Kursy za 200 złotych

Certyfikowane warsztaty kulinarne

Znajdź kurs dla siebie

Zdobądź uprawnienia w ZDZ

Aktualności

Staż i kurs dla bezrobotnych

Zapisujemy osoby w wieku 30+ niezatrudnione, nie będące rolnikami (ani domownikami), zamieszkałe na terenie całego województwa podkarpackiego. Włączone są osoby na wychowawczym.Trwają obecnie zapisy na grupy: V-VI. 2022r. U nas zdobywasz:* Zwrot kosztów dojazdów na każdą formę wsparcia (dla osób dojeżdżających na zajęcia spoza Przemyśla).* certyfikowany kurs zawodowy, za udział w którym wypłacane jest stypendium szkoleniowe (9,60zł netto za każdą godzinę nauki).* Renomowane certyfikaty.* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.* Staże wraz z stypendium stażowym wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.* Zajęcia z doradcą zawodowym.* Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.* Catering (podczas szkolenia obiady) i przerwy kawowe.W pierwszej kolejności kwalifikowane są osoby posiadające gwarancję zatrudnienia na minimum 1/2 etatu na 1 miesiąc.Zapraszamy serdecznie pracodawców do zgłaszania zapotrzebowania na staże!Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu prosimy kontaktować się mailowo na adres:kursy@zdz-przemysl.comlub odwiedzić nasze biuro przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.Rekrutacja obejmuje: * wypełnienie formularzy zgłoszeniowych w ZDZ, * złożenie aktualnego zaświadczenia z PUP o zarejestrowaniu + z KRUS o nie byciu rolnikiem (dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych), * złożenie aktualnego zaświadczenia z ZUS + z KRUS o nie byciu rolnikiem (dotyczy biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych).W trakcie udziału w projekcie konieczne jest posiadanie własnego numeru konta bankowego do wypłat oraz dokumentowanie poniesionych kosztów na dojazdy.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyśluul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśltel. 795-478-456, 16 678-24-04www.zdz-przemysl.com

STYCZEŃ 2022 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 10.01.2022 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.* 10.01.2022 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.* 10.01.2022 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS). * 10.01.2022 Obsługa żurawi samojezdnych.* 10.01.2022 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO * 24.01.2022 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 24.01.2022 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).* 24.01.2022 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).* 24.01.2022 Operator walców drogowych klasy II.* 24.01.2022 Operator spycharek.** 24.01.2022 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 24.01.2022 Operator pomp do mieszanki betonu. * 24.01.2022 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT SPAWALNICTWA * 17.01.2022 Weryfikacja uprawnień spawalniczych. * 17.01.2022 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 17.01.2022 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 17.01.2022 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135.21 * 17.01.2022 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) - metoda numer 138. * 17.01.2022 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 17.01.2022 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 17.01.2022 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 17.01.2022 Ręczne cięcie tlenowe. * 17.01.2022 Ręczne cięcie plazmowe. * 17.01.2022 Planowane kolejne grupy na różne metody spawania. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ POWOŁANĄ PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI * 17.01.2022 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 17.01.2022 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 17.01.2022 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 17.01.2022 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PROWADZONE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 17.01.2022 BHP * 17.01.2022 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 17.01.2022 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).* 08.10.2021 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 17.01.2022 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. * 17.01.2022 Glazurnik. * 17.01.2022 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 17.01.2022 Fryzjer. * 17.01.2022 Kucharz. * 17.01.2022 Krawiec. * 17.01.2022 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 17.01.2022 Opiekunka dziecięca. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 24.01.2022 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

ZAPISY NA KURSY ZA ok. 200 ZŁ.

