Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

Wchodzą nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień dla operatorów.

Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.).

Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo:

1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

Zapraszamy.