Nabór na szkolenia - PARR

Informujemy, iż w dniu 04.05.2020 r. PARR ogłosi kolejny (XII) nabór formularzy zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe będzie można składać w okresie od 12.05.2020 - 20.05.2020.


Nabór nr XII będzie adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników.

Zachęcamy do korzystania z dofinansowań na wszystkie kursy.

Z dofinansowania w ramach naboru XII będą mogli korzystać także przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy uczestniczyli dotychczas w dofinansowanych usługach rozwojowych w ramach projektu Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Z dofinansowania w ramach naboru XII wyłączone będą:
• studia podyplomowe,
• usługi rozwojowe z kategorii „Rozwój osobisty”,
• usługi rozwojowe z kategorii „Zarządzanie i organizacja”.