Aktualności

Najnowsze wpisy

Obrabiarki CNC – HIT!

Aby zostać operatorem maszyn CNC, zwykle wystarczy przejść szkolenie z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z technologią obróbki frezarką, charakterystyką narzędzi frezarskich, geometrią frezarek oraz ich punktów charakterystycznych. Kurs operatora CNC rozpoczyna się od teoretycznego wprowadzenia, a następnie przechodzi się do praktycznych zajęć, związanych z pracą operatora frezarki lub tokarza. Prowadzimy nabór na kurs, po którym pracodawca typuje kandydatów do zatrudnienia. Możesz sprawdzić się w rzeczywistych warunkach pracy, w profesjonalnej firmie. Szkolenie może zostać zakończone egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym - na uprawnienia czeladnika lub mistrza!

CIĘŻKI SPRZĘT – od 28.03.2023

Zapraszamy na najbliższą edycję kursów operatorów: operator koparko-ładowarki (klasa III - wszystkie), operator koparki jednonaczyniowej (klasa III - do 25ton, klasa I - powyżej 25 ton - wszystkie), operator ładowarki jednonaczyniowej (klasa III - do 20 ton, klasa I - powyżej 20 ton - wszystkie), operator spycharki (klasa III - do 110 kW), operator równiarki (klasa I - wszystkie), operator walca drogowego (klasa II - wszystkie). Kursy te kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Przy zapisach informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania. Zapraszamy na najbliższy kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych, który również kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Pamiętaj! Szkolimy szybko, sprawnie i z efektem! Pozdrawiamy, Zespół ZDZ w Przemyślu! Więcej informacji pod nr tel.: 795 478 456 kursy@zdz-przemysl.com

Spawanie – od 10.04.2023

Uprawnienia spawaczy zdobyte u nas są honorowane w całej Europie. Rozpoczynamy od teorii, następnie ćwiczenia odbywają się w spawalni, na końcu egzamin z wydaniem uprawnień. Spawacze po odpowiednim przeszkoleniu i z praktycznymi umiejętnościami są obecnie bardzo pożądanymi pracownikami. A jak wiemy popyt na fachowców wiąże się również z wysokimi zarobkami. Dlatego uruchomiliśmy kolejne nabory na kurs spawania MAG, MIG, MMA, GAS, TIG. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.) Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu (spawarek, narzędzi warsztatowych, specjalnie zakupionej stali do wykonywania próbek itp.). W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo. Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują: książeczkę spawacza,świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie. U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody: 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną. 131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego). 135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego). 136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym). 138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym). 141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu). 311 - spawanie gazowe blach. 311 - spawanie gazowe rur. Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata. Ręczne cięcie tlenowe. Ręczne cięcie plazmowe. Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat. Nasza jednostka szkoleniowa posiada atest Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach! Wybór metody, kierunku i sposobu uczestnictwa w kursie możliwy na pierwszy spotkaniu. Szkolenie indywidualne w elastycznych terminach. Możliwe rodzaje materiałów:👉 Stal niestopowa.👉 Stal nierdzewna.👉 Aluminium. Zdobywane uprawnienia: Świadectwo egzaminu spawacza – dokument Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej – dokument tłumaczony na j. angielski/niemiecki/francuski. Książkę spawacza – ważny dokument – rozpoznawalny w Polsce dokumentujący przebieg kariery spawacza (kursy, uprawnienia, egzaminy, wykonywaną pracę) Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice spawalnicze.📌 Komplet materiałów spawalniczych (stale, próbki, elektrody) - spawasz bez ograniczeń.📌 Środki ochrony indywidualnej. Trudno Ci znaleźć coś dla siebie? Jeżeli chcesz rozeznać się w ofercie dofinansowań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami! Napisz wiadomość w formularzu zgłoszeniowym lub zadzwoń!

