Aktualności

Nasza działalność

Umożliwiamy mieszkańcom Przemyśla i okolic zdobywanie kwalifikacji, uprawnień zawodowych oraz udostępniamy bezpłatną informację o zawodach, możliwościach na rynku pracy wspierając osoby indywidualne i lokalny biznes. Codziennie nasi etatowi pracownicy służą pomocą wielu mieszkańcom Przemyśla i okolic w wyborze odpowiedniego kierunku, informują o typach niezbędnych uprawnień, szkoleń, pomagając znaleźć się na rynku pracy. Prowadzimy sprawnie, szybko i skutecznie szkolenia, kursy, warsztaty skupiając się na praktycznych umiejętnościach i nadawaniu kwalifikacji.

ZDZ w Przemyślu jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pod numerem 2.18/00003/2004, Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 5468 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem E-43203/3/02 prowadzonej przez miasto Przemyśl.

Dochody stowarzyszenia przeznaczamy na działalność statutową. ZDZ prowadzi szereg działań nieodpłatnych poprzez szkolenia, nadawanie uprawnień i kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy (wyłącznie na terenie Polski), pomoc w korzystaniu ze środków europejskich osobom indywidualnym i przedsiębiorcom, pomoc osobom indywidualnym i grupom na terenie Przemyśla i w środowiskach wiejskich w zakresie poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy, motywowanie przedsiębiorców do szkolenia pracowników, współpraca z izbami gospodarczymi i samorządami o zasięgu regionalnym i krajowym (KIG, Izby Rzemieślnicze), udział
w konsultacjach społecznych dotyczących miasta Przemyśla, udział w konsultacjach krajowych dokumentów i rozwiązań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Zintegrowany System Kwalifikacji, popytowo-podażowy system podnoszenia kwalifikacji zawodowych), działania
na rzecz grup defaworyzowanych (prowadzenie ośrodka pomocy dla osób z niepełnosprawnościami), promowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego (promowanie Konwencji Karpackiej, spotkania robocze w organizacjach z miast partnerskich Przemyśla), wspieranie innych organizacji społecznych (wsparcie m.in. promocji i prowadzenia mediacji, prowadzenia ośrodka pomocy ofiarom przestępstw, prowadzenia ośrodka pomocy psychologicznej ofiarom wojny, punktu informacyjnego o Konwencji Karpackiej), promowanie turystyki i dziedzictwa kulturowego Przemyśla i wiele innych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.