Dofinansowania i projekty

Nie możesz znaleźć nic dla siebie?

Zgłoś zapotrzebowanie na usługę, a my zorganizujemy dla Ciebie szkolenie pod indywidualne potrzeby!

Wiemy, że trudno niekiedy rozeznać się w ofercie dofinansowań, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami!

Projekty w trakcie realizacji:

1. ZA 10% CENY – KURSY ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

KURSY ZA 10% CENY – zapisz się już dziś (badamy zapotrzebowanie)!

Baza Usług Rozwojowych – PARP

SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH ZA 200 ZŁ

Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i pośrednictwa pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zgłosić się do ZDZ. Projekt wyłącza niestety z udziału osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Kierunki szkolenia:

 1. Operator wózków jezdniowych.
 2. Operator CNC.
 3. Spawacz MAG.
 4. Spawacz TIG.
 5. Spawacz gazowy.
 6. Spawacz elektrodą otuloną.
 7. Operator koparki.
 8. Operator koparko-ładowarki.
 9. Operator ładowarki.
 10. Operator spycharki.
 11. Operator walca drogowego.
 12. Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 13. Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.
 14. Elektromonter.
 15. Palacz.
 16. Operator żurawi przenośnych (HDS).

Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości 200zł ( 10% wartości szkolenia).

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców.
 2. Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Przerwy kawowe.

ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne w Bazie Usług Rozwojowych.

Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską.

 1. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.
 2. Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.
 3. Nadajemy uznane kwalifikacje zawodowe.
 4. Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności – już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców.

Liczba środków oraz terminy naborów są limitowane.

Sprawdź polecane szkolenia z BUR.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie m.in. poprzez:

Baza Usług Rozwojowych (BUR) 
Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  kliknij w link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Działania
Załóż konto firmowe w BUR i konta pracowników delegowanych na szkolenia
Wybierz dowolny kurs z naszej oferty i skontaktuj się z nami.
Skompletuj wymagane dokumenty, my w tym pomożemy.
Weź udział w naborze.
Wybierz i zapisz siebie i/lub uczestników na szkolenia przez BUR.
Podpisz umowę z operatorem.
Weź udział w szkoleniach.
Oceń szkolenie.
Zapłać za szkolenie dopiero na sam koniec.

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2021.

DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH.
Limity dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie – 100%.
Pozostałe przedsiębiorstwa: dofinansowanie – 80%.

U nas przedsiębiorca może otrzymać bezpłatne wsparcie, które obejmuje:

* analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
* pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),
* doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,
* pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
* ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.

KFS krok po kroku:

 1. Wybór szkoleń.

2. Uzupełnienie i złożenie wniosku w PUP.

3. Podpisanie umowy z Urzędem i ZDZ.

4. Realizacja szkolenia.

5. Przelanie środków na konto firmy przez PUP.

6. Wystawienie i rozliczenie faktury.

7. Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej – kliknij w link: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz skompletowania i uzasadnienia wniosku.

ZDZ w Przemyślu spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego):

 1. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w KRS.
 2. nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. posiadamy certyfikat MSUES– potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2021 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (Baza Usług Rozwojowych PARP).

Wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 1. 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

KFS priorytety podstawowe:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety dla rezerwy KFS:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.s

3. BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE.

Trwa rekrutacja do projektu obejmującego BEZPŁATNE KURSY ICT!

Zapisy trwają – zajęcia w Przemyślu oraz wybranych miejscach Podkarpacia – dla zorganizowanych grup lokalnych.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na pełnym poziomie zaawansowania „A”, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poprzez udział w szkoleniach TIK, zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji.

Szkolenia w dużych, przestronnych salach wykładowych.

Zajęcia grupowe po max. 10 osób, w wymiarze 25 spotkań po 4h dydaktyczne łącznie 100 godzin dydaktycznych na grupę.

Dla osób zainteresowanych szkoleniem on-line, przygotowaliśmy zajęcia przygotowujące do nauki zdalnej.

Sposób realizacji zajęć: stacjonarne.

Uczestnikiem zajęć może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

* ma ukończone 25 lat,

* nie prowadzi działalności gospodarczej,

* nie uczestniczył/a w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS,

* zamieszkuje (w rozumieniu KC) uczy się/pracuje na terenie województwa podkarpackiego,

* z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych.

W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby z następujących grup:

* osoby pracujące,

* NOWOŚĆ ! osoby z wyższym wykształceniem (w poprzednich projektach te osoby były wykluczone ze wsparcia),

* osoby bezrobotne – zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

* osoby na rencie, emeryturze,

* osoby uczące się,

* osoby w wieku 25 lat i więcej,

* osoby w wieku 50 lat i więcej.

Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatnie:

* udział w szkoleniu i certyfikacji,

* wydanie renomowanego certyfikatu z zakresu ICT,

* wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,

* przerwy kawowe w każdym dniu zajęć.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, bezstresowej atmosferze przez doświadczonych instruktorów.

4. Staże dla osób 18 – 29.

4320 zł za 3-mies. staż i 689 zł za szkolenie DLA OSÓB 18-29 – TRWA REKRUTACJA!

Zapisy dla młodych – atrakcyjne kursy i 3-mies. staże.

Trwa nabór do projektu skierowanego do osób 18-29 niezatrudnionych zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

Kierunki szkoleń grupowych są dobierane w zależności od zapotrzebowania.

Zgłoś się do nas, a znajdziesz coś dla siebie. U nas zdobywasz:

* Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualny plan działania.

* 100 godzinny certyfikowany kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 689,00 złotych netto.

* Renomowane certyfikaty.

* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

* 3-miesięczne staże – stypendium stażowe w wys. 1044 złotych netto wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.

* Wynagrodzenie dla opiekuna każdego stażysty po stronie pracodawcy, wypłacane za każdy miesiąc.

* Ubezpieczenie w ZUS – składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu – na koszt projektu.

* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.

* Ubezpieczenie NNW.

* Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

* Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.

Projekt jest adresowany głównie do osób z kategorii Młodzież NEET (ang. not in employment, education or training).

Wymagane jest spełnianie łącznie poniższych kryteriów:

* Nie brałem/brałam udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

* Nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolę (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

* Nie pracuję ( tj. jestem osobą bierną zawodowo).

W projekcie mogą uczestniczyć także osoby pracujące:

* dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę – osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2021 r. lub osoby zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu,

* dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy krótkoterminowej (dotyczy umowy o pracę i cywilno-prawnej) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, zatrudnione w ramach umowy wskazującej na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy,

* zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej (dotyczy umowy zlecenie i o dzieło) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu.

Zapraszamy serdecznie!

Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub odwiedzić nasze biuro.

4. Staże dla osób 30 plus.

Już wkrótce staże rozpoczną się staże dla osób w wieku powyżej 30-tki!

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Prowadzimy zapisy oraz wstępne rozeznanie w zakresie potrzeb szkoleniowych.

Kierunki szkoleń grupowych są dobierane w zależności od zapotrzebowania.

Zgłoś się do nas, a znajdziesz coś dla siebie. U nas zdobywasz:

* Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualny plan działania.

* 100 godzinny certyfikowany kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 689,00 złotych netto.

* Renomowane certyfikaty.

* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

* 3-6miesięczne staże – stypendium stażowe w wys. 1044 złotych netto wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.

* Ubezpieczenie w ZUS – składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu – na koszt projektu.

* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.

* Ubezpieczenie NNW.

* Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

Zapraszamy serdecznie!

Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, skontaktować się telefonicznie lub odwiedzić nasze biuro.

Projekty zrealizowane:

1. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych w wieku 30 plus.

Trwa rekrutacja – zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projektach obejmujących:

– stypendium szkoleniowe (530 zł netto=brutto),
– staż 6-mies. (1033 zł netto/mies.),
– zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
– badania lekarskie,
– kurs o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy (10dni x 8 godz./tyg., 3-4 x w tyg.),
– obiady i przerwy kawowe podczas zajęć,
– zajęcia z doradcą zawodowym.

Uczestnicy z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego i stażowego podlegają ubezpieczeniu:
– emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
– zdrowotnemu – składka wynosi 0zł,
– nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych.

Projekty adresowane do osób bezrobotnych, których wsparcie obejmowało:

– zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,

– certyfikowane kursy o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy,
– stypendium szkoleniowe,
– 3-6 mies. staże wraz z wypłatą stypendiów stażowych,
– zwroty kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
– badania lekarskie,
– obiady i przerwy kawowe podczas zajęć.

3. Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

W szkoleniu mogły uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, w tym:
– osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
– osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 10-cio osobowych grupach realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach.

W ramach projektu realizowane były kursy w wymiarze:
* język angielski – 120 lub 240 godzin dydaktycznych,
* język niemiecki – 240 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

4. FIO – Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. zrealizowaliśmy projekt dla członków OSP, kandydatów na członków OSP i innych służb ratowniczych, który obejmował bezpłatne szkolenia w zakresie:
• Operator pilarek ze ścinką drzew.
• Ratowania zwierząt podczas akcji ratowniczych.
• Metodyki prowadzenia szkolenia praktycznego.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
• udział w szkoleniu i ćwiczeniach
• wyprawkę i książki dydaktyczne
• poczęstunek w każdym dniu zajęć

Czy chcesz o coś zapytać albo szybko zapisać się?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
My z pewnością odpowiemy na każde z pytań.

Formularz zgłoszeniowy


  Strona korzysta
  z plików Cookies.
  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.