Baza Kursów

Nasze Kursy
Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu
Nazwa Kursu Opis Kursu
Operator koparkoładowarek - klasa III (wszystkie typy)

PRZYKŁADOWY WYGLĄD SPRZĘTU:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kurs operatora koparko-ładowarki pozwala zdobyć uprawnienia do wykonywania każdego rodzaju prac związanych z obsługą maszyn typu koparko-ładowarka wszystkich typów w ramach klasy III.

Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania koparko-ładowarek, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry koparko-ładowarek , podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do pracy.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane na koparko-ładowarkach.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko-ładowarek.

Operator koparek jednonaczyniowych - klasa III (do 25 ton masy całkowitej)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania koparek jednonaczyniowych, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry koparek jednonaczyniowych , podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do pracy.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane na koparkach jednonaczyniowych.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparek jednonaczyniowych.

Operator koparek jednonaczyniowych - klasa I (wszystkie typy)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry koparek jednonaczyniowych , podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zna ogólna charakterystyka rozwiązań proekologicznych stosowanych w
silnikach spalinowych koparek jednonaczyniowych, zna zasady przygotowania terenu do pracy podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w koparkach jednonaczyniowych.
technologia i organizacja robót, zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
41 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– ukończenie szkolenia w zakresie niżej wymienionych modułów: M.BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy, M.U-O- użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, M.SI-1/III- przedmioty specjalistyczne kl. III,
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparek jednonaczyniowych.

Operator ładowarek jednonaczyniowych - klasa III (do 20 ton masy całkowitej)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania ładowarek jednonaczyniowych, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry ładowarek jednonaczyniowych , podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do pracy.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , użytkowanie i obsługa maszyn roboczych , ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych , technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane ładowarkami jednonaczyniowymi

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora ładowarek jednonaczyniowych.

Operator ładowarek jednonaczyniowych - klasa I (wszystkie typy)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry ładowarek jednonaczyniowych , podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zna ogólna charakterystyka rozwiązań proekologicznych stosowanych w
silnikach spalinowych ładowarek jednonaczyniowych, zna zasady przygotowania terenu do pracy podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w ładowarkach jednonaczyniowych.
technologia i organizacja robót, zajęcia praktyczne wykonywane ładowarkami jednonaczyniowymi.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
41 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– ukończenie szkolenia w zakresie niżej wymienionych modułów: M. BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, M. U-O – użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, M.SI-9/III- przedmioty specjalistyczne kl. III,
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora ładowarek jednonaczyniowych.

Operator walców drogowych klasy II (wszystkie typy)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania walców drogowych, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry walców drogowych , podstawy obsługiwania , instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do pracy.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , użytkowanie i obsługa maszyn roboczych , ogólna budowa i obsługa walców, technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
102 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora walców drogowych.

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów – bez klasy

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania ładowarek jednonaczyniowych, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry ładowarek jednonaczyniowych , podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do pracy.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , użytkowanie i obsługa maszyn roboczych , ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych , technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane ładowarkami jednonaczyniowymi

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora ładowarek jednonaczyniowych.

Operator spycharek klasy III – do 110 kW

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania spycharek, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry spycharek, podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do pracy.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , użytkowanie i obsługa maszyn roboczych , ogólna budowa i obsługa spycharek , technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane spycharkami

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora spycharek

Operator koparko-spycharek klasy III - wszystkie

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania koparko-spycharek, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry koparko-spycharek , podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do pracy.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych , ogólna budowa i obsługa koparko spycharek, technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane koparko-spycharkami.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko-spycharek.

Operator równiarki klasy I (wszystkie typy)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania równiarek, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry równiarek, podstawy obsługiwania, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania, podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do pracy.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , użytkowanie i obsługa maszyn roboczych , ogólna budowa i obsługa równiarek , technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane równiarkami.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora równiarek.

Operator pomp do mieszanki betonowej klasy III

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania pompy do mieszanki betonowej, w szczególności: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry pomp , podstawy obsługiwania pomp, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania ,podział i przeznaczenie, zasady przygotowania terenu do prac.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, ogólna budowa i obsługa pomp do mieszanki betonowej, technologia robót realizowanych pompami do mieszanki betonowej, zajęcia praktyczne.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
78 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pompy do mieszanki betonowej.

Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - klasa III

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania przecinarek do nawierzchni dróg, zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry przecinarek, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania podział i przeznaczenie , zasady przygotowania terenu do prac.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , dokumentacja techniczna i użytkowanie, ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym , technologia robót, zajęcia praktyczne wykonywane przecinarkami.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
36 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora przecinarek do nawierzchni dróg z napędem spalinowym.

Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie przebieg przygotowania elementów rusztowania do montażu , demontażu i przebudowywania rusztowań na podstawie dokumentacji, przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania ,podział i przeznaczenie , zasady przygotowania terenu do prac.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , ogólna budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych, technologia montażu
i demontażu , bezpieczeństwo montażu eksploatacji rusztowań, dokumentacja techniczna rusztowań, zajęcia praktyczne montaż i demontaż rusztowań.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montera rusztowań.

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew - klasa III

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania pilarek mechanicznych do ścinki drzew, zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry pilarek, instrukcję obsługi, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania ,podział i przeznaczenie , zasady przygotowania terenu do prac.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
BHP ogólne , dokumentacja techniczna i użytkowanie, ogólna budowa i obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew, technologia robót, zajęcia praktyczne.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
36 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew.

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Operator zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych , w szczególności: eksploatację maszyn roboczych, materiałów eksploatacyjnych, dokumentację techniczno – ruchową maszyny, instrukcję użytkowania i obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych; bezpieczeństwo i higienę pracy podczas obsługi tych narzędzi; budowę, zastosowanie oraz techniki pracy tymi narzędziami.

PO UKOŃCZENIU KURSU I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU OPERATOR UZYSKUJE:
1. książkę operatora maszyn roboczych,
2. świadectwo,
3. zaświadczenie MEN.

ZARYS PROGRAMU:
Eksploatacja zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych; dokumentacja techniczno – ruchowa, instrukcja użytkowania i obsługi; bezpieczeństwo i higiena pracy; podstawy elektrotechniki; budowa zagęszczarek i ubijaków.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
32 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.