KWIECIEŃ 2023 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 25.04.2023 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.* 25.04.2023 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.* 25.04.2023 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS). * 25.04.2023 Obsługa żurawi samojezdnych * 25.04.2023 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE) * 17.04.2023 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 17.04.2023 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).* 17.04.2023 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).* 17.04.2023 Operator walców drogowych klasy II.* 17.04.2023 Operator spycharek.* 17.04.2023 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 17.04.2023 Operator pomp do mieszanki betonu. * 17.04.2023 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH) * 17.04.2023 Weryfikacja uprawnień spawalniczych. * 17.04.2023 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 17.04.2023 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 17.04.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135. * 17.04.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu me7alicznym) - metoda numer 138. * 17.04.2023 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 17.04.2023 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 17.04.2023 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 17.04.2023 Ręczne cięcie tlenowe. * 17.04.2023 Ręczne cięcie plazmowe. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI * 17.04.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 17.04.2023 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 17.04.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 17.04.2023 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 17.04.2023 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 17.04.2023 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 17.04.2023 Fryzjer. * 12.04.2023 Kucharz. * 12.04.2023 Opiekunka dziecięca. * 12.04.2023 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 17.04.2023 Glazurnik. * 17.04.2023 Krawiec. * 17.04.2023 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 17.04.2023 BHP * 17.04.2023 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki). * 17.04.2023 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. * 17.04.2023 Pierwsza pomoc (wykłady i ćwiczenia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym). KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 27.04.2023 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

Nasza działalność i misja

ZDZ w Przemyślu jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pod numerem 2.18/00003/2004, Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 5468 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem E-43203/3/02 prowadzonej przez miasto Przemyśl. ZDZ prowadzi szereg działań nieodpłatnych poprzez szkolenia, nadawanie uprawnieńi kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc w korzystaniuze środków europejskich, pomoc osobom indywidualnym i grupom na terenie Przemyślai w środowiskach wiejskich w zakresie poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy, motywowanie przedsiębiorców co szkolenia pracowników we współpracy z izbami gospodarczymi i samorządamio zasięgu regionalnym i krajowym (KIG, Konwent Gospodarczy, Izby Rzemieślnicze), udziałw konsultacjach społecznych programu rewitalizacji miasta Przemyśla, udział w konsultacjach krajowych dokumentów i rozwiązań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Zintegrowany System Kwalifikacji, popytowo-podażowy system podnoszenia kwalifikacji zawodowych), działaniana rzecz grup defaworyzowanych (prowadzenie ośrodka pomocy dla osób z niepełnosprawnościami), promowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego (promowanie Konwencji Karpackiej, spotkania robocze w organizacjach z miast partnerskich Przemyśla), wspieranie innych organizacji społecznych (wsparcie m.in. promocji i prowadzenia mediacji, prowadzenia ośrodka pomocy ofiarom przestępstw, prowadzenia ośrodka pomocy psychologicznej ofiarom wojny, punktu informacyjnego o Konwencji Karpackiej), promowanie turystyki i dziedzictwa kulturowego Przemyśla i wiele innych.

Fryzjer – 31.03.2023

Zapraszamy na szkolenie Fryzjera Szkolenie może zostać zakończone egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym - na uprawnienia czeladnika lub mistrza! Zapewniamy zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy, w profesjonalnym zakładzie fryzjerskim Program szkolenia: Higiena i bezpieczeństwo pracy Obsługa klienta i poradnictwo Podstawy chemiczne materiałów fryzjerskich Technologie fryzjerskie Elementy stylizacji fryzur Pracownia fryzjerska

Opiekunka dziecięca – 12.04.2023

Szukasz pracy? Chcesz nauczyć się czegoś nowego? Nie przegap okazji, bo praktycznie KAŻDY może skorzystać z naszych kursów! Zajęcia praktyczne realizujemy w kilku przedszkolach na terenie Przemyśla. W trakcie zajęć zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne. Biologiczne podstawy rozwoju dzieckaPielęgnacja dzieckaPromocja i profilaktyka zdrowiaRozwój dzieckaMetodyka pracy z małym dzieckiem

KUCHARZ -29.03.2023

Zapraszamy na szkolenie KUCHARZA. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomiiNowoczesne urządzenia w gastronomiiTechnologia sporządzania potraw Estetyka podawania potraw Ocena jakościowa surowcówWdrażanie systemu HACCP. Procedury i dokumentacja

WÓZKI, HDS – 25.04.2023

Zapraszamy na szkolenie OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (pewne) + HDS (termin w ustaleniach). Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać wózki jezdniowe oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę wózków są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy kierowcy wózków. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracyWiadomości o dozorze technicznymBudowa wózkówPodział stosowanych wózkówBezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymianaWiadomości z zakresu ładunkoznawstwaCzynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracyZajęcia praktyczne Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na kierowcę wózków jezdniowych przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na naszym wózki i placu manewrowym przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego – ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy na wózku.

