AKTUALNOŚCI

 
 • Bezpłatne szkolenia dla pracowników mikroprzedsiębiorstw i za 1/5 ceny dla pozostałych pracowników.

  Uwaga - okazja na zdobycie dofinansowania na udział w kursach!


  Tylko od 13.08.2020r. do dnia 14.08.2020r. będzie trwać nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na kursy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Przy wyborze szkoleń z naszej oferty, BEZPŁATNIE pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie ułatwić naszym kursantom otrzymanie dofinansowania.


  Proponowane kierunki kursów:

  * spawacz,

  * operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,

  (wszystkie klasy: operator koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, walca, spycharki, równiarki i inne),

  * operatorzy obrabiarek skrawających CNC,

  * blacharz - lakiernik samochodowy,

  * brukarz,

  * piekarz,

  * technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

  * opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym,

  * księgowość,

  * fryzjer,

  * kosmetyczka,

  * tapicer,

  * krawiec,

  * cieśla, stolarz budowlany,

  * dekarz-blacharz budowlany,

  * elektryk,

  * ślusarz,

  * murarz-tynkarz.


  Etapy:

  1. Pomagamy w wyborze kierunku kursu.

  2. Wsparcie w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie (wykonujemy bezpłatnie!).

  3. Złożenie wniosku i oczekiwanie na zawarcie umowy pracodawcy z PUP.

  4. Realizacja szkolenia i egzaminu końcowego.

  5. Przekazanie dokumentacji szkoleniowej i faktury do rozliczenia się z PUP.


  Wysokość wsparcia:

  * 100% w przypadku mikroprzedsiębiorstw (w uproszczeniu, zatrudnienie 2-10 pracowników) - czyli nic nie płacisz za szkolenie,

  * 80% w przypadku pozostałych - czyli płacisz 1/5 ceny za szkolenie.

  Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

  Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) mogą zostać przeszkoleni pracownicy bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

  Nie może skorzystać ze wsparcia środkami KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

  Szkolenia stanowią pomoc publiczną i odbywają się na wniosek i za zgodą pracodawcy.

  Nie zwlekaj! Jak najszybciej skontaktuj się z nami, są duże szanse na zdobycie dofinansowania!

  Korzystając z dofinansowania redukujesz koszty, motywujesz pracowników do zdobywania kwalifikacji, rozwijasz firmę!

  kursy@zdz-przemysl.com

  Tel. 508-562-334, 16 678-24-04

  Odwiedzając nas w biurze - pamiętaj o maseczce.

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

  ul. Wilsona 12, Przemyśl

   
 • Od MAJA 2020 r. - zlecenie na szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego - zapraszamy.

  Zlecenie oraz opis zasad realizacji szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego znajdują się w załączniku.
   
 • SIERPIEŃ 2020 - PLAN KURSÓW

  SIERPIEŃ:

  * 03.08.2020 Egzamin - uprawnienia energetyczne Gr. I, godz. 12:30.

  * 03.08.2020 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

  * 05.08.2020 Przedłużanie i stylizacja paznokci metodą hybrydową i żelową.

  * 10.08.2020 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew.

  * 10.08.2020 Kucharz - szkolenie indywidualne.

  * 10.08.2020 Księgowość - szkolenie indywidualne.

  * 10.08.2020 Kadry i płace - szkolenie indywidualne.

  * 10.08.2020 Uprawnienia energetyczne GR I, II, III - szkolenie i egzamin w formie zdalnej są dostępne na bieżąco "od ręki".

  * 12.08.2020 Spawacz - wybrane metody.

  * 12.08.2020 Lakiernik samochodowy.

  * 17.08.2020 Palacz z uprawnieniami energetycznymi.

  * 17.08.2020 Uprawnianie energetyczne gr. II i III.

  * 20.08.2020 Operator suwnic.

  * 24.08.2020 Operator wózków jezdniowych.

  * 24.08.2020 Operator koparko-ładowarki.

  * 24.08.2020 Operator koparki jednonaczyniowej.

  * 24.08.2020 Operator ładowarki jednonaczyniowej.

  * 24.08.2020 Operator walca drogowego

  * 24.08.2020 Operator spycharki.

  * 24.08.2020 Przewóz towarów niebezpiecznych

  Czynne są numery telefonów komórkowych: 795-478-456; 508-562-334 oraz e-mail: kursy@zdz-przemysl.com.

  Wybrane egzaminy (np. energetyczne), szkolenia (np. BHP) prowadzimy też zdalnie poprzez aplikację Whatsapp lub oraz gdy tylko jest to dopuszczalne - w formie samokształcenia kierowanego.

