KOPARKI, MASZYNY BUDOWLANE 10.08.2024

Zaczynamy szkolenie z uwagi na przerwę technologiczną w firmach budowlanych. To dobry moment dla osób zatrudnionych jako operatorzy na uzupełnienie uprawnień. Zapraszamy na najbliższą edycję kursów operatorów: operator koparko-ładowarki (klasa III - wszystkie), operator koparki jednonaczyniowej (klasa III - do 25ton, klasa I - powyżej 25 ton - wszystkie), operator ładowarki jednonaczyniowej (klasa III - do 20 ton, klasa I - powyżej 20 ton - wszystkie), operator spycharki (klasa III - do 110 kW, klasa I - wszystkie), operator równiarki (klasa I - wszystkie), operator walca drogowego (klasa II - wszystkie). Więcej informacji pod nr tel.: 795 478 456 kursy@zdz-przemysl.com

17.07.2024 Wózki z egzaminem UDT

Prowadzimy szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków widłowych. W celu spełnienia kryteriów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego przy opracowywaniu programu uwzględniamy minimalne wymagania Urzędu dotyczące programów szkoleń. JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA: Zajęcia teoretyczne obejmują przygotowanie kursantów w formie wykładów i testów. Zajęcia praktyczne prowadzone są na naszym sprzęcie - wózku jezdniowym. Każdy kursant opanowuje kierowanie wózkiem pod okiem instruktora. Zajęcia przez cały kurs oraz egzamin odbywają się na tym samym sprzęcie, w tym samym miejscu. CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA NAJBLIŻSZYM KURSIE? Opanujesz samodzielne wykonywanie zadań operatora wózków jezdniowych podnośnikowych. Będziesz sprawnie manewrować wózkiem z zachowaniem zasad BHP. Poznasz wiadomości z ładunkoznawstwa. Zdobędziesz wiedzę na temat dozoru technicznego. Nauczysz się czynności operatora wózka przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Zyskasz większą pewność siebie w pracy. Przygotujesz się do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. JAK SZYBCIEJ ZNAJDZIESZ PRACĘ: Zdobądź zaświadczenie UDT - jedyne ważne w Polsce uprawnienia operatorów wózków. Opanuj podstawowe umiejętności wymagane od operatorów. Poznaj zasady gospodarki magazynowej. Naucz się obsługiwać oprogramowanie na innych kursach np. na kursie "Fakturowanie komputerowe". Wyrób w sobie dokładność, sumienność, zaangażowanie. Pamiętaj, że w pracy operatora istotna jest umiejętność współpracy w zespole. Pomyśl o zdobyciu dodatkowych uprawnień, np. operatora HDS. Kursy w ZDZ mają na celu przybliżenie Ciebie do rynku pracy - skorzystaj już z najbliższego szkolenia. Cena: 1000 zł/osobę

17.07.2024 Egzaminy energetyczne: G1, G2, G3.

Organizujemy egzaminy na uprawnienia energetyczne. Potrzebujesz uprawnień w energetyce? Możesz zdobyć je szybko i tanio! Prowadzimy zapisy na kursy przygotowujące jak i same egzaminy na uprawnienia energetyczne. Osoby chcące uzupełnić wiedzę zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do egzaminu, które trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin (zależnie od oczekiwań). Uprawnienia energetyczne nadajemy w następujących grupach:I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja/dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej, pomiary i inne – pełen zakres,II – urządzenia cieplne – pełen zakres,III – urządzenia i sieci gazowe – pełen zakres. Bezpłatnie informujemy o typach i zakresach poszczególnych uprawnień - dozór/eksploatacja/pomiary itp. Szkolenie odbywa się ekspresowo, w dopasowanym do uczestników terminie!

