Wyszukaj kurs w naszej bazie

Zdobądź uprawnienia energetyczne i spawalnicze

Dofinansowanie z środków krajowych

Indywidualne kursy pod Twoje potrzeby

Aktualności

CIĘŻKI SPRZĘT 14.12.2023

Zaczynamy szkolenie z uwagi na przerwę technologiczną w firmach budowlanych. To dobry moment dla osób zatrudnionych jako operatorzy na uzupełnienie uprawnień. Zapraszamy na najbliższą edycję kursów operatorów: operator koparko-ładowarki (klasa III - wszystkie), operator koparki jednonaczyniowej (klasa III - do 25ton, klasa I - powyżej 25 ton - wszystkie), operator ładowarki jednonaczyniowej (klasa III - do 20 ton, klasa I - powyżej 20 ton - wszystkie), operator spycharki (klasa III - do 110 kW, klasa I - wszystkie), operator równiarki (klasa I - wszystkie), operator walca drogowego (klasa II - wszystkie). Więcej informacji pod nr tel.: 795 478 456 kursy@zdz-przemysl.com

STYCZEŃ 2024 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 08.01.2024 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.* 08.01.2024 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.* 08.01.2024 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS). * 08.01.2024 Obsługa żurawi samojezdnych.* 08.01.2024 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE) * 11.01.2024 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 11.01.2024 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).* 11.01.2024 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).* 11.01.2024 Operator walców drogowych klasy II.* 11.01.2024 Operator spycharek.* 11.01.2024 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 11.01.2024 Operator pomp do mieszanki betonu. * 11.01.2024 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH) * 15.01.2024 Weryfikacja uprawnień spawalniczych - krótkie przygotowanie do aktualizacji uprawnień + egzamin. * 15.01.2024 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 15.01.2024 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 15.01.2024 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135. * 15.01.2024 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) - metoda numer 138. * 15.01.2024 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 15.01.2024 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 15.01.2024 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 15.01.2024 Ręczne cięcie tlenowe. * 15.01.2024 Ręczne cięcie plazmowe. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI UWAGA! Przyspieszony termin indywidualny przy zleceniu dla większej grupy! * 16.01.2024 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 16.01.2024 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 16.01.2024 Uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 08.01.2024 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 19.01.2024 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 13.01.2024 Fryzjer. * 12.01.2024 Kucharz. * 08.01.2024 Opiekunka dziecięca. * 08.01.2024 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 17.01.2024 Glazurnik. * 18.01.2024 Krawiec. * 03.01.2024 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 15.01.2024 BHP * 05.01.2024 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki). * 16.01.2024 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. * 16.01.2024 Pierwsza pomoc (wykłady i ćwiczenia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym). KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 26.01.2024 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

WÓZKI 08.01.2024

Pracuj legitymując się uprawnieniami z UDT! Zapraszamy na szkolenie OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać wózki jezdniowe oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia umożliwiające obsługę wózków są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy kierowcy wózków. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracy.Wiadomości o dozorze technicznym.Budowa wózków.Podział stosowanych wózków.Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.Zajęcia praktyczne. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na kierowcę wózków jezdniowych przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na naszym wózki i placu manewrowym przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu. Teoria - wykłady i ćwiczenia prowadzone są w naszych salach wykładowych. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego – ważne w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem na naszym wózku, na placu manewrowym. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy na wózku.

