AKTUALNOŚCI

 
 • DOFINANSOWANE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

  Dofinansowane kursy dla pracodawców i pracowników - organizowane pod realne potrzeby!

  Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na kursy i niezbędne uprawnienia:

  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,

  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, na kursy niezbędne do funkcjonowania i rozwoju firmy.


  Nie ma znaczenia w jakim zakładzie pracy i na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Pracodawca może skorzystać z kursów na takich samych zasadach jak jego pracownicy!

  Finansowane będą:

  - kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  - egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  - badania lekarskie wymagane do podjęcia kształcenia,

  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Liczy się kolejność zgłoszeń.
   
 • Terminy rozpoczęcia kursów w STYCZNIU 2017 r.

  Podajemy terminy rozpoczęcia kursów w styczniu 2017 r.. Nabór na jest jeszcze otwarty.

  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  * Operator żurawi przenośnych (HDS).

  * Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym.

  * Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowej.

  * BHP dla stanowisk robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, pracodawców i kierujących pracownikami.

  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Stylizacja paznokci.

  * Drwal.

  * Operator koparko-ładowarki, Ładowarki jednonaczyniowej, Koparki jednonaczyniowej

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od uzgodnionego czasu trwania zajęć. Szczegółowe informacje o kursach podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.

   
 • Bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych - zapisy.

  Trwa rekrutacja na bezpłatne kursy dla osób powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach!

  * bezrobotnych,

  * biernych zawodowo,

  *rolników lub członków rodziny rolnika prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa,

  powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach!  Kierunki kursów:

  * Kierowca wózków jezdniowych

  * Sprzedażowy (kasy fiskalne, fakturowanie i inne)

  * Opiekunka  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym wsparciu obejmującym:

  * doradztwo zawodowe,

  * kursy zawodowe z certyfikacją (120 h),

  * kursy komputerowe (100 h),

  * płatne, 3 lub 6 m-czne staże (ok. 1360 netto, 1750 brutto),

  * pośrednictwo pracy.

  Dodatkowe wsparcie:

  * stypendia szkoleniowe i stażowe,

  * materiały szkoleniowe,

  * catering na szkoleniach,

  * certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów.

  Więcej informacji w siedzibie ZDZ w Przemyślu, ul. Wilsona 12 i pod nr. tel. 16 678-24-04. Zapraszamy!
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Rozpoczynamy 9 STYCZNIA 2017 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • Kurs Spawacza - STYCZEŃ 2017 r. ZAPRASZAMY !!!

  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie spawania metodą MIG, MAG, TIG, spawanie elektryczne, gazowe.
   
 • PALACZ KOTŁÓW C.O. Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI , UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GR. II I III. ROZPOCZĘCIE STYCZEŃ 2017 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie energetyczne w zakresie Gr. II i III
   
 • Rozpoczynamy kurs OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - 9 styczeń 2017 r. Zapraszamy !!!

  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy kursu przygotowywani są do obsługi kasy fiskalnej wraz z ćwiczeniami na 6 modelach kas fiskalnych.

  Zapraszamy!
   
 • Szkolenie okresowe BHP w dniu STYCZNIU 2017 r. ZAPRASZAMY

  Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach:

  robotniczych

  administracyjno-biurowych

  pracodawców i kierujących pracownikami
   
 • KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Rozpoczynamy 15.12.2016 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych. Po zakończeniu szkolenia zapewniamy egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • Kurs uprawnienia elektroenergetyczne Gr I. Rozpoczynamy 12.12 2016 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na kurs oraz egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne - Gr I w zakresie dozoru lub eksploatacji.
   
 • OPERATOR POMP DO MIESZANKI BETONOWEJ kl. III. ROZPOCZYNAMY 15.12.2016 r. ZAPRASZAMY !!!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie na operatora pompy do mieszanki betonowej na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Ładowarki jednonaczyniowej kl. III uprawnień, Operator Koparko-ładowarki kl. III uprawnień, Operator Koparki jednonaczyniowej kl. III uprawnień. Rozpoczynamy 15.12.2016 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Ładowarka jednonaczyniowa, * Koparko-ładowarka, * Koparka jednonaczyniowa, Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • SZKOLENIE NA OPERATORA ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDS!!! ROZPOCZYNAMY 15.12.2016 r. ZAPRASZAMY

  Zapraszamy na szkolenie operatorów HDS
   
 • Szkolenie "Pracownik ochrony". Nabór otwarty

  Prowadzimy zapisy na kurs pracownika ochrony. Informacje oraz zapisy prowadzone są w siedzibie ZDZ w Przemyślu (przy galerii Sanowa) lub pod numerem telefonu 16 678 24 04.
   
 • Warsztaty dla seniorów - program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Kończymy w 2016 roku realizację drugiej edycji projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Aktywna jesień życia - druga edycja".

  Projekt cieszy się wielkim zainteresowaniem, serdecznie zapraszamy do udziału.

  Projekt obejmuje nieodpłatne warsztaty komputerowe, naukę udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty artystyczno - rękodzielnicze. Zajęcia każdorazowo dostosowywane będą do potrzeb i oczekiwań uczestników.

  Zachęcamy do udziału w projekcie osoby w wieku 60+, zamieszkałe w powiecie przemyskim, mieście Przemyśl oraz gminie Dynów i mieście Dynów.

  Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 16 678-24-04 oraz osobiście w biurze ZDZ w Przemyślu przy ul. Wilsona 12. Dokumenty do wypełnienia znajdują się w zakładce po lewej stronie DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA