CERTYFIKOWANE SZKOLENIA DLA BRANŻY HOTELOWEJ I GASTRONOMICZNEJ – ZA 200ZŁ

Informujemy o trwającym naborze na szkolenia dla kobiet w następujących zawodach:

- Kucharz (106 godz.)

- Kelner (92 godz.)

- Bufetowy –barman (90 godz.)


Priorytetowo kwalifikowane będą kobiety o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50+.

Zgłaszającym się do nas osobom pomagamy wcześniej w opracowaniu wniosków.


Osoby kwalifikujące się do udziału w szkoleniu:

- ukończone 18 lat,

- zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,

- kobiety pracujące i niepracujące, emerytki i rencistki, rolniczki i kobiety nieaktywne zawodowo,

- osoby wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniu z własnej inicjatywy.


Uzyskane kwalifikacje: Certyfikat po zaliczonym egzaminie sprawdzającym Izby Rzemieślniczej.


Przebieg szkolenia: zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez renomowanych trenerów.


Zapewniamy produkty do szkolenia i bazę szkoleniową.


Lokalizacja: zgłoszone miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.


Uczestnicy: pełnoletnie osoby niepracujące i pracujące, z wyłączeniem prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


Całkowity koszt udziału w szkoleniu łącznie z egzaminem i certyfikatem – 200 zł.

Termin szkolenia: marzec – czerwiec 2020 r.


Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

* Zajęcia z twórczym zespołem instruktorów w przyjaznej atmosferze.

* Profesjonalne produkty i materiały szkoleniowe.

* Przerwy kawowe.

* Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych.


Jest możliwość skompletowania 10-cio osobowej grupy, wybrania dla niej miejsca szkolenia, trenerów oraz opracowania harmonogramu szkolenia.

W takich przypadkach szkolenie będzie realizowane w zaproponowanym miejscu i czasie.