LUTY 2020 - PLAN KURSÓW

Pomagamy w zdobyciu dofinansowania pracodawcom, pracownikom i osobom bezrobotnym. Organizujemy również kursy w godzinach popołudniowych, dla osób pracujących - przy wybranych kursach.

* Kucharz - w trakcie realizacji.

* System HACCP - w trakcie realizacji.

* Palacz kotłów centralnego ogrzewania z uprawnieniami energetycznymi gr II - w trakcie realizacji.

* Uprawnienia energetyczne gr III.

* Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - w trakcie realizacji.

* Opiekunka dziecięca - w trakcie realizacji.

* Uprawnienia elektryczne Gr. I - w trakcie realizacji.

* Obsługa żurawi samojezdnych - w trakcie realizacji.

* Obsługa żurawi przenośnych - w trakcie realizacji.

* Obsługa podestów ruchomych - w trakcie realizacji.

* Uprawnienia energetyczne EGZAMIN gr III , II - 14.02.2020.

* Obsługa suwnic 17.02.2020.


* Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - 21.02.2020.