Nasza kadra szkoleniowców

ProwadzącyWykształcenieDoświadczenie zawodowe
RyszardWykształcenie wyższe magisterskie na kierunku elektrotechnika; kwalifikacje pedagogiczne –ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego; studia podyplomowe w zakresie budownictwa; instruktor praktycznej nauki zawodu; najwyższe uprawnienia m.in. operatora koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, walca drogowego, równiarki, wielozadaniowego nośnika osprzętów, piły mechanicznej do ścinki drzew, rusztowań – zweryfikowany i zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jako wykładowca i instruktor zajęć praktycznych; uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie urządzeń transportu bliskiego – wózki jezdniowe (operator i konserwator), operator żurawi przenośnych, ukończył szkolenie BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.20 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu operatorów maszyn roboczych, urządzeń transportu bliskiego, ICT, 38 lat doświadczenia zawodowego w zakresie instalatorstwa, obsługi maszyn do robót drogowych i ziemnych
FeliksWykształcenie wyższe – absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie; kwalifikacje pedagogiczne – ukończony kurs pedagogiczny – ukończony Uniwersytet Rzeszowski Instytut Pedagogiki Zakład Dydaktyki Ogólnej i Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie – szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby – Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie – kurs doskonalący w zakresie ratownictwa chemicznego; ukończone szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy; zweryfikowany i zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jako wykładowca.20 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP, w tym dla operatorów maszyn roboczych; 44 lata doświadczenia zawodowego w zakresie bhp
GrzegorzWykształcenie wyższe – ukończona Politechnika Krakowska – Wydział Mechaniczny – Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn – ukończony podyplomowy kurs dla inżynierów dla uzyskania tytułu Europejskiego Inżyniera Spawalnika – posiada ukończone liczne kursy, m.in. Kurs Kontrola w Spawalnictwie zorganizowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – posiada kwalifikacje pedagogiczne.12 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu spawacza; 20 lat doświadczenia zawodowego w zakresie spawalnictwa
KrzysztofWykształcenie wyższe; uprawnienia operatora koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych, bogate doświadczenie w prowadzeniu usług szkoleniowych w zakresie operatora koparek jednonaczyniowych i koparkoładowarek: uprawnienia pedagogiczne – instruktor praktycznej nauki zawodu; zweryfikowany i zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jako wykładowca i instruktor.3 lata w prowadzeniu szkoleń z zakresu operatorów maszyn roboczych; 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi ciężkiego sprzętu budowlanego
JulianWykształcenie wyższe – ukończony Uniwersytet Rzeszowski na kierunku pedagogika; ukończone Technikum Mechaniczno-Elektryczne – tytuł technik mechanik, specjalność obróbka skrawaniem; uprawnienia spawalnicze (kursy + książka spawacza).20 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu spawacza; 35 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nauczania i spawalnictwa
AnnaWykształcenie średnie ogólnokształcące, kwalifikacje pedagogiczne – posiada tytuł mistrza w rzemiośle Fryzjerstwo męskie i damskie; przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej w zawodzie fryzjer.16 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu fryzjerstwa; 25 lat doświadczenia zawodowego w zakresie fryzjerstwa
MateuszWykształcenie średnie – zarządzanie informacją; posiada uprawnienia do obsługi: urządzeń transportu bliskiego – wózki jezdniowe, żurawie przewoźne i przenośne oraz ciężkiego sprzętu budowlanego – walce drogowe; uprawnienia pedagogiczne – kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.2 lata w prowadzeniu szkoleń z zakresu operatora wózków jezdniowych, żurawi przewoźnych, przenośnych, podestów ruchomych; 6 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego
JagodaWykształcenie wyższe – na kierunku politologii; studia podyplomowe pedagogiczne; szkoła policealna na kierunku Kosmetyczka ze stylizacją paznokci – technik usług kosmetycznych; uprawnienia do prowadzenia usług kosmetycznych – technik usług kosmetycznych; kurs Instruktora stylizacji paznokci i rzęs.5 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu kosmetologii, stylizacji paznokci; 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie usług kosmetycznych
EwaWykształcenie średnie – Technik technologii żywienia o specjalności żywienie zbiorowe Posiada ukończoną Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie kucharz; Kwalifikacje pedagogiczne – Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy; ukończone szkolenie z zakresu „Wdrażanie systemu HACCP, procedury i dokumentacja”; Posiada tytuł Mistrza w zawodzie kucharz.12 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu gastronomii 15 lat doświadczenia zawodowego w zakresie gastronomii
LesławWykształcenie średnie techniczne – mechanik naprawy maszyn i urządzeń; ukończony kurs Tokarz numeryczny w zakresie programowania i obsługi obrabiarek CNC; ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.11 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu operator obrabiarek sterownych numerycznie 35 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi CNC
DariuszWykształcenie wyższe – zarządzenie kapitałem ludzkim; posiada dyplom mistrzowski w zawodzie ślusarz; posiada kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zwodu; posiada świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.6 lat w prowadzeniu szkoleń z zakresu spawania; 12 lat doświadczenia zawodowego w zakresie spawalnictwa
GrzegorzWykształcenie wyższe – zarządzenie kulturą; ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwo i higiena pracy; ukończone szkolenie inspektorów ochrony p.poż.; ukończony Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.5 lat  w prowadzeniu szkoleń z zakresu bhp; 12 lat doświadczenia zawodowego w zakresie bhp
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.