Znajdź kurs dla siebie

Kursy za 200złotych

Zdobądź uprawnienia w ZDZ

Aktualności

PFR

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu uzyskał subwencję finansową w ramach projektu rządowego "Tarcza Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzeloną przez PFR S.A.

DRWAL-PILARZ – Jesienna edycja

Jesień to pora na planowanie szkolenia DRWAL-PILARZ. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką oraz zdobyć niezbędne uprawnienia. Szkolenie w części Drwal przygotowuje do wykonywania pracy w lesie. Dodatkowo kursant przechodzi szkolenie i przystępuje do egzaminu na Uprawnienia do obsługi na pił mechanicznych do ścinki drzew przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Budowa i eksploatacja pilarek spalinowych.Stosowanie narzędzi pomocniczych.Organizacja pracy.Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.Ścinka i obalanie drzew.Bezpieczne usuwanie złomów i wywrotów.Zabiegi pielęgnacyjne.Okrzesywanie drzew.Przerzynki drewna. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na pilarza-drwala przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy w lesie. Zdobywane uprawnienia: Książeczka operatora – dokument potwierdzający uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Drwal – ważny dokument – dokumentujący umiejętności w zakresie pracy w lesie. Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice, kask, napulśniki, nogawice antyprzecięciowe i inne.📌 Komplet naszych własnych, przygotowanych pił marki Husqvarna wraz z paliwem, smarami i innym osprzętem.📌 Środki ochrony indywidualnej. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy w lesie!

KOMPUTERY ZA DARMO!

Rekrutujemy do projektu obejmującego BEZPŁATNE KURSY ICT! Najbliższa grupa rusza pod koniec września! Planujemy grupy szkoleniowe: popołudniowo-weekendową - są wolne miejsca na najbliższe szkolenie - ruszamy wrzesień-październik (jak tylko uzbieramy grupę 10-cio osobową),poranną - zajęcia w dowolnym dniu tygodnia, zwykle od 9:00 do 12:00 (do uzgodnienia). Zapisy trwają na bieżąco - są również wolne miejsca na kolejne grupy! CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na pełnym poziomie zaawansowania „A”, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poprzez udział w szkoleniach TIK, zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji. Szkolenia w dużych, przestronnych salach wykładowych. SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ: Grupy szkoleniowe: 10-os. Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 25 spotkań po 4h dydaktyczne = łącznie 100 godzin dydaktycznych. Każde szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem renomowanego certyfikatu. Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4 godz. (45 min.) / 1 dzień, 2-3 razy w tygodniu. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Uczestnikiem zajęć może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria: * ma ukończone 25 lat, * nie prowadzi działalności gospodarczej, * nie uczestniczył/a w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS, * zamieszkuje (w rozumieniu KC) uczy się/pracuje na terenie województwa podkarpackiego, * z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych. W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby z następujących grup: * osoby pracujące, * NOWOŚĆ ! osoby z wyższym wykształceniem (w poprzednich projektach te osoby były wykluczone ze wsparcia), * osoby bezrobotne - zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, * osoby na rencie, emeryturze, * osoby uczące się, * osoby w wieku 25 lat i więcej, * osoby w wieku 50 lat i więcej. W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE: * udział w szkoleniu i certyfikacji, * wydanie renomowanego certyfikatu z zakresu ICT, * wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, * przerwy kawowe w każdym dniu zajęć.

PAŹDZIERNIK 2021 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 11.10.2021 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.* 11.10.2021 Obsługa podestów ruchomych.* 11.10.2021 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS). * 11.10.2021 Obsługa żurawi samojezdnych.* 11.10.2021 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. * 25.10.2021 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO * 04.10.2021 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 04.10.2021 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).* 04.10.2021 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).* 04.10.2021 Operator walców drogowych klasy II.* 04.10.2021 Operator spycharek.** 04.10.2021 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 04.10.2021 Operator pomp do mieszanki betonu. * 14.10.2021 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT SPAWALNICTWA * 05.10.2021 Weryfikacja uprawnień spawalniczych. * 05.10.2021 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 05.10.2021 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 05.10.2021 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135.21 * 05.10.2021 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) - metoda numer 138. * 05.10.2021 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 05.10.2021 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 05.10.2021 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 05.10.2021 Ręczne cięcie tlenowe. * 05.10.2021 Ręczne cięcie plazmowe. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ POWOŁANĄ PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI * 06.10.2021 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 19.10.2021 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 26.10.2021 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 26.10.2021 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PROWADZONE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 04.10.2021 Obsługa komputera - BEZPŁATNIE (kolejna grupa rozpocznie się ok. 15 października). * 05.10.2021 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 06.10.2021 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).* 08.10.2021 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 11.10.2021 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. * 11.10.2021 Glazurnik. * 12.10.2021 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 12.10.2021 Fryzjer. * 13.10.2021 Kucharz. * 13.08.2021 Krawiec. * 15.10.2021 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 15.10.2021 Opiekunka dziecięca. * 18.10.2021 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze. * 18.10.2021 Kadry i płace - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze. * 19.10.2021 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. * 25.10.2021 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 29.10.2021 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

