Uprawnienia zawodowe

Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z pracą wymagającą obsługi urządzeń, będzie ona wymagać odpowiednich uprawnień. Jednym ze sposobów na ich zdobycie jest odbycie szkolenia zawodowego oraz podejście i zdanie egzaminu.

Terminy i czas trwania.

Mamy ofertę dla osób, które są zainteresowane potwierdzeniem kwalifikacji w formie egzaminu bez konieczności udziału w kursie, jednak zależne jest to od konkretnego typu uprawnień.

Udział w kursach pozwala zdobyć w szybkim tempie umiejętności i przygotować się do zdania egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Każdy kursant jest pod naszą opieką od momentu zapisu, aż po zdanie egzaminu i wydanie uprawnień.

Certyfikat w języku obcym.

Na wniosek kursantów wydajemy zaświadczenia o ukończeniu naszych kursów w języku angielskim.

Pomagamy również osobom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu wydawanego przez zewnętrzne Instytucje jak Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMBiGS czy UDT.

Wykaz uprawnień.

Szkolenia kończymy egzaminami, które prowadzone są w naszej siedzibie, na sprzęcie, na którym kursanci ćwiczą podczas szkolenia.

Bazując na bogatym doświadczeniu w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych, szerokiej kadrze instruktorów, własnym zapleczu dydaktycznym i sprzętowym, jak również znajomości potrzeb polskich przedsiębiorców, w stałej współpracy z Państwowymi Komisjami Egzaminacyjnymi zapewniamy uczestnikom naszych kursów egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne w miejscu realizacji szkoleń.

Kursy na uprawnienia wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

(DAWNIEJ: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie) w zakresie uprawnień:
– Operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego.
– Operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew.
– Montażystów rusztowań budowlanych.

Dokument wydawany przez IMBiGS przybiera formę plastikowej karty, drukowanej na drukarce sublimacyjnej. Już dziś pokazujemy, jak będzie wyglądać nowa książka operatora.

Kursy na uprawnienia wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny (DAWNIEJ: Instytut Spawalnictwa: w Gliwicach)
– Kursy spawaczy w metodach:MAG, TIG, Elektryczne, Gazowe.
– Cięcie plazmą.
– Egzaminy – weryfikacja uprawnień.

Kursy na uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego:
– Operatorzy urządzeń transportu bliskiego.
– Konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego.

Pamiętaj! Samo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie uprawnia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego w formie kart plastikowych.

Egzaminy przeprowadzane są u nas przez Egzaminatorów UDT na miejscu, na naszym placu i sprzęcie wykorzystywanym podczas szkolenia.

Kursy na uprawnienia wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki:
– Uprawnienia energetyczne gr. I (elektryczne).
– Uprawnienia energetyczne gr. II (cieplne).
– Uprawnienia energetyczne gr. III (gazowe).

W odniesieniu do prac z urządzeniami energetycznymi, wymagane są certyfikaty zaświadczające o tym, że dana osoba posiada umiejętności niezbędne do obsługi danej kategorii urządzeń energetycznych lub elektrycznych.

Uprawnienia G1 są wymagane wśród zawodów związanych z elektryką.

Jeżeli planujesz swoją karierę w kierunku obsługi kotłów, pieców, sprężarek – musisz zdobyć uprawnienia G2.

Uprawnienia G3 są niezbędne dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Kursy na uprawnienia wydawane przez Izbę Rzemieślniczą – przygotowanie do egzaminów na tytuł mistrza lub czeladnika.

Chcieliby Państwo nas o coś zapytać?
Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
My z pewnością odpowiemy na każde z pytań.

Formularz zgłoszeniowy


    Strona korzysta
    z plików Cookies.
    Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.