AKTUALNOŚCI

 
 • KURSY ZA 200 ZŁOTYCH! - liczy się kolejność zgłoszeń!

  200zł to całkowity koszt kursu i egzaminu, jaki ponoszą uczestnicy szkoleń!

  Kwalifikowane są wszystkie osoby pełnoletnie, nie prowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej.

  Na bieżąco prowadzimy zapisy, liczy się kolejność zgłoszeń.

  Z uwagi na duże zainteresowanie projektem w każdym dniu roboczym o godzinie 14:30 są prowadzone spotkania informacyjne.

  Aby zapisać się do udziału w kursach za 200zł należy przygotować:

  * dowód osobisty, (potrzebne są seria i nr dowodu osobistego),

  * NIP kandydata (dotyczy osób posiadających NIP, można uzyskać informację o swoim NIP poprzez osobistą wizytę w Urzędzie Skarbowym).

  Do dofinansowania zostały wybrane szkolenia kończące się nadaniem certyfikatów/uprawnień zawodowych:

  Operator CNC - wyjątkowo 400zł.

  Spawacz MAG.

  Spawacz TIG.

  Spawacz gazowy.

  Spawacz elektrodą otuloną.

  Operator koparki.

  Operator koparko-ładowarki.

  Operator ładowarki.

  Operator spycharki.

  Operator walca drogowego.

  Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

  Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.

  Elektromonter.

  Palacz.

  Operator wózków jezdniowych.

  Operator suwnic.

  Operator żurawi przenośnych (HDS).

  Projekt nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
   
 • Kursy w LIPCU

  * Wizażystka - 04.07.2019r.

  * Spawacz - wybrane metody - 08.07.2019r.

  * NOWOŚĆ - Obsługa kas fiskalnych on-line - przepisy i ćwiczenia - 13.07.2019r.

  * Stylizacja rzęs - 15.07.2019r.

  * Obsługa komputera - WORD, EXCEL.

  * montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych montaż i demontaż 22.07.2019r. EGZAMIN( 03.08.2019).

  * Fakturowanie komputerowe.

  * Stylizacja paznokci.

  * Stylizacja rzęs.

  * BHP.

  * ADR - Przewóz towarów niebezpiecznych.

  * Kasjer walutowy.

  * Operator żurawi przenośnych HDS.

  * Operator podestów ruchomych.

  * Obsługa i konserwacja suwnic.

  * Obsługa dźwigów towarowo-osobowych.

  * Operator żurawi samojezdnych.

  * Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.


   
 • Kursy w SIERPNIU

  * Operator koparko-ładowarki - 19.08.2019 r. (egzamin 28.09.2019).

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów - 19.08.2019 r. (egzamin 28.09.2019).

  * Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i I - 19.08.2019 r. (egzamin 28.09.2019).

  * Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i I - 19.08.2019 r. (egzamin 28.09.2019).

  * Operator walca drogowego kl. II - 19.08.2019 r. (egzamin 28.09.2019).

  * Operator spycharki - 19.08.2019 r. (egzamin 28.09.2019).

  * Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych- 19.08.2019 r. (egzamin 28.09.2019).

  * Operator pomp do mieszanki betonowej.

  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

  * Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - 23.08.2019r. (powiat jarosławski).

  * Spawacz - wybrane metody.

  * Specjalista ds. rachunkowo - finansowych.

  * Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym.

  * Opiekun osób starszych.

  * Opiekun dziecięcy.

  * Kucharz.

  * Wizażystka.

  * Uprawnienia energetyczne.

  * Operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

   
 • BEZPŁATNE KURSY i 3-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 18-29 - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie - trwają cyklicznie zapisy!

  Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 do 29 r.ż. (ukończone) spełniających 1 warunek, tj.:

  1. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,

  2. pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,

  3. rolników do 2 ha (i członków rodzin), zamierzających odejść z rolnictwa,

  4. bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych),

  którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (nie kwalifikują się osoby studiujące lub uczące się w szkołach policealnych).

  Wsparcie obejmuje osoby z terenu całego województwa podkarpackiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości 551,70 zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1033, 70zł netto/mies.,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  Wymiar: śr.80h/gr, 10 spotk. grup. po 8h, śr. 3-4 razy w tyg.

  Warunek przystąpienia na podst. IPD, warunek zakończenia: min.80%obecności.

  4. Staże zawodowe 3-mies.  Aby zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście w naszej siedzibie.


  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.


  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzający odejść z rolnictwa.

   
 • BEZPŁATNE KURSY i 6-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu całego województwa podkarpackiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 551,70zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1033, 70zł netto/mies.za każdy miesiąc stażu,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  4. Staże 6-mies.  Rekrutacja trwa.

  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

  3
   
 • Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego - już jesienią 2019r.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. udział w 120-240-godzinnym kursie prowadzonym przez profesjonalnych lektorów,

  2. przerwy kawowe,

  3. materiały pomocnicze (podręczniki, skrypty, przybory piśmiennicze),

  4. certyfikowane egzaminy TELC lub równoważne.

  W skład naszego zespołu wchodzą dobrani lektorzy o wysokich kwalifikacjach, którzy ukończyli studia kierunkowe, mają bogate doświadczenie w branży edukacyjnej oraz odznaczają się pasją do zawodu.

  Program szkoleń dostosowujemy do potrzeb uczestników, przyjęcia do poszczególnych grup będą odbywać się na podstawie indywidualnej rozmowy oraz testu językowego.

  Główny nacisk kładziemy na kontakt lektora z uczestnikiem, efekty uczenia i osiąganie mierzalnych wyników.

  Zapisy prowadzimy na bieżąco.
   
 • Kursy pod indywidualne potrzeby dla pojedynczych osób


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia:

  . * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

  Weszły w życie nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

  W związku ze zmianą przepisów zmienia się forma uzyskiwania uprawnień dla operatorów.

  Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.).

  Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

  Zapraszamy.
   
 • Wykaz uprawnień na ciężki sprzęt budowlany objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Koparkoładowarki - Klasa : 3

  Koparkospycharki - Klasa : 3

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - Klasa : 3

  Pompy do mieszanki betonowej - Klasa : 3

  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - Klasa : 3

  Równiarki - Klasa : 1

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - Klasa : Bez klasy

  Spycharki - Klasa : 3

  Walce drogowe - Klasa : 2

  Wielozadaniowe nośniki osprzętów - Klasa : Bez klasy   
 • Wykaz uprawnień spawaczy objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody:

  111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną.

  131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego).

  135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego).

  136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym).

  138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym).

  141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

  311 - spawanie gazowe blach.

  311 - spawanie gazowe rur.


  Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata.

  Ręczne cięcie tlenowe.

  Ręczne cięcie plazmowe.

  Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat.
   
 • Szkolenia indywidualne ze środków Funduszu Pracy

  Zachęcamy osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy.

  Wnioski można składać gdy prowadzony jest nabór, skierowanie na szkolenie indywidualne może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, która spełnia wszystkie wymienione przesłanki:

  1. ma ustalony II profil pomocy lub I profil w uzasadnionych przypadkach,

  2. potrzeba szkolenia wynika z jej Indywidualnego Planu Działania,

  3. posiada uprawdopodobnienie zatrudnienia na okres co najmniej 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy lub powierzenia innej pracy zarobkowej przez okres co najmniej 1 miesiąca z wynagrodzeniem miesięcznym brutto w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia od którego będzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne lub zamierza podjąć działalność gospodarczą (z własnych środków) z przychodem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia od którego będzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne.
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.