Indywidualne kursy pod Twoje potrzeby

Wyszukaj kurs w naszej bazie

Zdobądź szybko uprawnienia

Skorzystaj z oferty wynajmu biur

Aktualności

PAŹDZIERNIK 2022 – PLAN KURSÓW

PUBLIKUJEMY PLAN KURSÓW NA PAŹDZIERNIK 2022 KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 12.10.2022 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.* 12.10.2022 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.* 12.10.2022 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS). * 12.10.2022 Obsługa żurawi samojezdnych.* 12.10.2022 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO * 11.10.2022 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 11.10.2022 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).* 11.10.2022 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).* 11.10.2022 Operator walców drogowych klasy II.* 11.10.2022 Operator spycharek.* 11.10.2022 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 11.10.2022 Operator pomp do mieszanki betonu. * 11.10.2022 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA * 05.10.2022 Weryfikacja uprawnień spawalniczych. * 05.10.2022 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 05.10.2022 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 05.10.2022 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135. * 05.10.2022 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) - metoda numer 138. * 05.10.2022 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 05.10.2022 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 05.10.2022 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 05.10.2022 Ręczne cięcie tlenowe. * 05.10.2022 Ręczne cięcie plazmowe. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI * 21.10.2022 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 21.10.2022 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 21.10.2022 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 21.10.2022 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 14.10.2022 Glazurnik. * 10.10.2022 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 11.10.2022 Fryzjer. * 12.10.2022 Kucharz. * 13.10.2022 Krawiec. * 14.10.2022 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 14.10.2022 Opiekunka dziecięca. * 18.10.2022 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 18.10.2022 BHP * 18.10.2022 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki). * 18.10.2022 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 24.10.2022 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 28.10.2022 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

Spawanie – od 5.10.2022

Uprawnienia spawaczy zdobyte u nas są honorowane w całej Europie. Spawacze po odpowiednim przeszkoleniu i z praktycznymi umiejętnościami są obecnie bardzo pożądanymi pracownikami. A jak wiemy popyt na fachowców wiąże się również z wysokimi zarobkami. Dlatego uruchomiliśmy kolejne nabory na kurs spawania MAG, MIG, MMA, GAS, TIG. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.) Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu (spawarek, narzędzi warsztatowych, specjalnie zakupionej stali do wykonywania próbek itp.). W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo. Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują: książeczkę spawacza,świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie. U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody: 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną. 131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego). 135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego). 136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym). 138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym). 141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu). 311 - spawanie gazowe blach. 311 - spawanie gazowe rur. Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata. Ręczne cięcie tlenowe. Ręczne cięcie plazmowe. Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat. Nasza jednostka szkoleniowa posiada atest Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach! Wybór metody, kierunku i sposobu uczestnictwa w kursie możliwy na pierwszy spotkaniu. Szkolenie indywidualne w elastycznych terminach. Możliwe rodzaje materiałów:👉 Stal niestopowa.👉 Stal nierdzewna.👉 Aluminium. Zdobywane uprawnienia: Świadectwo egzaminu spawacza – dokument Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej – dokument tłumaczony na j. angielski/niemiecki/francuski. Książkę spawacza – ważny dokument – rozpoznawalny w Polsce dokumentujący przebieg kariery spawacza (kursy, uprawnienia, egzaminy, wykonywaną pracę) Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice spawalnicze.📌 Komplet materiałów spawalniczych (stale, próbki, elektrody) - spawasz bez ograniczeń.📌 Środki ochrony indywidualnej. Trudno Ci znaleźć coś dla siebie? Jeżeli chcesz rozeznać się w ofercie dofinansowań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami! Napisz wiadomość w formularzu zgłoszeniowym lub zadzwoń!

SUWNICE – 26.09.2022

Zapraszamy na szkolenie OPERATOR SUWNIC. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać suwnice oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę suwnic są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy operatora suwnic. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracy.Wiadomości o dozorze technicznym.Budowa suwnic.Podział stosowanych suwnic.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.Zajęcia praktyczne. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na operatora suwnic przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na profesjonalnej suwnicy posiadającej wszelkie wymagane atesty Urzędu Dozoru Technicznego. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego – ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem na profesjonalnym sprzęcie. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy.

BHP – 30.09.2022

Prowadzimy szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w formie stacjonarnej obejmujące różnorodne stanowiska i typy uprawnień: bhp dla stanowisk robotniczych, bhp dla stanowisk administracyjno - biurowych, nauczycieli, służby zdrowia bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami służby bhp dla pracowników wykonujących zadania służby bhp służby bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

WÓZKI – 12.10.2022

Zapraszamy na szkolenie OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać wózki jezdniowe oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę wózków są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy kierowcy wózków. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracyWiadomości o dozorze technicznymBudowa wózkówPodział stosowanych wózkówBezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymianaWiadomości z zakresu ładunkoznawstwaCzynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracyZajęcia praktyczne Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na kierowcę wózków jezdniowych przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na naszym wózki i placu manewrowym przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego – ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy na wózku.

EGZAMINY E: G1, G2, G3 – 21.10.2022

Potrzebujesz uprawnień w energetyce? U nas je zdobędziesz! Zapraszamy do udziału w profesjonalnym szkoleniu, przygotowującym do wykonywania prac energetycznych w grupach:I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja/dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej, pomiary i inne – pełen zakres,II – urządzenia cieplne – pełen zakres,III – urządzenia i sieci gazowe – pełen zakres.Zapisz się już dziśNie zwlekaj! Zapisz się już dziś!Szkolenie odbywa się ekspresowo, w dopasowanym do uczestników terminie!

Księgowość – w praktyce

Zapraszamy do udziału w szkoleniu obejmującym praktyczne aspekty księgowości. Zajęcia pod okiem doświadczonego księgowego, na licencjonowanym oprogramowaniu. Program, czas zajęć i poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb uczestników. Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2022.

KASY – 18.10.2022 r.

Praktyczny kurs obsługi kas fiskalnych Szukasz pracy na kasie, ale nie wiesz od czego zacząć?Zyskaj precyzję podczas zajęć praktycznych na kasach!Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych przepisów fiskalnych, obsługi klienta, przyjmowania reklamacji, raportowania i programowania kas!Na 2-3 dniowym szkoleniu doświadczony instruktor prezentuje i prowadzi ćwiczenia na najnowszych modelach kas fiskalnych. Każdy uczestnik ma dostęp do kas i ćwiczy tak długo, aż opanuje umiejętności.Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą dokładną i sprawną obsługę kas, poznają regulacje prawne dotyczące ich obsługi, a instruktor udziela na bieżąco wsparcia.Kurs szczególnie jest dedykowany osobom, które przed podjęciem pracy chcą nauczyć się obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych.Zyskaj umiejętności i pewność siebie! Zajęcia prowadzimy sprawnie, szybko i bezstresowo, w miłej atmosferze.Zapisy prowadzimy na bieżąco - koszt kursu to 290zł.Zajęcia prowadzimy w przestronnych salach szkoleniowych, w małej - maksymalnie 6-cio osobowej grupie. Obsługa klienta – kultura zawoduCechy i zasady dobrego handlowcaWystawianie faktur i rachunkówOrganizacja pracy kasjeraKody kreskoweOdpowiedzialność materialna pracownikaElektroniczne kasy sklepowe

PIERWSZA POMOC – 21.10.2022

Podstawy prawne, cel i zasady udzielania pierwszej pomocyZasady udzielania pierwszej pomocyNajważniejsze czynności w zakresie pierwszej pomocyElementarne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocyZagrożenia dla ratownika wynikające z udzielania pierwszej pomocyZestaw do udzielania pierwszej pomocyZasady reanimacji i resuscytacji

