LISTOPAD - PLAN KURSÓW

* Operator koparko-ładowarki - 11.2019r.

* Operator wielozadaniowych nośników osprzętów- 11.2019r.

* Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i I - 11.2019r.

* Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I - 12.11.2019r.

* Operator walca drogowego kl. II - 12.11.2019r.

* Operator spycharki - 12.11.2019r.

* Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych - 11.2019r.

* Operator pomp do mieszanki betonowej -. 11.2019r.


* Kucharz - 11.2019r.

* Wizaż ze stylizacją paznokci i rzęs - 11.2019r.

* Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 11.2019r.

* Przewóz towarów niebezpiecznych.