Baza Kursów

Nasze Kursy
Baza kursów

Kursy prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy prawne i programy, co jest podstawą posiadania uznawanych kwalifikacji i uprawnień. Dzięki własnej, stale modernizowanej bazie edukacyjnej jesteśmy przygotowani, aby samodzielnie i sprawnie realizować działania edukacyjne. Współpraca ze znaczącymi instytucjami egzaminacyjnymi, pozwala absolwentom ZDZ uzyskiwać specjalistyczne uprawnienia w wielu dziedzinach.

Sprawdzianem stopnia przyswojenia treści nauczania są wyniki egzaminów na zakończenie kursu-często prowadzonych przez zewnętrzne komisje, instytucje. Charakter tych egzaminów wynika z rodzaju uprawnień, jakie absolwent otrzymuje po zakończeniu nauki. Przeprowadzają je komisje reprezentujące instytucje upoważnione przez polskie ustawodawstwo do nadawania uprawnień zawodowych, komisje powołane przez marszałków województw, a także komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych. Jeżeli ukończenie kursu ma jedynie charakter przyuczenia do zawodu, egzamin przeprowadza komisja powołana przez organizatora.

Kursy zawodowe obejmują zajęcia praktyczne prowadzone w rzeczywistych warunkach pracy, na profesjonalnym sprzęcie. U nas możesz zdobyć cenne uprawnienia krajowe i międzynarodowe, nadawane przez m.in. Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Instytut Spawalnictwa, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Szczegółowe informacje nt. programów kursów, typów i klas uprawnień, możliwości uzyskiwania konkretnych kwalifikacji oraz aktualnych planów i cen są udzielane przez informatorów zawodowych w naszej siedzibie, telefonicznie oraz przez e-mail: kursy@zdz-przemysl.com.

Zapisy prowadzimy na bieżąco, można zapisać się telefonicznie, osobiście lub przez e-mail.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.