SZKOLENIE NA OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH!!! ROZPOCZYNAMY 12 lutego 2020 r. ZAPRASZAMY

Zapewniamy:
- szkolenie teoretyczne i praktyczne
- Egzamin przed Komisja Urzędu Dozoru technicznego w Rzeszowie.
Miejsce szkolenia i egzaminu -Przemyśl.!