Dofinansowania i projekty

Dofinansowania i projekty

Projekty w trakcie realizacji:

1. ZA 10% CENY – KURSY ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

KURSY ZA 10% CENY – zapisz się już dziś (badamy zapotrzebowanie)!

Baza Usług Rozwojowych – PARP

SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH ZA 200 ZŁ

Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i pośrednictwa pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zgłosić się do ZDZ. Projekt wyłącza niestety z udziału osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Kierunki szkolenia:

 1. Operator wózków jezdniowych.
 2. Operator CNC.
 3. Spawacz MAG.
 4. Spawacz TIG.
 5. Spawacz gazowy.
 6. Spawacz elektrodą otuloną.
 7. Operator koparki.
 8. Operator koparko-ładowarki.
 9. Operator ładowarki.
 10. Operator spycharki.
 11. Operator walca drogowego.
 12. Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 13. Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.
 14. Elektromonter.
 15. Palacz.
 16. Operator żurawi przenośnych (HDS).

Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości 200zł ( 10% wartości szkolenia).

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców.
 2. Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Przerwy kawowe.

ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne w Bazie Usług Rozwojowych.

Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską.

 1. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.
 2. Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.
 3. Nadajemy uznane kwalifikacje zawodowe.
 4. Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności – już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców.

Liczba środków oraz terminy naborów są limitowane.

Sprawdź polecane szkolenia z BUR.

 1. Wybierz dowolny kurs z naszej oferty kończący się egzaminem.
 2. Skontaktuj się z nami.
 3. Skompletuj wymagane dokumenty, my w tym pomożemy.
 4. Weź udział w naborze.
 5. Zapisz się na szkolenie.
 6. Zrealizuj szkolenie.
 7. Oceń szkolenie.
 8. Zapłać za szkolenie dopiero na sam koniec.

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2021.

DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH.
Limity dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie – 100%.
Pozostałe przedsiębiorstwa: dofinansowanie – 80%.

U nas przedsiębiorca może otrzymać bezpłatne wsparcie, które obejmuje:

* analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
* pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),
* doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,
* pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
* ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.

KFS krok po kroku:

 1. Wybór szkoleń.

2. Uzupełnienie i złożenie wniosku w PUP.

3. Podpisanie umowy z Urzędem i ZDZ.

4. Realizacja szkolenia.

5. Przelanie środków na konto firmy przez PUP.

6. Wystawienie i rozliczenie faktury.

7. Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury).

Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz skompletowania i uzasadnienia wniosku.

ZDZ w Przemyślu spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego):

 1. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w KRS.
 2. nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. posiadamy certyfikat MSUES– potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2021 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (Baza Usług Rozwojowych PARP).

Wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 1. 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

KFS priorytety podstawowe:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety dla rezerwy KFS:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.s

3. BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE.

Trwa rekrutacja do projektu obejmującego BEZPŁATNE KURSY ICT!

Zapisy trwają – zajęcia w Przemyślu oraz wybranych miejscach Podkarpacia – dla zorganizowanych grup lokalnych.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na pełnym poziomie zaawansowania „A”, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poprzez udział w szkoleniach TIK, zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji.

Szkolenia w dużych, przestronnych salach wykładowych.

Zajęcia grupowe po max. 10 osób, w wymiarze 25 spotkań po 4h dydaktyczne łącznie 100 godzin dydaktycznych na grupę.

Dla osób zainteresowanych szkoleniem on-line, przygotowaliśmy zajęcia przygotowujące do nauki zdalnej.

Sposób realizacji zajęć: stacjonarne.

Uczestnikiem zajęć może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

* ma ukończone 25 lat,

* nie prowadzi działalności gospodarczej,

* nie uczestniczył/a w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS,

* zamieszkuje (w rozumieniu KC) uczy się/pracuje na terenie województwa podkarpackiego,

* z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych.

W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby z następujących grup:

* osoby pracujące,

* NOWOŚĆ ! osoby z wyższym wykształceniem (w poprzednich projektach te osoby były wykluczone ze wsparcia),

* osoby bezrobotne – zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

* osoby na rencie, emeryturze,

* osoby uczące się,

* osoby w wieku 25 lat i więcej,

* osoby w wieku 50 lat i więcej.

Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatnie:

* udział w szkoleniu i certyfikacji,

* wydanie renomowanego certyfikatu z zakresu ICT,

* wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,

* przerwy kawowe w każdym dniu zajęć.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, bezstresowej atmosferze przez doświadczonych instruktorów.

