Szkolenie dla pracowników wykonujących zadania SŁUŻBY BHP. Kwiecień 2020 r. - kontynuacja zajęć marcowych. ZAPRASZAMY!

TEL. 16 678-24-04.