AKTUALNOŚCI

 
 • LISTOPAD - PLAN KURSÓW

  Organizujemy również kursy w godzinach popołudniowych, dla osób pracujących - przy wybranych kursach.

  * Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych - 28.10.2019 r.

  * Spawacz - wybrane metody - 04.11.2019r.

  * BHP - 12.11.2019 r.

  * Operator ładowarki jednonaczyniowej – 12.11.2019r.

  * Operator walca drogowego -12.11.2019r.

  * Operator spycharki – 12.11.2019r.

  * Operator koparko-ładowarki – 12.11.2019 r.

  * Operator przecinarek do nawierzchni dróg - 12.11.2019 r.

  * Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III- 12.11.2019 r.

  * Kucharz-08.11.2019 r.

  * Sprzedawca-Techniki sprzedaży- 09.11.2019 r.

  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – trwa kompletowanie grupy.

  * Opiekunka dziecięca – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator koparki jednonaczyniowej – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów – trwa kompletowanie grupy

  * Kelner - barista – trwa kompletowanie grupy.< * Wizaż ze stylizacją paznokci i rzęs – trwa kompletowanie grupy.

  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – trwa kompletowanie grupy.

  * Przewóz towarów niebezpiecznych – trwa kompletowanie grupy.


  W ramach projektów:

  * Projekt dla osób w wieku 18-29 (staże 4-mies.) - pierwsza grupa w nowym projekcie od listopada.

  * Projekt dla osób w wieku 30 plus.

  * Język angielski i niemiecki dla początkujących - uruchomienie nowego projektu.

   
 • UNIJNE CERTYFIKOWANE KURSY - w powiecie bieszczadzkim, leskim, sanockim...

  Całkowity koszt kursu i egzaminu, jaki ponoszą uczestnicy szkoleń!

  - 260 zł dla osób pracujących,

  - 120 zł dla osób niepracujących.

  Projekt obejmuje osoby zamieszkujące na terenie następujących powiatów:

  * bieszczadzki,

  * leski,

  * sanocki,

  * krośnieński grodzki i ziemski,

  * jasielski,

  * brzozowski,

  * strzyżowski.


  Kwalifikowane są wszystkie osoby pełnoletnie, nie prowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej (w tym nie kwalifikują się rolnicy powyżej 2 ha).

  Na bieżąco prowadzimy zapisy, liczy się kolejność zgłoszeń.


  Aby zapisać się do udziału należy:

  * skontaktować się telefonicznie lub osobiście z biurem ZDZ,

  * przygotować dowód osobisty, (potrzebne są seria i nr dowodu osobistego), NIP (dotyczy osób posiadających NIP, można uzyskać informację o swoim NIP poprzez osobistą wizytę w Urzędzie Skarbowym).


  Kierunki kursów:

  Operator CNC.

  Spawacz MAG.

  Spawacz TIG.

  Spawacz gazowy.

  Spawacz elektrodą otuloną.

  Operator koparki.

  Operator koparko-ładowarki.

  Operator ładowarki.

  Operator walca drogowego.

  Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

  Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.

  Elektromonter.

  Palacz.

  Operator wózków jezdniowych.

  Operator żurawi przenośnych (HDS).

  Projekt nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
   
 • Wykaz uprawnień spawaczy objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.)

  Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu. W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo.

  Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują:
  - książeczkę spawacza,
  - świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie.

  U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody:

  111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną.

  131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego).

  135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego).

  136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym).

  138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym).

  141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

  311 - spawanie gazowe blach.

  311 - spawanie gazowe rur.


  Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata.

  Ręczne cięcie tlenowe.

  Ręczne cięcie plazmowe.

  Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat.
   
 • 4-mies. staże i kursy dla osób w wieku 18-29

  Trwa nabór do projektu skierowanego do osób niezatrudnionych zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

  Kierunek szkolenia jest dobierany w zależności od zapotrzebowania.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  * Zajęcia z doradcą zawodowym.

  * Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

  * Za udział w 120 godz. certyfikowanym kursie zawodowym stypendium szkoleniowe w wys.max.790złotych netto.

  * 4- miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. netto 1033 złotych.

