KADRA ZDZ

Wykaz wykładowców, trenerów
Imię i nazwisko. Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, obszary tematyczne szkoleń.
Ryszard Lewicki WYKSZTAŁCENIE: wyższe - techniczne (magister inżynier), studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, informatyki, kilkanaście uprawnień do obsługi różnego typu sprzętów, maszyn, urządzeń, uprawnienia energetyczne i inne.


ZAKRES ZAJĘĆ:
Szkolenia dla operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego: BHP, użytkowanie i obsługa maszyn, ogólna budowa i obsługa ciężkiego sprzętu budowlanego, technologia robót realizowana w praktyce.

LICZBA REALIZOWANYCH GODZIN ROCZNIE:
Powyżej 400 godzin.

Feliks Gaweł WYKSZTAŁCENIE: wyższe - techniczne (inżynier), uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia energetyczne i inne.


ZAKRES ZAJĘĆ:
Szkolenia z zakresu: BHP, p.poż., użytkowanie i obsługi maszyn, budowy i obsługi ciężkiego sprzętu budowlanego, technologii robót.

LICZBA REALIZOWANYCH GODZIN ROCZNIE:
Powyżej 300 godzin.