Projekt: 3 - 6-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu całego województwa podkarpackiego.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 551,70zł netto,

2. stypendium stażowe w wysokości 1033, 70zł netto/mies.za każdy miesiąc stażu,

3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

4. catering podczas szkoleń zawodowych,

5. zwrot kosztów dojazdu,

6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


W ramach projektu oferujemy:

1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Kursy zawodowe.

4. Staże 6-mies.Rekrutacja trwa.

Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.