OPERATORÓW KOPAREK I INNYCH MASZYN

OPERATORÓW KOPAREK I INNYCH MASZYN PODLEGAJĄCYCH POD INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
NAZWA KURSU UZYSKANE UPRAWNIENIA
Operator pomp do mieszanki betonowej Uprawnienia operatora + książeczka
Operator wózków podnośnikowych o napędzie spalinowym, wózki platformowe, akumulatorowe Uprawnienia operatora + książeczka
Operator pił mechanicznych do ścinki drzew Uprawnienia operatora + książeczka
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe-montaż Uprawnienia operatora + książeczka
Obsługa betoniarek i innego sprzętu budowlanego Uprawnienia operatora + książeczka
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych Uprawnienia operatora + książeczka
Operator sprężarek przewoźnych Uprawnienia operatora + książeczka
Operator równiarki Uprawnienia operatora + książeczka
Operator ładowarki Uprawnienia operatora klasy III i II + książeczka
Operator narzędzi udarowych ręcznych Uprawnienia operatora + książeczka
Operator przecinarki do nawierzchni dróg Uprawnienia operatora + książeczka
Operator walca drogowego Uprawnienia operatora + książeczka
Operator koparki jednonaczyniowej Uprawnienia operatora klasy III i II + książeczka
Operator koparko - spycharki Uprawnienia operatora + książeczka
Operator koparko - ładowarki Uprawnienia operatora + książeczka
Operator spycharki Uprawnienia operatora + książeczka