AKTUALNOŚCI

 
 • PAŹDZIERNIK 2020 -PLAN KURSÓW

  * 05.10.2020 Tapicer.

  * 06.10.2020 Obsługa autoklawów + Egzamin .

  * 08.10.2020 Obsługa suwnic.

  * 08.10.2020 Obsługa żurawi przenośnych

  * 08.10.2020 Obsługa podestów ruchomych

  * 12.10.2020 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

  * 12.10.2020 Uprawnienia energetyczne GR I - szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki".

  * 12.10.2020 Uprawnienia energetyczne gr. II (palacz) i III (gazowe).

  * 12.10.2020 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

  * 16.10.2020 Egzamin - uprawnienia energetyczne Gr. I

  * 19.10.2020 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

  * 19.10.2020 Operator koparko-ładowarki.

  * 19.10.2020 Operator koparki jednonaczyniowej.

  * 19.10.2020 Operator ładowarki jednonaczyniowej.

  * 19.10.2020 Operator walca drogowego.

  * 19.10.2020 Operator spycharki.

  * 12.10.2020 Przedłużanie i stylizacja paznokci metodą hybrydową i żelową (dostępne również inne metody) - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w salonie kosmetycznym.

  * 12.10.2020 Kucharz - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w zakładzie gastronomicznym.

  * 12.10.2020 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze.

  * 12.10.2020 Kadry i płace - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze.

  * 14.10.2020 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć).

  * 19.10.2020 Kurs kroju i szycia.

  * 21.10.2020 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (wraz z praktyką w żłobku).

  Informacji o liczbie godzin i zakresie tematycznym, nadawanych uprawnieniach udzielamy pod nr tel. 795-478-456; 508-562-334, 16 678-24-04 oraz poprzez e-mail: kursy@zdz-przemysl.com.
   
 • WRZESIEŃ 2020 - PLAN KURSÓW

  WRZESIEŃ 2020

  * 17.09.2020 Operator koparki jednonaczyniowej kl. I.

  * 21.09.2020 Operator wózków jezdniowych podnośnikowych.

  * 21.09.2020 Spawacz - wybrane metody (oferujemy możliwość bezpłatnej konsultacji z instruktorem w celu dokładnego doboru metody).

  * 21.09.2020 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew (dodatkowo możliwe przeprowadzenie szkolenia DRWAL) - zajęcia w lesie.

  * 24.09.2020 Kucharz - .

  * 28.09.2020 Uprawnienia elektryczne Gr. I - .

  * 28.09.2020 Uprawnienia energetyczne gr. II i III.

   
 • Zlecenie na szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego - zapraszamy.

  Zlecenie oraz opis zasad realizacji szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego znajdują się w załączniku.
   
 • ZMIANA KONTA BANKOWEGO

  Szanowni Państwo,

  informujemy o bieżącym numerze konta bankowego ZDZ.

  Nazwa banku: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

  Numer konta: 46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

  Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

  Tytuł: Imię, nazwisko, nazwa kursu lub egzaminu.
   
 • DRWAL - OPERATOR PILARKI. 14.09.2020 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie DRWAL - OPERATOR PILARKI
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH - ROZPOCZYNAMY 12 października 2020 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • Kurs Spawacza - jeszcze ostatnie miejsca we wrześniu 2020. ZAPRASZAMY !!!

  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie spawania metodą MIG, MAG, TIG, spawanie elektryczne, gazowe.
   
 • Nowy projekt dla młodych! Już trwają zapisy na 4-mies. staże i kursy dla osób w wieku 18-29

  Trwa nabór do projektu skierowanego do osób niezatrudnionych i nie uczących się (w szkołach bezpłatnych) zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

  Kierunek szkolenia jest dobierany w zależności od zapotrzebowania.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

  * Zajęcia z doradcą zawodowym - indywidualny plan działania.

  * 160 godz. certyfikowany kurs zawodowy ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 1000 złotych netto wypłacanym za udział w kursie.

  * Egzaminy i wydanie certyfikatów.

  * Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

  * 4-miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. 1033 złotych netto wypłacane za każdy miesiąc.

  * Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty wypłacane za każdy miesiąc.

  * Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.

  * Sfinansowane badania lekarskie (w poradni medycyny pracy).

  * Ubezpieczenie NNW.

  * Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

  * Pośrednictwo pracy.

  Zapraszamy serdecznie!
   
 • Rozpoczynamy kurs OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - 11.09.2020 r. Zapraszamy !!!

  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy kursu przygotowywani są do obsługi kasy fiskalnej wraz z ćwiczeniami na 6 modelach kas fiskalnych, wadze elektronicznej, czytniku kodów kreskowych.

  Zapraszamy!
   
 • Wykaz uprawnień spawaczy objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.)

  Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu. W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo.

  Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują:
  - książeczkę spawacza,
  - świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie.

  U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody:

  111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną.

  131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego).

  135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego).

  136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym).

  138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym).

  141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

  311 - spawanie gazowe blach.

  311 - spawanie gazowe rur.


  Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata.

  Ręczne cięcie tlenowe.

  Ręczne cięcie plazmowe.

  Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat.
   
 • Kursy pod indywidualne potrzeby dla pojedynczych osób


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia, m.in.:


  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • Wykaz uprawnień na ciężki sprzęt budowlany objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Koparkoładowarki - Klasa : 3

  Koparkospycharki - Klasa : 3

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - Klasa : 3

  Pompy do mieszanki betonowej - Klasa : 3

  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - Klasa : 3

  Równiarki - Klasa : 1

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - Klasa : Bez klasy

  Spycharki - Klasa : 3

  Walce drogowe - Klasa : 2

  Wielozadaniowe nośniki osprzętów - Klasa : Bez klasy   
 • Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

  Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

  Od dnia 14.10.2019r. weszło nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydłużające termin ważności uprawnień operatorów wózków.

  Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne według w/w rozporządzenia w nast:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

  Po w/w datach do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Zapraszamy.
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.