AKTUALNOŚCI

 
 • Terminy rozpoczęcia kursów w GRUDNIU 2018r. i STYCZNIU 2019r.  Kursy zaplanowane na grudzień 2018r.:


  * Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i I - KURS W TRAKCIE REALIZACJI.
  * Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym - KURS W TRAKCIE REALIZACJI.
  * Uprawnienia elektroenergetyczne - 11.12.2018r.
  * Palacz kotłów centralnego ogrzewania - 14.12.2018r.
  * Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 18.12.2018r.
  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 18.12.2018r.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - 27.12.2018r.


  Kursy zaplanowane na styczeń 2019r.:


  * Pierwsza pomoc przedmedyczna - 07.01.2019r.
  * Kierowca wózków jezdniowych - 08.01.2019r.
  * Operator żurawi przenośnych - HDS - 08.01.2018r..
  * Obsługa dźwigów towarowo-osobowych - 08.01.2018r.
  * BHP - 08.01.2018r.
  * Drwal - operator pił mechanicznych do ścinki drzew - 08.01.2018r.
  * Operator koparko-ładowarki - 10.01.2018r.
  * Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i I -10.01.2018r..
  * Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i I -10.01.2018r..
  * Operator spycharki, walca drogowego kl. II - 10.01.2018r..
  * Operator przecinarki do nawierzchni dróg - 10.01.2018r..


  NA BIEŻĄCO PROWADZONE SĄ ZAPISY DO BEZPŁATNEGO PROJEKTU OBEJMUJĄCEGO KURSY I 3-MIES. STAŻE:

  Kursy są rozpoczynane po zebraniu kompletnych grup.
  * Pracownik biurowy z elementami sprzedaży- 17.12.2018r. - 80 godz.
  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 17.12.2018r. - 80 godz.
  * Opiekun dziecięcy - 17.12.2018r. - 80 godz.
  * Sprzedawca - 17.12.2018r. - 80 godz.
  * Kierowca wózków jezdniowych 17.12.2018r. - 80 godz.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  *Grupy w trakcie kompletowania - realizacja tych zajęć jest cykliczna, również dla indywidualnych klientów:
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.
  * Kosmetyczka.
  * Fryzjer.
  * Kadry i płace.
  * Księgowość wspomagana komputerowo.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.
  * Operator żurawi przenośnych (HDS).
  * Operator podestów ruchomych.
  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.
  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
  * Kucharz małej gastronomii.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • BEZPŁATNE KURSY i STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu powiatu przemyskiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 531,95 z netto,
  2. stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto,
  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
  4. catering podczas szkoleń zawodowych,
  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,
  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).

  W ramach projektu oferujemy:
  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.
  2. Pośrednictwo pracy.
  3. Kursy zawodowe.
  4. Staże zawodowe 3-mies.


  Rekrutacja trwa.

  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

   
 • DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

  Nawet 100% dofinansowania mogą uzyskać firmy m.in. na szkolenia pracowników, kursy zawodowe w ramach dofinansowania.


  Jest to szczególnie cenne dla pracodawców borykających się z brakiem specjalistów i fachowców, którzy decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.


  Wsparcie doradcze i organizacyjne udzielane przez ZDZ dla firm obejmuje:

  * analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
  * pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),
  * doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,
  * pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
  * ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.


  Kto może brać udział w kursach?

  Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.


  Jakie typy kursów?

  Wszystkie rodzaje kursów - poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.


  Jaki % dofinansowania?

  80% - 100% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych kursów.

   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.