Baza Kursów

Nasze Kursy
Wózki, eksploatacja dźwignic
Nazwa Kursu Opis Kursu
Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne rozpoznania i wstępnej lokalizacji usterek i nieprawidłowości,

bezpiecznego użytkowania wózka biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy, warunki sanitarne, pożarowe, wybuchowe oraz przewóz towarów niebezpiecznych, codziennej obsługi wózka przed i po zakończeniu pracy, dokumentowania wykonanych czynności i stanu technicznego wózka, bezpiecznej i prawidłowej wymiany butli z gazem palnym, tankowania paliwa oraz podłączenia baterii wózka do prostownika, dobrania odpowiedniego rodzaju wózka w zależności od miejsca pracy, jej rodzaju oraz rodzaju ładunku bezpiecznego przewozu i składowania ładunków w różnych warunkach pracy, ergonomicznego dostosowania swojego miejsca pracy, koordynowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznym wykonywaniem czynności i podzielnością uwagi.

ZARYS PROGRAMU:
Podział stosowanych wózków, budowa, wiadomości z zakresu bhp, Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana, Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, Wiadomości o dozorze technicznym,  Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
49 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne rozpoznania i wstępnej lokalizacji usterek i nieprawidłowości,

bezpiecznego użytkowania wózka biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy, warunki sanitarne, pożarowe, wybuchowe oraz przewóz towarów niebezpiecznych, codziennej obsługi wózka przed i po zakończeniu pracy, dokumentowania wykonanych czynności i stanu technicznego wózka, bezpiecznej i prawidłowej wymiany butli z gazem palnym, tankowania paliwa oraz podłączenia baterii wózka do prostownika, dobrania odpowiedniego rodzaju wózka w zależności od miejsca pracy, jej rodzaju oraz rodzaju ładunku bezpiecznego przewozu i składowania ładunków w różnych warunkach pracy, ergonomicznego dostosowania swojego miejsca pracy, koordynowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznym wykonywaniem czynności i podzielnością uwagi.

ZARYS PROGRAMU:
Podział stosowanych wózków, budowa, wiadomości z zakresu bhp, Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, Wiadomości o dozorze technicznym,  Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
49 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego wózków, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją, konserwacja wózków, BHP

i p-poż , Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
49 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych

Obsługa suwnic wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przy pracy związanej z znajomością budowy dźwignicy, umiejętnością obsługi, znajomością przepisów dozoru technicznego i bhp

ZARYS PROGRAMU:
Ogólne wiadomości o dźwignicach, wiadomości o dozorze technicznym, maszynoznawstwo specjalistyczne, eksploatacja, BHP,  Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku operatora suwnic

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przy pracy związanej z znajomością budowy dźwignicy, umiejętnością obsługi, znajomością przepisów dozoru technicznego i bhp

ZARYS PROGRAMU:
Ogólne wiadomości o dźwignicach, wiadomości o dozorze technicznym, maszynoznawstwo specjalistyczne, eksploatacja, BHP,  Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku operatora suwnic

Konserwator wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego urządzeń, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją, konserwacja wciągników  i wciągarek, BHP i p-poż, Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora wciągników i wciągarek

Konserwator wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego urządzeń, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją, konserwacja wciągników

i wciągarek, BHP, Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora wciągników i wciągarek

Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przy pracy związanej z znajomością budowy żurawi, umiejętnością obsługi, znajomością przepisów dozoru technicznego i bhp

ZARYS PROGRAMU:
Ogólne wiadomości o żurawiach przewoźnych i przenośnych, wiadomości o dozorze technicznym, budowa i obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych, BHP,  Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku operatora żurawi

Obsługa żurawi samojezdnych
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przy pracy związanej z znajomością budowy żurawi, umiejętnością obsługi, znajomością przepisów dozoru technicznego i bhp

ZARYS PROGRAMU:
Ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych, wiadomości o dozorze technicznym, budowa i obsługa żurawi samojezdnych, zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,  BHP i poż,  Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku operatora żurawi

Konserwator żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego urządzeń, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją, konserwacja żurawi stacjonarnych, sprawdzanie działań zabezpieczających, awarie, BHP i p-poż, Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora żurawi