Spawanie 15.01.2024

Dla absolwentów tego kursu czekają oferty pracy od lokalnych pracodawców! Uprawnienia spawaczy zdobyte u nas są honorowane w całej Europie. Rozpoczynamy od teorii, następnie ćwiczenia odbywają się w spawalni, na końcu egzamin z wydaniem uprawnień. Spawacze po odpowiednim przeszkoleniu i z praktycznymi umiejętnościami są obecnie bardzo pożądanymi pracownikami. A jak wiemy popyt na fachowców wiąże się również z wysokimi zarobkami. Dlatego uruchomiliśmy kolejne nabory na kurs spawania MAG, MIG, MMA, GAS, TIG. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.) Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu (spawarek, narzędzi warsztatowych, specjalnie zakupionej stali do wykonywania próbek itp.). W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo. Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują: książeczkę spawacza,świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), honorowane na całym świecie. U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody: 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną. 131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego). 135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego). 136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym). 138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym). 141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu). 311 - spawanie gazowe blach. 311 - spawanie gazowe rur. Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata. Ręczne cięcie tlenowe. Ręczne cięcie plazmowe. Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat. Nasza jednostka szkoleniowa posiada atest wydany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) Wybór metody, kierunku i sposobu uczestnictwa w kursie możliwy na pierwszy spotkaniu. Szkolenie indywidualne w elastycznych terminach. Możliwe rodzaje materiałów:👉 Stal niestopowa.👉 Stal nierdzewna.👉 Aluminium. Zdobywane uprawnienia: Świadectwo egzaminu spawacza – dokument wydawany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej – dokument tłumaczony na j. angielski/niemiecki/francuski. Książkę spawacza – ważny dokument – rozpoznawalny w Polsce dokumentujący przebieg kariery spawacza (kursy, uprawnienia, egzaminy, wykonywaną pracę) Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice spawalnicze.📌 Komplet materiałów spawalniczych (stale, próbki, elektrody) - spawasz bez ograniczeń.📌 Środki ochrony indywidualnej. Trudno Ci znaleźć coś dla siebie? Jeżeli chcesz rozeznać się w ofercie dofinansowań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami! Napisz wiadomość w formularzu zgłoszeniowym lub zadzwoń!

GRUDZIEŃ 2023 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 04.12.2023 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.* 11.12.2023 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.* 11.12.2023 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS). * 11.12.2023 Obsługa żurawi samojezdnych * 11.12.2023 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. * 18.12.2023 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE) * 11.12.2023 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 11.12.2023 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).* 11.12.2023 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20 t).* 11.12.2023 Operator walców drogowych klasy II.* 11.12.2023 Operator spycharek.* 11.12.2023 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 11.12.2023 Operator pomp do mieszanki betonu. * 11.12.2023 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH) * 18.12.2023 Weryfikacja uprawnień spawalniczych. * 18.12.2023 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 18.12.2023 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 18.12.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135. * 18.12.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) - metoda numer 138. * 18.12.2023 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 18.12.2023 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 18.12.2023 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 18.12.2023 Ręczne cięcie tlenowe. * 18.12.2023 Ręczne cięcie plazmowe. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI * 05.12.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 05.12.2023 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 12.12.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 12.12.2023 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 13.12.2023 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 13.12.2023 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 09.12.2023 Fryzjer. * 13.12.2023 Kucharz. * 14.12.2023 Opiekunka dziecięca. * 14.12.2023 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 18.12.2023 Glazurnik. * 18.12.2023 Krawiec. * 27.12.2023 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 11.12.2023 BHP * 27.12.2023 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki). * 27.12.2023 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. * 28.12.2023 Pierwsza pomoc (wykłady i ćwiczenia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym). KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 28.12.2023 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

ENERGETYKA – kursy i egzaminy: G1, G2, G3 16.01.2024

Organizujemy egzaminy na uprawnienia energetyczne praktycznie od ręki! Potrzebujesz uprawnień w energetyce? Możesz zdobyć je szybko i tanio! Prowadzimy zapisy na kursy przygotowujące jak i same egzaminy na uprawnienia energetyczne. Osoby chcące uzupełnić wiedzę zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do egzaminu, które trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin (zależnie od oczekiwań). Uprawnienia energetyczne nadajemy w następujących grupach:I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja/dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej, pomiary i inne – pełen zakres,II – urządzenia cieplne – pełen zakres,III – urządzenia i sieci gazowe – pełen zakres. Bezpłatnie informujemy o typach i zakresach poszczególnych uprawnień - dozór/eksploatacja/pomiary itp. Szkolenie odbywa się ekspresowo, w dopasowanym do uczestników terminie!