EGZAMINY E: G1, G2, G3 – Kwiecień

16.04.2023 - gr. 1, 2, 3 Potrzebujesz uprawnień w energetyce? Możesz zdobyć je szybko i tanio! Prowadzimy zapisy na kursy przygotowujące jak i same egzaminy na uprawnienia energetyczne. Osoby chcące uzupełnić wiedzę zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do egzaminu, które trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin (zależnie od oczekiwań). Uprawnienia energetyczne nadajemy w następujących grupach:I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja/dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej, pomiary i inne – pełen zakres,II – urządzenia cieplne – pełen zakres,III – urządzenia i sieci gazowe – pełen zakres. Pomagamy w określeniu i doborze typu i zakresu uprawnień - dozór/eksploatacja/pomiary itp. Szkolenie odbywa się ekspresowo, w dopasowanym do uczestników terminie!

Dofinansowania na kursy – nabór KFS w 2023r.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2023 ZAPISZ SIĘ NA DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.Zadzwoń żeby poznać szczegóły pod numer: 602 842 490. Dla kogo środki z KFS? O dofinansowanie z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę lub zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. Limity dofinansowania:* mikroprzedsiębiorstwa uzyskują dofinansowanie 100%,* pozostałe przedsiębiorstwa uzyskują dofinansowanie 80%. W ZDZ zapewniamy bezpłatne wsparcie obejmujące: * określenie potrzeb dotyczących kursów i szkoleń,* przygotowanie wniosku o dofinansowanie szkolenia,* doradztwo i opiekę od przygotowania wniosku do rozliczenia końcowego. Etapy: Wybór kursu. 2. Uzupełnienie i złożenie wniosku w Powiatowym Urzędem Pracy w trakcie naboru. 3. Podpisanie umowy przez pracodawcę z Powiatowym Urzędem Pracy i ZDZ. 4. Realizacja kursu i egzaminu. 5. Rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy.

Księgowość – 13.04.2023

Zapraszamy do udziału w szkoleniu obejmującym praktyczne aspekty księgowości. Zajęcia pod okiem doświadczonego księgowego, na licencjonowanym oprogramowaniu. Ucz się przez praktykę - maksymalna ilość ćwiczeń, minimum teorii. Program, czas zajęć i poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb uczestników.

SUWNICE, ŻURAWIE – 13.04.2023

Zapraszamy na szkolenie OPERATOR SUWNIC. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać suwnice oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę suwnic są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy operatora suwnic. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracy.Wiadomości o dozorze technicznym.Budowa suwnic.Podział stosowanych suwnic.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.Zajęcia praktyczne. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na operatora suwnic przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na profesjonalnej suwnicy posiadającej wszelkie wymagane atesty Urzędu Dozoru Technicznego. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego – ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem na profesjonalnym sprzęcie. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy.

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH – 27.03.2023 r.

Praktyczny kurs obsługi kas fiskalnych. Szukasz pracy jako sprzedawca, ale nie wiesz od czego zacząć?Zyskaj precyzję podczas zajęć praktycznych na kasach!Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych przepisów fiskalnych, obsługi klienta, przyjmowania reklamacji, raportowania i programowania kas!Na 2-3 dniowym szkoleniu doświadczony instruktor prezentuje i prowadzi ćwiczenia na najnowszych modelach kas fiskalnych. Każdy uczestnik ma dostęp do kas i ćwiczy tak długo, aż opanuje umiejętności.Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą dokładną i sprawną obsługę kas, poznają regulacje prawne dotyczące ich obsługi, a instruktor udziela na bieżąco wsparcia.Kurs szczególnie jest dedykowany osobom, które przed podjęciem pracy chcą nauczyć się obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych.Zyskaj umiejętności i pewność siebie! Zajęcia prowadzimy sprawnie, szybko i bezstresowo, w miłej atmosferze.Zapisy prowadzimy na bieżąco - koszt kursu to 290zł.Zajęcia prowadzimy w przestronnych salach szkoleniowych, w małej - maksymalnie 6-cio osobowej grupie. Obsługa klienta – kultura zawoduCechy i zasady dobrego handlowcaWystawianie faktur i rachunkówOrganizacja pracy kasjeraKody kreskoweOdpowiedzialność materialna pracownikaElektroniczne kasy sklepowe

