Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

Trwają zapisy do nowych projektów językowych, obejmujących całe województwo podkarpackie.

Nowość! W zajęciach może brać udział każda pełnoletnia osoba (zarówno pracująca, niepracująca, uczeń, student, rencista, rolnik itd.) z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

1. udział w 120 lub 240-godzinnym kursie prowadzonym przez lektorów - praktyków,

2. przerwy kawowe,

3. profesjonalne materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, przybory piśmiennicze),

4. certyfikowane egzaminy TELC lub równoważne.

W skład naszego zespołu wchodzą dobrani lektorzy o wysokich kwalifikacjach, którzy ukończyli studia kierunkowe, mają bogate doświadczenie w branży edukacyjnej oraz odznaczają się pasją do zawodu.

Program szkoleń dostosowujemy do potrzeb uczestników, przyjęcia do poszczególnych grup będą odbywać się na podstawie indywidualnej rozmowy oraz testu językowego.

Główny nacisk kładziemy na kontakt lektora z uczestnikiem, efekty uczenia i osiąganie praktycznych umiejętności.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o wywiad z uczestnikami. Kierujemy się oczekiwaniami uczestników, dostosowując poziom i tempo nauczania.

Zapisy prowadzimy na bieżąco.