Kursy unijne – edycja 2024

Kursy za tzw. 200 złotych. Kursy dla tzw. ubogich pracujących. Szukasz dofinansowania dla siebie? My pomożemy je zdobyć! Pomagamy w formalnościach (od naboru po końcowe rozliczenie). Wpłacany przez uczestnika koszt przy kursach dla osób zgłaszających się indywidualnie to tylko kilka % wartości. Staramy się tworzyć ofertę pod oczekiwania uczestników (w granicach naszych możliwości). Absolwentom zapewniamy uznane certyfikaty i uprawnienia wydawane przez krajowe instytucje jak Warszawski Instytut Technologiczny, Urząd Dozoru Technicznego, Górnośląski Instytut Technologiczny i inne. Trwa realizacja dwóch zasadniczych grup projektów na dofinansowania kursów dla: przedsiębiorstw – wniosek składa pracodawca na szkolenia dla siebie i swoich pracowników, indywidualnych osób fizycznych – uczestnik samodzielnie zapisuje się do projektu (w tym pracownicy bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody pracodawcy, a także osoby bezrobotne i inni). Istnieje także możliwość ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy. Wiemy, że trudno niekiedy rozeznać się w ofercie dofinansowań, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Projekty w trakcie realizacji: 1. KURSY ZA 5% CENY – KURSY ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. TRWAJĄ ZAPISY NA NABÓR 2024! Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i pośrednictwa pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zgłosić się do ZDZ. Planowana realizacja szkoleń: 2024 rok Zadzwoń teraz – 795 478 456 Przykładowe kierunki szkolenia - wciąż dodajemy nowe: OPIEKUNKA DZIECIĘCA. KOSMETYCZKA. SPAWACZ w metodach: MAG, TIG, gazowy, elektrodą otuloną (można wybrać 2 metody na 1 kurs). OPERATOR URZĄDZEŃ: wózków jezdniowych, suwnic, żurawi -tzw. HDS, podestów ruchomych – tzw. zwyżek i innych (można wybrać 2 urządzenia na 1 kurs). OPERATOR MASZYN: koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego, równiarki, pomp do mieszanki betonu (można wybrać 2 maszyny na 1 kurs). OPERATOR CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). MONTAŻYSTA rusztowań budowlano-montażowych metalowych. DRWAL-operator pił mechanicznych do ścinki drzew. FRYZJER. KUCHARZ. KRAWIEC. SPRZEDAWCA z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem w programie komputerowym. KELNER. CUKIERNIK. STOLARZ. LAKIERNIK samochodowy. TECHNOLOG robót wykończeniowych w budownictwie. Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości 5 % wartości szkolenia. Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy: Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców. Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Przerwy kawowe. ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne w Bazie Usług Rozwojowych. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską. Prowadzimy działalność szkoleniową, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN. Nadajemy uznane uprawnienia zawodowe poprzez współpracę z krajowymi instytutami. Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności – już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców. Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursach. DziałaniaWybierz kurs z naszej oferty i skontaktuj się z nami.Skompletuj wymagane dokumenty, my w tym pomożemy.Weź udział w naborze u operatora w wymaganym terminie.Załóż swoje konto w BUR (musisz mieć do tego również e-mail).Śledź wyniki naboru.Podpisz umowę z operatorem.Wpłać wkład własny na konto projektu (w terminie 10 dni od podpisania umowy).Zapisz się na wybrane kursy poprzez nadane przez Operatora ID wsparcia.Weź udział w kursach i egzaminach.Oceń szkolenie.Odbierz certyfikaty.Rozlicz się z operatorem. 2. PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW. INNE POZIOMY DOFINANSOWAŃ DLA MIKRO (1-9 PRACOWNIKÓW), INNE DLA POZOSTAŁYCH FIRM. TRWAJĄ ZAPISY NA NABÓR 2024! Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia pracująca – w tym pracodawca, pracownik. Pracownicy mogą korzystać z kursów poprzez zgłoszenie firmy przez pracodawcę. Pomagamy przedsiębiorstwom w określeniu potrzeb, typów uprawnień, informujemy o programie i czasie trwania kursów, przygotowujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie szkoleń. Planowana realizacja szkoleń: 2024 rok Zadzwoń teraz – 795 478 456 Kierunki szkoleń są uzgadniane z pracodawcą. Przedsiębiorstwo uzyskuje dofinansowanie do szkoleń w postaci pomocy de minimis. DziałaniaPracodawca wybiera kursy dla siebie i pracowników.Zebrane dokumenty zgłaszane są u operatora w wymaganym terminie.Firma prowadzi swoje konto w BUR.Pracodawca podpisuje umowę z operatorem.Firma wpłaca wkład własny na konto projektu.Pracownicy biorą udział w kursach i egzaminach.Pracodawca rozlicza się z operatorem. 3. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2024. DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH skierowanych przez pracodawców.Limity dofinansowania:Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie – 100%.Pozostałe przedsiębiorstwa: dofinansowanie – 80%. U nas przedsiębiorca może otrzymać bezpłatne wsparcie, które obejmuje: * analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,* pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),* doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,* pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,* ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa. KFS krok po kroku: Wybór szkoleń. 2. Uzupełnienie i złożenie wniosku w PUP. 3. Podpisanie umowy z Urzędem i ZDZ. 4. Realizacja szkolenia. 5. Przelanie środków na konto firmy przez PUP. 6. Wystawienie i rozliczenie faktury. 7. Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury). Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. | Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz skompletowania i uzasadnienia wniosku. Kto może skorzystać? O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Wysokość dofinansowania. Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi: 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania. Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracyw porozumieniu z Radą Rynku Pracy Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowychprocesów, technologii i narzędzi pracy. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lubwojewództwie zawodach deficytowych. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwiezwiązanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzinwielodzietnych. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniającychcudzoziemców. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganiesytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. Ubieganie się o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o kontakt z wyprzedzeniem.