HDS 08.01.2024

Zbieramy grupę na na szkolenie OPERATOR ŻURAWI PRZEWOŹNYCH I PRZENOŚNYCH Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać żurawie oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę żurawi są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy operatora żurawi. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracy.Wiadomości o dozorze technicznym.Budowa żurawi.Podział stosowanych żurawi.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.Zajęcia praktyczne. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na operatora żurawi przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na profesjonalnym żurawiu posiadającym wszelkie wymagane atesty Urzędu Dozoru Technicznego. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem na profesjonalnym sprzęcie. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy.

DRWAL-PILARZ 18.01.2024

Planujemy letnią grupę na kursie DRWAL-PILARZ. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką oraz zdobyć niezbędne uprawnienia. Szkolenie w części Drwal przygotowuje do wykonywania pracy w lesie. Dodatkowo kursant przechodzi szkolenie i przystępuje do egzaminu na Uprawnienia do obsługi na pił mechanicznych do ścinki drzew przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Budowa i eksploatacja pilarek spalinowych.Stosowanie narzędzi pomocniczych.Organizacja pracy.Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.Ścinka i obalanie drzew.Bezpieczne usuwanie złomów i wywrotów.Zabiegi pielęgnacyjne.Okrzesywanie drzew.Przerzynki drewna. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na pilarza-drwala przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy w lesie. Zdobywane uprawnienia: Książeczka operatora – dokument potwierdzający uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Drwal – ważny dokument – dokumentujący umiejętności w zakresie pracy w lesie. Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice, kask, napulśniki, nogawice antyprzecięciowe i inne.📌 Komplet naszych własnych, przygotowanych pił marki Husqvarna wraz z paliwem, smarami i innym osprzętem.📌 Środki ochrony indywidualnej. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy w lesie!

KUCHARZ 12.01.2024

Zapraszamy na szkolenie KUCHARZA. Uczestników przygotowujemy do zaliczenia egzaminu na czeladnika lub mistrza, lub wyłącznie z zaświadczeniem z ZDZ (tańsza opcja). W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomiiNowoczesne urządzenia w gastronomiiTechnologia sporządzania potraw Estetyka podawania potraw Ocena jakościowa surowcówWdrażanie systemu HACCP. Procedury i dokumentacja

Kadry i płace, księgowość 16.01.2024

Zapraszamy do udziału w szkoleniu obejmującym praktyczne aspekty pracy kadrowej. Zajęcia pod okiem doświadczonego księgowego, na licencjonowanym oprogramowaniu. Ucz się przez praktykę - maksymalna ilość ćwiczeń, minimum teorii. Program, czas zajęć i poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb uczestników.

Fryzjer 13.01.2024

Zapraszamy na szkolenie z zakresu fryzjerstwa. Szkolenie może zostać zakończone egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym - na uprawnienia czeladnika lub mistrza! Egzamin na mistrza jest cenny np. dla osób planujących otwarcie własnego biznesu lub np. przyjmowanie praktykantów ze szkół. Zapewniamy zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy, w profesjonalnym zakładzie fryzjerskim Program szkolenia: Higiena i bezpieczeństwo pracy Obsługa klienta i poradnictwo Podstawy chemiczne materiałów fryzjerskich Technologie fryzjerskie Elementy stylizacji fryzur Pracownia fryzjerska

OBSŁUGA KAS 03.01.2024 r.

Praktyczny kurs obsługi kas fiskalnych. Szukasz pracy jako sprzedawca, ale nie wiesz od czego zacząć?Zyskaj precyzję podczas zajęć praktycznych na kasach!Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych przepisów fiskalnych, obsługi klienta, przyjmowania reklamacji, raportowania i programowania kas!Na 2-3 dniowym szkoleniu doświadczony instruktor prezentuje i prowadzi ćwiczenia na najnowszych modelach kas fiskalnych. Każdy uczestnik ma dostęp do kas i ćwiczy tak długo, aż opanuje umiejętności.Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą dokładną i sprawną obsługę kas, poznają regulacje prawne dotyczące ich obsługi, a instruktor udziela na bieżąco wsparcia.Kurs szczególnie jest dedykowany osobom, które przed podjęciem pracy chcą nauczyć się obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych.Zyskaj umiejętności i pewność siebie! Zajęcia prowadzimy sprawnie, szybko i bezstresowo, w miłej atmosferze.Zapisy prowadzimy na bieżąco - koszt kursu to 290zł.Zajęcia prowadzimy w przestronnych salach szkoleniowych, w małej - maksymalnie 6-cio osobowej grupie. Obsługa klienta – kultura zawoduCechy i zasady dobrego handlowcaWystawianie faktur i rachunkówOrganizacja pracy kasjeraKody kreskoweOdpowiedzialność materialna pracownikaElektroniczne kasy sklepowe