Nabory z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – rezerwa

Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku to olbrzymie środki dostępne dla przedsiębiorców zainteresowanych szkoleniami. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomagamy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku. ZDZ w Przemyślu spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego): Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń. Kto może skorzystać? O środki z KFS 2021 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę. Wysokość dofinansowania Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi: 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania. Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 KFS - priorytety: wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS: wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych. Działania (pracodawcy): Skontaktuj się z nami i określ potrzeby swoje oraz pracowników. Wybierz kurs z naszej oferty. Skompletuj wymagane dokumenty (wniosek, oświadczenia, zaświadczenia o pomocy de minimis itp. - pomagamy w tym). Weź udział w naborze ogłaszanym przez PUP. Podpisz umowę z PUP. Weź udział w szkoleniu, egzaminie i odbierz dokumenty po ich zaliczeniu. Zapłać dopiero po otrzymaniu dofinansowania z PUP. Rozlicz się z PUP.

BIURA I MAGAZYNY DO WYNAJĘCIA

Usługa wynajmu biur stacjonarnych oraz wirtualnych wraz z obsługą kadrową, księgową i szkoleniową: * Wynajem gotowych, umeblowanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy i biurowy. * Tworzenie biznes planów dla osób planujących własną działalność gospodarczą. * Biuro rachunkowe na miejscu prowadzące kompleksową obsługę finansową i kadrową. * Internet światłowodowy 900MB/s. * Wsparcie w podnoszeniu kompetencji pracowników wraz z możliwością uzyskania dofinansowań. * Agencja zatrudnienia oferująca doradztwo zawodowe, staże, projekty unijne. * Przedszkole „Kraina Maluszka” czynne od 6:00 do 18:00. * Bezpłatny parking. * 150 m od Galerii Sanowej.

KURSY ZA 200 ZŁ – ZAPISY NA KOLEJNY NABÓR!

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZA 200 ZŁ Sprawdź naszą ofertę w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH! Już trwa nabór na kursy za 200 złotych! Zadzwoń teraz - 795 478 456 Zapisujemy wszystkich chętnych na najbliższy nabór zaplanowany na jesień - zimę! Planowana realizacja szkoleń: 2021 r. - 2022 r. ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU już i bądź pierwszy! Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i zgody pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zadzwonić lub osobiście zgłosić się w naszym budynku przy ul. WILSONA 12 w PRZEMYŚLU - DO ZDZ na spotkanie informacyjne. KURSY ZA 10% CENY – zapisz się już dziś do NOWEGO PROJEKTU! Uczestnicy:Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy (tak samo pracujący jak i bezrobotny) ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia.Sam decydujesz o kursie - pracownicy korzystają z kursów bez wiedzy i zgody pracodawcy. Wystarczy zgłosić się do ZDZ w Przemyślu. Projekt wyłącza niestety z udziału osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (ale tworzymy listę na 2022 rok ponieważ mają zmienić się przepisy!). Kierunki szkolenia: Operator wózków jezdniowych. Operator suwnic. Operator żurawi przenośnych (HDS). Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Kosmetyczka. Kucharz. Fryzjer. Cukiernik. Spawacz MAG. Spawacz TIG. Spawacz gazowy. Spawacz elektrodą otuloną. Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Operator koparki. Operator koparko-ładowarki. Operator ładowarki. Operator spycharki. Operator walca drogowego. Operator pomp do mieszanki betonu. Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości ok. 200zł ( 10% wartości szkolenia). Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy: Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców. Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Przerwy kawowe. Materiały dydaktyczne. www.zdz-przemysl.com Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl tel. 795 478 456, 508 562 334 W trakcie trwania naboru możesz dzwonić do nas też w weekendy! Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności – już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców. Działania: Skontaktuj się z nami (jeżeli numer jest zajęty - oddzwonimy!). Wybierz kurs z naszej oferty (możliwe jest skorzystanie z pakietu kursów o łącznej wartości do 3450zł). Skompletuj wymagane dokumenty. Weź udział w naborze. Podpisz umowę z operatorem funduszy. Weź udział w szkoleniu. Oceń szkolenie. Zapłać 10% wartości szkolenia dopiero na sam koniec (dla uczestnika nie ma innych kosztów, ewentualnie badania lekarskie). ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską. Nadajemy tylko uznane kwalifikacje zawodowe. ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne w Bazie Usług Rozwojowych. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.Nadajemy uznane kwalifikacje zawodowe.Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń. Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz NIEODPŁATNĄ pomoc w dopełnieniu formalności - już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców. Sprawdź naszą ofertę w BUR. Wybierz dowolny kurs z naszej oferty kończący się egzaminem.Skontaktuj się z nami.Skompletuj wymagane dokumenty, my w tym pomożemy.Weź udział w naborze.Zapisz się na szkolenie.Zrealizuj szkolenie.Oceń szkolenie.Zapłać za szkolenie dopiero na sam koniec.