LIPIEC 2024 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 10.07.2024 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.* 10.07.2024 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.* 10.07.2024 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS). * 10.07.2024 Obsługa żurawi samojezdnych.* 10.07.2024 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE) * 17.07.2024 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).* 17.07.2024 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t)* 17.07.2024 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20t).* 17.07.2024 Operator walców drogowych klasy II.* 17.07.2024 Operator spycharek.* 17.07.2024 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. * 17.07.2024 Operator pomp do mieszanki betonu. * 22.07.2024 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew (możliwy dodatkowy moduł szkolenia "DRWAL"). Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (dawniej: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH) * 22.07.2024 Weryfikacja uprawnień spawalniczych - krótkie przygotowanie do aktualizacji uprawnień + egzamin. * 22.07.2024 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. * 22.07.2024 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. * 22.07.2024 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135. * 22.07.2024 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) - metoda numer 138. * 22.07.2024 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. * 22.07.2024 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. * 22.07.2024 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. * 22.07.2024 Ręczne cięcie tlenowe. * 22.07.2024 Ręczne cięcie plazmowe. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI UWAGA! Możliwy jest przyspieszony termin indywidualny! * 17.07.2024 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. * 17.07.2024 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. * 17.07.2024 Uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU * 15.07.2024 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. * 10.07.2024 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć). * 08.07.2024 Fryzjer. * 08.07.2024 Kucharz. * 08.07.2024 Opiekunka dziecięca. * 08.07.2024 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. * 15.07.2024 Glazurnik. * 18.07.2024 Krawiec. * 15.07.2024 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). * 29.07.2024 BHP - wszystkie stanowiska. * 15.07.2024 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki). * 22.07.2024 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym. * 22.07.2024 Pierwsza pomoc (wykłady i ćwiczenia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym). KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 29.07.2024 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

