Aktualności

LIPIEC 2024 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO


* 10.07.2024 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.

* 10.07.2024 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.

* 10.07.2024 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS).

* 10.07.2024 Obsługa żurawi samojezdnych.

* 10.07.2024 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne.

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

(dawniej: INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE)


* 17.07.2024 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).

* 17.07.2024 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t)

* 17.07.2024 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).

* 17.07.2024 Operator walców drogowych klasy II.

* 17.07.2024 Operator spycharek.

* 17.07.2024 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

* 17.07.2024 Operator pomp do mieszanki betonu.

* 22.07.2024 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew (możliwy dodatkowy moduł szkolenia „DRWAL”).

Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień.

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

(dawniej: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH)

* 22.07.2024 Weryfikacja uprawnień spawalniczych – krótkie przygotowanie do aktualizacji uprawnień + egzamin.

* 22.07.2024 Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

* 22.07.2024 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) – metoda numer 131.

* 22.07.2024 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

* 22.07.2024 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

* 22.07.2024 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

* 22.07.2024 Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

* 22.07.2024 Spawanie gazowe rur – metoda numer 311.

* 22.07.2024 Ręczne cięcie tlenowe.

* 22.07.2024 Ręczne cięcie plazmowe.

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI

UWAGA! Możliwy jest przyspieszony termin indywidualny!

* 17.07.2024 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

* 17.07.2024 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

* 17.07.2024 Uprawnienia energetyczne grupy III.KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU

* 15.07.2024 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci.

* 10.07.2024 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć).

* 08.07.2024 Fryzjer.

* 08.07.2024 Kucharz.

* 08.07.2024 Opiekunka dziecięca.

* 08.07.2024 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku.

* 15.07.2024 Glazurnik.

* 18.07.2024 Krawiec.

* 15.07.2024 Obsługa kas fiskalnych (różne modele – od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć).

* 29.07.2024 BHP – wszystkie stanowiska.

* 15.07.2024 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

* 22.07.2024 Księgowość – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym.

* 22.07.2024 Pierwsza pomoc (wykłady i ćwiczenia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym).

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

29.07.2024 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.