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZA ok. 10% wartości Sprawdź naszą ofertę w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH! Zadzwoń teraz: 795 478 456, 508 562 334 Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz NIEODPŁATNĄ pomoc w dopełnieniu formalności - już dziś zapraszamy do kontaktu. Planowana realizacja szkoleń: VI.2021 r. - X.2022 r. Zapisujemy wszystkich chętnych na najbliższy nabór! Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem zewnętrznym. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i zgody pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zadzwonić lub osobiście zgłosić się w naszym budynku przy ul. WILSONA 12 w PRZEMYŚLU - DO ZDZ na spotkanie informacyjne. KURSY ZA ok. 10% CENY – zapisz się już dziś do NOWEGO PROJEKTU! Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy (tak samo pracujący jak i bezrobotny) ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia. Sam decydujesz o kursie - pracownicy korzystają z kursów bez wiedzy i zgody pracodawcy. Wystarczy zgłosić się do ZDZ w Przemyślu. Kierunki szkolenia: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Stolarz. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Kosmetyczka. Kucharz. Kelner-barman. Fryzjer. Cukiernik. Elektryk. Operator wózków jezdniowych. Spawacz MAG. Spawacz TIG. Spawacz gazowy. Spawacz elektrodą otuloną. Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Operator koparki. Operator koparko-ładowarki. Operator ładowarki. Operator spycharki. Operator walca drogowego. Operator pomp do mieszanki betonu. Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Operator suwnic. Operator żurawi przenośnych (tzw. HDS). Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości ok. 200zł ( 10% wartości szkolenia). Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy: Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców. Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Przerwy kawowe. Materiały dydaktyczne. Po więcej szczegółów - odwiedź nasze biuro lub zadzwoń. W trakcie trwania naboru możesz w weekendy pisać na biuro@zdz-przemysl.com! Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności – już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców. ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską. Nadajemy tylko uznane kwalifikacje zawodowe. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.Nadajemy uznane kwalifikacje zawodowe.Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń. Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz NIEODPŁATNĄ pomoc w dopełnieniu formalności - już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców. Sprawdź naszą ofertę w BUR. Przemyśl, jaki kierunek szkolenia jest dla ciebie odpowiedni.Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegóły dotyczące wsparcia.Wybierz kurs/kursy z naszej oferty (możliwe jest skorzystanie z kursów o łącznej wartości do 3450zł).Wypełnij dokumenty i weź udział w najbliższym naborze.Podpisz umowę z operatorem funduszy.Zapłać 10% wartości szkolenia (dla uczestnika nie ma innych kosztów, ewentualnie badania lekarskie).Weź udział w szkoleniu i certyfikacji.Oceń szkolenie i rozlicz dotację z operatorem.Odbierz uzyskane uprawnienia/certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Projekt wyłącza niestety z udziału osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Nabory z KFS w 2022 roku

Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku to olbrzymie środki dostępne dla przedsiębiorców zainteresowanych szkoleniami. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomagamy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku. ZDZ w Przemyślu spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego): Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń. Kto może skorzystać? O środki z KFS 2022 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę. Wysokość dofinansowania Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi: 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania. Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 Pracodawco, zaplanuj z nami szkolenie swojej kadry! Są zaplanowane środki na 2022 rok. Aby je zdobyć, skontaktuj się z nami już teraz! ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLUul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl TEL. 795-478-456, 508-562-334 Pomagamy pracodawcom zainteresowanym skorzystaniem z dofinansowania poprzez: bezpłatne określenie potrzeb, typów i zakresu uprawnień potrzebnych pracownikom,przygotowanie dokumentów potrzebnych do załączenia do wniosku,przygotowanie programów i harmonogramów szkoleń,omówienie kompletu niezbędnej dokumentacji (wniosek, załączniki - m.in. zaświadczenie o pomocy de minimis). Wysokość wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, którego pracownicy są zgłaszani: 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników. Wsparcie nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych krócej niż od 3 miesięcy. W ramach powyższego funduszu dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwu na kursy dla pracodawcy i pracowników w obrębie określonych priorytetów: 1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionejsytuacji rynkowej, 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, 3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - poniżej prezentujemy listę zawodów, 4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych, 5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów AktywnościZawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS, 6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych orazpodnoszenie kompetencji cyfrowych, 7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej. Dodatkowa pula środków jako priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS:1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. UWAGA: Kursy w deficytowych zawodach, w jakich szkolimy w ZDZ, wykazanych dla województwa podkarpackiego na 2022 rok - (może z nich skorzystać każdy pracodawca i pracownik), m.in.: • Spawacze.• Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych.• Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych.• Betoniarze i zbrojarze.• Blacharze i lakiernicy samochodowi.• Cieśle i stolarze budowlani.• Dekarze i blacharze budowlani.• Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy.• Fizjoterapeuci i masażyści.• Lakiernicy.• Magazynierzy.• Monterzy instalacji budowlanych.• Murarze i tynkarze.• Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej.• Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie.• Robotnicy budowlani.• Robotnicy obróbki drewna i stolarze.• Samodzielni księgowi. Ubieganie się o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o kontakt z wyprzedzeniem. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl tel. kom. 795 478 456, 508 562 334tel. 16 678-24-04, 16 678-38-30

