DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

Nawet 100% dofinansowania mogą uzyskać firmy m.in. na szkolenia pracowników, kursy zawodowe w ramach dofinansowania.


Jest to szczególnie cenne dla pracodawców borykających się z brakiem specjalistów i fachowców, którzy decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.


Wsparcie doradcze i organizacyjne udzielane przez ZDZ dla firm obejmuje:

* analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
* pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),
* doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,
* pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
* ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.


Kto może brać udział w kursach?

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.


Jakie typy kursów?

Wszystkie rodzaje kursów - poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.


Jaki % dofinansowania?

80% - 100% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych kursów.