Spawacze poszukiwani na rynku pracy!

Spawacze po odpowiednim przeszkoleniu i z praktycznymi umiejętnościami są obecnie bardzo pożądanymi pracownikami. A jak wiemy popyt na fachowców wiąże się również z wysokimi zarobkami. Dlatego uruchomiliśmy kolejne nabory na kurs spawania MAG, MIG, MMA, GAS, TIG. Zapraszamy na kurs spawania pozwalający zdobyć uprawnienia spawalnicze w wybranej metodzie (MAG/TIG/GAS/MMA). Nasza jednostka szkoleniowa posiada atest Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach! Wybór metody, kierunku i sposobu uczestnictwa w kursie możliwy na pierwszy spotkaniu. Szkolenie indywidualne w elastycznych terminach. Możliwe rodzaje materiałów:👉 Stal niestopowa.👉 Stal nierdzewna.👉 Aluminium. Zdobywane uprawnienia: Świadectwo egzaminu spawacza – dokument Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej – dokument tłumaczony na j. angielski/niemiecki/francuski. Książkę spawacza – ważny dokument – rozpoznawalny w Polsce dokumentujący przebieg kariery spawacza (kursy, uprawnienia, egzaminy, wykonywaną pracę) Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice spawalnicze.📌 Komplet materiałów spawalniczych (stale, próbki, elektrody) - spawasz bez ograniczeń.📌 Środki ochrony indywidualnej. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora! Trudno Ci znaleźć coś dla siebie? Jeżeli chcesz rozeznać się w ofercie dofinansowań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami! Napisz wiadomość w formularzu zgłoszeniowym lub zadzwoń!

Kursy na uprawnienia energetyczne wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki:

Potrzebujesz pilnie uprawnień do wykonywania zawodu?Już teraz możecie się zapisać na kurs Uprawnienia energetyczne online, który daje solidne podstawy! Szkolenia Uprawnienia energetyczne realizowane są w formule online w oparciu o naszą platformę edukacyjną. Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, my przekazujemy linka do połączenia na żywo z naszymi szkoleniowcami. Kursanci otrzymują: porcję solidnej wiedzy,materiały szkoleniowe,doradztwo w zakresie nabywania uprawnień. Wyróżniamy następujące typy uprawnień: Kursy na uprawnienia wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki:– Uprawnienia energetyczne gr. I (elektryczne).– Uprawnienia energetyczne gr. II (cieplne).– Uprawnienia energetyczne gr. III (gazowe). W odniesieniu do prac z urządzeniami energetycznymi, niezbędne są uprawnienia zaświadczające o tym, że dana osoba posiada umiejętności niezbędne do obsługi danej kategorii urządzeń energetycznych lub elektrycznych. Uprawnienia G1 są wymagane wśród zawodów związanych z elektryką. Jeżeli planujesz swoją karierę w kierunku obsługi kotłów, pieców, sprężarek – musisz zdobyć uprawnienia G2. Uprawnienia G3 są niezbędne dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Co dają uprawnienia energetyczne? Grupa G1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV.– Zespoły prądotwórcze.– Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.– Pomiary wielkości elektrycznych. Grupa G2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe.– Sieci i instalacje cieplne.– Wymienniki ciepła.– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze.– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy.– Sprężarki. Grupa G3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:– Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.– Sieci gazowe.– Urządzenia i instalacje gazowe. W naszej ofercie znajdują się szkolenia zawodowe z zakresu uzyskania uprawnień elektrycznych (G1), energetycznych (G2) oraz gazowych (G3). Świadectwa kwalifikacyjne są honorowane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Kursy przeprowadzane są na poziome eksploatacji oraz dozoru. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona!

Kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych

Zapraszamy na najbliższy kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych, który kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Przyjdź lub sprawdź naszą stronę www i Zapisz się!Uzyskaj odpowiednie kwalifikacje! Pamiętaj! Szkolimy szybko, sprawnie i z efektem!Pozdrawiamy, Zespół ZDZ w Przemyślu! Więcej informacji pod nr tel.:795 478 456kursy@zdz-przemysl.com

Kursy w małych miejscowościach.

Realizujemy szkolenia dla zorganizowanych grup w małych miejscowościach i wsiach. Jeżeli masz pomysł na szkolenie w swojej miejscowości - serdecznie zapraszamy do współpracy! Zadzwoń do nas na numer 602 842 490 lub wyślij wiadomość na e-mail: biuro@zdz-przemysl.com. Szkolenia są okazją do zdobycia nowych umiejętności, ale także do spotkań i integracji lokalnych społeczności. Wśród popularnych kursów z dofinansowaniem ze środków unijnych są: Szkolenie komputerowe (20 spotkań x 3 godziny zegarowe).Warsztaty kulinarne (6 spotkań x 4 godziny zegarowe). Zajęcia planujemy i prowadzimy w uzgodnieniu z oczekiwaniami uczestników, zapewniamy: doświadczonych trenerów,pomoce dydaktyczne,materiały szkoleniowe,przerwy kawowe,renomowane certyfikaty po zakończeniu zajęć.

Za darmo! Szkolenia z EXCELa!

Okazja do podszkolenia - w krótkim czasie, wyłącznie online, szkolenie z trenerem na żywo. Excel jest to fantastyczne narzędzie skrywające mnóstwo funkcji i ułatwień, które przydadzą się w pracy oraz w życiu codziennym. Nie trać czasu na zmaganie się z wiedzą, którą możesz zdobyć szybko i za darmo! Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach z EXCELa, WORDa, POWER POINTA, Internetu.Wszystkie zajęcia realizowane są wyłącznie online!6 spotkań x 4 godziny lekcyjne Planowane dni i godziny zajęć dostosowujemy do uczestników.Wystarczy, że masz komputer z dostępem do Internetu.Aby zapisać się do udziału w szkoleniu wystarczy wypełnić, podpisać i odesłać zeskanowany formularz zgłoszeniowy na: biuro@zdz-przemysl.comZ uwagi na dużą liczbę zgłoszeń prosimy o komunikację za pomocą maila.Najbliższy wolny termin szkolenia: początek lipca 2021r. - EXCEL.Jeżeli masz problemy z formułami, obliczeniami w arkuszu kalkulacyjnym– to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.Zapewniamy przyjazną atmosferę i certyfikat po ukończeniu szkolenia!Wszystkie zagadnienia jakie są poruszane na szkoleniu prezentuje program poniżej.Przygotowanie środowiska pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Excel.Opis menu górnego arkusza.Praca z arkuszami w zeszycie.Zasady poruszania się po arkuszu i zeszycie.Budowa arkusza, wprowadzanie danych do komórek, dodawanie i usuwani kolumn i wierszy. Ustalanie wysokości szerokości.Zaznaczanie komórek.Drukowanie arkusza kalkulacyjnego.Formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym.Formatowanie komórek przy użyciu menu górnego i podręcznego.Autowypełnianie arkusza liczbami, przenoszenie danych.Edycja i sortowanie danych. Wstawianie nagłówka i stopki do arkusza.Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prostych obliczeń.Reguły arytmetyczne.Przykład wykorzystania formuł w arkuszu kalkulacyjnym.Rodzaje adresowanych komórek.Użycie adresowania: względnego, bezwzględnego i mieszanego w zadaniach z liczbami.Zastosowanie adresowania komórek w zadaniach.Przykładowe zadania wykorzystujące poznane zasady adresowania komórek i wykorzystywania prostych formuł.Zastosowanie prostych funkcji standardowych. Zastosowania funkcji: sumowania, średniej max, min w zadaniach.Rodzaje wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.Kreator wykresów. Tworzenie wykresu na podstawie wprowadzonych danych.Graficzna ilustracja danych w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie kreatora wykresów przy reprezentowaniu danych. Rodzaje wykresów, zmiana typu wykresu, edycja własności wykresu.Sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.Przykład dodawania i formatowania wykresów.Formatowania: legendy, obszaru wykresu.Formatowanie pojedynczych danych w wykresie.Operacje obliczeniowe na funkcjach daty i czasu. Formatowania komórek zawierających daty.Proste operacje wyliczające dane na podstawie daty lub czasu (Dzień.tyg. data(), itp.).Poznanie i zastosowanie funkcji matematycznych. Zastosowanie poznanych funkcji matematycznych w zadaniach ćwiczeniowych.Poznanie i zastosowanie funkcji statystycznych. Wykorzystanie prostych funkcji statystycznych do sporządzania zestawień.Poznanie i zastosowanie funkcji logicznych. Zastosowanie funkcji: Jeżeli do obliczeń w arkuszu.Poznanie i zastosowanie funkcji finansowych. Wykorzystanie podstawowych funkcji finansowych do obliczania wydatków.Rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych.Jeżeli poszukujesz szkoleń stacjonarnych - też mamy je za darmo!Adres mailowy do zapisów: biuro@zdz-przemysl.com