Kosmetyczka 08.01.2024

Jest ostatnia chwila na zapisanie się na kurs. Zajęcia w małej kilkuosobowej grupie. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, odmładzających i leczniczych, ale też fachowe doradztwo zgodnie z potrzebami klientów – to kompetencje, które warto potwierdzić odpowiednim dokumentem. Biorąc pod uwagę, jak duża jest konkurencja w branży beauty, o atrakcyjności danej oferty nie decyduje jedynie cena, lecz również fachowość kadry. Zatrudniając pracowników mogących potwierdzić swoje umiejętności wiarygodnym certyfikatem, salony kosmetyczne wzmacniają swoją pozycję na rynku. Zajęcia - teoria i praktyka prowadzone są w gabinecie kosmetycznym! Zapraszamy!

Opiekunka dziecięca/osób starszych 08.01.2024

Praktyka w renomowanych przemyskich przedszkolach niepublicznych! Szukasz pracy? Chcesz nauczyć się czegoś nowego? Często z tych kierunków szkoleń korzystają też osoby planujące wyjazd za granicę. Chcesz pracować w kraju? Tym lepiej! Organizujemy zajęcia teoretyczne stacjonarnie lub online. Praktyka - w środowisku pracy pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów. Nie przegap okazji, bo praktycznie KAŻDY może skorzystać z naszych kursów! Zajęcia praktyczne realizujemy w kilku placówkach na terenie Przemyśla. W trakcie zajęć zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne. Przykładowy program szkolenia "Opiekun dziecięcy". Biologiczne podstawy rozwoju dzieckaPielęgnacja dzieckaPromocja i profilaktyka zdrowiaRozwój dzieckaMetodyka pracy z małym dzieckiem

Stylizacja paznokci 08.01.2024

Zapraszamy - jeszcze zostało kilka wolnych miejsc! Program szkolenia zawiera takie zagadnienia jak: Zasady higieny i bezpieczeństwa w salonie stylizacji paznokciBudowa paznokciaWskazania i przeciwskazania do wykonywania zabiegu stylizacji paznokciChoroby paznokci i skóryPielęgnacja paznokci u dłoni i stópObsługa frezarkiManicure i pedicure hybrydowyManicure i pedicure żelowyPrzedłużanie paznokciZdobienie paznokci Zajęcia - teoria i praktyka prowadzone są w gabinecie kosmetycznym!

Jak pracujemy

Z nami zdobywasz (również online) uprawnienia zawodowe - wszystko z możliwością uzyskania dofinansowania.

Na czym skorzystasz u nas

Nasza działalność i misja – przeczytaj o nas więcej.

Kursy zawodowe nadają profesjonalne umiejętności i uprawnienia do wykonywania pracy w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach.

Szkolisz się w krótkim czasie i przyjaznej atmosferze, koncentrując się na nabywaniu umiejętności praktycznych.

Mamy wysokie wyniki zdawalności uczestników.

Bezpłatnie – w biurze jak i przez telefon dowiesz się u nas o zawodach, projektach UE, uprawnieniach i certyfikatach niezbędnych na rynku pracy.

Wstąp do naszego biura, zadzwoń lub wyślij e-mail.

KURSY I UPRAWNIENIA

Uzyskaj przydatne Tobie umiejętności, zadbaj o siebie.