DRWAL-PILARZ – edycja zimowa

Planujemy realizację szkolenia DRWAL-PILARZ w zimowej edycji. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką oraz zdobyć niezbędne uprawnienia. Szkolenie w części Drwal przygotowuje do wykonywania pracy w lesie. Dodatkowo kursant przechodzi szkolenie i przystępuje do egzaminu na Uprawnienia do obsługi na pił mechanicznych do ścinki drzew przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Budowa i eksploatacja pilarek spalinowych.Stosowanie narzędzi pomocniczych.Organizacja pracy.Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.Ścinka i obalanie drzew.Bezpieczne usuwanie złomów i wywrotów.Zabiegi pielęgnacyjne.Okrzesywanie drzew.Przerzynki drewna. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na pilarza-drwala przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy w lesie. Zdobywane uprawnienia: Książeczka operatora – dokument potwierdzający uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Drwal – ważny dokument – dokumentujący umiejętności w zakresie pracy w lesie. Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice, kask, napulśniki, nogawice antyprzecięciowe i inne.📌 Komplet naszych własnych, przygotowanych pił marki Husqvarna wraz z paliwem, smarami i innym osprzętem.📌 Środki ochrony indywidualnej. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy w lesie!

Certyfikowane zajęcia kulinarne

Już trwają zajęcia w pierwszych grupach! Prowadzimy nabór na kolejne warsztaty kulinarne. Przygotowaliśmy ciekawych trenerów, bezpłatne warsztaty dopasowane do potrzeb i zainteresowań uczestników, egzaminy wraz z wydaniem uprawnień. Myślisz o własnym biznesie z dotacji lub poszukujesz pracy? To szkolenie pomoże Tobie zaktualizować wiedzę i zdobyć renomowane certyfikaty! Trwa nabór na szkolenia w następujących zawodach: - Kucharz.- Kelner-barman.- Cukiernik.Osoby kwalifikujące się do udziału w szkoleniu:- ukończone 18 lat, - nie jest istotny status na rynku pracy,- zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,- osoby wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniu z własnej inicjatywy.Uzyskane kwalifikacje: Certyfikat po zaliczonym egzaminie sprawdzającym Izby Rzemieślniczej.Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:* Zajęcia z twórczym zespołem instruktorów w przyjaznej atmosferze.* Profesjonalne produkty do ćwiczeń.* Komplet materiałów szkoleniowych.* Przerwy kawowe.* Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych. Jest możliwość skompletowania grup w wybranej lokalizacji, z udziałem proponowanych trenerów oraz opracowania indywidualnego harmonogramu szkolenia.

BIURA I MAGAZYNY DO WYNAJĘCIA

Usługa wynajmu biur stacjonarnych oraz wirtualnych wraz z obsługą kadrową, księgową i szkoleniową: * Wynajem gotowych, umeblowanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy i biurowy. * Tworzenie biznes planów dla osób planujących własną działalność gospodarczą. * Biuro rachunkowe na miejscu prowadzące kompleksową obsługę finansową i kadrową. * Internet światłowodowy 900MB/s. * Wsparcie w podnoszeniu kompetencji pracowników wraz z możliwością uzyskania dofinansowań. * Agencja zatrudnienia oferująca doradztwo zawodowe, staże, projekty unijne. * Przedszkole „Kraina Maluszka” czynne od 6:00 do 18:00. * Bezpłatny parking. * 150 m od Galerii Sanowej.

