PALACZ KOTŁÓW C.O. Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI. ROZPOCZĘCIE 17.08.2020 r. ZAPRASZAMY!!!

 
Czas trwania szkolenia 40 godz.

Uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie przyuczające do zawodu wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz.U.Nr31, poz.216) oraz świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez komisję egzaminacyjną ds. Kwalifikacji Energetycznych