Technolog robót wykończeniowych

Szkolenie dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z budowlanką, jak i dla wprawionych, np. planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zapisz się już dziś - zajęcia od maja do połowy czerwca! BHP i ochrona przeciwpożarowa Dokumentacja i materiały budowlane Przygotowanie stanowiska roboczego Szpachlowanie, tynkowanie i montaż stolarki wewnętrznej Tapetowanie i malowanie ścian Układanie glazury, terakoty i paneli podłogowych Montowanie płyt gipsowo – kartonowych Montaż podwieszanych sufitów

CIĘŻKI SPRZĘT – 19.09.2022

Zapraszamy na najbliższą edycję kursów operatorów: operator koparko-ładowarki (klasa III - wszystkie), operator koparki jednonaczyniowej (klasa III - do 25ton, klasa I - powyżej 25 ton - wszystkie), operator ładowarki jednonaczyniowej (klasa III - do 20 ton, klasa I - powyżej 20 ton - wszystkie), operator spycharki (klasa III - do 110 kW), operator równiarki (klasa I - wszystkie), operator walca drogowego (klasa II - wszystkie). Kursy te kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Przy zapisach informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania. Zapraszamy na najbliższy kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych, który również kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Pamiętaj! Szkolimy szybko, sprawnie i z efektem! Pozdrawiamy, Zespół ZDZ w Przemyślu! Więcej informacji pod nr tel.: 795 478 456 kursy@zdz-przemysl.com

Rusztowania budowlano – montażowe metalowe

Zapraszamy na najbliższy kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych, który kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Przyjdź lub sprawdź naszą stronę www i Zapisz się!Uzyskaj odpowiednie kwalifikacje! Pamiętaj! Szkolimy szybko, sprawnie i z efektem!Pozdrawiamy, Zespół ZDZ w Przemyślu! Więcej informacji pod nr tel.:795 478 456kursy@zdz-przemysl.com

DRWAL-PILARZ – JESIEŃ

Można jeszcze dołączyć do JESIENNEJ grupy DRWAL-PILARZ. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką oraz zdobyć niezbędne uprawnienia. Szkolenie w części Drwal przygotowuje do wykonywania pracy w lesie. Dodatkowo kursant przechodzi szkolenie i przystępuje do egzaminu na Uprawnienia do obsługi na pił mechanicznych do ścinki drzew przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Budowa i eksploatacja pilarek spalinowych.Stosowanie narzędzi pomocniczych.Organizacja pracy.Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.Ścinka i obalanie drzew.Bezpieczne usuwanie złomów i wywrotów.Zabiegi pielęgnacyjne.Okrzesywanie drzew.Przerzynki drewna. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na pilarza-drwala przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy w lesie. Zdobywane uprawnienia: Książeczka operatora – dokument potwierdzający uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Drwal – ważny dokument – dokumentujący umiejętności w zakresie pracy w lesie. Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice, kask, napulśniki, nogawice antyprzecięciowe i inne.📌 Komplet naszych własnych, przygotowanych pił marki Husqvarna wraz z paliwem, smarami i innym osprzętem.📌 Środki ochrony indywidualnej. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy w lesie!

Certyfikowane zajęcia kulinarne, fryzjerskie, krawieckie i inne.

