BEZPŁATNE KURSY i 3-mies. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 18-29 - TRWA REKRUTACJA!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie - trwają cyklicznie zapisy!

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 do 29 r.ż. (ukończone) do osób spełniających 1 warunek, tj.:

1. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,

2. pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,

3. rolników do 2 ha (i członków rodzin), zamierzających odejść z rolnictwa,

4. bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych),

którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (nie kwalifikują się osoby studiujące lub uczące się w szkołach policealnych).

Wsparcie obejmuje osoby z terenu miasta Przemyśla, Radymna, Pruchnika, Jarosławia, powiatu przemyskiego i jarosławskiego.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

1. za udział w 80-godzinnym kursie - stypendium szkoleniowe w wysokości max. 540 zł netto,

2. stypendium stażowe w wysokości 1017 zł netto/mies.,

3. ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

4. catering podczas szkoleń zawodowych,

5. zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,

6. materiały pomocnicze (podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze).


W ramach projektu oferujemy:

1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Kursy zawodowe.

Wymiar: śr.80h/gr, 10 spotk. grup. po 8h, śr. 3-4 razy w tyg.

Warunek przystąpienia na podst. IPD, warunek zakończenia: min.80%obecności.

4. Staże zawodowe 3-mies.Aby zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście w naszej siedzibie.


Udział w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.


UWAGA: Rolnicy i członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako os. bezrobotne prowadzące indywidualne gosp. rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych (w rozumieniu ust. z dnia 20.04.2004r o promocji zatr. i instytucjach RP)w wieku pow.29r.ż., zamierzający odejść z rolnictwa.