Wyszukaj kurs w naszej bazie

Zdobądź uprawnienia energetyczne i spawalnicze

Dofinansowanie z środków krajowych

Indywidualne kursy pod Twoje potrzeby

Aktualności

Obrabiarki CNC – HIT!

Aby zostać operatorem maszyn CNC, zwykle wystarczy przejść szkolenie z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z technologią obróbki frezarką, charakterystyką narzędzi frezarskich, geometrią frezarek oraz ich punktów charakterystycznych. Kurs operatora CNC rozpoczyna się od teoretycznego wprowadzenia, a następnie przechodzi się do praktycznych zajęć, związanych z pracą operatora frezarki lub tokarza. Prowadzimy nabór na kurs, po którym pracodawca typuje kandydatów do zatrudnienia. Możesz sprawdzić się w rzeczywistych warunkach pracy, w profesjonalnej firmie. Szkolenie może zostać zakończone egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym - na uprawnienia czeladnika lub mistrza!

CIĘŻKI SPRZĘT – od 28.03.2023

Zapraszamy na najbliższą edycję kursów operatorów: operator koparko-ładowarki (klasa III - wszystkie), operator koparki jednonaczyniowej (klasa III - do 25ton, klasa I - powyżej 25 ton - wszystkie), operator ładowarki jednonaczyniowej (klasa III - do 20 ton, klasa I - powyżej 20 ton - wszystkie), operator spycharki (klasa III - do 110 kW), operator równiarki (klasa I - wszystkie), operator walca drogowego (klasa II - wszystkie). Kursy te kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Przy zapisach informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania. Zapraszamy na najbliższy kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych, który również kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Pamiętaj! Szkolimy szybko, sprawnie i z efektem! Pozdrawiamy, Zespół ZDZ w Przemyślu! Więcej informacji pod nr tel.: 795 478 456 kursy@zdz-przemysl.com

Spawanie – od 10.04.2023

Uprawnienia spawaczy zdobyte u nas są honorowane w całej Europie. Rozpoczynamy od teorii, następnie ćwiczenia odbywają się w spawalni, na końcu egzamin z wydaniem uprawnień. Spawacze po odpowiednim przeszkoleniu i z praktycznymi umiejętnościami są obecnie bardzo pożądanymi pracownikami. A jak wiemy popyt na fachowców wiąże się również z wysokimi zarobkami. Dlatego uruchomiliśmy kolejne nabory na kurs spawania MAG, MIG, MMA, GAS, TIG. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.) Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu (spawarek, narzędzi warsztatowych, specjalnie zakupionej stali do wykonywania próbek itp.). W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo. Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują: książeczkę spawacza,świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie. U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody: 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną. 131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego). 135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego). 136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym). 138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym). 141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu). 311 - spawanie gazowe blach. 311 - spawanie gazowe rur. Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata. Ręczne cięcie tlenowe. Ręczne cięcie plazmowe. Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat. Nasza jednostka szkoleniowa posiada atest Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach! Wybór metody, kierunku i sposobu uczestnictwa w kursie możliwy na pierwszy spotkaniu. Szkolenie indywidualne w elastycznych terminach. Możliwe rodzaje materiałów:👉 Stal niestopowa.👉 Stal nierdzewna.👉 Aluminium. Zdobywane uprawnienia: Świadectwo egzaminu spawacza – dokument Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej – dokument tłumaczony na j. angielski/niemiecki/francuski. Książkę spawacza – ważny dokument – rozpoznawalny w Polsce dokumentujący przebieg kariery spawacza (kursy, uprawnienia, egzaminy, wykonywaną pracę) Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice spawalnicze.📌 Komplet materiałów spawalniczych (stale, próbki, elektrody) - spawasz bez ograniczeń.📌 Środki ochrony indywidualnej. Trudno Ci znaleźć coś dla siebie? Jeżeli chcesz rozeznać się w ofercie dofinansowań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami! Napisz wiadomość w formularzu zgłoszeniowym lub zadzwoń!