Już zakończyliśmy zajęcia w pierwszych grupach! Wszyscy Uczestnicy zajęć zaliczyli pozytywnie egzaminy i otrzymali dyplomy czeladnika wydawane przez Izbę Rzemieślniczą. Prowadzimy nabór na kolejne warsztaty kulinarne, ale też kosmetyczne, fryzjerskie i krawieckie. W przypadku większych grup zakres szkolenia, warunki, godziny realizacji i czas trwania zajęć dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników. Przygotowaliśmy ciekawych trenerów, warsztaty dopasowane do potrzeb i zainteresowań uczestników, egzaminy wraz z wydaniem uprawnień. Myślisz o własnym biznesie z dotacji lub poszukujesz pracy? To szkolenie pomoże Tobie zaktualizować wiedzę i zdobyć renomowane certyfikaty! Osoby kwalifikujące się do udziału w szkoleniu:- ukończone 18 lat, - nie jest istotny status na rynku pracy,- zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,- osoby wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniu z własnej inicjatywy.Uzyskane kwalifikacje: Certyfikat po zaliczonym egzaminie sprawdzającym wydawany przez Izbę Rzemieślniczej.Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:* Zajęcia w twórczym zespole w przyjaznej atmosferze.* Profesjonalne produkty, materiały do ćwiczeń.* Komplet materiałów szkoleniowych.* Przerwy kawowe.* Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych. Jest możliwość skompletowania grup w wybranej lokalizacji, z udziałem proponowanych trenerów oraz opracowania indywidualnego harmonogramu szkolenia.

BIURA I MAGAZYNY DO WYNAJĘCIA

smart Usługa wynajmu biur stacjonarnych oraz wirtualnych wraz z obsługą kadrową, księgową i szkoleniową: * Wynajem gotowych, umeblowanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy i biurowy. * Tworzenie biznes planów dla osób planujących własną działalność gospodarczą. * Biuro rachunkowe na miejscu prowadzące kompleksową obsługę finansową i kadrową. * Internet światłowodowy 900MB/s. * Wsparcie w podnoszeniu kompetencji pracowników wraz z możliwością uzyskania dofinansowań. * Agencja zatrudnienia oferująca doradztwo zawodowe, staże, projekty unijne. * Przedszkole „Kraina Maluszka” czynne od 6:00 do 18:00. * Bezpłatny parking. * 150 m od Galerii Sanowej.

Jak pracujemy

Z nami zdobywasz (również online) uprawnienia zawodowe - wszystko z możliwością uzyskania dofinansowania.

Na czym skorzystasz u nas

Kursy zawodowe nadają profesjonalne kwalifikacje do wykonywania pracy w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach.

Szkolisz się w krótkim czasie i przyjaznej atmosferze, koncentrując się na nabywaniu umiejętności praktycznych.

Mamy wysokie wyniki zdawalności uczestników.

Bezpłatnie – w biurze jak i przez telefon dowiesz się u nas o zawodach, projektach UE, uprawnieniach i certyfikatach niezbędnych na rynku pracy.

Wstąp do naszego biura, zadzwoń lub wyślij e-mail.

KURSY I UPRAWNIENIA

Uzyskaj przydatne Tobie umiejętności, zadbaj o siebie.

Popularne branże

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Kursy dostępne również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 11.10.2022 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III
 • 11.10.2022 Operator koparki jednonaczyniowej klasy I
 • 11.10.2022 Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III
 • 11.10.2022 Operator koparkoładowarki

Wózki, eksploatacja dźwignic

Wózki, eksploatacja dźwignic

Kursy dostępna również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Urzędu Dozoru Techniczego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 12.10.2022 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • 12.10.2022 Operator suwnic
 • 12.10.2022 Operator żurawi przenośnych
 • 12.10.2022 Operator podestów ruchomych

Spawanie, obróbka metali, CNC

Spawanie, obróbka metali, CNC

Zajęcia na profesjonalnym sprzęcie, maksimum praktyki, dostęp do dowolnej ilości materiału podczas zajęć. Umiejętności spawaczy certyfikuje u nas Instytut Spawalnictwa.

Najbliższe terminy:
 • 05.10.2022 Spawanie metodą MAG, TIG, gazowe, elektryczne
 • 05.10.2022 Ręczny przecinacz plazmą
 • 05.10.2022 Tokarz-frezer
 • 05.10.2022 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Mamy własną komisję egzaminacyjną nadającą uprawnienia w grupie I, II, III.

