AKTUALNOŚCI

 
 • DOFINANSOWANE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE - DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

  Od marca - KURSY ZA 10% CENY - zapisz się już dziś (badamy zapotrzebowanie)!


  Dofinansowane kursy wymagają wniesienia pieniężnego wkładu własnego.

  Do dofinansowania zostały wybrane szkolenia kończące się nadaniem certyfikatów/uprawnień zawodowych:

  Spawacz - wybrane metody z uprawnieniami Instytutu Spawalnictwa.

  Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego - koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

  Kierowcy/konserwatorzy wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych (HDS), dźwigów osobowych i towarowych, podestów ruchomych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.

  Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladnika lub mistrza.

  Kucharz z egzaminem czeladnika lub mistrza.

  Fryzjer z egzaminem czeladnika lub mistrza.

  Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Aktualnie prowadzone są zapisy telefoniczne. Po zorganizowaniu kompletnych grup będą prowadzone spotkania informacyjne i wypełniane formularze zgłoszeniowe.
   
 • Kierowca operator wózków jezdniowych -kurs uzupełniający

  Kurs uzupełniający dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia dozoru technicznego w kategorii II WJO
   
 • Terminy rozpoczęcia kursów w LUTYM i MARCU 2019r.  Kursy zaplanowane na LUTY 2019r.:


  * Pierwsza pomoc przedmedyczna - 05.02.2019r.

  * Drwal - operator pił mechanicznych do ścinki drzew - 14.02.2019r.

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów- 25.02.2019r.

  * Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i I - 25.02.2019r.

  * Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i I - 25.02.2019r.

  * Operator spycharki, walca drogowego kl. II - 25.02.2019r.

  * BHP - 25.02.2019r.

  * Operator przecinarki do nawierzchni dróg - 25.02.2019r.

  * Obsługa kas fiskalnych- po 15.02.2019r.

  * Fakturowanie komputerowe- po 15.02.2019r.  Kursy zaplanowane na MARZEC 2019r.:


  * Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III - 01.03.2019r.

  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 11.03.2019r.

  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - 11.03.2019r.

  * Operator żurawi przenośnych - HDS - 11.03.2019r.

  * Operator podestów ruchomych - 11.03.2019r.

  * Obsługa dźwigów towarowo-osobowych - 11.03.2019r.

  * Kelner - 12.03.2019r.

  * Kierowca wózków jezdniowych - 15.03.2019r.

  * Operator podestów ruchomych i żurawi przenośnych - 15.03.2019r.


  NA BIEŻĄCO PROWADZONE SĄ ZAPISY DO BEZPŁATNEGO PROJEKTU OBEJMUJĄCEGO KURSY I 6-MIES. STAŻE:

  Kursy są rozpoczynane po zebraniu kompletnych grup.
  * Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 10.02.2019r. - 80 godz.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  *Grupy w trakcie kompletowania - realizacja tych zajęć jest cykliczna, również dla indywidualnych klientów:
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.

  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.

  * Operator żurawi przenośnych (HDS).

  * Operator podestów ruchomych.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • BEZPŁATNE KURSY i 6-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu całego województwa podkarpackiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 540 zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1000 zł netto przez 6 mies.,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  4. Staże 6-mies.  Rekrutacja trwa.

  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

   
 • BEZPŁATNE KURSY i STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 18-29. TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie - rozpoczęcie rekrutacji od początku stycznia 2019r.!

  Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 do 29 r.ż. (ukończone) do osób spełniających 1 warunek, tj.:

  1. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
  2. pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  3. rolników do 2 ha (i członków rodzin), zamierzających odejść z rolnictwa,
  4. bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych),
  którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (nie kwalifikują się osoby studiujące lub uczące się w szkołach policealnych).

  Wsparcie obejmuje osoby z terenu miasta Przemyśla, Radymna, Pruchnika, Jarosławia, powiatu przemyskiego i jarosławskiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 540 zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1000 zł netto,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  Wymiar: śr.80h/gr,10 spotk.grup.po 8h,śr.3-4razy w tyg.

  Warunek przystąpienia na podst. IPD, warunek zakończenia: min.80%obecności.

  4. Staże zawodowe 3-mies.  Aby zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście w naszej siedzibie.


  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.


  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzający odejść z rolnictwa.

   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.