Kursy - rzemiosło, usługi osobiste.

KURSY OGÓLNE, USŁUGI OSOBISTE
NAZWA KURSU EFEKTY KSZTAŁCENIA, ZARYS PROGRAMU I RAMY CZASOWE, WYMAGANIA WSTĘPNE.
ABC Przedsiębiorczości EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności; prowadzenia dokumentacji księgowej; prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; podatku VAT, prawa pracy oraz źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej, potrafi wyznaczać kierunki rozwoju własnej aktywności na rynku pracy i w życiu gospodarczym.

ZARYS PROGRAMU:
spojrzenie na przedsiębiorczość, podstawy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej, podstawy zarządzania firmą, planowanie w działalności gospodarczej, funkcjonowanie firmy na rynku, finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
8 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Logistyk-spedytor EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zarządzania logistycznego i skutecznych sposobów na podwyższenie efektywności działań menedżera odpowiedzialnego za przebieg procesów logistycznych.

ZARYS PROGRAMU: Sposoby właściwego zarządzania składami oraz zapasami, logistyczna obsługa klienta, transport w logistyce, podstawowe zagadnienia wprowadzające do zarządzania logistycznego


MINIMALNE RAMY CZASOWE:
60 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła zawodowa, średnia.

Archiwista EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zadań archiwisty zakładowego w różnych zakładach pracy,

ZARYS PROGRAMU:
przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych zakładu, ich przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, udostępniania i zabezpieczania; przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
30 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła zawodowa, średnia.

Fotografia EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne podstawowych wiadomości o fotografii oraz aparatach fotograficznych, korzystania z funkcji aparatów fotograficznych, pozyskiwania zdjęć, obróbki fotografii cyfrowej, samokształcenia w zakresie tworzenia i obróbki zdjęć.

ZARYS PROGRAMU: obsługa aparatu, kompozycja, sprzęt fotograficzny, portret, fotografia studyjna, fotografia architektury, fotografia dokumentalno reporterska, film podkładowy, fotografia ślubna, podstawy obróbki graficznej, fotografia produktowa, archiwizacja zdjęć port folio.


MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Krawiec-szwacz EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne - samodzielne czytanie rysunku zawodowego, zdejmowanie miar, krój, modelowanie i szycie.

ZARYS PROGRAMU:
Rysunek zawodowy; technologia organizacji warsztatu pracy; zasady estetyki ubioru; obsługi i konserwacji maszyn do szycia, urządzeń, narzędzi i pomocy warsztatowych; zdejmowanie miar i wyboru odpowiedniego fasonu dla poszczególnej sylwetki; wykonywanie podstawowych form krawieckich oraz umiejętności modelowania; wykonania odzieży damskiej i dziecięcej

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:< br> - wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Masarz, wykrawacz mięsa EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wymagań zdrowotnych dla osób pracujących w zakładach mięsnych; zagrożeń chorobowych pracowników przy uboju i obróbce poubojowej zwierząt rzeźnych; obowiązującego ustawodawstwa żywnościowego.

ZARYS PROGRAMU:
Rodzaje oraz sposoby użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle mięsnym; technologia rozbioru i przetwarzania mięsa białego i czerwonego; technologii produkcji ubocznych artykułów rzeźniczych; a także zasad GHM/GMP oraz systemu HACCP w zakładzie.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
60 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy w zawodzie

Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z obsługi stacji paliw płynnych i gazowych w charakterze prowadzącego ją lub w charakterze sprzedawcy.

ZARYS PROGRAMU
Zasady bezpieczeństwa na stacji paliw; marketing sprzedażowy, dokumentacja stacji paliw płynnych i gazowych , magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
24 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- wykształcenie minimum średnie dla osób prowadzących stację, a zasadnicze dla sprzedawców oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w stacji paliw

Portier - dozorca EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu organizacji pracy pracownika gospodarczego, obsługi urządzeń oraz sprzętu używanego w pracach gospodarczo-porządkowych a także przepisów BHP.