4. Staże dla osób 18 – 29.

4320 zł za 3-mies. staż i 689 zł za szkolenie DLA OSÓB 18-29 – TRWA REKRUTACJA!

Zapisy dla młodych – atrakcyjne kursy i 3-mies. staże.

Trwa nabór do projektu skierowanego do osób 18-29 niezatrudnionych zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

Kierunki szkoleń grupowych są dobierane w zależności od zapotrzebowania.

Zgłoś się do nas, a znajdziesz coś dla siebie. U nas zdobywasz:

* Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualny plan działania.

* 100 godzinny certyfikowany kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 689,00 złotych netto.

* Renomowane certyfikaty.

* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

* 3-miesięczne staże – stypendium stażowe w wys. 1044 złotych netto wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.

* Wynagrodzenie dla opiekuna każdego stażysty po stronie pracodawcy, wypłacane za każdy miesiąc.

* Ubezpieczenie w ZUS – składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu – na koszt projektu.

* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.

* Ubezpieczenie NNW.

* Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

* Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.

Projekt jest adresowany głównie do osób z kategorii Młodzież NEET (ang. not in employment, education or training).

Wymagane jest spełnianie łącznie poniższych kryteriów:

* Nie brałem/brałam udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

* Nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolę (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

* Nie pracuję ( tj. jestem osobą bierną zawodowo).

W projekcie mogą uczestniczyć także osoby pracujące:

* dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę – osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2021 r. lub osoby zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu,

* dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy krótkoterminowej (dotyczy umowy o pracę i cywilno-prawnej) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, zatrudnione w ramach umowy wskazującej na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy,

* zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej (dotyczy umowy zlecenie i o dzieło) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu.

Zapraszamy serdecznie!

Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub odwiedzić nasze biuro.

4. Staże dla osób 30 plus.

Już wkrótce staże rozpoczną się staże dla osób w wieku powyżej 30-tki!

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Prowadzimy zapisy oraz wstępne rozeznanie w zakresie potrzeb szkoleniowych.

Kierunki szkoleń grupowych są dobierane w zależności od zapotrzebowania.

Zgłoś się do nas, a znajdziesz coś dla siebie. U nas zdobywasz:

* Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualny plan działania.

* 100 godzinny certyfikowany kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 689,00 złotych netto.

* Renomowane certyfikaty.

* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

* 3-6miesięczne staże – stypendium stażowe w wys. 1044 złotych netto wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.

* Ubezpieczenie w ZUS – składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu – na koszt projektu.

* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.

* Ubezpieczenie NNW.

* Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

Zapraszamy serdecznie!

Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, skontaktować się telefonicznie lub odwiedzić nasze biuro.

Projekty zrealizowane:

1. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych w wieku 30 plus.

Trwa rekrutacja – zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projektach obejmujących:

– stypendium szkoleniowe (530 zł netto=brutto),
– staż 6-mies. (1033 zł netto/mies.),
– zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
– badania lekarskie,
– kurs o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy (10dni x 8 godz./tyg., 3-4 x w tyg.),
– obiady i przerwy kawowe podczas zajęć,
– zajęcia z doradcą zawodowym.

Uczestnicy z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego i stażowego podlegają ubezpieczeniu:
– emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
– zdrowotnemu – składka wynosi 0zł,
– nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych.

Projekty adresowane do osób bezrobotnych, których wsparcie obejmowało:

– zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,

– certyfikowane kursy o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy,
– stypendium szkoleniowe,
– 3-6 mies. staże wraz z wypłatą stypendiów stażowych,
– zwroty kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
– badania lekarskie,
– obiady i przerwy kawowe podczas zajęć.

3. Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

W szkoleniu mogły uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, w tym:
– osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
– osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 10-cio osobowych grupach realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach.

W ramach projektu realizowane były kursy w wymiarze:
* język angielski – 120 lub 240 godzin dydaktycznych,
* język niemiecki – 240 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

4. FIO – Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. zrealizowaliśmy projekt dla członków OSP, kandydatów na członków OSP i innych służb ratowniczych, który obejmował bezpłatne szkolenia w zakresie:
• Operator pilarek ze ścinką drzew.
• Ratowania zwierząt podczas akcji ratowniczych.
• Metodyki prowadzenia szkolenia praktycznego.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
• udział w szkoleniu i ćwiczeniach
• wyprawkę i książki dydaktyczne
• poczęstunek w każdym dniu zajęć

Czy chcesz o coś zapytać albo szybko zapisać się?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
My z pewnością odpowiemy na każde z pytań.

Formularz zgłoszeniowy


  Strona korzysta
  z plików Cookies.
  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.