  Zajęcia teoretyczne będą prowadzone zdalnie, zajęcia praktyczne będą realizowane na poligonach na otwartym powietrzu.

  Kursy dostępne w formie zdalnej:

  - BHP,

  - uprawnienia energetyczne,

  - kursy na sprzęt podlegający pod UDT - teoria.


  Nadchodzące egzaminy - prowadzone na bieżąco (należy już dokonywać zgłoszeń):

  - weryfikacja uprawnień spawaczy - wszystkie metody,

  - egzaminy na uprawnienia gr. I - elektryczne - na bieżąco.

  Wejście do naszego budynku dla kursantów dopuszczalne jest wyłącznie w maseczkach.


  Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącemu oraz komentowania na czacie widocznym dla wszystkich uczestników.


  Udzielamy na bieżąco informacji na temat kursów telefonicznie pod numerami: 795-478-456, 508-562-334 oraz mailowo - kursy@zdz-przemysl.com.

   
 • UWAGA!!! ZMIANA KONTA BANKOWEGO

  Szanowni Państwo,

  informujemy o bieżącym numerze konta bankowego ZDZ.

  Nazwa banku: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

  Numer konta: 46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

  Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

  Tytuł: Imię, nazwisko, nazwa kursu lub egzaminu.
   
 • Nowy projekt dla młodych! Już trwają zapisy na 4-mies. staże i kursy dla osób w wieku 18-29

  Trwa nabór do projektu skierowanego do osób niezatrudnionych i nie uczących się (w szkołach bezpłatnych) zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

  Kierunek szkolenia jest dobierany w zależności od zapotrzebowania.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  * Zajęcia z doradcą zawodowym - indywidualny plan działania.

  * 160 godz. certyfikowany kurs zawodowy ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 1000 złotych netto wypłacanym za udział w kursie.

  * Egzaminy i wydanie certyfikatów.

  * Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

  * 4-miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. 1033 złotych netto wypłacane za każdy miesiąc.

  * Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty wypłacane za każdy miesiąc.

  * Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.

  * Sfinansowane badania lekarskie (w poradni medycyny pracy).

  * Ubezpieczenie NNW.

  * Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

  * Pośrednictwo pracy.

  Zapraszamy serdecznie!
   
 • Kurs uprawnienia elektryczne Gr I. Termin rozpoczęcia: 29.07.2020 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na kurs oraz egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne - Gr I w zakresie dozoru lub eksploatacji.
   
 • KUCHARZ Rozpoczynamy 22.07.2020 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie KUCHARZ. Nabór otwarty !!!

   
 • MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO MONTAŻOWYCH-METALOWYCH. Rozpoczynamy 03.08.2020 r. ZAPRASZAMY !!!

  Rozpoczynamy szkolenie Montaż Rusztowań Budowlano Montażowych-Metalowych !!!! Nabór na szkolenie jest otwarty. Zapraszamy !!!
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH - ROZPOCZYNAMY 24 sierpnia 2020 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • Kurs Spawacza - jeszcze ostatnie miejsca w sierpniu 2020. ZAPRASZAMY !!!

  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie spawania metodą MIG, MAG, TIG, spawanie elektryczne, gazowe.
   
 • PALACZ KOTŁÓW C.O. Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI. ROZPOCZĘCIE 17.08.2020 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie energetyczne w zakresie Gr. II i III
   
 • Wykaz uprawnień spawaczy objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.)

  Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu. W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo.

  Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują:
  - książeczkę spawacza,
  - świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie.

  U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody:

  111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną.

  131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego).

  135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego).

  136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym).

  138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym).

  141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

  311 - spawanie gazowe blach.

  311 - spawanie gazowe rur.


  Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata.

  Ręczne cięcie tlenowe.

  Ręczne cięcie plazmowe.

  Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat.
   
 • Kursy pod indywidualne potrzeby dla pojedynczych osób


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia, m.in.:


  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • Wykaz uprawnień na ciężki sprzęt budowlany objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Koparkoładowarki - Klasa : 3

  Koparkospycharki - Klasa : 3

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - Klasa : 3

  Pompy do mieszanki betonowej - Klasa : 3

  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - Klasa : 3

  Równiarki - Klasa : 1

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - Klasa : Bez klasy

  Spycharki - Klasa : 3

  Walce drogowe - Klasa : 2

  Wielozadaniowe nośniki osprzętów - Klasa : Bez klasy   
 • Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

  Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

  Od dnia 14.10.2019r. weszło nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydłużające termin ważności uprawnień operatorów wózków.

  Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne według w/w rozporządzenia w nast:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

  Po w/w datach do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Zapraszamy.
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.