Zmiany w nazwach: IMBIGS – w Łukasiewicz WIT, IS – w Łukasiewicz GIT.

„Jedyną pewną rzeczą jest zmiana” Informujemy o dużych zmianach w obrębie krajowych Instytutów, do których nazw przywykliśmy od lat. Dotychczasowe uprawnienia pozostają ważne - na obecną chwilę nie ma zmian w zakresie szkolenia i egzaminowania. I. Zmiany w dotyczące dotychczasowego Instytutu Spawalnictwa. NOWA NAZWA: Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa.  Trzy górnośląskie instytuty połączyły siły tworząc jedną, większą i interdyscyplinarną jednostkę. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL od 1 stycznia 2023 r. działają razem jako Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.  W skład nowego instytutu wchodzić będą cztery duże centra badawcze: zlokalizowane w Gliwicach Centrum Badań Materiałów, Centrum Technologii Metalurgicznych, Centrum Spawalnictwa oraz Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych w Sosnowcu. Korzyści wynikające z połączenia dotyczą przede wszystkim pionu badawczego w aspekcie możliwości pozyskiwania projektów, poszerzenia oferty B+R i zakresu komercjalizacji oraz rozwoju kadry i optymalizacji wykorzystania aparatury. Zmiany organizacyjne pozwolą nam również na przygotowanie szerszego portfela projektów dla sektora energetycznego, obronnego, kosmicznego i transportowego.    Połączenie to również korzyści w zakresie rozbudowy infrastruktury badawczej. W planach jest utworzenie unikatowych laboratoriów, w tym pracowni wodorowej oraz opracowanie zaawansowanych metod badawczych.   II. Zmiany w dotyczące dotychczasowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. NOWA NAZWA: Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. W stolicy powstał Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, w którym swoje działania od 1 stycznia prowadzą zespoły dotychczas pracujące pod szyldami Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.  Łukasiewicz – WIT umożliwi realizację interdyscyplinarnych prac B+R oraz komercjalizację w obszarach: budownictwa modułowego, zrównoważonej gospodarki surowcami i wyrobami z uwzględnieniem koncepcji GOZ, maszyn roboczych i automatyzacji procesów produkcji, konstrukcji tymczasowych, technologii inżynierii powierzchni, technologii powłok ochronnych oraz technologii antykorozyjnych, inżynierii biomedycznej, a także ochrony mienia i zabezpieczeń mechanicznych.   Wśród korzyści z procesu łączenia należy wymienić otwierające się możliwości rozwoju usług w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.   Dzięki połączeniu naukowcy z Łukasiewicz – WIT planują w 2023 roku złożenie przynajmniej 15 aplikacji projektowych w konkursach finansowanych z Funduszy Norweskich, Horyzontu Europa czy w ramach EIT Raw Materials. Połączenie pozwoli także rozszerzyć ofertę m.in. o certyfikację personelu i systemów ETICS.   Docelowo Instytut ma zatrudnić kolejnych naukowców, osiągając liczbę prawie 300 pracowników w ciągu 2 lat. .  