KWIECIEŃ 2023 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 25.04.2023 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.* 25.04.2023 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.* 25.04.2023 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS). * 25.04.2023 Obsługa żurawi samojezdnych * 25.04.2023 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE) * 17.04.2023 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 17.04.2023 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).* 17.04.2023 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).* 17.04.2023 Operator walców drogowych klasy II.* 17.04.2023 Operator spycharek.* 17.04.2023 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 17.04.2023 Operator pomp do mieszanki betonu. * 17.04.2023 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH) * 17.04.2023 Weryfikacja uprawnień spawalniczych. * 17.04.2023 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 17.04.2023 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 17.04.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135. * 17.04.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu me7alicznym) - metoda numer 138. * 17.04.2023 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 17.04.2023 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 17.04.2023 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 17.04.2023 Ręczne cięcie tlenowe. * 17.04.2023 Ręczne cięcie plazmowe. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI * 17.04.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 17.04.2023 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 17.04.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 17.04.2023 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 17.04.2023 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 17.04.2023 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 17.04.2023 Fryzjer. * 12.04.2023 Kucharz. * 12.04.2023 Opiekunka dziecięca. * 12.04.2023 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 17.04.2023 Glazurnik. * 17.04.2023 Krawiec. * 17.04.2023 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 17.04.2023 BHP * 17.04.2023 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki). * 17.04.2023 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. * 17.04.2023 Pierwsza pomoc (wykłady i ćwiczenia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym). KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 27.04.2023 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

Nasza działalność i misja

ZDZ w Przemyślu jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pod numerem 2.18/00003/2004, Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 5468 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem E-43203/3/02 prowadzonej przez miasto Przemyśl. ZDZ prowadzi szereg działań nieodpłatnych poprzez szkolenia, nadawanie uprawnieńi kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc w korzystaniuze środków europejskich, pomoc osobom indywidualnym i grupom na terenie Przemyślai w środowiskach wiejskich w zakresie poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy, motywowanie przedsiębiorców co szkolenia pracowników we współpracy z izbami gospodarczymi i samorządamio zasięgu regionalnym i krajowym (KIG, Konwent Gospodarczy, Izby Rzemieślnicze), udziałw konsultacjach społecznych programu rewitalizacji miasta Przemyśla, udział w konsultacjach krajowych dokumentów i rozwiązań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Zintegrowany System Kwalifikacji, popytowo-podażowy system podnoszenia kwalifikacji zawodowych), działaniana rzecz grup defaworyzowanych (prowadzenie ośrodka pomocy dla osób z niepełnosprawnościami), promowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego (promowanie Konwencji Karpackiej, spotkania robocze w organizacjach z miast partnerskich Przemyśla), wspieranie innych organizacji społecznych (wsparcie m.in. promocji i prowadzenia mediacji, prowadzenia ośrodka pomocy ofiarom przestępstw, prowadzenia ośrodka pomocy psychologicznej ofiarom wojny, punktu informacyjnego o Konwencji Karpackiej), promowanie turystyki i dziedzictwa kulturowego Przemyśla i wiele innych.

Fryzjer – 31.03.2023

Zapraszamy na szkolenie Fryzjera Szkolenie może zostać zakończone egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym - na uprawnienia czeladnika lub mistrza! Zapewniamy zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy, w profesjonalnym zakładzie fryzjerskim Program szkolenia: Higiena i bezpieczeństwo pracy Obsługa klienta i poradnictwo Podstawy chemiczne materiałów fryzjerskich Technologie fryzjerskie Elementy stylizacji fryzur Pracownia fryzjerska

Opiekunka dziecięca – 12.04.2023

Szukasz pracy? Chcesz nauczyć się czegoś nowego? Nie przegap okazji, bo praktycznie KAŻDY może skorzystać z naszych kursów! Zajęcia praktyczne realizujemy w kilku przedszkolach na terenie Przemyśla. W trakcie zajęć zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne. Biologiczne podstawy rozwoju dzieckaPielęgnacja dzieckaPromocja i profilaktyka zdrowiaRozwój dzieckaMetodyka pracy z małym dzieckiem

KUCHARZ -29.03.2023

Zapraszamy na szkolenie KUCHARZA. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomiiNowoczesne urządzenia w gastronomiiTechnologia sporządzania potraw Estetyka podawania potraw Ocena jakościowa surowcówWdrażanie systemu HACCP. Procedury i dokumentacja

WÓZKI, HDS – 25.04.2023

Zapraszamy na szkolenie OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (pewne) + HDS (termin w ustaleniach). Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać wózki jezdniowe oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę wózków są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy kierowcy wózków. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracyWiadomości o dozorze technicznymBudowa wózkówPodział stosowanych wózkówBezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymianaWiadomości z zakresu ładunkoznawstwaCzynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracyZajęcia praktyczne Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na kierowcę wózków jezdniowych przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na naszym wózki i placu manewrowym przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego – ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy na wózku.