Popularne branże

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Kursy dostępne również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 11.01.2024 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III
 • 11.01.2024 Operator koparki jednonaczyniowej klasy I
 • 11.01.2024 Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III
 • 11.01.2024 Operator koparkoładowarki

Wózki, eksploatacja dźwignic

Wózki, eksploatacja dźwignic

Kursy dostępna również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Urzędu Dozoru Techniczego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 08.01.2024 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • 08.01.2024 Operator suwnic
 • 08.01.2024 Operator żurawi przenośnych
 • 08.01.2024 Operator podestów ruchomych

Spawanie, obróbka metali, CNC

Spawanie, obróbka metali, CNC

Zajęcia na profesjonalnym sprzęcie, maksimum praktyki, dostęp do dowolnej ilości materiału podczas zajęć. Umiejętności spawaczy certyfikuje u nas Instytut Spawalnictwa.

Najbliższe terminy:
 • 15.01.2024 Spawanie metodą MAG, TIG, gazowe, elektryczne
 • 15.01.2024 Ręczny przecinacz plazmą
 • 15.01.2024 Tokarz-frezer
 • 15.01.2024 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Mamy własną komisję egzaminacyjną nadającą uprawnienia w grupie I, II, III.

Najbliższe terminy:
 • 16.01.2024 Elektryk
 • 16.01.2024 Uprawnienia energetyczne grupy I.
 • 16.01.2024 Uprawnienia energetyczne grupy II.
 • 16.01.2024 Uprawnienia energetyczne grupy III.

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Kursy ADR cieszą się u nas prawie 100% zdawalnością.

Najbliższe terminy:
 • 27.11.2023 ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
 • 27.112023 Obsługa stacji paliw, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, obsługa akumulatorów
 • 27.11.2023 Wulkanizator
 • 27.11.2023 Lakiernik samochodowy

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w biurze rachunkowym.

Najbliższe terminy:
 • 16.01.2024 Kadry i płace
 • 16.01.2024 ABC przedsiębiorczości
 • 16.01.2024 Fakturowanie komputerowe
 • 16.01.2024 Księgowość wspomagana komputerowo

Kasy fiskalne, fakturowanie, waluty

Kasy fiskalne, fakturowanie, waluty

Szkolenia na sprzęcie i oprogramowaniu stosowanym w rzeczywistych warunkach pracy w sklepach, kantorach i hurtowniach.

Najbliższe terminy:
 • 03.01.2024 Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
 • 03.01.2024 Kasjer walutowy
 • 03.01.2024 Sprzedawca - fakturzysta -

Budownictwo

Budownictwo

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy na budowach oraz w przygotowanych warsztatach.

Najbliższe terminy:
 • 05.01.2024 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • 05.01.2024 Murarz-zbrojarz-betoniarz
 • 05.01.2024 Glazurnik

Akademia piękna

Akademia piękna

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w salonach urody i SPA.

Najbliższe terminy:
 • 08.01.2024 Stylizacja paznokci
 • 08.01.2024 Stylizacja brwi i rzęs
 • 08.01.2024 Kosmetyczka

Gastronomia i kulinaria

Gastronomia i kulinaria

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w prawidziwych kuchniach przemyskich lokali.

Najbliższe terminy:
 • 12.01.2024 Pomoc kuchenna z elementami carvingu
 • 12.01.2024 Cukiernik
 • 12.01.2024 Kucharz
 • 12.01.2024 Kelner-barman-barista

Leśnictwo i ogrodnictwo

Leśnictwo i ogrodnictwo

Zapewniamy praktykę w lesie.

Najbliższe terminy:
 • 18.01.2024 Drwal - pilarz
 • 18.01.2024 Operator pił mechnicznych do ścinki drzew
 • 18.01.2024 Obsługa kos spalinowych

BHP, p.poż.

BHP, p.poż.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie i online.

Najbliższe terminy:
 • 15.01.2024 BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • 15.01.2024 BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 15.01.2024 BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
 • 15.01.2024 Szkolenie BHP okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Technologie komputerowe

Technologie komputerowe

Szkolenia informatyczne dla początkujących, seniorów i nie tylko.

Najbliższe terminy:
 • 14.01.2024 Online bezpłatnie WORD online dla zapracowanych (6 x 4 godz.)
 • 14.01.2024 Online bezpłatnie EXCEL online w pracy biurowej (6 x 4 godz.)
 • 14.01.2024 Obsługa komputera
 • 14.01.2024 Kosztorysowanie komputerowe

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Najbliższe terminy:
 • 22.01.2024 Zarządzanie w Bed & Breakfast
 • 22.01.2024 Marketing internetowy w hotelarstwie
 • 22.01.2024 Organizacja aktywnego wypoczynku
 • 22.01.2024 Wychowawca kolonijny

Usługi i rzemiosło

Usługi i rzemiosło

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy z mistrzem.

