OBSŁUGA SUWNIC. Wrzesień - Październik 2019 r. ZAPRASZAMY!!!

  • obsługa suwnic
    obsługa suwnic
Zapewniamy: - szkolenie teoretyczne i praktyczne - Egzamin przed Komisja Urzędu Dozoru technicznego w Rzeszowie. Miejsce szkolenia i egzaminu -Przemyśl.!