ZA 200 ZŁ CERTYFIKOWANE KURSY DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

KURSY ZA 200 ZŁOTYCH! - liczy się kolejność zgłoszeń!


CENA KURSU WRAZ Z EGZAMINEM: 200zł.

To całkowity koszt kursu i egzaminu, jaki ponoszą uczestnicy szkoleń! W pierwszej kolejności realizowane będą grupy, na które zostanie zgłoszone największe zapotrzebowanie.

Projekt nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Do dofinansowania zostały wybrane szkolenia kończące się nadaniem certyfikatów/uprawnień zawodowych:

Spawacz - wybrane metody z uprawnieniami Instytutu Spawalnictwa:

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego - koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Kierowcy/konserwatorzy wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych (HDS), dźwigów osobowych i towarowych, podestów ruchomych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.

Aktualnie prowadzone są zapisy telefoniczne. Po zorganizowaniu kompletnych grup będą prowadzone spotkania informacyjne i wypełniane formularze zgłoszeniowe.