AKTUALNOŚCI

 
 • DOFINANSOWANE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE - DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

  Od kwietnia - KURSY ZA 10% CENY - zapisz się już dziś (badamy zapotrzebowanie)!


  Dofinansowane kursy wymagają wniesienia pieniężnego wkładu własnego.

  W pierwszej kolejności realizowane będą grupy, na które zostanie zgłoszone największe zapotrzebowanie.

  Do dofinansowania zostały wybrane szkolenia kończące się nadaniem certyfikatów/uprawnień zawodowych:

  Spawacz - wybrane metody z uprawnieniami Instytutu Spawalnictwa:

  Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego - koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

  Kierowcy/konserwatorzy wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych (HDS), dźwigów osobowych i towarowych, podestów ruchomych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.

  Aktualnie prowadzone są zapisy telefoniczne. Po zorganizowaniu kompletnych grup będą prowadzone spotkania informacyjne i wypełniane formularze zgłoszeniowe.
   
 • Terminy rozpoczęcia kursów w KWIETNIU I MAJU 2019r.  Kursy zaplanowane na KWIECIEŃ 2019r.:


  * Operator pomp do mieszkanki betonowej - 02.04.2019r. - trwa realizacja.

  * Operator żurawi przenośnych - HDS - 11.04.2019r.

  * Operator podestów ruchomych - 11.04.2019r.

  * Obsługa i konserwacja suwnic - 11.04.2019r.

  * Obsługa dźwigów towarowo-osobowych - 15.04.2019r.

  * Spawacz - 24.04.2019r.

  * Operator koparki jednonaczyniowej kl. I - 25.04.2019r

  * Uprawnienia energetyczne gr. 2 - obsługa autoklawów - 29.04.2019r.  Kursy zaplanowane na MAJ 2019r.:


  * Kucharz - 07.05.2019.

  * Uprawnienia energetyczne gr.II i III - 08.05.2019r.

  * Obsługa kas fiskalnych - 08.05.2019.

  * Fakturowanie komputerowe - 08.05.2019.

  * Operator walca drogowego - 06.05.2019r.

  * Operator koparko-ładowarki - 06.05.2019r.

  * Montażysta rusztowań budowlano montażowych metalowych montaż i demontaż - 15.05.2019r.

  * Kierowca wózków jezdniowych - 20.05.2019r.

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów.

  * Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i I.

  * Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i I.

  * Operator walca drogowego kl. II.

  * Operator spycharki.  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem.  *Grupy w trakcie kompletowania - realizacja tych zajęć jest cykliczna, również dla indywidualnych osób:

  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.

  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • BEZPŁATNE KURSY i 3-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 18-29 - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie - trwają cyklicznie zapisy!

  Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 do 29 r.ż. (ukończone) do osób spełniających 1 warunek, tj.:

  1. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,

  2. pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,

  3. rolników do 2 ha (i członków rodzin), zamierzających odejść z rolnictwa,

  4. bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych),

  którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (nie kwalifikują się osoby studiujące lub uczące się w szkołach policealnych).

  Wsparcie obejmuje osoby z terenu miasta Przemyśla, Radymna, Pruchnika, Jarosławia, powiatu przemyskiego i jarosławskiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 540 zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1017 zł netto/mies.,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  Wymiar: śr.80h/gr, 10 spotk. grup. po 8h, śr. 3-4 razy w tyg.

  Warunek przystąpienia na podst. IPD, warunek zakończenia: min.80%obecności.

  4. Staże zawodowe 3-mies.  Aby zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście w naszej siedzibie.


  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.


  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzający odejść z rolnictwa.

   
 • BEZPŁATNE KURSY i 6-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) - zapisy na bieżąco.

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu całego województwa podkarpackiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 1008 zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1017 zł netto/mies. przez 6 mies. (brutto 1305,93zł wraz ze składkami ZUS, przysługujące stażyście za pełny miesiąc realizacji stażu)

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  4. Staże 6-mies.  Rekrutacja trwa.

  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

   
 • Kierowca operator wózków jezdniowych -kurs uzupełniający

  Wchodzą nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych.

  W związku ze zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień dla operatorów.

  Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.).

  Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych.

  Zapraszamy.
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.