Uprawnienia UDT – częste pytania

Jakie są obecnie typy uprawnień na wózki? Od dnia 1 czerwca 2019 r. wcześniejszy podział typów uprawnień na wózki I, II, III WJO został zastąpiony przez dwie kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT. Obecnie obowiązujące poziomy kategorii uprawnień to: niższa – na najczęściej spotykane wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków ze zmiennym wysięgiem oraz bez możliwości unoszenia osób wraz z ładunkiem (stara kategoria II i III WJO), wyższa – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, w tym te ze zmiennym wysięgiem oraz możliwością unoszenia osób wraz z ładunkiem (stara kategoria I WJO). Kategoria ta uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych typów wózków jezdniowych z kategorii niższej. Jak długo są ważne uprawnienia z UDT – różne sprzęty. Na 5-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – z wysięgnikiem lub możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem. 5-letni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak: ładowarki teleskopowe; wózki jezdniowe z możliwością unoszenia operatora i ładunku; podesty ruchome przejezdne; suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego i specjalnego); żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące, pokładowe, pływające, szynowe, kolejowe i na pojazdach kolejowych. Na 10-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – bez wysięgnika i możliwości unoszenia operatora wraz z ładunkiem. 10-letni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak: wózki wysokiego składowania; wózki z siedziskiem; wózki podestowe; wózki prowadzone; podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe, na pojazdach kolejowych; układnice; wyciągi towarowe; suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego); żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne. Jak wygląda egzamin UDT na wózki? Egzamin przeprowadzany jest w miejscu odbywania szkolenia, składa sią na niego: część teoretyczna w formie testów złożonych z 15 pytań, z których na 11 należy odpowiedzieć prawidłowo. Czas na rozwiązanie zadań to 30 min. Pozytywny wynik teorii pozwala przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT. część praktyczna, podczas której należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie związane z codzienną obsługą techniczną i wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi urządzenia. Ćwiczenia odbywają się na naszym wózku, na placu manewrowym przy salach szkoleniowych. Wszystkie manewry przewidziane do egzaminu są omawiane i ćwiczone na kursie. Co jeśli nie zdam egzaminu UDT? Aby ponownie podejść do egzaminu UDT należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i poczekać na wyznaczenie nowego terminu egzaminu. Jak sprawdzę czy moje uprawnienia z UDT są ważne? Sprawdzisz to na stronie https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/wyk-zaw-kwa Jakie uprawnienia otrzymam po ukończonym kursie? Kursant po zdaniu egzaminu UDT otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT – dokument uprawniający do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Uprawnienia są ważne na terenie całego kraju. Czy z uprawnieniami UDT mogę pracować za granicą? W zależności od kraju mogą występować różnice w uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Jak długo trzeba czekać na egzamin? Urząd Dozoru Technicznego wyznacza termin egzaminu do 30 dni od dnia zgłoszenia. Kiedy po zdaniu egzaminu otrzymam zaświadczenie? Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT wydaje i przesyła do nas ok. 3-4 tygodni. Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczeń informujemy kursantów o możliwości odbioru. Czy do szkolenia potrzebne są badania lekarskie? Do uczestnictwa w kursie kierujemy na badania lekarskie dla bezpieczeństwa. Koszt wynosi około 50zł. Na jakiej podstawie wygasają „stare” uprawnienia? Do 9 stycznia 2018 roku dopuszczalne było operowanie wózkami jezdniowymi na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez zakład pracy. Jednak sytuacja ta zmieniła się za sprawą Rozporządzenia podpisanego 15 grudnia 2017 roku. Rozporządzenie zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Wszyscy operatorzy posługujący się imiennymi zezwoleniami lub legitymacjami wydawanymi przez firmy szkoleniowe muszą podnieść swoje kwalifikacje i zdać państwowy egzamin po upływie wyznaczonych terminów. Po zdaniu egzaminu prowadzonego  przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają zaświadczenie uprawniające do obsługi wózka jezdniowego. Do kiedy są ważne uprawnienia imienne? Ważność imiennych uprawnień na wózki widłowe wygląda następująco: •             Uprawnienia wydane do 31.12.2004r. będą ważne do 31.12.2023r. •             Uprawnienia wydane do 31.12.2014r. należy przedłużyć przed upływem 31.12.2026r. •             Uprawnienia wydane po 1.01.2015r. do 10.08.2018 będą uznawane za ważne nie dłużej niż do 31.12.2027r. Niezależnie od wyżej podanych terminów zmiana pracodawcy powoduje automatyczną utratę ważności zezwoleń imiennych. Co zmieniło się z ważnością uprawnień UDT? W 2019 roku zostało wprowadzone Rozporządzenie określające termin ważności uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków jezdniowych, dostępne pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001008 Co z ważnością zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT wydawanych na czas nieokreślony? Były one ważne do dnia 1 stycznia 2024 roku. Zalicza się do nich również zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 czerwca 2019 r. Aby przedłużyć  ważność uprawnień należało na 3 miesiące przed powyższym terminem, czyli do 30 września 2023 roku złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Osoby, które nie przedłużyły ważności uprawnień UDT muszą od nowa, tj. po dniu 01.01.2024 r. uzyskać na nowo uprawnienia UDT.