ZARYS PROGRAMU:
Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, zasady pielęgnacji terenów zielonych, zasady prowadzenia magazynu, organizacja przebiegu procesów w magazynie, wykonywanie drobnych napraw, konserwacja, naprawa i utrzymanie drobnych urządzeń i sprzętu.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
24 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Sortowanie surowców wtórnych EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z ochrony środowiska, gospodarka odpadami, rozpoznanie typów surowców wtórnych, zasady sortowania surowców, sposoby zagospodarowania odpadów, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w sortowni odpadami, podczas zbierania , załadunku i rozładunku surowców wtórnych.

ZARYS PROGRAMU:
Podstawowe informacje dotyczące ochrony środowiska, gospodarka odpadami, rozpoznanie typów surowców wtórnych, zasady sortowania surowców, sposoby zagospodarowania odpadów, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w sortowni odpadami, podczas zbierania , załadunku i rozładunku surowców wtórnych.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania zawodu.

Kompleksowe sprzątanie wraz z obsługą maszyn i urządzeń czyszczących EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu sprzątania w nowoczesnych systemach utrzymania czystości, poznanie środków stosowanych podczas sprzątania, poznanie technik sprzątania

ZARYS PROGRAMU:
BHP, obsługa maszyn i urządzeń sprzątających, środki czystości – klasyfikacja , środki ochrony osobistej, przechowywanie środków czystości .

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
24 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Fryzjer EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1) Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z BHP, higieny zawodowej i osobistej, obsługi klienta, technologi fryzjerskich, materiałów i narzędzi fryzjerskich, dezynfekcji, technik farbowania włosów, technik strzyżenia i układania fryzur okolicznościowych.

ZARYS PROGRAMU:
BHP, higiena zawodowa i osobista, obsługa klienta, technologie fryzjerskie, materiały i narzędzia fryzjerskie, dezynfekcja, techniki farbowania włosów, techniki strzyżenia układanie fryzur okolicznościowych.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
100 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:< br> - wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Kosmetyczka EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z rozpoznawania rodzaju cery oraz samodzielnego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających.

ZARYS PROGRAMU:
Anatomia i fizjologia człowieka; dermatologia; kosmetologia; chemia surowców kosmetycznych; wybrane zagadnienia z ekonomii, prawa oraz psychologii; a także praktycznego wykonywania zabiegów kosmetycznych i upiększających

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
100 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Manicure-pedicure EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z wykonywania pielęgnacji dłoni i stóp oraz samodzielnej stylizacji paznokci wyuczonymi metodami .

ZARYS PROGRAMU:
Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu anatomii stopy i dłoni, dermatologicznych schorzeń dłoni, stóp i paznokci, zasad manicuru i pedicuru kosmetycznego, biologicznego i leczniczego, metody przedłużania paznokci, a także zdobnictwa paznokci.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
24 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Krawiec EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z organizacji warsztatu pracy, zasady estetyki ubioru, obsługi i konserwacji maszyn do szycia, urządzeń, narzędzi i pomocy warsztatowych, zdejmowania miar i wyboru odpowiedniego fasonu dla sylwetki klienta, wykonywania podstawowych form krawieckich oraz modelowania, wykonywanie odzieży damskiej i dziecięcej.

ZARYS PROGRAMU:
Rysunek zawodowy; technologia organizacji warsztatu pracy; zasady estetyki ubioru; obsługa i konserwacja maszyn do szycia, urządzeń, narzędzi i pomocy warsztatowych; zdejmowanie miar i wybór odpowiedniego fasonu dla poszczególnej sylwetki; wykonywanie podstawowych form krawieckich oraz umiejętności modelowania; wykonanie odzieży damskiej i dziecięcej.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Masaż klasyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wykonywania masażu: klasycznego, segmentarnego, limfatycznego oraz przyrządowego; pomoc doraźna; kinezyterapia; fizykoterapia; masaż sportowy i leczniczy.

ZARYS PROGRAMU:
pomoc doraźna; anatomia i fizjologia człowieka, kinezyterapia; fizykoterapia; masaż sportowy i leczniczy.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
60 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania zawodu

Palacz kotłów centralnego ogrzewania + uprawnienia energetyczne EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych oraz jest przygotowany do egzaminu na uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

ZARYS PROGRAMU:
BHP i ppoż Budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi, paliwa, palniki, eksploatacja kotłów, aparatura kontrolno pomiarowa, BHP i ppoż, zajęcia praktyczne.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
40 godzin
Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień tj.: - zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe) - rodzaju urządzeń, instalacji i sieci

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Montaż i eksploatacja systemów alarmowych EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z podstaw elektrotechniki i elektroniki, pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych, projektowania systemu alarmowego, zakresu montażu i naprawy systemów alarmowych.

