DOFINANSOWANE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE - DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Od kwietnia - KURSY ZA 10% CENY - zapisz się już dziś (badamy zapotrzebowanie)!


Dofinansowane kursy wymagają wniesienia pieniężnego wkładu własnego.

W pierwszej kolejności realizowane będą grupy, na które zostanie zgłoszone największe zapotrzebowanie.

Do dofinansowania zostały wybrane szkolenia kończące się nadaniem certyfikatów/uprawnień zawodowych:

Spawacz - wybrane metody z uprawnieniami Instytutu Spawalnictwa.

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego - koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Kierowcy/konserwatorzy wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych (HDS), dźwigów osobowych i towarowych, podestów ruchomych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.

Aktualnie prowadzone są zapisy telefoniczne. Po zorganizowaniu kompletnych grup będą prowadzone spotkania informacyjne i wypełniane formularze zgłoszeniowe.