AKTUALNOŚCI

 
 • BEZPŁATNE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.

  Prowadzimy zapisy na dofinansowane kursy dla pracodawców i pracowników z Przemyśla, Jarosławia i powiatu przemyskiego i jarosławskiego.


  Pomagamy pracodawcom zainteresowanym skorzystaniem z w/w funduszu poprzez:

  * bezpłatne określenie potrzeb, typów i zakresu uprawnień,

  * przygotowanie kopii dokumentów potwierdzających kompetencje nabyte przez uczestników,

  * przygotowanie programu szkolenia (zawierającego nazwę i zakres szkolenia, cele i wymagania wstępne, tematykę, czas trwania, tematy zajęć, sposób organizacji, oraz opisu zakresu egzaminu,

  * omówienie kompletu niezbędnej dokumentacji (wniosek, załączniki - m.in. zaświadczenie o pomocy de minimis).


  Wysokość wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, którego pracownicy są zgłaszani:

  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,

  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  Wsparcie nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


  W ramach powyższego funduszu dofinansowanie udzielane jest na kursy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, w określonych priorytetach.:

  1. Wszystkie kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, w których są organizowane staże dla uczniów.

  2. Kursy w zawodach deficytowych - może a nich skorzystać każdy pracodawca i pracownik, m.in.:

  - spawanie - wszystkie metody,

  - koparki jednonaczyniowe,

  - koparko-ładowarki,

  - ładowarki jednonaczyniowe,

  - spycharki,

  - równiarki.

  3. Wszystkie kursy dla pracowników 45+.

  4. Wszystkie kursy dla rodziców, którzy pracują i powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z przebywaniem na urlopie rodzicielskim.

  5. Wszystkie kursy dla pracowników spółdzielni socjalnych.

  Nabór na dofinansowanie wymaga przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt.


  Dla uzyskania bliższych informacji, zapraszamy do kontaktu.
   
 • CERTYFIKOWANE SZKOLENIA DLA BRANŻY HOTELOWEJ I GASTRONOMICZNEJ – ZA 200ZŁ

  Informujemy o trwającym naborze na szkolenia dla kobiet w następujących zawodach:

  - Kucharz (106 godz.)

  - Kelner (92 godz.)

  - Bufetowy –barman (90 godz.)


  Priorytetowo kwalifikowane będą kobiety o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50+.

  Zgłaszającym się do nas osobom pomagamy wcześniej w opracowaniu wniosków.


  Osoby kwalifikujące się do udziału w szkoleniu:

  - ukończone 18 lat,

  - zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,

  - kobiety pracujące i niepracujące, emerytki i rencistki, rolniczki i kobiety nieaktywne zawodowo,

  - osoby wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniu z własnej inicjatywy.


  Uzyskane kwalifikacje: Certyfikat po zaliczonym egzaminie sprawdzającym Izby Rzemieślniczej.


  Przebieg szkolenia: zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez renomowanych trenerów.


  Zapewniamy produkty do szkolenia i bazę szkoleniową.


  Lokalizacja: zgłoszone miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.


  Uczestnicy: pełnoletnie osoby niepracujące i pracujące, z wyłączeniem prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


  Całkowity koszt udziału w szkoleniu łącznie z egzaminem i certyfikatem – 200 zł.

  Termin szkolenia: marzec – czerwiec 2020 r.


  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  * Zajęcia z twórczym zespołem instruktorów w przyjaznej atmosferze.

  * Profesjonalne produkty i materiały szkoleniowe.

  * Przerwy kawowe.

  * Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych.


  Jest możliwość skompletowania 10-cio osobowej grupy, wybrania dla niej miejsca szkolenia, trenerów oraz opracowania harmonogramu szkolenia.

  W takich przypadkach szkolenie będzie realizowane w zaproponowanym miejscu i czasie.