PFR

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu uzyskał subwencję finansową w ramach projektu rządowego "Tarcza Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzeloną przez PFR S.A.

Spawacze poszukiwani na rynku pracy!

Spawacze po odpowiednim przeszkoleniu i z praktycznymi umiejętnościami są obecnie bardzo pożądanymi pracownikami. A jak wiemy popyt na fachowców wiąże się również z wysokimi zarobkami. Dlatego uruchomiliśmy kolejne nabory na kurs spawania MAG, MIG, MMA, GAS, TIG. Zapraszamy na kurs spawania pozwalający zdobyć uprawnienia spawalnicze w wybranej metodzie (MAG/TIG/GAS/MMA). Nasza jednostka szkoleniowa posiada atest Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach! Wybór metody, kierunku i sposobu uczestnictwa w kursie możliwy na pierwszy spotkaniu. Szkolenie indywidualne w elastycznych terminach. Możliwe rodzaje materiałów:👉 Stal niestopowa.👉 Stal nierdzewna.👉 Aluminium. Zdobywane uprawnienia: Świadectwo egzaminu spawacza – dokument Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej – dokument tłumaczony na j. angielski/niemiecki/francuski. Książkę spawacza – ważny dokument – rozpoznawalny w Polsce dokumentujący przebieg kariery spawacza (kursy, uprawnienia, egzaminy, wykonywaną pracę) Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice spawalnicze.📌 Komplet materiałów spawalniczych (stale, próbki, elektrody) - spawasz bez ograniczeń.📌 Środki ochrony indywidualnej. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora! Trudno Ci znaleźć coś dla siebie? Jeżeli chcesz rozeznać się w ofercie dofinansowań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami! Napisz wiadomość w formularzu zgłoszeniowym lub zadzwoń!

Kursy na uprawnienia energetyczne wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki:

Potrzebujesz pilnie uprawnień do wykonywania zawodu?Już teraz możecie się zapisać na kurs Uprawnienia energetyczne online, który daje solidne podstawy! Szkolenia Uprawnienia energetyczne realizowane są w formule online w oparciu o naszą platformę edukacyjną. Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, my przekazujemy linka do połączenia na żywo z naszymi szkoleniowcami. Kursanci otrzymują: porcję solidnej wiedzy,materiały szkoleniowe,doradztwo w zakresie nabywania uprawnień. Wyróżniamy następujące typy uprawnień: Kursy na uprawnienia wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki:– Uprawnienia energetyczne gr. I (elektryczne).– Uprawnienia energetyczne gr. II (cieplne).– Uprawnienia energetyczne gr. III (gazowe). W odniesieniu do prac z urządzeniami energetycznymi, niezbędne są uprawnienia zaświadczające o tym, że dana osoba posiada umiejętności niezbędne do obsługi danej kategorii urządzeń energetycznych lub elektrycznych. Uprawnienia G1 są wymagane wśród zawodów związanych z elektryką. Jeżeli planujesz swoją karierę w kierunku obsługi kotłów, pieców, sprężarek – musisz zdobyć uprawnienia G2. Uprawnienia G3 są niezbędne dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Co dają uprawnienia energetyczne? Grupa G1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV.– Zespoły prądotwórcze.– Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.– Pomiary wielkości elektrycznych. Grupa G2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe.– Sieci i instalacje cieplne.– Wymienniki ciepła.– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze.– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy.– Sprężarki. Grupa G3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:– Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.– Sieci gazowe.– Urządzenia i instalacje gazowe. W naszej ofercie znajdują się szkolenia zawodowe z zakresu uzyskania uprawnień elektrycznych (G1), energetycznych (G2) oraz gazowych (G3). Świadectwa kwalifikacyjne są honorowane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Kursy przeprowadzane są na poziome eksploatacji oraz dozoru. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona!

Kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych

Zapraszamy na najbliższy kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych, który kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Przyjdź lub sprawdź naszą stronę www i Zapisz się!Uzyskaj odpowiednie kwalifikacje! Pamiętaj! Szkolimy szybko, sprawnie i z efektem!Pozdrawiamy, Zespół ZDZ w Przemyślu! Więcej informacji pod nr tel.:795 478 456kursy@zdz-przemysl.com

Indywidualne kursy i egzaminy

Księgowość - 19 lipca, 02 i 16 sierpnia. Dla osób ceniących sobie czas mamy propozycję szkoleń przygotowywanych pod indywidualne potrzeby w komfortowej formule. Oszczędzając czas możesz udoskonalić swoje umiejętności bez oczekiwania na termin szkolenia grupowego. Indywidualnie wybierasz moduły szkolenia, które interesują cię najbardziej. Możesz także skorzystać ze szkolenia lub egzaminu walidującego posiadane kompetencje online w dogodnym dla Ciebie czasie. Kto może być uczestnikiem? Każdy. Zazwyczaj kursy indywidualne wybierane są przez osoby: planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej i chcące w szybkim tempie potwierdzić kwalifikacje,przed podjęciem zatrudnienia, aby poczuć się pewniej,na urlopach, aby zdobyć nowe umiejętności,powracające na krótki czas z wyjazdu zagranicznego,wybierające zawody niszowe (zegarmistrz, krawiec, szewc, renowator zabytków),odnawiające uprawnienia (np. uprawnienia energetyczne gr. I, II, III, spawacze...),pracownicy oddelegowani na czas szkolenia (konieczność szybkiego zdobycia nowych uprawnień). Jakie kierunki kursów? Najczęściej organizujemy kursy dla pojedynczych osób w zawodach rzemieślniczych. Miejsce szkolenia, cena i termin są ustalane indywidualnie z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia mistrzem. Popularne kierunki szkoleń indywidualnych:* Kosmetyczka.* Fryzjer.* Obsługa kas fiskalnych. * Kadry i płace.* Księgowość wspomagana komputerowo.* Wulkanizator. * Mechanik pojazdów samochodowych. * Lakiernik. * Blacharz samochodowy. * Dekarz. * Cukiernik. * Kucharz małej gastronomii. * Inne, o których nam powiesz. Jak długo trwa przygotowanie takich kursów? Od ręki. Po konsultacji telefonicznej lub osobistej wizycie, jesteśmy gotowi do uruchomienia jak najszybciej całej logistyki szkolenia. Jak dowiedzieć się więcej? Najlepiej do nas zadzwonić lub odwiedzić osobiście biuro przy ul. Wilsona 12. Zapraszamy!

Jak pracujemy

Możesz razem z nami uzyskiwać (również online) uprawnienia zawodowe - wszystko z możliwością uzyskania dofinansowania.

Na czym skorzystasz u nas

Organizujemy kursy zawodowe nadające profesjonalne kwalifikacje do wykonywania pracy w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach.

Szkolimy w krótkim czasie i przyjaznej atmosferze, koncentrując się na umiejętnościach praktycznych i wysokich wynikach zdawalności uczestników.

Bezpłatnie – w biurze jak i przez telefon informujemy o zawodach, projektach UE, uprawnieniach i certyfikatach niezbędnych na rynku pracy. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura, kontaktu telefonicznego lub mailowego.

KURSY I UPRAWNIENIA

Uzyskaj przydatne Tobie umiejętności, zadbaj o siebie.

