AKTUALNOŚCI

 
 • LIPIEC 2020 - PLAN KURSÓW

  Szanowni Państwo,

  po przerwie od 12 marca 2020r. powróciliśmy do pracy w biurze i realizacji kursów w zaostrzonym rygorze sanitarnym.

  Wejście do naszego budynku dla kursantów dopuszczalne jest wyłącznie w maseczkach.

  W pierwszej kolejności organizujemy przerwane szkolenia i egzaminy:

  * Projekt dla osób 18-29: szkolenie 100godz. i 3-mies.staż.

  * 03.07.2020 Operator koparko-ładowarki.

  * 03.07.2020 Operator koparki jednonaczyniowej.

  * 03.07.2020 Operator ładowarki jednonaczyniowej.

  * 03.07.2020 Operator walca drogowego

  * 03.07.2020 Operator spycharki.

  * 10.07.2020 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

  * 10.07.2020 Uprawnienia energetyczne GR I, II, III - szkolenie i egzamin w formie zdalnej są dostępne na bieżąco "od ręki".

  * 13.07.2020 Przewóz towarów niebezpiecznych

  * 16.07.2020 Spawacz - wybrane metody.

  * 20.07.2020 Operator wózków jezdniowych.

  * 20.07.2020 Operator wózków jezdniowych naładownych (platformowych).

  Czynne są numery telefonów komórkowych: 795-478-456; 508-562-334 oraz e-mail: kursy@zdz-przemysl.com.

  Wybrane egzaminy (np. energetyczne), szkolenia (np. BHP) prowadzimy też zdalnie poprzez aplikację Whatsapp lub oraz gdy tylko jest to dopuszczalne - w formie samokształcenia kierowanego.

  Zajęcia teoretyczne będą prowadzone zdalnie, zajęcia praktyczne będą realizowane na poligonach na otwartym powietrzu.

  Kursy dostępne w formie zdalnej:

  - BHP,

  - uprawnienia energetyczne,

  - kursy na sprzęt podlegający pod UDT - teoria.


  Nadchodzące egzaminy - prowadzone na bieżąco (należy już dokonywać zgłoszeń):

  - weryfikacja uprawnień spawaczy - wszystkie metody,

  - egzaminy na uprawnienia gr. I - elektryczne - na bieżąco.

  Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącemu oraz komentowania na czacie widocznym dla wszystkich uczestników.


  Udzielamy na bieżąco informacji na temat kursów telefonicznie pod numerami: 795-478-456, 508-562-334 oraz mailowo - kursy@zdz-przemysl.com.

   
 • Nabór na szkolenia - PARR

  zapraszamy do udziału w naszych kursach oraz korzystania z dofinansowania udzielnego przez PARR.

  Na początku lipca 2020 r. PARR ogłosi kolejny nabór formularzy zgłoszeniowych.

  Formularze zgłoszeniowe będzie można równocześnie korzystając z konsultacji doradców w PARR.


  Zachęcamy do kontaktu z nami i korzystania z dofinansowań na kursy pod żądanie klientów - możemy przygotować praktycznie każdy kierunek szkolenia.

   
 • Od MAJA 2020 r. - zlecenie na szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego - zapraszamy.

  Zlecenie oraz opis zasad realizacji szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego znajdują się w załączniku.
   
 • UWAGA!!! ZMIANA KONTA BANKOWEGO

  Szanowni Państwo,

  informujemy o bieżącym numerze konta bankowego ZDZ.

  Nazwa banku: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

  Numer konta: 46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

  Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

  Tytuł: Imię, nazwisko, nazwa kursu lub egzaminu.
   
 • KFS - ŚRODKI Z POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.

  Prowadzimy zapisy na dofinansowane ze środków KFS kursy dla pracodawców i pracowników z Przemyśla, Jarosławia i powiatu przemyskiego i jarosławskiego.


