Bezpłatne szkolenia dla pracowników mikroprzedsiębiorstw i za 1/5 ceny dla pozostałych pracowników.

Uwaga - okazja na zdobycie dofinansowania na udział w kursach!


Tylko od 13.08.2020r. do dnia 14.08.2020r. będzie trwać nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na kursy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przy wyborze szkoleń z naszej oferty, BEZPŁATNIE pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie ułatwić naszym kursantom otrzymanie dofinansowania.


Proponowane kierunki kursów:

* spawacz,

* operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,

(wszystkie klasy: operator koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, walca, spycharki, równiarki i inne),

* operatorzy obrabiarek skrawających CNC,

* blacharz - lakiernik samochodowy,

* brukarz,

* piekarz,

* technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

* opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym,

* księgowość,

* fryzjer,

* kosmetyczka,

* tapicer,

* krawiec,

* cieśla, stolarz budowlany,

* dekarz-blacharz budowlany,

* elektryk,

* ślusarz,

* murarz-tynkarz.


Etapy:

1. Pomagamy w wyborze kierunku kursu.

2. Wsparcie w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie (wykonujemy bezpłatnie!).

3. Złożenie wniosku i oczekiwanie na zawarcie umowy pracodawcy z PUP.

4. Realizacja szkolenia i egzaminu końcowego.

5. Przekazanie dokumentacji szkoleniowej i faktury do rozliczenia się z PUP.


Wysokość wsparcia:

* 100% w przypadku mikroprzedsiębiorstw (w uproszczeniu, zatrudnienie 2-10 pracowników) - czyli nic nie płacisz za szkolenie,

* 80% w przypadku pozostałych - czyli płacisz 1/5 ceny za szkolenie.

Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) mogą zostać przeszkoleni pracownicy bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Nie może skorzystać ze wsparcia środkami KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

Szkolenia stanowią pomoc publiczną i odbywają się na wniosek i za zgodą pracodawcy.

Nie zwlekaj! Jak najszybciej skontaktuj się z nami, są duże szanse na zdobycie dofinansowania!

Korzystając z dofinansowania redukujesz koszty, motywujesz pracowników do zdobywania kwalifikacji, rozwijasz firmę!

kursy@zdz-przemysl.com

Tel. 508-562-334, 16 678-24-04

Odwiedzając nas w biurze - pamiętaj o maseczce.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

ul. Wilsona 12, Przemyśl