Popularne branże

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Kursy dostępne również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 24.01.2022 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III
 • 24.01.2022 Operator koparki jednonaczyniowej klasy I
 • 24.01.2022 Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III
 • 24.01.2022 Operator koparkoładowarki

Wózki, eksploatacja dźwignic

Wózki, eksploatacja dźwignic

Kursy dostępna również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Urzędu Dozoru Techniczego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 10.01.2022 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • 10.01.2022 Operator suwnic
 • 10.01.2022 Operator żurawi przenośnych
 • 10.01.2022 Operator podestów ruchomych

Spawanie, obróbka metali, CNC

Spawanie, obróbka metali, CNC

Zajęcia na profesjonalnym sprzęcie, maksimum praktyki, dostęp do dowolnej ilości materiału podczas zajęć. Umiejętności spawaczy certyfikuje u nas Instytut Spawalnictwa.

Najbliższe terminy:
 • 10.01.2022 Spawanie metodą MAG, TIG, gazowe, elektryczne
 • 10.01.2022 Ręczny przecinacz plazmą
 • 10.01.2022 Tokarz-frezer
 • 10.01.2022 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Mamy własną komisję egzaminacyjną nadającą uprawnienia w grupie I, II, III.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Elektryk
 • 17.01.2022 Uprawnienia energetyczne grupy I.
 • 17.01.2022 Uprawnienia energetyczne grupy II.
 • 17.01.2022 Uprawnienia energetyczne grupy III.

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Kursy ADR cieszą się u nas prawie 100% zdawalnością.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
 • 17.01.2022 Obsługa stacji paliw, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, obsługa akumulatorów
 • 17.01.2022 Wulkanizator
 • 17.01.2022 Lakiernik samochodowy

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w biurze rachunkowym.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Rachunkowość
 • 17.01.2022 Kadry i płace
 • 17.01.2022 ABC przedsiębiorczości
 • 17.01.2022 Fakturowanie komputerowe

Opieka i ochrona zdrowia

Opieka i ochrona zdrowia

Każda opiekunka odbywa zajęcia praktyczne w przedszkolach i żłobkach.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 17.01.2022 Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji izarządzania rozwojem placówki
 • 17.01.2022 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • 17.01.2022 Komunikacja wewnętrzna izewnętrzna w placówce medycznej(w tym m.in. zpacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem iprzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

Gastronomia i kulinaria

Gastronomia i kulinaria

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w prawidziwych kuchniach przemyskich lokali.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Pomoc kuchenna z elementami carvingu
 • 17.01.2022 Cukiernik
 • 17.01.2022 Kucharz
 • 17.01.2022 Kelner-barman-barista

Leśnictwo i ogrodnictwo

Leśnictwo i ogrodnictwo

Zapewniamy praktykę w lesie.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Drwal - pilarz
 • 17.01.2022 Operator pił mechnicznych do ścinki drzew
 • 17.01.2022 Obsługa kos spalinowych

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Najbliższe terminy:
 • 24.01.2022 Zarządzanie w Bed & Breakfast
 • 24.01.2022 Marketing internetowy w hotelarstwie
 • 24.01.2022 Organizacja aktywnego wypoczynku
 • 24.01.2022 Wychowawca kolonijny

Usługi i rzemiosło

Usługi i rzemiosło

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy z mistrzem.

Najbliższe terminy:
 • 24.01.2022 Kurs kroju i szycia
 • 24.01.2022 Stolarz meblowy
 • 24.01.2022 Tapicer
 • 24.01.2022 Wędliniarz

Różne, inne specjalności

Różne, inne specjalności

Opisz umiejętności jakie chcesz posiadać, a my stworzymy szkolenie.

Najbliższe terminy:
 • 24.01.2022 Lakiernik meblowy

Budownictwo

Budownictwo

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy na budowach oraz w przygotowanych warsztatach.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • 17.01.2022 Murarz-zbrojarz-betoniarz
 • 17.01.2022 Glazurnik
 • 17.01.2022 Cieśla-dekarz

Akademia piękna

Akademia piękna

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w salonach urody i SPA.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Stylizacja paznokci
 • 17.01.2022 Stylizacja brwi i rzęs
 • 17.01.2022 Laminacja brwi

Pedagogika i rozwój osobisty

Pedagogika i rozwój osobisty

Szkolenia instruktorów praktycznej nuaki zawodu.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • 17.01.2022 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - szkolenie wyjazdowe (Krynica Zdrój)
 • 17.01.2022 Metody radzenia sobie ze stresem połączone z warsztatami jogi
 • 17.01.2022 Mediacje - szkolenie bazowe

Technologie komputerowe

Technologie komputerowe

Szkolenia informatyczne dla początkujących, seniorów i nie tylko.