   
 • LUTY 2020 - PLAN KURSÓW

  Pomagamy w zdobyciu dofinansowania pracodawcom, pracownikom i osobom bezrobotnym. Organizujemy również kursy w godzinach popołudniowych, dla osób pracujących - przy wybranych kursach.

  * Kucharz - w trakcie realizacji.

  * System HACCP - w trakcie realizacji.

  * Palacz kotłów centralnego ogrzewania z uprawnieniami energetycznymi gr II - w trakcie realizacji.

  * Uprawnienia energetyczne gr III.

  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - w trakcie realizacji.

  * Opiekunka dziecięca - w trakcie realizacji.

  * Uprawnienia elektryczne Gr. I - w trakcie realizacji.

  * Obsługa żurawi samojezdnych - w trakcie realizacji.

  * Obsługa żurawi przenośnych - w trakcie realizacji.

  * Obsługa podestów ruchomych - w trakcie realizacji.

  * Uprawnienia energetyczne EGZAMIN gr III , II - 14.02.2020.

  * Obsługa suwnic 17.02.2020.


  * Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - 21.02.2020.

   
 • MARZEC 2020 - PLAN KURSÓW

  Pomagamy w zdobyciu dofinansowania pracodawcom, pracownikom i osobom bezrobotnym. Organizujemy również kursy w godzinach popołudniowych, dla osób pracujących - przy wybranych kursach.

  * Obsługa kas fiskalnych on-line + fakturowanie komputerowe.

  * Kucharz - szkolenie indywidualne - jeszcze 1 wolne miejsce.

  * Palacz + uprawnienia energetyczne gr III.

  * Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - 09.03.2020.

  * Operator koparko-ładowarki - 04.03.2020.

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów.

  * Operator koparki jednonaczyniowej - 04.03.2020.

  * Operator ładowarki jednonaczyniowej - 04.03.2020.

  * Operator walca drogowego - 04.03.2020.

  * Operator spycharki - 04.03.2020.

  * Drwal - operator pił mechanicznych do ścinki drzew - 04.03.2020.

  * Uprawnienia energetyczne GR I, II, III - 04.03.2020.

  * Spawacz - wszystkie metody - 06.03.2020

  * Uprawnienia elektryczne Gr. I - 11.03.2020.

  * Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych -12.03.2020.

  * Obsługa żurawi samojezdnych - 12.03.2020.

  * Obsługa żurawi przenośnych - 12.03.2020.

  * Obsługa podestów ruchomych - 12.03.2020.

  * BHP - 12.03.2020.

  * Obsługa suwnic 12.03.2020.

  * Uprawnienia energetyczne EGZAMINY obejmujące wszystkie grupy - 16.03.2020.

  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 16.03.2020.

  * Opiekunka dziecięca – 16.03.2020.

  * Wizaż ze stylizacją paznokci i rzęs.

  * Przewóz towarów niebezpiecznych.


  Trwa kompletowanie grup:

  * Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III.

  * Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

  * Fryzjer.

  * Operator koparko-ładowarki.

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów.

  * Operator koparki jednonaczyniowej.

  * Drwal - operator pił mechanicznych do ścinki drzew.

  * Uprawnienia energetyczne GR I, II, III.

  * Obsługa kas fiskalnych.

  * Operator ładowarki jednonaczyniowej.

  * Operator walca drogowego.

  * Operator spycharki.

  * Operator przecinarek do nawierzchni dróg.

  * Sprzedawca.

  * Uprawnienia elektroenergetyczne GR I.

  * Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

  * Spawacz - wybrane metody.

  * Kelner - barista.

  * Wizaż ze stylizacją paznokci i rzęs.

  * Przewóz towarów niebezpiecznych.

