REJESTRACJA, KONTO BANKOWE

Szanowni Państwo,

Opłat za kurs należy dokonywać na rachunek bankowy:

Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Nazwa banku: Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Numer konta: 45 8642 1155 2015 1505 5259 0001

W tytule proszę wpisać „Opłata za kurs …..” (należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika)