OBSZARY DZIAŁANIA ZDZ

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest stowarzyszeniem oświatowo-wychowawczym i naukowo technicznym.Dostosowując swoją ofertę do potrzeb uczestników naszych kursów, wspieramy jednocześnie lokalny i regionalny rynek pracy. Od 1992 roku pracujemy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych absolwentów poprzez szkolenia, kursy, seminaria.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz własnej bazie edukacyjnej jesteśmy przygotowani, aby sprawnie realizować kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty doradcze. Współpraca ze znaczącymi instytucjami egzaminacyjnymi, pozwala absolwentom ZDZ uzyskiwać specjalistyczne uprawnienia w wielu dziedzinach. Oferujemy również wsparcie ze strony realizatorów szkoleń oraz doradców zawodowych.

Jakie są nasze cele? Naszym celem jest zarówno wspieranie osób aktywnych na rynku pracy, jak i osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Otwieramy się na potrzeby naszych współpracowników i chcemy z powodzeniem spełniać stawiane nam oczekiwania. Nasze stowarzyszenie wiedzą, praktyką i rzetelną pracą chce stale zdobywać miano niezawodnego partnera.

Jaka jest dla nas największa wartość? Najważniejsza jest dla nas rzetelność wykonania. Wiemy, że w dłuższej perspektywie to właśnie ta cecha stanowi naprawdę solidny fundament naszej działalności. Postęp i zmiany to niezbędne elementy naszej pracy.
 • KIERUNKI DZIAŁANIA

  * kształcenie w systemie kursowym,

  * realizacja egzaminów i nadawanie uprawnień zawodowych,

  * bezpłatne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,

  * diagnozowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

   
 • UPRAWNIENIA