Najbliższe terminy:
 • 21.10.2022 Elektryk
 • 21.10.2022 Uprawnienia energetyczne grupy I.
 • 21.10.2022 Uprawnienia energetyczne grupy II.
 • 21.10.2022 Uprawnienia energetyczne grupy III.

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Kursy ADR cieszą się u nas prawie 100% zdawalnością.

Najbliższe terminy:
 • 27.10.2022 ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
 • 27.10.2022 Obsługa stacji paliw, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, obsługa akumulatorów
 • 27.10.2022 Wulkanizator
 • 27.10.2022 Lakiernik samochodowy

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w biurze rachunkowym.

Najbliższe terminy:
 • 24.10.2022 Kadry i płace
 • 24.10.2022 ABC przedsiębiorczości
 • 24.10.2022 Fakturowanie komputerowe
 • 24.10.2022 Księgowość wspomagana komputerowo

Kasy fiskalne, fakturowanie, waluty

Kasy fiskalne, fakturowanie, waluty

Szkolenia na sprzęcie i oprogramowaniu stosowanym w rzeczywistych warunkach pracy w sklepach, kantorach i hurtowniach.

Najbliższe terminy:
 • 18.10.2022 Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
 • 18.10.2022 Kasjer walutowy
 • 18.10.2022 Sprzedawca - fakturzysta -
 • 18.10.2022 Obsługa kas fiskalnych

Budownictwo

Budownictwo

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy na budowach oraz w przygotowanych warsztatach.

Najbliższe terminy:
 • 14.10.2022 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • 14.10.2022 Murarz-zbrojarz-betoniarz
 • 14.10.2022 Glazurnik
 • 14.10.2022 Cieśla-dekarz

Akademia piękna

Akademia piękna

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w salonach urody i SPA.

Najbliższe terminy:
 • 10.10.2022 Stylizacja paznokci
 • 10.10.2022 Stylizacja brwi i rzęs
 • 10.10.2022 Kosmetyczka

Gastronomia i kulinaria

Gastronomia i kulinaria

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w prawidziwych kuchniach przemyskich lokali.

Najbliższe terminy:
 • 12.10.2022 Pomoc kuchenna z elementami carvingu
 • 12.10.2022 Cukiernik
 • 12.10.2022 Kucharz
 • 12.10.2022 Kelner-barman-barista

Leśnictwo i ogrodnictwo

Leśnictwo i ogrodnictwo

Zapewniamy praktykę w lesie.

Najbliższe terminy:
 • 14.10.2022 Drwal - pilarz
 • 14.10.2022 Operator pił mechnicznych do ścinki drzew
 • 14.10.2022 Obsługa kos spalinowych

BHP, p.poż.

BHP, p.poż.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie i online.

Najbliższe terminy:
 • 20.10.2022 BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • 20.10.2022 BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 20.10.2022 BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
 • 20.10.2022 Szkolenie BHP okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Technologie komputerowe

Technologie komputerowe

Szkolenia informatyczne dla początkujących, seniorów i nie tylko.

Najbliższe terminy:
 • 18.10.2022 Online bezpłatnie WORD online dla zapracowanych (6 x 4 godz.)
 • 18.10.2022 Online bezpłatnie EXCEL online w pracy biurowej (6 x 4 godz.)
 • 18.10.2022 Obsługa komputera
 • 18.10.2022 Kosztorysowanie komputerowe

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Najbliższe terminy:
 • 21.10.2022 Zarządzanie w Bed & Breakfast
 • 21.10.2022 Marketing internetowy w hotelarstwie
 • 21.10.2022 Organizacja aktywnego wypoczynku
 • 21.10.2022 Wychowawca kolonijny

Usługi i rzemiosło

Usługi i rzemiosło

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy z mistrzem.

Najbliższe terminy:
 • 25.10.2022 Kurs kroju i szycia
 • 25.10.2022 Stolarz meblowy
 • 25.10.2022 Tapicer
 • 25.10.2022 Wędliniarz

Różne, inne specjalności

Różne, inne specjalności

Opisz umiejętności jakie chcesz posiadać, a my stworzymy szkolenie.