Kosmetyczka 29.07.2024

Jest ostatnia chwila na zapisanie się na kurs. Zajęcia w małej kilkuosobowej grupie. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, odmładzających i leczniczych, ale też fachowe doradztwo zgodnie z potrzebami klientów – to kompetencje, które warto potwierdzić odpowiednim dokumentem. Biorąc pod uwagę, jak duża jest konkurencja w branży beauty, o atrakcyjności danej oferty nie decyduje jedynie cena, lecz również fachowość kadry. Zatrudniając pracowników mogących potwierdzić swoje umiejętności wiarygodnym certyfikatem, salony kosmetyczne wzmacniają swoją pozycję na rynku. Zajęcia - teoria i praktyka prowadzone są w gabinecie kosmetycznym! Zapraszamy!

OBSŁUGA KAS 29.07.2024 r.

Praktyczny kurs obsługi kas fiskalnych. Szukasz pracy jako sprzedawca, ale nie wiesz od czego zacząć?Zyskaj precyzję podczas zajęć praktycznych na kasach!Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych przepisów fiskalnych, obsługi klienta, przyjmowania reklamacji, raportowania i programowania kas!Na 2-3 dniowym szkoleniu doświadczony instruktor prezentuje i prowadzi ćwiczenia na najnowszych modelach kas fiskalnych. Każdy uczestnik ma dostęp do kas i ćwiczy tak długo, aż opanuje umiejętności.Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą dokładną i sprawną obsługę kas, poznają regulacje prawne dotyczące ich obsługi, a instruktor udziela na bieżąco wsparcia.Kurs szczególnie jest dedykowany osobom, które przed podjęciem pracy chcą nauczyć się obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych.Zyskaj umiejętności i pewność siebie! Zajęcia prowadzimy sprawnie, szybko i bezstresowo, w miłej atmosferze.Zapisy prowadzimy na bieżąco - koszt kursu to 290zł.Zajęcia prowadzimy w przestronnych salach szkoleniowych, w małej - maksymalnie 6-cio osobowej grupie. Obsługa klienta – kultura zawoduCechy i zasady dobrego handlowcaWystawianie faktur i rachunkówOrganizacja pracy kasjeraKody kreskoweOdpowiedzialność materialna pracownikaElektroniczne kasy sklepowe

Opiekunka dziecięca 19.08.2024

Praktyka w renomowanych przemyskich przedszkolach niepublicznych! Szukasz pracy? Chcesz nauczyć się czegoś nowego? Często z tych kierunków szkoleń korzystają też osoby planujące wyjazd za granicę. Chcesz pracować w kraju? Tym lepiej! Organizujemy zajęcia teoretyczne stacjonarnie lub online. Praktyka - w środowisku pracy pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów. Nie przegap okazji, bo praktycznie KAŻDY może skorzystać z naszych kursów! Zajęcia praktyczne realizujemy w kilku placówkach na terenie Przemyśla. W trakcie zajęć zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne. Przykładowy program szkolenia "Opiekun dziecięcy". Biologiczne podstawy rozwoju dzieckaPielęgnacja dzieckaPromocja i profilaktyka zdrowiaRozwój dzieckaMetodyka pracy z małym dzieckiem

