AKTUALNOŚCI

 
 • LUTY 2020 - PLAN KURSÓW

  Organizujemy również kursy w godzinach popołudniowych, dla osób pracujących - przy wybranych kursach.

  * Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III – trwa kompletowanie grupy.

  * Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - trwa kompletowanie grupy.

  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - trwa kompletowanie grupy.

  * Fryzjer – trwa kompletowanie grupy.

  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – trwa kompletowanie grupy.

  * Opiekunka dziecięca – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator koparko-ładowarki – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator koparki jednonaczyniowej – trwa kompletowanie grupy.

  * Drwal - operator pił mechanicznych do ścinki drzew – trwa kompletowanie grupy.

  * Uprawnienia energetyczne GR I, II, III – trwa kompletowanie grupy.

  * Obsługa kas fiskalnych – trwa kompletowanie grupy.

  * BHP - trwa kompletowanie grupy.

  * Operator ładowarki jednonaczyniowej – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator walca drogowego – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator spycharki – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator przecinarek do nawierzchni dróg – trwa kompletowanie grupy.

  * Kucharz – trwa kompletowanie grupy.

  * Sprzedawca – trwa kompletowanie grupy.

  * Uprawnienia elektroenergetyczne GR I – trwa kompletowanie grupy.

  * Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych – trwa kompletowanie grupy.

  * Spawacz - wybrane metody – trwa kompletowanie grupy.

  * Kelner - barista – trwa kompletowanie grupy.< * Wizaż ze stylizacją paznokci i rzęs – trwa kompletowanie grupy.

  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – trwa kompletowanie grupy.

  * Przewóz towarów niebezpiecznych – trwa kompletowanie grupy.


  * Operator żurawi przenośnych.

  * Operator podestów ruchomych.

   
 • STYCZEŃ 2020 - PLAN KURSÓW

  Organizujemy również kursy w godzinach popołudniowych, dla osób pracujących - przy wybranych kursach.

  * Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - 08.01.2020 r.

  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 15.01.2020 r.

  * Operator koparko-ładowarki – 13.01.2020 r.

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów – 13.01.2020 r.

  * Operator koparki jednonaczyniowej – 13.01.2020 r.

  * Drwal - operator pił mechanicznych do ścinki drzew – 14.01.2020 r.

  * Uprawnienia elektryczne GR I – 15.01.2020 r.

  * Obsługa kas fiskalnych – 24.01.2020 r.

  * BHP - 30.01.2020 r.

  * Operator ładowarki jednonaczyniowej – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator walca drogowego – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator spycharki – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator przecinarek do nawierzchni dróg – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III – trwa kompletowanie grupy.

  * Kucharz – trwa kompletowanie grupy.

  * Sprzedawca – trwa kompletowanie grupy.

  * Uprawnienia elektroenergetyczne GR I – trwa kompletowanie grupy.

  * Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych – trwa kompletowanie grupy.

  * Spawacz - wybrane metody – trwa kompletowanie grupy.

  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – trwa kompletowanie grupy.

  * Opiekunka dziecięca – trwa kompletowanie grupy.

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów – trwa kompletowanie grupy

  * Kelner - barista – trwa kompletowanie grupy.< * Wizaż ze stylizacją paznokci i rzęs – trwa kompletowanie grupy.

  * Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – trwa kompletowanie grupy.

  * Przewóz towarów niebezpiecznych – trwa kompletowanie grupy.


  *Operator żurawi przenośnych.

  * Operator podestów ruchomych.

   
 • UWAGA!!! ZMIANA KONTA BANKOWEGO

  Szanowni Państwo,

  Od dnia 17.01.2020 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego

  Wszelkie płatności należy wpłacać na poniżej podany numer konta bankowego

  Nazwa banku: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

  Numer konta: 46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

  Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
   
 • Nowy projekt dla młodych! Już trwają zapisy na 3-mies. staże i kursy dla osób w wieku 18-29

  Trwa nabór do projektu skierowanego do osób niezatrudnionych zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

  Kierunek szkolenia jest dobierany w zależności od zapotrzebowania.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  * Zajęcia z doradcą zawodowym - indywidualny plan działania.