Rusztowania budowlano – montażowe metalowe

Zapraszamy na najbliższy kurs montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych, który kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.😎 Przyjdź lub sprawdź naszą stronę www i Zapisz się!Uzyskaj odpowiednie kwalifikacje! Pamiętaj! Szkolimy szybko, sprawnie i z efektem!Pozdrawiamy, Zespół ZDZ w Przemyślu! Więcej informacji pod nr tel.:795 478 456kursy@zdz-przemysl.com

Technolog robót wykończeniowych

Szkolenie dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z budowlanką, jak i dla wprawionych, np. planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zapisz się już dziś - zajęcia od maja do połowy czerwca! BHP i ochrona przeciwpożarowa Dokumentacja i materiały budowlane Przygotowanie stanowiska roboczego Szpachlowanie, tynkowanie i montaż stolarki wewnętrznej Tapetowanie i malowanie ścian Układanie glazury, terakoty i paneli podłogowych Montowanie płyt gipsowo – kartonowych Montaż podwieszanych sufitów

DRWAL-PILARZ

Planujemy zimową grupę na kursie DRWAL-PILARZ. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą się nauczyć jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką oraz zdobyć niezbędne uprawnienia. Szkolenie w części Drwal przygotowuje do wykonywania pracy w lesie. Dodatkowo kursant przechodzi szkolenie i przystępuje do egzaminu na Uprawnienia do obsługi na pił mechanicznych do ścinki drzew przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Budowa i eksploatacja pilarek spalinowych.Stosowanie narzędzi pomocniczych.Organizacja pracy.Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.Ścinka i obalanie drzew.Bezpieczne usuwanie złomów i wywrotów.Zabiegi pielęgnacyjne.Okrzesywanie drzew.Przerzynki drewna. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na pilarza-drwala przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy w lesie. Zdobywane uprawnienia: Książeczka operatora – dokument potwierdzający uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Sieci Badawczej Łukasiewicz) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Drwal – ważny dokument – dokumentujący umiejętności w zakresie pracy w lesie. Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice, kask, napulśniki, nogawice antyprzecięciowe i inne.📌 Komplet naszych własnych, przygotowanych pił marki Husqvarna wraz z paliwem, smarami i innym osprzętem.📌 Środki ochrony indywidualnej. Każdy kursant ma swoje stanowisko i ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy w lesie!

MARZEC 2023 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 06.03.2023 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.* 06.03.2023 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.* 06.03.2023 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS). * 27.03.2023 Obsługa żurawi samojezdnych.* 27.03.2023 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE) * 28.03.2023 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 28.03.2023 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).* 28.03.2023 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).* 28.03.2023 Operator walców drogowych klasy II.* 28.03.2023 Operator spycharek.* 28.03.2023 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 28.03.2023 Operator pomp do mieszanki betonu. * 28.03.2023 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień. Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH) * 06.03.2023 Weryfikacja uprawnień spawalniczych. * 06.03.2023 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 06.03.2023 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 06.03.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135. * 06.03.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) - metoda numer 138. * 06.03.2023 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 06.03.2023 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 06.03.2023 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 06.03.2023 Ręczne cięcie tlenowe. * 06.03.2023 Ręczne cięcie plazmowe. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI * 03.03.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 09.03.2023 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 10.03.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 27.03.2023 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 14.03.2023 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 15.03.2023 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 15.03.2023 Fryzjer. * 08.03.2023 Kucharz. * 10.03.2023 Opiekunka dziecięca. * 10.03.2023 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 16.03.2023 Glazurnik. * 16.03.2023 Krawiec. * 07.03.2023 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 10.03.2023 BHP * 16.03.2023 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki). * 13.03.2023 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. * 22.03.2023 Pierwsza pomoc (wykłady i ćwiczenia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym). KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 29.03.2023 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

ICT + FAKTUROWANIE

Zapraszamy na Kurs komputerowy z fakturowaniem. W szybkim tempie poznasz tajniki obsługi programów biurowych. Naukę fakturowania prowadzimy na licencjonowanym oprogramowaniu stosowanym w hurtowniach i firmach handlowych. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Praca w środowisku WindowsEdytor tekstu - MS WORDArkusz kalkulacyjny – MS EXCEL Fakturowanie komputerowe - wybrane programy do fakturowania

PFR

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu uzyskał subwencję finansową w ramach projektu rządowego "Tarcza Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Kursy i egzaminy energetyczne.

