UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, do wykonywania wielu zawodów niezbędne jest potwierdzanie kwalifikacji poprzez uzyskiwanie wymaganych uprawnień. Dzięki zapleczu technicznemu oraz stałej współpracy z Państwowymi Komisjami Egzaminacyjnymi zapewniamy uczestnikom naszych szkoleń egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne w miejscu realizacji szkoleń. Współpracujemy z:


* Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie uprawnień:.

- Operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego.

- Operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew.

- Montażystów rusztowań budowlanych.
* Instytutem Spawalnictwa:

- Spawacz metodą MAG.

- Spawacz metodą TIG.

- Spawacz metodą gazową.
* Urzędem Dozoru Technicznego:

- Operatorzy i konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego.

- Operatorzy i konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego.
* Urzędem Regulacji Energetyki:

- Uprawnienia energetyczne gr. I (elektryczne).

- Uprawnienia energetyczne gr. II (cieplne).

- Uprawnienia energetyczne gr. III (gazowe).*Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie - w zakresie przeprowadzania egzaminów na tytuł mistrza lub czeladnika.