EGZAMINY E: G1, G2, G3 – Kwiecień

16.04.2023 - gr. 1, 2, 3 Potrzebujesz uprawnień w energetyce? Możesz zdobyć je szybko i tanio! Prowadzimy zapisy na kursy przygotowujące jak i same egzaminy na uprawnienia energetyczne. Osoby chcące uzupełnić wiedzę zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do egzaminu, które trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin (zależnie od oczekiwań). Uprawnienia energetyczne nadajemy w następujących grupach:I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja/dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej, pomiary i inne – pełen zakres,II – urządzenia cieplne – pełen zakres,III – urządzenia i sieci gazowe – pełen zakres. Pomagamy w określeniu i doborze typu i zakresu uprawnień - dozór/eksploatacja/pomiary itp. Szkolenie odbywa się ekspresowo, w dopasowanym do uczestników terminie!

Dofinansowania na kursy – nabór KFS w 2023r.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2023 ZAPISZ SIĘ NA DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.Zadzwoń żeby poznać szczegóły pod numer: 602 842 490. Dla kogo środki z KFS? O dofinansowanie z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę lub zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. Limity dofinansowania:* mikroprzedsiębiorstwa uzyskują dofinansowanie 100%,* pozostałe przedsiębiorstwa uzyskują dofinansowanie 80%. W ZDZ zapewniamy bezpłatne wsparcie obejmujące: * określenie potrzeb dotyczących kursów i szkoleń,* przygotowanie wniosku o dofinansowanie szkolenia,* doradztwo i opiekę od przygotowania wniosku do rozliczenia końcowego. Etapy: Wybór kursu. 2. Uzupełnienie i złożenie wniosku w Powiatowym Urzędem Pracy w trakcie naboru. 3. Podpisanie umowy przez pracodawcę z Powiatowym Urzędem Pracy i ZDZ. 4. Realizacja kursu i egzaminu. 5. Rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy.

Księgowość – 13.04.2023

Zapraszamy do udziału w szkoleniu obejmującym praktyczne aspekty księgowości. Zajęcia pod okiem doświadczonego księgowego, na licencjonowanym oprogramowaniu. Ucz się przez praktykę - maksymalna ilość ćwiczeń, minimum teorii. Program, czas zajęć i poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb uczestników.

SUWNICE, ŻURAWIE – 13.04.2023

Zapraszamy na szkolenie OPERATOR SUWNIC. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać suwnice oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę suwnic są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy operatora suwnic. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracy.Wiadomości o dozorze technicznym.Budowa suwnic.Podział stosowanych suwnic.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.Zajęcia praktyczne. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na operatora suwnic przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na profesjonalnej suwnicy posiadającej wszelkie wymagane atesty Urzędu Dozoru Technicznego. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego – ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem na profesjonalnym sprzęcie. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy.

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH – 27.03.2023 r.

Praktyczny kurs obsługi kas fiskalnych. Szukasz pracy jako sprzedawca, ale nie wiesz od czego zacząć?Zyskaj precyzję podczas zajęć praktycznych na kasach!Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych przepisów fiskalnych, obsługi klienta, przyjmowania reklamacji, raportowania i programowania kas!Na 2-3 dniowym szkoleniu doświadczony instruktor prezentuje i prowadzi ćwiczenia na najnowszych modelach kas fiskalnych. Każdy uczestnik ma dostęp do kas i ćwiczy tak długo, aż opanuje umiejętności.Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą dokładną i sprawną obsługę kas, poznają regulacje prawne dotyczące ich obsługi, a instruktor udziela na bieżąco wsparcia.Kurs szczególnie jest dedykowany osobom, które przed podjęciem pracy chcą nauczyć się obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych.Zyskaj umiejętności i pewność siebie! Zajęcia prowadzimy sprawnie, szybko i bezstresowo, w miłej atmosferze.Zapisy prowadzimy na bieżąco - koszt kursu to 290zł.Zajęcia prowadzimy w przestronnych salach szkoleniowych, w małej - maksymalnie 6-cio osobowej grupie. Obsługa klienta – kultura zawoduCechy i zasady dobrego handlowcaWystawianie faktur i rachunkówOrganizacja pracy kasjeraKody kreskoweOdpowiedzialność materialna pracownikaElektroniczne kasy sklepowe

Zmiany w nazwach: IMBIGS – w Łukasiewicz WIT, IS – w Łukasiewicz GIT.

