Nasi klienci

Uczestnikami naszych zajęć są osoby z różnorodnych grup:


Osoby poszukujące pracy.
Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy (szkolenie osób z niepełnosprawnościami, bony na szkolenie dla osób poniżej 30 roku życia, indywidualne szkolenie dla innych osób - pod uprawdopodobnienie zatrudnienia) - pomagamy przy formalnościach.

Pracodawcy i osoby pracujące.
Dla osób pracujących - zarówno pracodawców i pracowników istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z różnorodnych środków pozwalających na sfinansowanie całości lub części kosztów kształcenia - pomagamy przy formalnościach. Przygotowanie szkolenia jest poprzedzone badaniem potrzeb oraz oceną posiadanych kompetnecji, uprawnień.

Osoby planujące otworzenie własnej działalności gospodarczej.
Dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne istnieje możliwość udzielenia środków na podjęcie nowej działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy, m.in. pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności prowadzenia firmy. Niejednokrotnie, osoby planujące założenie własnej firmy posiadają istotne już umiejętności, dlatego oferujemy również możliwość przeprowadzenia walidacji i certyfikacji ich kompetencji - co istotnie skraca czas potwierdzenia kwalifikacji i uzyskanie odpowiednich certyfikatów.

Osoby pracujące za granicą.
Organizujemy kursy w uzgodnionych z klientami terminach, sezonach urlopowych - zarówno dla grup, jak i osób indywidualnych. Osoby, którym zależy na terminie szkolenia dostosowanym do ich możliwości czasowych otrzymują indywidualny harmonogram szkolenia po wcześniejszym zaplanowaniu i uzgodnieniu terminów.