Indywidualne kursy i egzaminy

Księgowość - 19 lipca, 02 i 16 sierpnia. Dla osób ceniących sobie czas mamy propozycję szkoleń przygotowywanych pod indywidualne potrzeby w komfortowej formule. Oszczędzając czas możesz udoskonalić swoje umiejętności bez oczekiwania na termin szkolenia grupowego. Indywidualnie wybierasz moduły szkolenia, które interesują cię najbardziej. Możesz także skorzystać ze szkolenia lub egzaminu walidującego posiadane kompetencje online w dogodnym dla Ciebie czasie. Kto może być uczestnikiem? Każdy. Zazwyczaj kursy indywidualne wybierane są przez osoby: planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej i chcące w szybkim tempie potwierdzić kwalifikacje,przed podjęciem zatrudnienia, aby poczuć się pewniej,na urlopach, aby zdobyć nowe umiejętności,powracające na krótki czas z wyjazdu zagranicznego,wybierające zawody niszowe (zegarmistrz, krawiec, szewc, renowator zabytków),odnawiające uprawnienia (np. uprawnienia energetyczne gr. I, II, III, spawacze...),pracownicy oddelegowani na czas szkolenia (konieczność szybkiego zdobycia nowych uprawnień). Jakie kierunki kursów? Najczęściej organizujemy kursy dla pojedynczych osób w zawodach rzemieślniczych. Miejsce szkolenia, cena i termin są ustalane indywidualnie z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia mistrzem. Popularne kierunki szkoleń indywidualnych:* Kosmetyczka.* Fryzjer.* Obsługa kas fiskalnych. * Kadry i płace.* Księgowość wspomagana komputerowo.* Wulkanizator. * Mechanik pojazdów samochodowych. * Lakiernik. * Blacharz samochodowy. * Dekarz. * Cukiernik. * Kucharz małej gastronomii. * Inne, o których nam powiesz. Jak długo trwa przygotowanie takich kursów? Od ręki. Po konsultacji telefonicznej lub osobistej wizycie, jesteśmy gotowi do uruchomienia jak najszybciej całej logistyki szkolenia. Jak dowiedzieć się więcej? Najlepiej do nas zadzwonić lub odwiedzić osobiście biuro przy ul. Wilsona 12. Zapraszamy!

