Dofinansowania i projekty

Nie możesz znaleźć nic dla siebie?

Zgłoś zapotrzebowanie na usługę, a my zorganizujemy dla Ciebie szkolenie pod indywidualne potrzeby!

Wiemy, że trudno niekiedy rozeznać się w ofercie dofinansowań, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami!

Projekty w trakcie realizacji:

1. ZA 12% CENY – KURSY ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

UWAGA- OD 21.11.2022 R. TRWAJĄ ZAPISY NA DODATKOWY NABÓR

SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH ZA ok.200 ZŁ

Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i pośrednictwa pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zgłosić się do ZDZ. Projekt wyłącza niestety z udziału osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Planowana realizacja szkoleń: ZIMA 2022 – LATO 2023 r.

Zadzwoń teraz – 795 478 456

Kierunki szkolenia:

 • SPAWACZ w metodach: MAG, TIG, gazowy, elektrodą otuloną (można wybrać 2 metody na 1 kurs).
 • OPERATOR URZĄDZEŃ: wózków jezdniowych, suwnic, żurawi -tzw. HDS, zwyżek i innych (można wybrać 2 urządzenia na 1 kurs).
 • OPERATOR MASZYN: koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego, pomp do mieszanki betonu (można wybrać 2 maszyny na 1 kurs).
 • OPERATOR CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie).
 • MONTAŻYSTA rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • DRWAL-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA.
 • KOSMETYCZKA.
 • FRYZJER.
 • KUCHARZ.
 • KRAWIEC.
 • SPRZEDAWCA z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem w programie komputerowym.
 • KELNER.
 • CUKIERNIK.
 • STOLARZ.
 • LAKIERNIK samochodowy.
 • TECHNOLOG robót wykończeniowych w budownictwie.

Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości 12% wartości szkolenia.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców.
 2. Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Przerwy kawowe.

ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne w Bazie Usług Rozwojowych.

 1. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską.
 2. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.
 3. Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.
 4. Nadajemy uznane kwalifikacje zawodowe poprzez współpracę z krajowymi instytutami.

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności – już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursach.

Działania
Wybierz kurs z naszej oferty i skontaktuj się z nami.
Skompletuj wymagane dokumenty, my w tym pomożemy.
Weź udział w naborze u operatora w wymaganym terminie.
Załóż swoje konto w BUR (musisz mieć do tego również e-mail).
Śledź wyniki naboru.
Podpisz umowę z operatorem.
Wpłać wkład własny na konto projektu (w terminie 10 dni od podpisania umowy).
Zapisz się na wybrane kursy poprzez nadane przez Operatora ID wsparcia.
Weź udział w kursach i egzaminach.
Oceń szkolenie.
Odbierz certyfikaty.
Rozlicz się z operatorem.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2022.

DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH skierowanych przez pracodawców.
Limity dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie – 100%.
Pozostałe przedsiębiorstwa: dofinansowanie – 80%.

U nas przedsiębiorca może otrzymać bezpłatne wsparcie, które obejmuje:

* analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
* pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),
* doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,
* pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
* ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.

KFS krok po kroku:

 1. Wybór szkoleń.

2. Uzupełnienie i złożenie wniosku w PUP.

3. Podpisanie umowy z Urzędem i ZDZ.

4. Realizacja szkolenia.

5. Przelanie środków na konto firmy przez PUP.

6. Wystawienie i rozliczenie faktury.

7. Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej – kliknij w link: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz skompletowania i uzasadnienia wniosku.

ZDZ w Przemyślu spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego):

 1. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w KRS.
 2. nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. posiadamy krajowe uprawnienia do szkoleń oraz certyfikaty potwierdzające jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (Baza Usług Rozwojowych PARP).

Wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 1. 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

KFS priorytety podstawowe:

W ramach powyższego funduszu dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwu na kursy dla pracodawcy i pracowników w obrębie określonych priorytetów:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej
sytuacji rynkowej,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych – poniżej prezentujemy listę zawodów,

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz
podnoszenie kompetencji cyfrowych,

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Dodatkowa pula środków jako priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

UWAGA:

Kursy w deficytowych zawodach, w jakich szkolimy w ZDZ, wykazanych dla województwa podkarpackiego na 2022 rok – (może z nich skorzystać każdy pracodawca i pracownik), m.in.:

• Spawacze.
• Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych.
• Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych.
• Betoniarze i zbrojarze.
• Blacharze i lakiernicy samochodowi.
• Cieśle i stolarze budowlani.
• Dekarze i blacharze budowlani.
• Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy.
• Fizjoterapeuci i masażyści.
• Lakiernicy.
• Magazynierzy.
• Monterzy instalacji budowlanych.
• Murarze i tynkarze.
• Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej.
• Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie.
• Robotnicy budowlani.
• Robotnicy obróbki drewna i stolarze.
• Samodzielni księgowi.

Ubieganie się o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o kontakt z wyprzedzeniem.

Priorytety dla rezerwy KFS:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ),
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Projekty zrealizowane:

Projekt obejmował uczestników wsparciem poprzez:


* Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualny plan działania.

* 100 godzinny certyfikowany kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym.

* Renomowane certyfikaty.

* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

* 3-5 miesięczne staże – stypendium stażowe wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.

* Ubezpieczenie w ZUS – składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu – na koszt projektu.

* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.

* Ubezpieczenie NNW.

* Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE ONLINE.

Nie trać czasu na zmaganie się z wiedzą, którą możesz zdobyć szybko i za darmo!

Za darmo! Szkolenia z EXCELa!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach nie tylko z EXCELa ale również: WORDa, POWER POINTA, Internetu.