  * 100 godz. certyfikowany kurs zawodowy ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 689 złotych netto wypłacanym za udział w kursie.

  * Egzaminy i wydanie certyfikatów.

  * Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

  * 3-miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. 1033 złotych netto wypłacane za każdy miesiąc.

  * Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty wypłacane za każdy miesiąc.

  * Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.

  * Sfinansowane badania lekarskie (w poradni medycyny pracy).

  * Ubezpieczenie NNW.

  * Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

  * Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.

  * Pośrednictwo pracy.

  Zapraszamy serdecznie!
   
 • Kurs uprawnienia elektryczne Gr I. Termin rozpoczęcia: 15.01.2020 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na kurs oraz egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne - Gr I w zakresie dozoru lub eksploatacji.
   
 • OPERATOR POMP DO MIESZANKI BETONOWEJ kl. III. ROZPOCZYNAMY WKRÓTCE. ZAPRASZAMY !!!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie na operatora pompy do mieszanki betonowej na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Koparki Jednonaczyniowej w klasie III. Rozpoczynamy 13.01.2020 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Operator Koparko-ładowarki kl. III. Rozpoczynamy 13.01.2020 r. Zapraszamy !!!  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach na operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego na miejscu - w Przemyślu. Planowane jest rozpoczęcie kursu:

  * Koparko-ładowarka Zapewniamy egzamin przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Informacje dotyczące kursu są udzielane pod nr tel. 16 678-24-04.
   
 • Szkolenie okresowe BHP - 30.01.2020 r. ZAPRASZAMY

  Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach:

  robotniczych

  administracyjno-biurowych

  pracodawców i kierujących pracownikami
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH - ROZPOCZYNAMY LUTY 2020 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • Rozpoczynamy kurs OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - 24 styczeń 2020 r. Zapraszamy !!!

  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy kursu przygotowywani są do obsługi kasy fiskalnej wraz z ćwiczeniami na 6 modelach kas fiskalnych, wadze elektronicznej, czytniku kodów kreskowych.

  Zapraszamy!
   
 • Projekt: 3 - 6-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu całego województwa podkarpackiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 551,70zł netto,

  2. stypendium stażowe w wysokości 1033, 70zł netto/mies.za każdy miesiąc stażu,

  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

  4. catering podczas szkoleń zawodowych,

  5. zwrot kosztów dojazdu,

  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


  W ramach projektu oferujemy:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

  2. Pośrednictwo pracy.

  3. Kursy zawodowe.

  4. Staże 6-mies.  Rekrutacja trwa.

  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

   
 • Wykaz uprawnień spawaczy objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.)

  Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu. W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo.

  Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują:
  - książeczkę spawacza,
  - świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie.

  U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody:

  111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną.

  131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego).

  135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego).

  136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym).

  138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym).

  141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

  311 - spawanie gazowe blach.

  311 - spawanie gazowe rur.


  Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata.

  Ręczne cięcie tlenowe.

  Ręczne cięcie plazmowe.

  Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat.
   
 • Kursy pod indywidualne potrzeby dla pojedynczych osób


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia, m.in.:


  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • Wykaz uprawnień na ciężki sprzęt budowlany objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Koparkoładowarki - Klasa : 3

  Koparkospycharki - Klasa : 3

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - Klasa : 3

  Pompy do mieszanki betonowej - Klasa : 3

  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - Klasa : 3

  Równiarki - Klasa : 1

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - Klasa : Bez klasy

  Spycharki - Klasa : 3

  Walce drogowe - Klasa : 2

  Wielozadaniowe nośniki osprzętów - Klasa : Bez klasy   
 • Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

  Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

  Od dnia 14.10.2019r. weszło nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydłużające termin ważności uprawnień operatorów wózków.

  Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne według w/w rozporządzenia w nast:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

  Po w/w datach do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Zapraszamy.
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.