Certyfikowane zajęcia kulinarne

Prowadzimy nabór na warsztaty kulinarne w Przemyślu, Jarosławiu, Lubaczowie, małych miejscowościach i wsiach. Przygotowaliśmy ciekawych trenerów, bezpłatne warsztaty dopasowane do potrzeb i zainteresowań uczestników, egzaminy wraz z wydaniem uprawnień. Informujemy o trwającym naborze na szkolenia w następujących zawodach: - Kucharz.- Kelner.- Bufetowy –barman.Osoby kwalifikujące się do udziału w szkoleniu:- ukończone 18 lat,- zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,- nie prowadzące własnej działalności gospodarczej oraz gospodarstwa rolnych powyżej 5ha przeliczeniowych,- osoby wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniu z własnej inicjatywy.Uzyskane kwalifikacje: Certyfikat po zaliczonym egzaminie sprawdzającym Izby Rzemieślniczej.Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:* Zajęcia z twórczym zespołem instruktorów w przyjaznej atmosferze.* Profesjonalne produkty do ćwiczeń.* Komplet materiałów szkoleniowych.* Przerwy kawowe.* Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych. Całkowity koszt udziału w szkoleniu łącznie z egzaminem i certyfikatem – po uzyskaniu dofinansowania 250zł.Planowany termin realizacji szkolenia: druga połowa 2021 r.Jest możliwość skompletowania grup w wybranej lokalizacji, z udziałem proponowanych trenerów oraz opracowania indywidualnego harmonogramu szkolenia.

Jak pracujemy

Oferujemy specjalistyczne kursy (również online) i uprawnienia zawodowe - wszystko z możliwością uzyskania dofinansowania.

Na czym skorzystasz u nas

Organizujemy kursy zawodowe nadające profesjonalne kwalifikacje do wykonywania pracy w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach.

Szkolimy w krótkim czasie i przyjaznej atmosferze, koncentrując się na umiejętnościach praktycznych i wysokich wynikach zdawalności uczestników.

Informujemy o zawodach, bezpłatnych projektach, uprawnieniach i certyfikatach niezbędnych na rynku pracy. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura, kontaktu telefonicznego lub mailowego.

KURSY I UPRAWNIENIA

Uzyskaj przydatne Tobie umiejętności, zadbaj o siebie.

Popularne branże

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Kursy dostępne również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 02.11.2021 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III
 • 02.11.2021 Operator koparki jednonaczyniowej klasy I
 • 02.11.2021 Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III
 • 02.11.2021 Operator koparkoładowarki

Wózki, eksploatacja dźwignic

Wózki, eksploatacja dźwignic

Kursy dostępna również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Urzędu Dozoru Techniczego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 15.10.2021 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • 02.11.2021 Operator suwnic
 • 02.11.2021 Operator żurawi przenośnych
 • 02.11.2021 Operator podestów ruchomych

Spawanie, obróbka metali, CNC

Spawanie, obróbka metali, CNC

Zajęcia na profesjonalnym sprzęcie, maksimum praktyki, dostęp do dowolnej ilości materiału podczas zajęć. Umiejętności spawaczy certyfikuje u nas Instytut Spawalnictwa.

Najbliższe terminy:
 • 02.11.2021 Spawanie metodą MAG, TIG, gazowe, elektryczne
 • 02.11.2021 Ręczny przecinacz plazmą
 • 02.11.2021 Tokarz-frezer
 • 02.11.2021 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Mamy własną komisję egzaminacyjną nadającą uprawnienia w grupie I, II, III.

Najbliższe terminy:
 • 06.10.2021 Elektryk - monter systemów fotowoltaicznych
 • 06.10.2021 Uprawnienia energetyczne grupy I.
 • 02.11.2021 Uprawnienia energetyczne grupy II.
 • 02.11.2021 Uprawnienia energetyczne grupy III.

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Kursy ADR cieszą się u nas prawie 100% zdawalnością.

Najbliższe terminy:
 • 02.11.2021 ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
 • 02.11.2021 Obsługa stacji paliw, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, obsługa akumulatorów
 • 18.10.2021 Wulkanizator
 • 18.10.2021 Lakiernik samochodowy

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w biurze rachunkowym.

Najbliższe terminy:
 • 11.10.2021 Rachunkowość
 • 11.10.2021 Kadry i płace
 • 11.10.2021 Kasjer walutowy
 • 11.10.2021 Fakturowanie komputerowe

Opieka i ochrona zdrowia

Opieka i ochrona zdrowia

Każda opiekunka odbywa zajęcia praktyczne w przedszkolach i żłobkach.