Fryzjer 05.08.2024

Zapraszamy na szkolenie z zakresu fryzjerstwa. Szkolenie może zostać zakończone egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym - na uprawnienia czeladnika lub mistrza! Egzamin na mistrza jest cenny np. dla osób planujących otwarcie własnego biznesu lub np. przyjmowanie praktykantów ze szkół. Zapewniamy zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy, w profesjonalnym zakładzie fryzjerskim Program szkolenia: Higiena i bezpieczeństwo pracy Obsługa klienta i poradnictwo Podstawy chemiczne materiałów fryzjerskich Technologie fryzjerskie Elementy stylizacji fryzur Pracownia fryzjerska

Stylizacja paznokci 24.07.2024

Zapraszamy - jeszcze zostało kilka wolnych miejsc! Program szkolenia zawiera takie zagadnienia jak: Zasady higieny i bezpieczeństwa w salonie stylizacji paznokciBudowa paznokciaWskazania i przeciwskazania do wykonywania zabiegu stylizacji paznokciChoroby paznokci i skóryPielęgnacja paznokci u dłoni i stópObsługa frezarkiManicure i pedicure hybrydowyManicure i pedicure żelowyPrzedłużanie paznokciZdobienie paznokci Zajęcia - teoria i praktyka prowadzone są w gabinecie kosmetycznym!

HDS z egzaminem UDT 05.08.2024

Szkolenie OPERATOR ŻURAWI PRZEWOŹNYCH I PRZENOŚNYCH przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć jak sprawnie i bezpiecznie obsługiwać żurawie oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, jedynymi uprawnieniami umożliwiającymi obsługę żurawi są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy operatora żurawi. Kursant przechodzi przez szkolenie praktyczne i teoretyczne i przystępuje do egzaminu na uprawnienia przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wiadomości o dozorze technicznym. Budowa żurawi. Podział stosowanych żurawi. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy. Zajęcia praktyczne. Praktyczną część szkolenia oraz egzamin na operatora żurawi przeprowadzamy w rzeczywistych warunkach pracy na profesjonalnym żurawiu posiadającym wszelkie wymagane atesty Urzędu Dozoru Technicznego. Zdobywane uprawnienia: Zaświadczenie kwalifikacyjne – wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do szkolenia otrzymujesz: Praktyczne ćwiczenia z instruktorem na profesjonalnym sprzęcie. Zajęcia teoretyczne w naszych salach szkoleniowych. Pomoce dydaktyczne. Przerwy kawowe. Każdy kursant ćwiczy pod okiem doświadczonego instruktora w rzeczywistych warunkach pracy.

Dofinansowania dla przedsiębiorstw na szkolenia

Zgłoś się do nas, pomagamy w określeniu kierunków szkolenia i w aplikowaniu o środki! Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła już II nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Przemyśl oraz powiatów: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego oraz subregionu przemyskiego muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 60 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynku krócej niż 60 dni kalendarzowych wymóg ten musi być zachowany nieprzerwanie od momentu rejestracji podmiotu we właściwym rejestrze lub ewidencji). Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy lub pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (termin ten nie dotyczy samozatrudnionych). Wsparcie w ramach projektu jest dedykowane w szczególności do następujących grup docelowych oraz rodzajów usług: przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie) lub pracodawcy niebędący przedsiębiorcami posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. w obrębie subregionu przemyskiego miasto Przemyśl, Jarosław, Przeworsk; usługi rozwojowe w zakresie umiejętności cyfrowych; usługi rozwojowe w zakresie umiejętności „zielonych”; pracownicy w wieku powyżej 55 roku życia; usługi rozwojowe prowadzące do uzyskania lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zarejestrowanym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadające nadany kod kwalifikacji. Limity dofinansowania: mikroprzedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł małe przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 60%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 75 000 zł średnie przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 50%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 100 000 zł pracodawca nie będący przedsiębiorcą: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na pracodawcę- 40 000 zł Źródło: https://funduszuslugrozwojowych2.parr.pl/ogloszenie-o-ii-naborze-formularzy-zgloszeniowych-do-projektu-findusz-uslug-rozwojowych-ii-wsparcie-przedsiebiorcow-i-pracodawcow-oraz-ich-pracownikow-z-subregionu-przemyskiego

