Wsparcie projektowe dla osób w wieku 18-29 na ponad 5000zł

Rozpoczynamy nabór na kursy i staże dla osób w wieku 18-29.

Projekt skierowany do osób biernych zawodowo zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla i Jarosławia.

Wstępna propozycja kursów:

- kelner, barman, barista,

- fryzjer,

- opiekun, opiekunka w przedszkolu,

- pracownik biurowy,

- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem,

- operator wózków jezdniowych podnośnikowych,

- spawacz,

- operator CNC,

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

- elektryk,

- monter instalacji sanitarnych.Kierunek szkolenia jest dobierany w zależności od zapotrzebowania.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

* Zajęcia z doradcą zawodowym.

* Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

* Za udział w 120 godz. certyfikowanym kursie zawodowym stypendium szkoleniowe w wys.max.790złotych netto.

* 4- miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. netto 1033 złotych.

* Badania lekarskie (w tym badanie w SANEPIDZIE).

* Ubezpieczenie NNW.

* Catering i przerwy kawowe podczas szkoleń zawodowych.

* Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.

* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

Zapraszamy serdecznie!