   
 • UWAGA!!! ZMIANA KONTA BANKOWEGO

  Szanowni Państwo,

  Od dnia 17.01.2020 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego

  Wszelkie płatności należy wpłacać na poniżej podany numer konta bankowego

  Nazwa banku: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

  Numer konta: 46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

  Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
   
 • Nowy projekt dla młodych! Już trwają zapisy na 4-mies. staże i kursy dla osób w wieku 18-29

  Trwa nabór do projektu skierowanego do osób niezatrudnionych zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

  Kierunek szkolenia jest dobierany w zależności od zapotrzebowania.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  * Zajęcia z doradcą zawodowym - indywidualny plan działania.

  * 160 godz. certyfikowany kurs zawodowy ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 1000 złotych netto wypłacanym za udział w kursie.

  * Egzaminy i wydanie certyfikatów.

  * Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

  * 4-miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. 1033 złotych netto wypłacane za każdy miesiąc.

  * Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty wypłacane za każdy miesiąc.

  * Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.

  * Sfinansowane badania lekarskie (w poradni medycyny pracy).

  * Ubezpieczenie NNW.

  * Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

  * Pośrednictwo pracy.

  Zapraszamy serdecznie!
   
 • KUCHARZ Rozpoczynamy 3 LUTEGO 2020 r. ZAPRASZAMY !!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie KUCHARZ. Nabór otwarty !!!

   
 • OPERATOR POMP DO MIESZANKI BETONOWEJ kl. III. ROZPOCZYNAMY WKRÓTCE. ZAPRASZAMY !!!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie na operatora pompy do mieszanki betonowej na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Szkolenie okresowe BHP - 12.03.2020 r. ZAPRASZAMY

  Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach:

  robotniczych

  administracyjno-biurowych

  pracodawców i kierujących pracownikami
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH - ROZPOCZYNAMY 21.02 2020 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • obsługa suwnic

  OBSŁUGA SUWNIC. Luty 2020 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie Obsługa suwnic
   
 • PALACZ KOTŁÓW C.O. Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI. ROZPOCZĘCIE 06 lutego 2020 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie energetyczne w zakresie Gr. II i III
   
 • SZKOLENIE NA OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH!!! ROZPOCZYNAMY 12 lutego 2020 r. ZAPRASZAMY

  Zapraszamy na szkolenie OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH!!!
   
 • SZKOLENIE NA OPERATORA ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDS!!! ROZPOCZYNAMY 12 lutego 2020 r. ZAPRASZAMY

  Zapraszamy na szkolenie operatorów HDS
   
 • Projekt: 3 - 6-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Prowadzimy zapisy do projektu adresowanego do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) w wieku 30+.

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu całego województwa podkarpackiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 551,70zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1033,70zł netto/mies.za każdy miesiąc stażu,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  4. Staże 3-6-mies.   
 • Wykaz uprawnień spawaczy objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.)

  Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu. W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo.

  Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują:
  - książeczkę spawacza,
  - świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie.

  U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody:

  111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną.

  131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego).

  135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego).

  136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym).

  138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym).

  141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

  311 - spawanie gazowe blach.

  311 - spawanie gazowe rur.


  Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata.

  Ręczne cięcie tlenowe.

  Ręczne cięcie plazmowe.

  Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat.
   
 • Kursy pod indywidualne potrzeby dla pojedynczych osób


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia, m.in.:


  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • Wykaz uprawnień na ciężki sprzęt budowlany objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Koparkoładowarki - Klasa : 3

  Koparkospycharki - Klasa : 3

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - Klasa : 3

  Pompy do mieszanki betonowej - Klasa : 3

  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - Klasa : 3

  Równiarki - Klasa : 1

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - Klasa : Bez klasy

  Spycharki - Klasa : 3

  Walce drogowe - Klasa : 2

  Wielozadaniowe nośniki osprzętów - Klasa : Bez klasy   
 • Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

  Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

  Od dnia 14.10.2019r. weszło nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydłużające termin ważności uprawnień operatorów wózków.

  Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne według w/w rozporządzenia w nast:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

  Po w/w datach do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Zapraszamy.
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.