KUCHARZ 22.07.2024

Uczestników przygotowujemy do zaliczenia egzaminu na czeladnika lub mistrza, lub wyłącznie z zaświadczeniem z ZDZ (tańsza opcja). W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia: Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomiiNowoczesne urządzenia w gastronomiiTechnologia sporządzania potraw Estetyka podawania potraw Ocena jakościowa surowcówWdrażanie systemu HACCP. Procedury i dokumentacja

Spawanie 22.07.2024

Dla absolwentów tego kursu czekają oferty pracy od lokalnych pracodawców! Uprawnienia spawaczy zdobyte u nas są honorowane w całej Europie. Rozpoczynamy od teorii, następnie ćwiczenia odbywają się w spawalni, na końcu egzamin z wydaniem uprawnień. Spawacze po odpowiednim przeszkoleniu i z praktycznymi umiejętnościami są obecnie bardzo pożądanymi pracownikami. A jak wiemy popyt na fachowców wiąże się również z wysokimi zarobkami. Dlatego uruchomiliśmy kolejne nabory na kurs spawania MAG, MIG, MMA, GAS, TIG. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.) Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu (spawarek, narzędzi warsztatowych, specjalnie zakupionej stali do wykonywania próbek itp.). W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo. Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują: książeczkę spawacza,świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), honorowane na całym świecie. U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody: 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną. 131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego). 135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego). 136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym). 138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym). 141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu). 311 - spawanie gazowe blach. 311 - spawanie gazowe rur. Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata. Ręczne cięcie tlenowe. Ręczne cięcie plazmowe. Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat. Nasza jednostka szkoleniowa posiada atest wydany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) Wybór metody, kierunku i sposobu uczestnictwa w kursie możliwy na pierwszy spotkaniu. Szkolenie indywidualne w elastycznych terminach. Możliwe rodzaje materiałów:👉 Stal niestopowa.👉 Stal nierdzewna.👉 Aluminium. Zdobywane uprawnienia: Świadectwo egzaminu spawacza – dokument wydawany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) – ważny na terenie całej Unii Europejskiej – dokument tłumaczony na j. angielski/niemiecki/francuski. Książkę spawacza – ważny dokument – rozpoznawalny w Polsce dokumentujący przebieg kariery spawacza (kursy, uprawnienia, egzaminy, wykonywaną pracę) Do szkolenia otrzymujesz:📌 Rękawice spawalnicze.📌 Komplet materiałów spawalniczych (stale, próbki, elektrody) - spawasz bez ograniczeń.📌 Środki ochrony indywidualnej. Trudno Ci znaleźć coś dla siebie? Jeżeli chcesz rozeznać się w ofercie dofinansowań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami! Napisz wiadomość w formularzu zgłoszeniowym lub zadzwoń!

BHP 08.08.2024

Wszystkie typy szkoleń BHP: dla pracodawców, stanowiska robotnicze, stanowiska biurowe, inne.

29.07.2024 Fakturowanie komputerowe+magazynier.

Pewny termin - ćwiczenia trwają 5 dni. Obsługa programu SUBIEKT do prowadzenia wystawiania faktur i prowadzenia gospodarki magazynowej: zasady wystawiania faktur: FS, FZ, wystawianie dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MM i inne, korekty dokumentów: KFS, KFZ, ewidencja kontrahentów i towarów, drukowanie zestawień, inne.