„Jedyną pewną rzeczą jest zmiana” Informujemy o dużych zmianach w obrębie krajowych Instytutów, do których nazw przywykliśmy od lat. Dotychczasowe uprawnienia pozostają ważne - na obecną chwilę nie ma zmian w zakresie szkolenia i egzaminowania. I. Zmiany w dotyczące dotychczasowego Instytutu Spawalnictwa. NOWA NAZWA: Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa.  Trzy górnośląskie instytuty połączyły siły tworząc jedną, większą i interdyscyplinarną jednostkę. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL od 1 stycznia 2023 r. działają razem jako Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.  W skład nowego instytutu wchodzić będą cztery duże centra badawcze: zlokalizowane w Gliwicach Centrum Badań Materiałów, Centrum Technologii Metalurgicznych, Centrum Spawalnictwa oraz Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych w Sosnowcu. Korzyści wynikające z połączenia dotyczą przede wszystkim pionu badawczego w aspekcie możliwości pozyskiwania projektów, poszerzenia oferty B+R i zakresu komercjalizacji oraz rozwoju kadry i optymalizacji wykorzystania aparatury. Zmiany organizacyjne pozwolą nam również na przygotowanie szerszego portfela projektów dla sektora energetycznego, obronnego, kosmicznego i transportowego.    Połączenie to również korzyści w zakresie rozbudowy infrastruktury badawczej. W planach jest utworzenie unikatowych laboratoriów, w tym pracowni wodorowej oraz opracowanie zaawansowanych metod badawczych.   II. Zmiany w dotyczące dotychczasowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. NOWA NAZWA: Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. W stolicy powstał Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, w którym swoje działania od 1 stycznia prowadzą zespoły dotychczas pracujące pod szyldami Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.  Łukasiewicz – WIT umożliwi realizację interdyscyplinarnych prac B+R oraz komercjalizację w obszarach: budownictwa modułowego, zrównoważonej gospodarki surowcami i wyrobami z uwzględnieniem koncepcji GOZ, maszyn roboczych i automatyzacji procesów produkcji, konstrukcji tymczasowych, technologii inżynierii powierzchni, technologii powłok ochronnych oraz technologii antykorozyjnych, inżynierii biomedycznej, a także ochrony mienia i zabezpieczeń mechanicznych.   Wśród korzyści z procesu łączenia należy wymienić otwierające się możliwości rozwoju usług w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.   Dzięki połączeniu naukowcy z Łukasiewicz – WIT planują w 2023 roku złożenie przynajmniej 15 aplikacji projektowych w konkursach finansowanych z Funduszy Norweskich, Horyzontu Europa czy w ramach EIT Raw Materials. Połączenie pozwoli także rozszerzyć ofertę m.in. o certyfikację personelu i systemów ETICS.   Docelowo Instytut ma zatrudnić kolejnych naukowców, osiągając liczbę prawie 300 pracowników w ciągu 2 lat. .  

Jak pracujemy

Z nami zdobywasz (również online) uprawnienia zawodowe - wszystko z możliwością uzyskania dofinansowania.

Na czym skorzystasz u nas

Nasza działalność i misja – przeczytaj o nas więcej.

Kursy zawodowe nadają profesjonalne umiejętności i uprawnienia do wykonywania pracy w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach.

Szkolisz się w krótkim czasie i przyjaznej atmosferze, koncentrując się na nabywaniu umiejętności praktycznych.

Mamy wysokie wyniki zdawalności uczestników.

Bezpłatnie – w biurze jak i przez telefon dowiesz się u nas o zawodach, projektach UE, uprawnieniach i certyfikatach niezbędnych na rynku pracy.

Wstąp do naszego biura, zadzwoń lub wyślij e-mail.

KURSY I UPRAWNIENIA

Uzyskaj przydatne Tobie umiejętności, zadbaj o siebie.

Popularne branże

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Kursy dostępne również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 28.03.2023 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III
 • 28.03.2023 Operator koparki jednonaczyniowej klasy I
 • 28.03.2023 Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III
 • 28.03.2023 Operator koparkoładowarki

Wózki, eksploatacja dźwignic

Wózki, eksploatacja dźwignic

Kursy dostępna również online, są zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Urzędu Dozoru Techniczego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 06.03.2023 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • 06.03.2023 Operator suwnic
 • 06.03.2023 Operator żurawi przenośnych
 • 06.03.2023 Operator podestów ruchomych

Spawanie, obróbka metali, CNC

Spawanie, obróbka metali, CNC

Zajęcia na profesjonalnym sprzęcie, maksimum praktyki, dostęp do dowolnej ilości materiału podczas zajęć. Umiejętności spawaczy certyfikuje u nas Instytut Spawalnictwa.

Najbliższe terminy:
 • 06.03.2023 Spawanie metodą MAG, TIG, gazowe, elektryczne
 • 06.03.2023 Ręczny przecinacz plazmą
 • 06.03.2023 Tokarz-frezer
 • 06.03.2023 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Mamy własną komisję egzaminacyjną nadającą uprawnienia w grupie I, II, III.

Najbliższe terminy:
 • 10.03.2023 Elektryk
 • 10.03.2023 Uprawnienia energetyczne grupy I.
 • 10.03.2023 Uprawnienia energetyczne grupy II.
 • 10.03.2023. Uprawnienia energetyczne grupy III.

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Kursy ADR cieszą się u nas prawie 100% zdawalnością.

Najbliższe terminy:
 • 27.03.2023 ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
 • 27.03.2023 Obsługa stacji paliw, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, obsługa akumulatorów
 • 27.03.2023 Wulkanizator
 • 27.03.2023 Lakiernik samochodowy

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w biurze rachunkowym.

Najbliższe terminy:
 • 13.03.2023 Kadry i płace
 • 13.03.2023 ABC przedsiębiorczości
 • 13.03.2023 Fakturowanie komputerowe
 • 13.03.2023 Księgowość wspomagana komputerowo

Kasy fiskalne, fakturowanie, waluty

Kasy fiskalne, fakturowanie, waluty

Szkolenia na sprzęcie i oprogramowaniu stosowanym w rzeczywistych warunkach pracy w sklepach, kantorach i hurtowniach.

Najbliższe terminy:
 • 15.03.2023 Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
 • 15.03.2023 Kasjer walutowy
 • 15.03.2023 Sprzedawca - fakturzysta -

Budownictwo

Budownictwo

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy na budowach oraz w przygotowanych warsztatach.

Najbliższe terminy:
 • 16.03.2023 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • 16.03.2023 Murarz-zbrojarz-betoniarz
 • 16.03.2023 Glazurnik
 • 16.03.2023 Cieśla-dekarz

Akademia piękna

Akademia piękna

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w salonach urody i SPA.

Najbliższe terminy:
 • 14.03.2023 Stylizacja paznokci
 • 14.03.2023 Stylizacja brwi i rzęs
 • 14.03.2023 Kosmetyczka

Gastronomia i kulinaria

Gastronomia i kulinaria

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w prawidziwych kuchniach przemyskich lokali.

Najbliższe terminy:
 • 20.03.2023 Pomoc kuchenna z elementami carvingu
 • 20.03.2023 Cukiernik
 • 20.03.2023 Kucharz
 • 20.03.2023 Kelner-barman-barista

Leśnictwo i ogrodnictwo

Leśnictwo i ogrodnictwo

Zapewniamy praktykę w lesie.

Najbliższe terminy:
 • 24.03.2023 Drwal - pilarz
 • 24.03.2023 Operator pił mechnicznych do ścinki drzew
 • 24.03.2023 Obsługa kos spalinowych

BHP, p.poż.

BHP, p.poż.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie i online.

Najbliższe terminy:
 • 13.03.2023 BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • 13.03.2023 BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 13.03.2023 BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
 • 13.03.2023 Szkolenie BHP okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Technologie komputerowe

Technologie komputerowe

Szkolenia informatyczne dla początkujących, seniorów i nie tylko.

Najbliższe terminy:
 • 16.03.2023 Online bezpłatnie WORD online dla zapracowanych (6 x 4 godz.)
 • 16.03.2023 Online bezpłatnie EXCEL online w pracy biurowej (6 x 4 godz.)
 • 16.03.2023 Obsługa komputera
 • 16.03.2023 Kosztorysowanie komputerowe

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Najbliższe terminy:
 • 13.03.2023 Zarządzanie w Bed & Breakfast
 • 13.03.2023 Marketing internetowy w hotelarstwie
 • 13.03.2023 Organizacja aktywnego wypoczynku
 • 13.03.2023 Wychowawca kolonijny

Usługi i rzemiosło

Usługi i rzemiosło

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy z mistrzem.

Najbliższe terminy:
 • 27.03.2023 Kurs kroju i szycia
 • 27.03.2023 Stolarz meblowy
 • 27.03.2023 Tapicer
 • 27.03.2023 Wędliniarz

Różne, inne specjalności

Różne, inne specjalności

Opisz umiejętności jakie chcesz posiadać, a my stworzymy szkolenie.

Najbliższe terminy:
 • 24.03.2023 Lakiernik meblowy
 • 24.03.2023 Stolarz

Pedagogika i rozwój osobisty

Pedagogika i rozwój osobisty

Szkolenia instruktorów praktycznej nuaki zawodu.

Najbliższe terminy:
 • 13.03.2023 Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • 13.03.2023 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - szkolenie wyjazdowe (Krynica Zdrój)
 • 13.03.2023 Metody radzenia sobie ze stresem połączone z warsztatami jogi
 • 13.03.2023 Mediacje - szkolenie bazowe

Opieka i ochrona zdrowia

Opieka i ochrona zdrowia

Każda opiekunka odbywa zajęcia praktyczne w przedszkolach i żłobkach.

Najbliższe terminy:
 • 10.03.2023 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 10.03.2023 Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji izarządzania rozwojem placówki
 • 10.03.2023 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • 10.03.2023 Komunikacja wewnętrzna izewnętrzna w placówce medycznej(w tym m.in. zpacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem iprzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

Płatności

Opłat za kurs należy dokonywać na rachunek bankowy:

Odbiorca:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Nazwa Banku:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Numer Konta:

46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

W tytule proszę wpisać “Opłata za kurs .....” (należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika)

SZKOLIMY PRZEZ PRAKTYKĘ.

W przyjaznych warunkach zdobywasz szybko konkretne kompetencje zawodowe.

Nasz personel prowadzi Cię przez cały proces szkolenia, aż do przekazania dokumentów.

Ćwiczysz na profesjonalnym sprzęcie w realnym środowisku pracy.

Zapewniamy Tobie wysoką zdawalność poprzez solidne przygotowanie do certyfikacji.

Jakość kursów w ZDZ

Dołącz do nas na facebooku

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES 2.0).

Referencje od naszych klientów: Rekomendacje

O naszej kadrze: Nasza kadra szkoleniowców

Znak jakości do pobrania: 371_2020 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu skan pl (4)

 

 

Zbliżające się kursy

06.03.2023

Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych HDS.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

27.03.2023

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

40H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję UDT

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.03.2023

Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

16H

Egzamin na uprawnienia Gr. II przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

10.03.2023

Uprawnienia energetyczne grupy I.

16H

Egzamin na uprawnienia Gr. I przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.03.2023

Operator koparko-ładowarek kl. III (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.03.2023

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.03.2023

Walce drogowe kl. II (wszystkie typy)

102H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.03.2023

Operator koparek jednonaczyniowych kl. III

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.03.2023

Równiarki kl. I (wszystkie typy)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.03.2023

Spycharki kl. III (do 110kW)

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.03.2023

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

134H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

28.03.2023

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

80H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

15.03.2023

Obsługa kas fiskalnych

24H

Szkolenie praktyczne na różnorodnych typach kas fiskalnych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

13.03.2023

Księgowość

90H

Szkolenie w biurze rachunkowym na wybranym przez kursantów programie księgowym

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

13.03.2023

Kadry i płace

60H

Szkolenie w biurze rachunkowym na programie Płatnik i innych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.03.2023

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.03.2023

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.03.2023

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.03.2023

Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.03.2023

Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.03.2023

Ręczne cięcie tlenowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.03.2023

Ręczne cięcie plazmowe.

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

06.03.2023

Spawanie MAG, TIG, elektrodą otuloną, gazowe

80H

Egzamin przeprowadzony przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

27.03.2023

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

24H

Egzamin na miejscu w ZDZ przeprowadzony przez komisję Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

16.03.2023

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

80H

Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

27.03.2023

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

80H

Szkolenie w zakładzie produkcyjnym w rzeczywistych warunkach pracy pod okiem mistrza

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

20.03.2023

Kucharz

80H

Szkolenie pod okiem mistrza kuchni

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

20.03.2023

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

80H

Do 10 lipca można dołaczyć do trwającego szkolenia..

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

18.03.2023

Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III.

40H

Egzamin na uprawnienia Gr. III przed komisją ZDZ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

27.03.2023

Przecinarki do nawierzchni dróg kl. III wszystkie

36H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

27.03.2023

Pompy do mieszanki betonowej kl. III wszystkie

78H

Egzamin na miejscu przeprowadzony przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dofinansowania i projekty

Naszym klientom zapewniamy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.