DOFINANSOWANE W 80% SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Od marca - KURSY ZA 1/5 CENY!


Dofinansowane kursy wymagają wniesienia 20% pieniężnego wkładu własnego.

Do dofinansowania zostały wybrane szkolenia kończące się nadaniem certyfikatów/uprawnień zawodowych:

Spawacz - wybrane metody z uprawnieniami IS.

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego - koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego z uprawnieniami IMBiGS.

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych z uprawnieniami IMBiGS.

Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew z uprawnieniami IMBiGS.

Kierowcy/konserwatorzy wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych (HDS), dźwigów osobowych i towarowych, podestów ruchomych z uprawnieniami UDT.

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladnika lub mistrza.

Kucharz z egzaminem czeladnika lub mistrza.

Fryzjer z egzaminem czeladnika lub mistrza.

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Aktualnie prowadzone są zapisy telefoniczne. Po zorganizowaniu kompletnych grup będą prowadzone spotkania informacyjne i wypełniane formularze zgłoszeniowe.