Najbliższe terminy:
 • 04.10.2021 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 18.10.2021 Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji izarządzania rozwojem placówki
 • 02.11.2021 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • 15.11.2021 Komunikacja wewnętrzna izewnętrzna w placówce medycznej(w tym m.in. zpacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem iprzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

Gastronomia i kulinaria

Gastronomia i kulinaria

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w prawidziwych kuchniach przemyskich lokali.

Najbliższe terminy:
 • 04.10.2021 Pomoc kuchenna z elementami carvingu
 • 11.10.2021 Cukiernik
 • 18.10.2021 Kucharz
 • 25.10.2021 Kelner-barman-barista

Leśnictwo i ogrodnictwo

Leśnictwo i ogrodnictwo

Zapewniamy praktykę w lesie.

Najbliższe terminy:
 • 14.10.2021 Drwal - pilarz
 • 14.10.2021 Operator pił mechnicznych do ścinki drzew
 • 14.10.2021 Obsługa kos spalinowych

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Najbliższe terminy:
 • 11.10.2021 Zarządzanie w Bed & Breakfast
 • 11.10.2021 Marketing internetowy w hotelarstwie
 • 18.10.2021 Organizacja aktywnego wypoczynku
 • 18.10.2021 Wychowawca kolonijny

Usługi i rzemiosło

Usługi i rzemiosło

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy z mistrzem.

Najbliższe terminy:
 • 18.10.2021 Kurs kroju i szycia
 • 18.10.2021 Stolarz meblowy
 • 08.11.2021 Tapicer
 • 08.11.2021 Wędliniarz

Różne, inne specjalności

Różne, inne specjalności

Opisz umiejętności jakie chcesz posiadać, a my stworzymy szkolenie.

Najbliższe terminy:
 • 18.10.2021
 • 18.10.2021
 • 18.10.2021
 • 18.10.2021

Budownictwo

Budownictwo

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy na budowach oraz w przygotowanych warsztatach.

Najbliższe terminy:
 • 04.10.2021 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • 11.10.2021 Murarz-zbrojarz-betoniarz
 • 18.10.2021 Glazurnik
 • 25.10.2021 Cieśla-dekarz

Akademia piękna

Akademia piękna

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w salonach urody i SPA.

Najbliższe terminy:
 • 04.10.2021 Stylizacja paznokci
 • 04.10.2021 Stylizacja brwi i rzęs
 • 04.10.2021 Laminacja brwi

Pedagogika i rozwój osobisty

Pedagogika i rozwój osobisty

Szkolenia instruktorów praktycznej nuaki zawodu.

Najbliższe terminy:
 • 25.10.2021 Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • 25.10.2021 Mediacje rówieśnicze
 • 25.10.2021 Metoda design thinking
 • 25.10.2021 Mediacje - szkolenie bazowe

Technologie komputerowe

Technologie komputerowe

Szkolenia informatyczne dla początkujących, seniorów i nie tylko.

Najbliższe terminy:
 • 11.10.2021 Online bezpłatnie WORD online dla zapracowanych (6 x 4 godz.)
 • 11.10.2021 Online bezpłatnie EXCEL online w pracy biurowej (6 x 4 godz.)
 • 18.10.2021 Bezpłatnie stacjonarnie obsługa komputera (25 x 4 godz.)
 • 18.10.2021 Bezpłatnie stacjonarnie obsługa komputera (25 x 4 godz.)

BHP, p.poż.

BHP, p.poż.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie i online.

Najbliższe terminy:
 • 04.10.2021 BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • 04.10.2021 BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 04.10.2021 BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
 • 04.10.2021 Szkolenie BHP okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Sprzedaż, waluty, marketing

Sprzedaż, waluty, marketing

Szkolenia na sprzęcie i oprogramowaniu stosowanym w rzeczywistych warunkach pracy w sklepach, kantorach i hurtowniach.

Najbliższe terminy:
 • 25.10.2021 Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
 • 25.10.2021 Kasjer walutowy
 • 25.10.2021 Sprzedawca - fakturzysta -
 • 25.10.2021 Obsługa kas fiskalnych

Płatności

Opłat za kurs należy dokonywać na rachunek bankowy:

Odbiorca:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Nazwa Banku:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Numer Konta:

46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

W tytule proszę wpisać “Opłata za kurs .....” (należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika)

SZKOLIMY PRZEZ PRAKTYKĘ.

