SALE I WARSZTATY

Działając w obszarze rozwijania umiejętności zawodowych i nadawania uprawnień, stale rozbudowujemy i doskonalimy bazę szkoleniową oraz zaplecze techniczne, na które składają się:

- zespoły różnorodnego sprzętu, urządzeń, narzędzi, maszyn

- zespół sal szkoleniowych z dostępem do bezprzewodowego Internetu, ekranami i rzutnikami

- sprzęt multimedialny, pracownia informatyczna,

- profesjonalne oprogramowanie, m.in. do tworzenia baz danych, kosztorysowania, grafiki komputerowej, fakturowania, księgowania

- plac manewrowy wraz z wózkiem jezdniowym podnośnikowym,

- biblioteka o tematyce zawodowej,

- spawalnia,

- warsztat budowlany,

- pracownia fryzjerska,

- pracownia kosmetyczna.

Sprzęt i zaplecze techniczne dostępne są na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego, tak aby świat nauki maksymalnie zbliżyć do rzeczywistych warunków świadczenia pracy. Dla naszych kursantów prowadzimy również szkolenia terenowe, zatem miejsce i terminy szkoleń są dostosowywane do oczekiwań.