniarskich; wykonywania prac betoniarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

 

ZARYS PROGRAMU:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie robót betoniarskich; Wykorzystywanie w pracach betoniarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; Ocenianie przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach betoniarskich; Wykonywanie prac betoniarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; Zachowanie w pracy zasad bhp.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód betoniarza

Brukarz

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania robót brukarskich, w tym związanych z: dokumentacją, tyczeniem, materiałami budowlanymi, maszynami i narzędziami, przygotowaniem frontu pracy oraz zadaniami związanymi z brukowaniem.

 

ZARYS PROGRAMU:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie robót brukarskich; Wykorzystywanie w pracach brukarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; Ocenianie przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach brukarskich; Wykonywanie prac brukarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; Zachowanie w pracy zasad bhp.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód brukarza

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.