W przyjaznych warunkach zdobywasz szybko konkretne kompetencje zawodowe.

Nasz personel prowadzi Cię przez cały proces szkolenia, aż do przekazania dokumentów.

Ćwiczysz na profesjonalnym sprzęcie w realnym środowisku pracy.

Zapewniamy Tobie wysoką zdawalność poprzez solidne przygotowanie do certyfikacji.

Jakość kursów w ZDZ

Dołącz do nas na facebooku

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES 2.0).

Szybko dołącz do grup spawaczy, operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego, wózków jezdniowych.

Bezpłatne kursy komputerowe – również on line – NOWOŚĆ!

Kursy zawodowe za 200zł – HIT!

 

Zbliżające się kursy

04.10.2021

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

80H

Zajęcia praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

04.10.2021

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

80H

Szkolenie w salonie kosmetycznym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

04.10.2021

Fryzjer

80H

Szkolenie w salonie fryzjerskim. Możliwość zdobycia dyplomu czeladnika lub mistrza.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

04.10.2021

Kucharz

80H

Szkolenie z mistrzem kuchni. Możliwość zdobycia dyplomu czeladnika lub mistrza.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

04.10.2021

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym

280H

Szkolenie z zapewnieniem praktyki w żłobku

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.10.2021

Uprawnienia energetyczne - elektryczne gr. I

6H

Szkolenie dostępne także online.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.10.2021

Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

24H

Egzamin na uprawnienia przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2021

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2021

Fakturowanie komputerowe

24H

Szkolenie na profesjonalnych programach do fakturowania

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2021

Księgowość

90H

Szkolenie w biurze rachunkowym na wybranym przez kursantów programie księgowym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2021

Kadry i płace

90H

Szkolenie w biurze rachunkowym na wybranym przez kursantów programie księgowym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

14.10.2021

Drwal - Operator pił mechanicznych do ścinki drzew

110H

Szkolenie z zapewnieniem praktyki w lesie oraz egzaminem na miejscu przeprowadzonym przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.10.2021

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

49H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

18.10.2021

Krawiec

80H

Szkolenie w zakładzie krawieckim. Możliwość zdobycia dyplomu czeladnika lub mistrza.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Walce drogowe kl. II (wszystkie typy)

102H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Operator koparek jednonaczyniowych kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Operator koparko-ładowarek kl. III (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Obsługa podestów ruchomych.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Ręczne cięcie tlenowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Ręczne cięcie plazmowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

24H

Egzamin na miejscu w ZDZ przeprowadzony przez komisję Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

02.11.2021

Spawanie MAG, TIG, elektrodą otuloną, gazowe

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.11.2021

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

08.11.2021

Księgowość

90H

Szkolenie w biurze rachunkowym na wybranym przez kursantów programie księgowym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

08.11.2021

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

80H

Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

08.11.2021

Kadry i płace

60H

Szkolenie w biurze rachunkowym na programie Płatnik i innych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

08.11.2021

Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

60H

Egzamin na uprawnienia Gr. I przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

08.11.2021

Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

40H

Egzamin na uprawnienia Gr. II przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

08.11.2021

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

80H

Szkolenie w zakładzie produkcyjnym w rzeczywistych warunkach pracy pod okiem mistrza

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.11.2021

Kucharz

80H

Szkolenie pod okiem mistrza kuchni

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

80H

Do 10 lipca można dołaczyć do trwającego szkolenia..

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

24H

Egzamin na miejscu w ZDZ przeprowadzony przez komisję Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

24H

Egzamin na uprawnienia Gr. I przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III.

40H

Egzamin na uprawnienia Gr. III przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Operator koparko-ładowarek kl. III (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Operator koparek jednonaczyniowych kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Walce drogowe kl. II (wszystkie typy)

102H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Równiarki kl. I (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Spycharki kl. III (do 110kW)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

80H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Przecinarki do nawierzchni dróg kl. III wszystkie

36H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.12.2021

Pompy do mieszanki betonowej kl. III wszystkie

78H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dofinansowania i projekty

Naszym klientom zapewniamy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.