Konserwator żurawi stacjonarnych
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego urządzeń, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją, konserwacja żurawi stacjonarnych, sprawdzanie działań zabezpieczających, awarie, BHP i p-poż, Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora żurawi

Obsługa podestów ruchomych stacjonarnych
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przy pracy związanej z znajomością budowy podestów ruchomych , umiejętnością obsługi, znajomością przepisów dozoru technicznego i bhp

ZARYS PROGRAMU:
Ogólne wiadomości o podestach ruchomych stacjonarnych, wiadomości o dozorze technicznym, budowa i obsługa podestów ruchomych stacjonarnych , BHP i p-poż,  Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przy pracy związanej z znajomością budowy podestów ruchomych i, umiejętnością obsługi, znajomością przepisów dozoru technicznego i bhp

ZARYS PROGRAMU:
Ogólne wiadomości o podestach ruchomych przejezdnych, wiadomości o dozorze technicznym, budowa i obsługa podestów ruchomych przejezdnych , BHP i p-poż,  Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych

Konserwator podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących oraz masztowych
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego urządzeń, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją, konserwacja podestów ruchomych sprawdzanie działań zabezpieczających, awarie, BHP i p-poż, Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora podestów ruchomych.

Konserwator podestów ruchomych przejezdnych, w tym transportu osób
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego urządzeń, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją, środki konserwujące i smarujące, konserwacja podestów ruchomych, sprawdzanie działań zabezpieczających, awarie, BHP i p-poż, Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora podestów ruchomych.

Obsługa dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przy pracy związanej z znajomością  budowy dźwigów  , umiejętnością obsługi, znajomością przepisów dozoru technicznego i bhp

ZARYS PROGRAMU:
Wiadomości o dozorze technicznym, budowa i obsługa dźwigów, podstawowe zespoły dźwigów , BHP i p-poż, awarie

i wypadki,  obowiązki i zadania obsługującego dźwigi towarowo-osobowe ,  Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
30 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku operatora dźwigów towarowo-osobowych

Konserwator dźwigów osobowych i towarowo-osobowych z napędem elektrycznym
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego urządzeń, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji, zapoznanie ze strukturą organizacyjną dozoru technicznego.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją dźwigów , środki konserwujące i smarujące, konserwacja dźwigów, sprawdzanie działań zabezpieczających, awarie i wypadki, BHP i p-poż, Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora dźwigów osobowych i towarowo-osobowych.

Konserwator dźwigów osobowych i towarowo-osobowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdzania stanu technicznego urządzeń, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów , oceny stopnia zużycia, przeprowadzenia próby działania, wymiany elementów i podzespołów, prowadzenia prób ruchowych, prowadzenia dziennika konserwacji, zapoznanie ze strukturą organizacyjną dozoru technicznego.

ZARYS PROGRAMU:

Wiadomości o dozorze technicznym,  wiadomości ogólne związane z budową i eksploatacją dźwigów , środki konserwujące i smarujące, konserwacja dźwigów, sprawdzanie działań zabezpieczających, awarie i wypadki, BHP i p-poż, Zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

– aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku konserwatora dźwigów osobowych i towarowo-osobowych.

Hakowy- Sygnalista
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności jak prawidłowo wysyłać sygnały porozumiewawcze, prawidłowo podwieszać ładunek, ocenić stopień zużycia liny, haka i zawiesi linowych

– ZARYS PROGRAMU:
Bezpieczeństwo i higiena pracy i p-poż, wiadomości o dozorze technicznym, zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy, sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic, podwieszanie ładunku, zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
17 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku hakowy- sygnalista

Bezpieczna wymiana butli gazowych (do wózków jezdniowych)
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne takie jak

bezpiecznie i prawidłowo wymienić butlę z gazem palnym, w wózku jezdniowym.

– ZARYS PROGRAMU:
Zasady magazynowania butli gazowych: napełnionych gazem oraz opróżnionych z gazu. Butle z gazem – oznakowanie, kolorystyka, rozwiązania zabezpieczające przed uszkodzeniem i niekontrolowanym wyciekiem gazu. Miejsce wymiany butli – warunki, jakie powinno spełniać. Rodzaj stosowanych narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej pracownika, zajęcia praktyczne

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
8 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek powyżej 18 lat,
– ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.