OFERTA - KURSY ZAWODOWE

Kursy prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy prawne i programy, co jest podstawą posiadania uznawanych kwalifikacji i uprawnień. Dzięki własnej, stale modernizowanej bazie edukacyjnej jesteśmy przygotowani, aby samodzielnie i sprawnie realizować działania edukacyjne. Współpraca ze znaczącymi instytucjami egzaminacyjnymi, pozwala absolwentom ZDZ uzyskiwać specjalistyczne uprawnienia w wielu dziedzinach.

Sprawdzianem stopnia przyswojenia treści nauczania są wyniki egzaminów na zakończenie kursu-często prowadzonych przez zewnętrzne komisje, instytucje. Charakter tych egzaminów wynika z rodzaju uprawnień, jakie absolwent otrzymuje po zakończeniu nauki. Przeprowadzają je komisje reprezentujące instytucje upoważnione przez polskie ustawodawstwo do nadawania uprawnień zawodowych, komisje powołane przez marszałków województw, a także komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych. Jeżeli ukończenie kursu ma jedynie charakter przyuczenia do zawodu, egzamin przeprowadza komisja powołana przez organizatora.


Kursy zawodowe obejmują zajęcia praktyczne prowadzone w rzeczywistych warunkach pracy, na profesjonalnym sprzęcie. U nas możesz zdobyć cenne uprawnienia krajowe i międzynarodowe, nadawane przez m.in. Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Instytut Spawalnictwa, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych kursów:


Osoby poszukujące pracy.
Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy (bony na szkolenie dla osób poniżej 30 roku życia, szkolenie pod zatrudnienie), pomagamy przy formalnościach.

Pracodawców i osoby pracujące.
Dla osób pracujących (nie dotyczy samozatrudnionych) istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pomagamy przy formalnościach.

Osoby planujące otworzenie własnej działalności gospodarczej.
Dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne istnieje możliwość udzielenia środków na podjęcie nowej działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy, m.in. pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności prowadzenia firmy.

Osoby pracujące za granicą.
Organizujemy kursy w uzgodnionych z klientami terminach, sezonach urlopowych.

Szczegółowe informacje nt. programów kursów, typów i klas uprawnień, możliwości uzyskiwania konkretnych kwalifikacji oraz aktualnych planów i cen są udzielane przez informatorów zawodowych w naszej siedzibie, telefonicznie (16 678-24-04) oraz przez e-mail: kursy@zdz-przemysl.com.Zapisy prowadzimy na bieżąco, można zapisać się telefonicznie, osobiście lub przez e-mail.