AKTUALNOŚCI

 
 • Terminy rozpoczęcia kursów w LISTOPADZIE 2018 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Pracownik biurowy z elementami sprzedaży- 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Opiekun dziecięcy - 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Sprzedawca - 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * BEZPŁATNY kurs i 3-mies.staż Kierowca wózków jezdniowych 06.11.2018r. - 80 godzin dydaktycznych - trwa rekrutacja do kolejnych grup.
  * Operator koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej kl. III i I, ładowarki jednonaczyniowej kl. III i I, spycharki, walca drogowego kl. II, przecinarki do nawierzchni dróg, pił mechanicznych do ścinki drzew - trwa nabór - listopad 2018 r.
  * Operator żurawi przenośnych - HDS - 06.11.2018 r.
  * Palacz kotłów c.o. 12.11.2018 r.
  * Kurs i egzamin Uprawnienia energetyczne - 15.11.2018r.
  * BHP - 19.11.2018r.
  * Drwal - Operator pił mechanicznych do ścinki drzew -07.11.2018 r.
  * Operator wózków jezdniowych podnośnikowych - 22.11.2018 r.


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, także dla pojedynczych osób.


  *Grupy w trakcie kompletowania - realizacja tych zajęć jest cykliczna, również dla indywidualnych klientów:
  * Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
  * Kadry i płace.
  * Księgowość wspomagana komputerowo.
  * Operator walca drogowego. Operator równiarki. Operator spycharki.
  * Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.
  * Operator żurawi przenośnych (HDS).
  * Operator podestów ruchomych.
  * Kosmetyczka.
  * Fryzjer.
  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.
  * Stylizacja paznokci - wybrane metody.
  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
  * Kucharz małej gastronomii.

  UWAGA ! Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • BEZPŁATNE KURSY i STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 30 plus - TRWA REKRUTACJA!

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie adresowanym do osób bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

  Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 r.ż. (ukończone) bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z terenu powiatu przemyskiego.

  Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
  1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 531,95 z netto,
  2. stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto,
  3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
  4. catering podczas szkoleń zawodowych,
  5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,
  6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).

  W ramach projektu oferujemy:
  1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.
  2. Pośrednictwo pracy.
  3. Kursy zawodowe.
  4. Staże zawodowe 3-mies.


  Rekrutacja trwa.

  Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

  UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. Bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzających odejść z rolnictwa.

   
 • DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

  Trwają zapisy - jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem dofinansowania do kursu, skontaktuj się z nami!

  Dostępne są środki z dwóch źródeł dofinansowania - aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

  Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski.

   
 • DRWAL - OPERATOR PILARKI. Wrzesień - Październik 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie DRWAL - OPERATOR PILARKI
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH. Wrzesień - Październik 2018 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • obsługa suwnic

  OBSŁUGA SUWNIC. Wrzesień - Październik 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie Obsługa suwnic
   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.