Potrzebujesz pilnie uprawnień do wykonywania zawodu?Już teraz możecie się zapisać na kurs Uprawnienia energetyczne online, który daje solidne podstawy! Szkolenia Uprawnienia energetyczne realizowane są w formule online w oparciu o naszą platformę edukacyjną. Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, my przekazujemy linka do połączenia na żywo z naszymi szkoleniowcami. Kursanci otrzymują: porcję solidnej wiedzy,materiały szkoleniowe,doradztwo w zakresie nabywania uprawnień. Wyróżniamy następujące typy uprawnień: Kursy na uprawnienia wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki:– Uprawnienia energetyczne gr. I (elektryczne).– Uprawnienia energetyczne gr. II (cieplne).– Uprawnienia energetyczne gr. III (gazowe). W odniesieniu do prac z urządzeniami energetycznymi, niezbędne są uprawnienia zaświadczające o tym, że dana osoba posiada umiejętności niezbędne do obsługi danej kategorii urządzeń energetycznych lub elektrycznych. Uprawnienia G1 są wymagane wśród zawodów związanych z elektryką. Jeżeli planujesz swoją karierę w kierunku obsługi kotłów, pieców, sprężarek – musisz zdobyć uprawnienia G2. Uprawnienia G3 są niezbędne dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Co dają uprawnienia energetyczne? Grupa G1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV.– Zespoły prądotwórcze.– Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.– Pomiary wielkości elektrycznych. Grupa G2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe.– Sieci i instalacje cieplne.– Wymienniki ciepła.– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze.– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy.– Sprężarki. Grupa G3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:– Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.– Sieci gazowe.– Urządzenia i instalacje gazowe. W naszej ofercie znajdują się szkolenia zawodowe z zakresu uzyskania uprawnień elektrycznych (G1), energetycznych (G2) oraz gazowych (G3). Świadectwa kwalifikacyjne są honorowane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Kursy przeprowadzane są na poziome eksploatacji oraz dozoru. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona!

Indywidualne kursy i egzaminy

Księgowość - 19 lipca, 02 i 16 sierpnia. Dla osób ceniących sobie czas mamy propozycję szkoleń przygotowywanych pod indywidualne potrzeby w komfortowej formule. Oszczędzając czas możesz udoskonalić swoje umiejętności bez oczekiwania na termin szkolenia grupowego. Indywidualnie wybierasz moduły szkolenia, które interesują cię najbardziej. Możesz także skorzystać ze szkolenia lub egzaminu walidującego posiadane kompetencje online w dogodnym dla Ciebie czasie. Kto może być uczestnikiem? Każdy. Zazwyczaj kursy indywidualne wybierane są przez osoby: planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej i chcące w szybkim tempie potwierdzić kwalifikacje,przed podjęciem zatrudnienia, aby poczuć się pewniej,na urlopach, aby zdobyć nowe umiejętności,powracające na krótki czas z wyjazdu zagranicznego,wybierające zawody niszowe (zegarmistrz, krawiec, szewc, renowator zabytków),odnawiające uprawnienia (np. uprawnienia energetyczne gr. I, II, III, spawacze...),pracownicy oddelegowani na czas szkolenia (konieczność szybkiego zdobycia nowych uprawnień). Jakie kierunki kursów? Najczęściej organizujemy kursy dla pojedynczych osób w zawodach rzemieślniczych. Miejsce szkolenia, cena i termin są ustalane indywidualnie z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia mistrzem. Popularne kierunki szkoleń indywidualnych:* Kosmetyczka.* Fryzjer.* Obsługa kas fiskalnych. * Kadry i płace.* Księgowość wspomagana komputerowo.* Wulkanizator. * Mechanik pojazdów samochodowych. * Lakiernik. * Blacharz samochodowy. * Dekarz. * Cukiernik. * Kucharz małej gastronomii. * Inne, o których nam powiesz. Jak długo trwa przygotowanie takich kursów? Od ręki. Po konsultacji telefonicznej lub osobistej wizycie, jesteśmy gotowi do uruchomienia jak najszybciej całej logistyki szkolenia. Jak dowiedzieć się więcej? Najlepiej do nas zadzwonić lub odwiedzić osobiście biuro przy ul. Wilsona 12. Zapraszamy!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.