Wszystkie zajęcia realizowane są wyłącznie online!

6 spotkań x 4 godziny lekcyjne

Planowane dni i godziny zajęć dostosowujemy do uczestników.

Wystarczy, że masz komputer z dostępem do Internetu.


Aby zapisać się do udziału w szkoleniu wystarczy wypełnić, podpisać i odesłać zeskanowany formularz zgłoszeniowy na: biuro@zdz-przemysl.com

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń prosimy o komunikację za pomocą maila.


Jeżeli masz problemy z formułami, obliczeniami w arkuszu kalkulacyjnym– to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Zapewniamy przyjazną atmosferę i certyfikat po ukończeniu szkolenia!


Wszystkie zagadnienia jakie są poruszane na szkoleniu prezentuje program poniżej.

Przygotowanie środowiska pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Opis menu górnego arkusza.
Praca z arkuszami w zeszycie.
Zasady poruszania się po arkuszu i zeszycie.
Budowa arkusza, wprowadzanie danych do komórek, dodawanie i usuwani kolumn i wierszy. Ustalanie wysokości szerokości.
Zaznaczanie komórek.
Drukowanie arkusza kalkulacyjnego.
Formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym.
Formatowanie komórek przy użyciu menu górnego i podręcznego.
Autowypełnianie arkusza liczbami, przenoszenie danych.
Edycja i sortowanie danych. Wstawianie nagłówka i stopki do arkusza.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prostych obliczeń.
Reguły arytmetyczne.
Przykład wykorzystania formuł w arkuszu kalkulacyjnym.
Rodzaje adresowanych komórek.
Użycie adresowania: względnego, bezwzględnego i mieszanego w zadaniach z liczbami.
Zastosowanie adresowania komórek w zadaniach.
Przykładowe zadania wykorzystujące poznane zasady adresowania komórek i wykorzystywania prostych formuł.
Zastosowanie prostych funkcji standardowych. Zastosowania funkcji: sumowania, średniej max, min w zadaniach.
Rodzaje wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.
Kreator wykresów. Tworzenie wykresu na podstawie wprowadzonych danych.
Graficzna ilustracja danych w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie kreatora wykresów przy reprezentowaniu danych. Rodzaje wykresów, zmiana typu wykresu, edycja własności wykresu.
Sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.
Przykład dodawania i formatowania wykresów.
Formatowania: legendy, obszaru wykresu.
Formatowanie pojedynczych danych w wykresie.
Operacje obliczeniowe na funkcjach daty i czasu. Formatowania komórek zawierających daty.
Proste operacje wyliczające dane na podstawie daty lub czasu (Dzień.tyg. data(), itp.).
Poznanie i zastosowanie funkcji matematycznych. Zastosowanie poznanych funkcji matematycznych w zadaniach ćwiczeniowych.
Poznanie i zastosowanie funkcji statystycznych. Wykorzystanie prostych funkcji statystycznych do sporządzania zestawień.
Poznanie i zastosowanie funkcji logicznych. Zastosowanie funkcji: Jeżeli do obliczeń w arkuszu.
Poznanie i zastosowanie funkcji finansowych. Wykorzystanie podstawowych funkcji finansowych do obliczania wydatków.
Rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych.


Dla osób zainteresowanych szkoleniem on-line, przygotowaliśmy zajęcia przygotowujące do nauki zdalnej.

W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby z następujących grup:

* osoby pracujące,

* NOWOŚĆ ! osoby z wyższym wykształceniem (w poprzednich projektach te osoby były wykluczone ze wsparcia),

* osoby bezrobotne – zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

* osoby na rencie, emeryturze,

* osoby uczące się,

* osoby w wieku 25 lat i więcej,

* osoby w wieku 50 lat i więcej.

Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatnie:

* udział w szkoleniu i certyfikacji,

* wydanie renomowanego certyfikatu z zakresu ICT.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, bezstresowej atmosferze przez doświadczonych instruktorów.

Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych w wieku 30 plus.

Projekty obejmujące:

– stypendium szkoleniowe (530 zł netto=brutto),
– staż 6-mies. (1033 zł netto/mies.),
– zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
– badania lekarskie,
– kurs o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy (10dni x 8 godz./tyg., 3-4 x w tyg.),
– obiady i przerwy kawowe podczas zajęć,
– zajęcia z doradcą zawodowym.

Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych.

– zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,

Projekty adresowane do osób bezrobotnych, których wsparcie obejmowało:

– certyfikowane kursy o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy,
– stypendium szkoleniowe,
– 3-6 mies. staże wraz z wypłatą stypendiów stażowych,
– zwroty kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
– badania lekarskie,
– obiady i przerwy kawowe podczas zajęć.

Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

W szkoleniu mogły uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, w tym:
– osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
– osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 10-cio osobowych grupach realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach.

W ramach projektu realizowane były kursy w wymiarze:
* język angielski – 120 lub 240 godzin dydaktycznych,
* język niemiecki – 240 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

FIO – Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. zrealizowaliśmy projekt dla członków OSP, kandydatów na członków OSP i innych służb ratowniczych, który obejmował bezpłatne szkolenia w zakresie:
• Operator pilarek ze ścinką drzew.
• Ratowania zwierząt podczas akcji ratowniczych.
• Metodyki prowadzenia szkolenia praktycznego.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
• udział w szkoleniu i ćwiczeniach
• wyprawkę i książki dydaktyczne
• poczęstunek w każdym dniu zajęć

Czy chcesz o coś zapytać albo szybko zapisać się?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
My z pewnością odpowiemy na każde z pytań.

Formularz zgłoszeniowy


  Strona korzysta
  z plików Cookies.
  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.