Zaświadczenia dla operatorów wózków

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku straciły ważność wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych przez UDT przed 01 czerwca 2019 roku oraz zaświadczenia kwalifikacyjne bezterminowe wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (nie posiadające na dokumencie daty ważności). Osoby, które obecnie chcą uzyskać nowe zaświadczenie kwalifikacyjne lub poszerzyć zakres kwalifikacji, mogą w biurze ZDZ w Przemyślu bezpłatnie uzyskać informacje dotyczące nabywania i sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające pod UDT. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 roku, poz. 852) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH – 29.07.2024

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniu, serdecznie zapraszamy Technolog robót wykończeniowych w budownictwie prowadzi prace związane z wykańczaniem budynków. Różnorodność robót, które ma do wykonania, wynika ze specyfiki budynków, stosowanych materiałów i narzędzi oraz stosowanej technologii. W ramach swojej pracy może on przeprowadzać roboty tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie oraz malarsko-tapeciarskie oraz wykonywać m.in. okłady ścienne, kłaść podłogi a także wykonywać roboty murarskie, remontowe, konserwacje. Szkolenie ma przygotować Uczestnika kursu do prawidłowego wykonywania różnorodnych prac budowlanych wewnątrz budynku  z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy, podstaw prawabudowlanego, rachunku zawodowego, rysunku budowlanego, stosowanych materiałów, narzędzi i urządzeń stosowanych w budownictwie. Podczas kształcenia, należy zwrócić uwagę na zagrożenia w budownictwie występujące na stanowisku pracy, zapoznanie z ryzykiem zawodowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochronę przeciwpożarową ponieważ na bezpieczeństwo pracy należy kłaść główny nacisk w każdym elemencie kształcenia. Program szkolenia zawiera treści między innymi: Dokumentacja i materiały budowlanePrzygotowanie stanowiska roboczegoSzpachlowanie, tynkowanie, gładzenie ścianMalowanie ścian, kładzenie tynków dekoracyjnychUkładanie glazury, terakoty i paneli podłogowychMontowanie płyt gipsowo – kartonowychMontaż podwieszanych sufitów

Nasza działalność

Umożliwiamy mieszkańcom Przemyśla i okolic zdobywanie kwalifikacji, uprawnień zawodowych oraz udostępniamy bezpłatną informację o zawodach, możliwościach na rynku pracy wspierając osoby indywidualne i lokalny biznes. Codziennie nasi etatowi pracownicy służą pomocą wielu mieszkańcom Przemyśla i okolic w wyborze odpowiedniego kierunku, informują o typach niezbędnych uprawnień, szkoleń, pomagając znaleźć się na rynku pracy. Prowadzimy sprawnie, szybko i skutecznie szkolenia, kursy, warsztaty skupiając się na praktycznych umiejętnościach i nadawaniu kwalifikacji. ZDZ w Przemyślu jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pod numerem 2.18/00003/2004, Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 5468 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem E-43203/3/02 prowadzonej przez miasto Przemyśl. Dochody stowarzyszenia przeznaczamy na działalność statutową. ZDZ prowadzi szereg działań nieodpłatnych poprzez szkolenia, nadawanie uprawnień i kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy (wyłącznie na terenie Polski), pomoc w korzystaniu ze środków europejskich osobom indywidualnym i przedsiębiorcom, pomoc osobom indywidualnym i grupom na terenie Przemyśla i w środowiskach wiejskich w zakresie poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy, motywowanie przedsiębiorców do szkolenia pracowników, współpraca z izbami gospodarczymi i samorządami o zasięgu regionalnym i krajowym (KIG, Izby Rzemieślnicze), udziałw konsultacjach społecznych dotyczących miasta Przemyśla, udział w konsultacjach krajowych dokumentów i rozwiązań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Zintegrowany System Kwalifikacji, popytowo-podażowy system podnoszenia kwalifikacji zawodowych), działaniana rzecz grup defaworyzowanych (prowadzenie ośrodka pomocy dla osób z niepełnosprawnościami), promowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego (promowanie Konwencji Karpackiej, spotkania robocze w organizacjach z miast partnerskich Przemyśla), wspieranie innych organizacji społecznych (wsparcie m.in. promocji i prowadzenia mediacji, prowadzenia ośrodka pomocy ofiarom przestępstw, prowadzenia ośrodka pomocy psychologicznej ofiarom wojny, punktu informacyjnego o Konwencji Karpackiej), promowanie turystyki i dziedzictwa kulturowego Przemyśla i wiele innych.

PFR

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu uzyskał subwencję finansową w ramach projektu rządowego "Tarcza Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.