AKTUALNOŚCI

 
 • Dofinansowane kursy dla pracujących

  Zachęcamy pracodawców i pracowników do zgłaszania zapotrzebowania na kursy i niezbędne uprawnienia. Istnieje możliwość pozyskania środków na w/w formy działań.


  O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, na kursy niezbędne do funkcjonowania i rozwoju firmy.


  Nie ma znaczenia w jakim zakładzie pracy i na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Pracodawca może skorzystać z kursów na takich samych zasadach jak jego pracownicy!

  Finansowane będą:

  - kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  - egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  - badania lekarskie wymagane do podjęcia kształcenia,

  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Liczy się kolejność zgłoszeń.
   
 • Terminy rozpoczęcia kursów we WRZEŚNIU 2016 r.

  Podajemy terminy rozpoczęcia kursów we wrześniu. Nabór na jest jeszcze otwarty.

  * 24.08.2016 r. Kucharz małej gastronomii.

  * 26.08.2016 r. Obsługa żurawi przenośnych HDS oraz Podestów ruchomych.

  * 05.09.2016 r. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym.

  * 05.09.2016 r. Obsługa kas fiskalnych.

  * 09.09.2016 r. Fakturowanie komputerowe.

  * 08.09.2016 r. BHP dla stanowisk robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, pracodawców i kierujących pracownikami.

  * 26.09.2016 r. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowej.

  W planie jest także rozpoczęcie kursów we wrześniu w kierunku:

  * Operator i konserwator żurawi przenośnych (HDS) w LUBACZOWIE.

  * Uprawnienia elektroenergetyczne Gr. I, II, III.

  * Operator koparki jednonaczyniowej kl. III, koparko-ładowarki kl. III, ładowarki kl. III .

  * Operator wielozadaniowych nośników osprzętów.

  * Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

  * Kucharz.

  * Brukarz.

  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Stylizacja paznokci.

  * Drwal.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od uzgodnionego czasu trwania zajęć. Szczegółowe informacje o kursach podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.
   
 • Warsztaty dla seniorów - program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Rozpoczynamy realizację drugiej edycji projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Aktywna jesień życia - druga edycja".

  Projekt obejmuje nieodpłatne warsztaty komputerowe, naukę udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty artystyczno - rękodzielnicze. Zajęcia każdorazowo dostosowywane będą do potrzeb i oczekiwań uczestników.

  Zachęcamy do udziału w projekcie osoby w wieku 60+, zamieszkałe w powiecie przemyskim, mieście Przemyśl oraz gminie Dynów i mieście Dynów.

  Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 16 678-24-04 oraz osobiście w biurze ZDZ w Przemyślu przy ul. Wilsona 12. Dokumenty do wypełnienia znajdują się w zakładce po lewej stronie DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA
   
 • ZAPRASZAMY NA DARMOWY KURS BRUKARZ

  Zapraszamy na darmowy kurs Brukarz. Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt. Szczegółowe informacje podawane są telefonicznie pod numerem 16 678-24-04 i w biurze przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.