BEZPŁATNE KURSY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane za zgodą i na wniosek pracodawcy.