Baza Kursów

Nasze Kursy
Spawanie, obróbka metali, CNC
Nazwa Kursu Opis Kursu
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po ukończeniu kursu spawacz metodą MAG zna:
zasady spawania stali metodą MAG drutem elektrodowym litym i/lub drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym i/lub drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur,
oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
obróbkę cieplną złączy spawanych,
niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania złączy spawanych,
zapobieganie powstawaniu niezgodności spawalniczych,
sposoby usuwania niezgodności spawalniczych,
przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

Po ukończeniu kursu spawacz umie:
przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
dobierać parametry spawania,
wykonywać spoiny pachwinowe w złączach blach i rur zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

ZARYS PROGRAMU:
Procesy spajania i pokrewne spawaniu, Rysunek techniczny w spawalnictwie, Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Podstawy elektrotechniki, Urządzenia i sprzęt do spawania, Technika i technologia spawania, Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, Instruktaż wstępny, Ćwiczenia

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód spawacza

Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po ukończeniu kursu spawacz metodą TIG zna:
zasady spawania TIG stopiwem litym (drut/pręt) – 141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur ze stali,
oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
obróbkę cieplną złączy spawanych,
niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania złączy spawanych,
zapobieganie powstawaniu niezgodności spawalniczych,
sposoby usuwania niezgodności spawalniczych,
przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

Po ukończeniu kursu spawacz umie:
przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
dobierać parametry spawania,
wykonywać spoiny pachwinowe w złączach blach i rur zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

ZARYS PROGRAMU:
Procesy spajania i pokrewne spawaniu, Rysunek techniczny w spawalnictwie, Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Podstawy elektrotechniki, Urządzenia i sprzęt do spawania, Technika i technologia spawania, Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, Instruktaż wstępny, Ćwiczenia
MINIMALNE RAMY CZASOWE:

80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód spawacza

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po ukończeniu kursu spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) spawacz zna:
zasady spawania łukowego elektrodą otuloną w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur,
oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
obróbkę cieplną złączy spawanych,
niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania złączy spawanych,
zapobieganie powstawaniu niezgodności spawalniczych,
sposoby usuwania niezgodności spawalniczych,
przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

Po ukończeniu kursu spawacz umie:
przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
dobierać parametry spawania,
wykonywać spoiny pachwinowe w złączach blach i rur zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

ZARYS PROGRAMU:
Procesy spajania i pokrewne spawaniu, Rysunek techniczny w spawalnictwie, Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Podstawy elektrotechniki, Urządzenia i sprzęt do spawania, Technika i technologia spawania, Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, Instruktaż wstępny, Ćwiczenia

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,
– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód spawacza

Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po ukończeniu kursu spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) spawacz zna:

 • zasady spawania acetylenowo-tlenowego w zakresie wykonywania spoin czołowych w złączach blach,
 • oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),
 • oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
 • obróbkę cieplną złączy spawanych,
 • niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania materiałów i złączy spawanych,
 • zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych,
 • przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawanych,
 • podstawowe wiadomości dotyczące gazów spawalniczych i butli do ich magazynowania,
 • działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
 • podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
 • wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
 • zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

 

Po ukończeniu kursu spawacz umie:

 • przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
 • dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość) zgodnie z wymaganiami pWPS/WPS,
 • czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
 • uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
 • dobierać parametry spawania zgodnie z wymaganiami pWPS/WPS,
 • wykonywać spoiny czołowe w złączach blach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
 • oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
 • stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

ZARYS PROGRAMU:
Procesy spajania i pokrewne spawaniu, Rysunek techniczny w spawalnictwie, Materiały podstawowe, Materiały dodatkowe, Podstawy elektrotechniki, Urządzenia i sprzęt do spawania, Technika i technologia spawania, Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy, Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, Instruktaż wstępny, Ćwiczenia

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód spawacza

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem kursu jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami: obróbki skrawaniem; rysunku technicznego; planowania procesu technologicznego; oraz programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora CNC

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.