  Pomagamy pracodawcom zainteresowanym skorzystaniem z w/w funduszu poprzez:

  * bezpłatne określenie potrzeb, typów i zakresu uprawnień,

  * przygotowanie kopii dokumentów potwierdzających kompetencje nabyte przez uczestników,

  * przygotowanie programu szkolenia (zawierającego nazwę i zakres szkolenia, cele i wymagania wstępne, tematykę, czas trwania, tematy zajęć, sposób organizacji, oraz opisu zakresu egzaminu,

  * omówienie kompletu niezbędnej dokumentacji (wniosek, załączniki - m.in. zaświadczenie o pomocy de minimis).


  Wysokość wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, którego pracownicy są zgłaszani:

  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,

  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  Wsparcie nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


  W ramach powyższego funduszu dofinansowanie udzielane jest na kursy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, w określonych priorytetach.:

  1. Wszystkie kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, w których są organizowane staże dla uczniów.

  2. Kursy w zawodach deficytowych - może a nich skorzystać każdy pracodawca i pracownik, m.in.:

  - spawanie - wszystkie metody,

  - koparki jednonaczyniowe,

  - koparko-ładowarki,

  - ładowarki jednonaczyniowe,

  - spycharki,

  - równiarki.

  3. Wszystkie kursy dla pracowników 45+.

  4. Wszystkie kursy dla rodziców, którzy pracują i powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z przebywaniem na urlopie rodzicielskim.

  5. Wszystkie kursy dla pracowników spółdzielni socjalnych.

  Nabór na dofinansowanie wymaga przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt.


  Dla uzyskania bliższych informacji, zapraszamy do kontaktu.
   
 • Nowy projekt dla młodych! Już trwają zapisy na 4-mies. staże i kursy dla osób w wieku 18-29

  Trwa nabór do projektu skierowanego do osób niezatrudnionych i nie uczących się (w szkołach bezpłatnych) zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

  Kierunek szkolenia jest dobierany w zależności od zapotrzebowania.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  * Zajęcia z doradcą zawodowym - indywidualny plan działania.

  * 160 godz. certyfikowany kurs zawodowy ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 1000 złotych netto wypłacanym za udział w kursie.

  * Egzaminy i wydanie certyfikatów.

  * Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

  * 4-miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. 1033 złotych netto wypłacane za każdy miesiąc.

  * Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty wypłacane za każdy miesiąc.

  * Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.

  * Sfinansowane badania lekarskie (w poradni medycyny pracy).

  * Ubezpieczenie NNW.

  * Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

  * Pośrednictwo pracy.

  Zapraszamy serdecznie!
   
 • Projekt: 3 - 6-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Prowadzimy zapisy do projektu adresowanego do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) w wieku 30+.

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu całego województwa podkarpackiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 551,70zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1033,70zł netto/mies.za każdy miesiąc stażu,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  4. Staże 3-6-mies.   
 • Wykaz uprawnień spawaczy objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.)

  Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu. W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo.

  Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują:
  - książeczkę spawacza,
  - świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie.

  U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody:

  111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną.

  131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego).

  135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego).

  136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym).

  138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym).

  141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

  311 - spawanie gazowe blach.

  311 - spawanie gazowe rur.


  Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata.

  Ręczne cięcie tlenowe.

  Ręczne cięcie plazmowe.

  Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat.
   
 • Kursy pod indywidualne potrzeby dla pojedynczych osób


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia, m.in.:


  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • Wykaz uprawnień na ciężki sprzęt budowlany objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Koparkoładowarki - Klasa : 3

  Koparkospycharki - Klasa : 3

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - Klasa : 3

  Pompy do mieszanki betonowej - Klasa : 3

  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - Klasa : 3

  Równiarki - Klasa : 1

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - Klasa : Bez klasy

  Spycharki - Klasa : 3

  Walce drogowe - Klasa : 2

  Wielozadaniowe nośniki osprzętów - Klasa : Bez klasy   
 • Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

  Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

  Od dnia 14.10.2019r. weszło nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydłużające termin ważności uprawnień operatorów wózków.

  Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne według w/w rozporządzenia w nast:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

  Po w/w datach do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Zapraszamy.
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.