Najbliższe terminy:
 • 18.01.2024 Kurs kroju i szycia
 • 18.01.2024 Stolarz meblowy
 • 18.01.2024 Tapicer
 • 18.01.2024 Wędliniarz

Różne, inne specjalności

Różne, inne specjalności

Opisz umiejętności jakie chcesz posiadać, a my stworzymy szkolenie.

Najbliższe terminy:
 • 15.01.2024 Lakiernik meblowy
 • 15.01.2024 Stolarz

Pedagogika i rozwój osobisty

Pedagogika i rozwój osobisty

Szkolenia instruktorów praktycznej nuaki zawodu.

Najbliższe terminy:
 • 22.01.2024 Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • 22.01.2024 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - szkolenie wyjazdowe (Krynica Zdrój)
 • 22.01.2024 Metody radzenia sobie ze stresem połączone z warsztatami jogi
 • 22.01.2024 Mediacje - szkolenie bazowe

Opieka i ochrona zdrowia

Opieka i ochrona zdrowia

Każda opiekunka odbywa zajęcia praktyczne w przedszkolach i żłobkach.

Najbliższe terminy:
 • 08.01.2024 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 08.01.2024 Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji izarządzania rozwojem placówki
 • 08.01.2024 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • 08.01.2024 Komunikacja wewnętrzna izewnętrzna w placówce medycznej(w tym m.in. zpacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem iprzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

Płatności

Opłat za kurs należy dokonywać na rachunek bankowy:

Odbiorca:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Nazwa Banku:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Numer Konta:

46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

W tytule proszę wpisać “Opłata za kurs .....” (należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika)

SZKOLIMY PRZEZ PRAKTYKĘ.

W przyjaznych warunkach zdobywasz szybko konkretne kompetencje zawodowe.

Nasz personel prowadzi Cię przez cały proces szkolenia, aż do przekazania dokumentów.

Ćwiczysz na profesjonalnym sprzęcie w realnym środowisku pracy.

Zapewniamy Tobie wysoką zdawalność poprzez solidne przygotowanie do certyfikacji.

Zbliżające się kursy

08.01.2024

Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

08.01.2024

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

16.01.2024

Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

16H

Egzamin na uprawnienia Gr. II przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

16.01.2024

Uprawnienia energetyczne grupy I.

16H

Egzamin na uprawnienia Gr. I przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.01.2024

Operator koparko-ładowarek kl. III (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.01.2024

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.01.2024

Walce drogowe kl. II (wszystkie typy)

102H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.01.2024

Operator koparek jednonaczyniowych kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.01.2024

Równiarki kl. I (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.01.2024

Spycharki kl. III (do 110kW)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.01.2024

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

18.01.2024

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

80H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

03.01.2024

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

16.01.2024

Księgowość

90H

Szkolenie w biurze rachunkowym na wybranym przez kursantów programie księgowym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

16.01,2024

Kadry i płace

60H

Szkolenie w biurze rachunkowym na programie Płatnik i innych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.01.2024

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.01.2024

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.01.2024

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.01.2024

Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.01.2024

Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.01.2024

Ręczne cięcie tlenowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.01.2024

Ręczne cięcie plazmowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.01.2024

Spawanie MAG, TIG, elektrodą otuloną, gazowe

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

26.01.2024

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

24H

Egzamin na miejscu w ZDZ przeprowadzony przez komisję Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.01.2024

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

80H

Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

12.01.2024

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

80H

Szkolenie w zakładzie produkcyjnym w rzeczywistych warunkach pracy pod okiem mistrza

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

12.01.2024

Kucharz

80H

Szkolenie pod okiem mistrza kuchni

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

08.01.2024

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

80H

Szkolenie praktyczne w salonie kosmetycznym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dofinansowania i projekty

Naszym klientom zapewniamy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.