  * Badania lekarskie (w tym badanie w SANEPIDZIE).

  * Ubezpieczenie NNW.

  * Catering i przerwy kawowe podczas szkoleń zawodowych.

  * Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.

  * Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

  Zapraszamy serdecznie!
   
 • Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

  Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

  Od dnia 14.10.2019r. weszło nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydłużające termin ważności uprawnień operatorów wózków.

  Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne według w/w rozporządzenia w nast:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

  Po w/w datach do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Zapraszamy.
   
 • Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

  Trwają zapisy do nowych projektów językowych, obejmujących całe województwo podkarpackie.

  Nowość! W zajęciach może brać udział każda pełnoletnia osoba (zarówno pracująca, niepracująca, uczeń, student, rencista, rolnik itd.) z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. udział w 120 lub 240-godzinnym kursie prowadzonym przez lektorów - praktyków,

  2. przerwy kawowe,

  3. profesjonalne materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, przybory piśmiennicze),

  4. certyfikowane egzaminy TELC lub równoważne.

  W skład naszego zespołu wchodzą dobrani lektorzy o wysokich kwalifikacjach, którzy ukończyli studia kierunkowe, mają bogate doświadczenie w branży edukacyjnej oraz odznaczają się pasją do zawodu.

  Program szkoleń dostosowujemy do potrzeb uczestników, przyjęcia do poszczególnych grup będą odbywać się na podstawie indywidualnej rozmowy oraz testu językowego.

  Główny nacisk kładziemy na kontakt lektora z uczestnikiem, efekty uczenia i osiąganie praktycznych umiejętności.

  Zajęcia prowadzone są w oparciu o wywiad z uczestnikami. Kierujemy się oczekiwaniami uczestników, dostosowując poziom i tempo nauczania.

  Zapisy prowadzimy na bieżąco.
   
 • KUCHARZ Rozpoczynamy 8 listopada 2019 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie KUCHARZ. Nabór otwarty !!!

   
 • MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO MONTAŻOWYCH-METALOWYCH. Rozpoczynamy 28.10.2019 r. ZAPRASZAMY !!!

  Rozpoczynamy szkolenie Montaż Rusztowań Budowlano Montażowych-Metalowych !!!! Nabór na szkolenie jest otwarty. Zapraszamy !!!
   
 • OPERATOR POMP DO MIESZANKI BETONOWEJ kl. III. ROZPOCZYNAMY JUŻ W 12.11.2019 r. ZAPRASZAMY !!!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie na operatora pompy do mieszanki betonowej na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Koparko-ładowarki kl. III. Rozpoczynamy 12.11.2019 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Koparko-ładowarka Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Walca drogowego kl. II uprawnień. Rozpoczynamy już 12.11.2019 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Operator walca drogowego Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg. Rozpoczynamy 12.11.2019 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy na szkolenie Operator przecinarek do nawierzchni dróg. Rozpoczynamy 12.11.2019 r. ZAPRASZAMY !!!!
   
 • Operator spycharki kl. III. Rozpoczynamy już 12.11.2019 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Spycharka Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Ładowarki Jednonaczyniowej w klasie III Rozpoczęcie szkolenia - 12.11.2019 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • DRWAL - OPERATOR PILARKI. Październik - Listopad 2019 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie DRWAL - OPERATOR PILARKI
   
 • Projekt: 3 - 6-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu całego województwa podkarpackiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 551,70zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1033, 70zł netto/mies.za każdy miesiąc stażu,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  4. Staże 6-mies.  Rekrutacja trwa.

  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

   
 • Kursy pod indywidualne potrzeby dla pojedynczych osób


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia, m.in.:


  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • Wykaz uprawnień na ciężki sprzęt budowlany objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Koparkoładowarki - Klasa : 3

  Koparkospycharki - Klasa : 3

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - Klasa : 3

  Pompy do mieszanki betonowej - Klasa : 3

  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - Klasa : 3

  Równiarki - Klasa : 1

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - Klasa : Bez klasy

  Spycharki - Klasa : 3

  Walce drogowe - Klasa : 2

  Wielozadaniowe nośniki osprzętów - Klasa : Bez klasy   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.