Aktualności

Kursy unijne – edycja 2024

 1. Kursy za tzw. 200 złotych.
 2. Kursy dla tzw. ubogich pracujących.

Szukasz dofinansowania dla siebie? My pomożemy je zdobyć!

Pomagamy w formalnościach (od naboru po końcowe rozliczenie).

Wpłacany przez uczestnika koszt przy kursach dla osób zgłaszających się indywidualnie to tylko kilka % wartości.

Staramy się tworzyć ofertę pod oczekiwania uczestników (w granicach naszych możliwości).

Absolwentom zapewniamy uznane certyfikaty i uprawnienia wydawane przez krajowe instytucje jak Warszawski Instytut Technologiczny, Urząd Dozoru Technicznego, Górnośląski Instytut Technologiczny i inne.

Trwa realizacja dwóch zasadniczych grup projektów na dofinansowania kursów dla:

 • przedsiębiorstw – wniosek składa pracodawca na szkolenia dla siebie i swoich pracowników,
 • indywidualnych osób fizycznych – uczestnik samodzielnie zapisuje się do projektu (w tym pracownicy bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody pracodawcy, a także osoby bezrobotne i inni).

Istnieje także możliwość ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy.

Wiemy, że trudno niekiedy rozeznać się w ofercie dofinansowań, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Projekty w trakcie realizacji:

1. KURSY ZA 5% CENY – KURSY ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

TRWAJĄ ZAPISY NA NABÓR 2024!

Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i pośrednictwa pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zgłosić się do ZDZ.

Planowana realizacja szkoleń: 2024 rok

Zadzwoń teraz – 795 478 456

Przykładowe kierunki szkolenia – wciąż dodajemy nowe:

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA.
 • KOSMETYCZKA.
 • SPAWACZ w metodach: MAG, TIG, gazowy, elektrodą otuloną (można wybrać 2 metody na 1 kurs).
 • OPERATOR URZĄDZEŃ: wózków jezdniowych, suwnic, żurawi -tzw. HDS, podestów ruchomych – tzw. zwyżek i innych (można wybrać 2 urządzenia na 1 kurs).
 • OPERATOR MASZYN: koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego, równiarki, pomp do mieszanki betonu (można wybrać 2 maszyny na 1 kurs).
 • OPERATOR CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie).
 • MONTAŻYSTA rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • DRWAL-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.
 • FRYZJER.
 • KUCHARZ.
 • KRAWIEC.
 • SPRZEDAWCA z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem w programie komputerowym.
 • KELNER.
 • CUKIERNIK.
 • STOLARZ.
 • LAKIERNIK samochodowy.
 • TECHNOLOG robót wykończeniowych w budownictwie.

Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości 5 % wartości szkolenia.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców.
 2. Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Przerwy kawowe.

ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne w Bazie Usług Rozwojowych.

 1. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską.
 2. Prowadzimy działalność szkoleniową, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.
 3. Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.
 4. Nadajemy uznane uprawnienia zawodowe poprzez współpracę z krajowymi instytutami.

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności – już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursach.

Działania
Wybierz kurs z naszej oferty i skontaktuj się z nami.
Skompletuj wymagane dokumenty, my w tym pomożemy.
Weź udział w naborze u operatora w wymaganym terminie.
Załóż swoje konto w BUR (musisz mieć do tego również e-mail).
Śledź wyniki naboru.
Podpisz umowę z operatorem.
Wpłać wkład własny na konto projektu (w terminie 10 dni od podpisania umowy).
Zapisz się na wybrane kursy poprzez nadane przez Operatora ID wsparcia.
Weź udział w kursach i egzaminach.
Oceń szkolenie.
Odbierz certyfikaty.
Rozlicz się z operatorem.

2. PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW.

INNE POZIOMY DOFINANSOWAŃ DLA MIKRO (1-9 PRACOWNIKÓW), INNE DLA POZOSTAŁYCH FIRM.

TRWAJĄ ZAPISY NA NABÓR 2024!

Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia pracująca – w tym pracodawca, pracownik. Pracownicy mogą korzystać z kursów poprzez zgłoszenie firmy przez pracodawcę. Pomagamy przedsiębiorstwom w określeniu potrzeb, typów uprawnień, informujemy o programie i czasie trwania kursów, przygotowujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie szkoleń.

Planowana realizacja szkoleń: 2024 rok

Zadzwoń teraz – 795 478 456

Kierunki szkoleń są uzgadniane z pracodawcą.

Przedsiębiorstwo uzyskuje dofinansowanie do szkoleń w postaci pomocy de minimis.

Działania
Pracodawca wybiera kursy dla siebie i pracowników.
Zebrane dokumenty zgłaszane są u operatora w wymaganym terminie.
Firma prowadzi swoje konto w BUR.
Pracodawca podpisuje umowę z operatorem.
Firma wpłaca wkład własny na konto projektu.
Pracownicy biorą udział w kursach i egzaminach.
Pracodawca rozlicza się z operatorem.

3. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2024.

DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH skierowanych przez pracodawców.
Limity dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie – 100%.
Pozostałe przedsiębiorstwa: dofinansowanie – 80%.

U nas przedsiębiorca może otrzymać bezpłatne wsparcie, które obejmuje:

* analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
* pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),
* doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,
* pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
* ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.

KFS krok po kroku:

 1. Wybór szkoleń.

2. Uzupełnienie i złożenie wniosku w PUP.

3. Podpisanie umowy z Urzędem i ZDZ.

4. Realizacja szkolenia.

5. Przelanie środków na konto firmy przez PUP.

6. Wystawienie i rozliczenie faktury.

7. Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |

Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz skompletowania i uzasadnienia wniosku.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 1. 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy
w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
  sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Ubieganie się o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o kontakt z wyprzedzeniem.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.