Baza Kursów

Nasze Kursy
Rachunkowość, kadry, własny biznes
Nazwa Kursu Opis Kursu
Księgowość wspomagana komputerem

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych poprzez:
– przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych;
– zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego;
– opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

ZARYS PROGRAMU:
Przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych;
Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego;
Obsługa komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Księgowość małych i średnich firm

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Przekazanie uczestnikom szkolenia zasobu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu księgowości. Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku księgowego. Zaznajomienie kursantów z podstawową wiedzą z zakresu księgowości oraz z zasadami działania komputerowego programu finansowo-księgowego. Nabycie kwalifikacji do prowadzenia księgowości małego i średniego przedsiębiorstwa. Nabycie umiejętności posługiwania się w pracy odpowiednim oprogramowaniem.

 

ZARYS PROGRAMU:
Przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych dla mśp;
Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego;
Obsługa komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Pracownik do spraw kadrowych i płacowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; organizacją pracy i zakresem obowiązków służ specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

 

ZARYS PROGRAMU:
Klasyfikacja podmiotów gospodarczych.
Usytuowanie działu kadr i płac. Prawo pracy. Wybrane zagadnienia. Kadry i płace z wykorzystaniem programu komputerowego. Ubezpieczenia społeczne.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
60 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Rachunkowość zarządcza

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami funkcjonowania rachunkowości zarządczej..

 

ZARYS PROGRAMU:
Przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania rachunkowości zarządczej oraz nabycie przez uczestników umiejętności:
• analizowania wyników przedsiębiorstwa na różnych poziomach szczegółowości
• efektywnego zarządzania kosztami
• podejmowania świadomych decyzji kosztowych

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Ubezpieczenia społeczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Poznanie zasad tworzenia i działania ubezpieczeń społecznych; rodzajów i zasad wypłaty zasiłków; oraz zasad ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń.

 

ZARYS PROGRAMU:
Rozliczenie składek ZUS. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Kompletowanie wniosków o emerytury  i renty oraz ustalenie kapitału początkowego. Posługiwanie się oprogramowaniem do rozliczeń z ZUS.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Windykacja

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami windykacyjnymi w ramach wewnętrznej obsługi
wierzytelności, sposobem wyboru i kontrolą działalności agencji windykacyjnych działających na zlecenie, a także nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów pracy windykacyjnej.

 

ZARYS PROGRAMU:
Odpowiedzialność zależna od tego, kim jest dłużnik. Uzyskanie zapłaty i sposób jej zaliczenia. Windykacja przedsądowa – rozmowa z dłużnikiem. Windykacja przedsądowa – wezwanie do zapłaty. Możliwości egzekucyjne charakterystyczne dla przedsiębiorstw wodociągowych. Możliwości egzekucyjne charakterystyczne dla przedsiębiorstw energetycznych. Klauzule abuzywne. Przedawnienie roszczeń – zmiany w przepisach. Sposoby na przedawnienie (praktyczne rozwiązania wypracowane na podstawie orzecznictwa sądowego podanego w materiałach). Ugoda. Postępowanie sądowe i tytuły wykonawcze. Egzekucja komornicza w praktyce. Bezskuteczność egzekucji. Konstruowanie umów a windykacja. Aspekty podatkowe windykacji.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.