Najbliższe terminy:
 • 14.10.2022 Lakiernik meblowy
 • 14.10.2022 Stolarz

Pedagogika i rozwój osobisty

Pedagogika i rozwój osobisty

Szkolenia instruktorów praktycznej nuaki zawodu.

Najbliższe terminy:
 • 20.10.2022 Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • 20.10.2022 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - szkolenie wyjazdowe (Krynica Zdrój)
 • 20.10.2022 Metody radzenia sobie ze stresem połączone z warsztatami jogi
 • 20.10.2022 Mediacje - szkolenie bazowe

Opieka i ochrona zdrowia

Opieka i ochrona zdrowia

Każda opiekunka odbywa zajęcia praktyczne w przedszkolach i żłobkach.

Najbliższe terminy:
 • 21.10.2022 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 21.10.2022 Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji izarządzania rozwojem placówki
 • 21.10.2022 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • 21.10.2022 Komunikacja wewnętrzna izewnętrzna w placówce medycznej(w tym m.in. zpacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem iprzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

Płatności

Opłat za kurs należy dokonywać na rachunek bankowy:

Odbiorca:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Nazwa Banku:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Numer Konta:

46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

W tytule proszę wpisać “Opłata za kurs .....” (należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika)

SZKOLIMY PRZEZ PRAKTYKĘ.

W przyjaznych warunkach zdobywasz szybko konkretne kompetencje zawodowe.

Nasz personel prowadzi Cię przez cały proces szkolenia, aż do przekazania dokumentów.

Ćwiczysz na profesjonalnym sprzęcie w realnym środowisku pracy.

Zapewniamy Tobie wysoką zdawalność poprzez solidne przygotowanie do certyfikacji.

Jakość kursów w ZDZ

Dołącz do nas na facebooku

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES 2.0).

Szybko dołącz do grup spawaczy, operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego, wózków jezdniowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -nowe grupy pracujących objęte wsparciem w 2022.

 

 

Zbliżające się kursy

12.10.2022

Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

12.10.2022

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

21.10.2022

Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

16H

Egzamin na uprawnienia Gr. II przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

21.10.2022

Uprawnienia energetyczne grupy I.

16H

Egzamin na uprawnienia Gr. I przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Operator koparko-ładowarek kl. III (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Walce drogowe kl. II (wszystkie typy)

102H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Operator koparek jednonaczyniowych kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Równiarki kl. I (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Spycharki kl. III (do 110kW)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

80H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

18.10.2022

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.10.2022

Księgowość

90H

Szkolenie w biurze rachunkowym na wybranym przez kursantów programie księgowym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

24.10.2022

Kadry i płace

60H

Szkolenie w biurze rachunkowym na programie Płatnik i innych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.10.2022

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.10.2022

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.10.2022

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.10.2022

Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.10.2022

Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.10.2022

Ręczne cięcie tlenowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.10.2022

Ręczne cięcie plazmowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.10.2022

Spawanie MAG, TIG, elektrodą otuloną, gazowe

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

27.10.2022

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

24H

Egzamin na miejscu w ZDZ przeprowadzony przez komisję Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

14.10.2022

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

80H

Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

19.10.2022

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

80H

Szkolenie w zakładzie produkcyjnym w rzeczywistych warunkach pracy pod okiem mistrza

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

12.10.2022

Kucharz

80H

Szkolenie pod okiem mistrza kuchni

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.10.2022

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

80H

Do 10 lipca można dołaczyć do trwającego szkolenia..

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

19.10.2022

Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III.

40H

Egzamin na uprawnienia Gr. III przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Przecinarki do nawierzchni dróg kl. III wszystkie

36H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

11.10.2022

Pompy do mieszanki betonowej kl. III wszystkie

78H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dofinansowania i projekty

Naszym klientom zapewniamy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.