KIERUNKI DZIAŁANIA

* kształcenie w systemie kursowym,

* realizacja egzaminów i nadawanie uprawnień zawodowych,

* bezpłatne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,

* diagnozowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw edukacyjnych.