Najbliższe terminy:
 • 17.01.2022 Online bezpłatnie WORD online dla zapracowanych (6 x 4 godz.)
 • 17.01.2022 Online bezpłatnie EXCEL online w pracy biurowej (6 x 4 godz.)
 • 17.01.2022 Obsługa komputera
 • 17.01.2022 Kosztorysowanie komputerowe

BHP, p.poż.

BHP, p.poż.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie i online.

Najbliższe terminy:
 • 12.01.2022 BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • 12.01.2022 BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 12.01.2022 BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
 • 12.01.2022 Szkolenie BHP okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Sprzedaż, waluty, marketing

Sprzedaż, waluty, marketing

Szkolenia na sprzęcie i oprogramowaniu stosowanym w rzeczywistych warunkach pracy w sklepach, kantorach i hurtowniach.

Najbliższe terminy:
 • 18.01.2022 Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
 • 18.01.2022 Kasjer walutowy
 • 18.01.2022 Sprzedawca - fakturzysta -
 • 18.01.2022 Obsługa kas fiskalnych

Płatności

Opłat za kurs należy dokonywać na rachunek bankowy:

Odbiorca:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Nazwa Banku:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Numer Konta:

46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

W tytule proszę wpisać “Opłata za kurs .....” (należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika)

SZKOLIMY PRZEZ PRAKTYKĘ.

W przyjaznych warunkach zdobywasz szybko konkretne kompetencje zawodowe.

Nasz personel prowadzi Cię przez cały proces szkolenia, aż do przekazania dokumentów.

Ćwiczysz na profesjonalnym sprzęcie w realnym środowisku pracy.

Zapewniamy Tobie wysoką zdawalność poprzez solidne przygotowanie do certyfikacji.

Jakość kursów w ZDZ

Dołącz do nas na facebooku

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES 2.0).

Szybko dołącz do grup spawaczy, operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego, wózków jezdniowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -nowe grupy pracujących objęte wsparciem w 2022.

Kursy zawodowe za 200zł – pokonaj kryzys i zapisz się w 2022 roku!

 

Zbliżające się kursy

10.01.2022

Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Ręczne cięcie tlenowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Ręczne cięcie plazmowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

24H

Egzamin na miejscu w ZDZ przeprowadzony przez komisję Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.01.2022

Spawanie MAG, TIG, elektrodą otuloną, gazowe

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Księgowość

90H

Szkolenie w biurze rachunkowym na wybranym przez kursantów programie księgowym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

80H

Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Kadry i płace

60H

Szkolenie w biurze rachunkowym na programie Płatnik i innych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

60H

Egzamin na uprawnienia Gr. I przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

40H

Egzamin na uprawnienia Gr. II przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

80H

Szkolenie w zakładzie produkcyjnym w rzeczywistych warunkach pracy pod okiem mistrza

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Kucharz

80H

Szkolenie pod okiem mistrza kuchni

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

80H

Do 10 lipca można dołaczyć do trwającego szkolenia..

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

24H

Egzamin na miejscu w ZDZ przeprowadzony przez komisję Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

24H

Egzamin na uprawnienia Gr. I przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

17.01.2022

Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III.

40H

Egzamin na uprawnienia Gr. III przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Operator koparko-ładowarek kl. III (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Operator koparek jednonaczyniowych kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Walce drogowe kl. II (wszystkie typy)

102H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Równiarki kl. I (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Spycharki kl. III (do 110kW)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

80H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Przecinarki do nawierzchni dróg kl. III wszystkie

36H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.01.2022

Pompy do mieszanki betonowej kl. III wszystkie

78H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dofinansowania i projekty

Naszym klientom zapewniamy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.