ZARYS PROGRAMU:
Podstawy elektrotechniki i elektroniki, projektowanie systemu alarmowego , montaż i naprawy systemów alarmowych,

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
32 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Opiekunka chorego i osoby starszej (z nauką języka obcego) EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wykonywania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osób starszych, niepełnosprawnych z podstawową umiejętnością posługiwania się językiem obcym w pracy. Uczestnicy kursu: - nabędą wiedzę teoretyczną związaną z wiekiem starczym; - zapoznani zostaną z podstawowymi regulacjami prawnymi oraz potrzebami osób starszych; - nabędą umiejętności przygotowywania posiłków w zależności od potrzeb podopiecznych; - nabędą wiedzę związaną z właściwościami rozwojowymi dziecka, jego uwarunkowaniami psychologicznymi i medycznymi potrzebami oraz z przyczynami i objawami najczęściej występujących u nich chorób .

ZARYS PROGRAMU:
Psychologia osób starszych (biologiczne, psychiczne i społeczne aspekty starości i starzenia się, problemy osób starszych, potrzeby osób starszych, motywowanie osoby starszej do aktywności i samodzielności życiowej). Elementy terapii dla osób starszych (elementy terapii indywidualnej, elementy terapii grupowej, wybrane techniki terapeutyczne). Funkcjonowanie społeczne osób starszych (relacje z otoczeniem, rodzina jako grupa i instytucja społeczna, funkcjonowanie osoby starszej w środowisku społecznym, polityka społeczna). Podstawy geriatrii i gerontologii (zmiany somatyczne i charakterologiczne w procesie starzenia się, niepełnosprawność i niesprawność osób starszych, choroby i zaburzenia psychiczne osób starszych, profilaktyka chorób wieku starszego i wczesna diagnoza). Pielęgnacja osób starszych (problemy i potrzeby osoby starszej, higiena osobista i czystość otoczenia, zasady żywienia osób starszych, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne wykonywane u osób starszych, profilaktyka funkcjonowania okołodobowego).

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych pojęć z psychologii, pedagogiki i socjologii, podstaw rozwoju jednostki i przebieg procesów rozwojowych, podstaw prawne działalności opiekuńczej i zakres własnej odpowiedzialności prawnej, uwarunkowań rozwoju oraz osiągnięcia jednostki w odniesieniu do poszczególnych etapów życia, planowania i realizowania czynności opiekuńczo-wychowawczych, potrzeb rozwojowych dziecka i możliwości ich rozpoznawania, rodzajów opóźnień i zaburzeń rozwojowych możliwych do identyfikacji u małego dziecka i sposobów ich rozpoznawania, właściwości rozwoju psychoruchowego dziecka do lat 3, swoją rolę w procesie higieny i opieki nad dzieckiem, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka.

ZARYS PROGRAMU:
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencje opiekuna dziecka, praktyka zawodowa.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
280 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157).

Opiekunka dziecięca EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane podczas opieki nad dzieckiem. pozna metody pracy z dzieckiem z wykorzystaniem gier i zabaw, pozna metody opieki nad dzieckiem zdrowym, chorym i niepełnosprawnym.

ZARYS PROGRAMU:
Biologiczne podstawy rozwoju , pielęgnacja dziecka, promocja i profilaktyka zdrowia, wspomaganie rozwoju dziecka, metodyka pracy z małym dzieckiem, gry i zabawy, literatura dziecięca i multimedialna

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

Sekretarka - asystentka EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z organizacji i działania biura; tworzenia i przechowywania dokumentów; wykorzystania w pracy zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych technik biurowych; komunikowania się z otoczeniem; profesjonalnego zarządzania biurem; tworzenia własnego wizerunku jako przedstawiciela firmy.

ZARYS PROGRAMU:
Organizacja i działanie biura, tworzenie i przechowywanie dokumentów, nowoczesne techniki biurowe, komunikowanie się z otoczeniem, profesjonalne zarządzanie biurem, tworzenie własnego wizerunku, obsługa urządzeń biurowych.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła średnia.