Aktualności

GRUDZIEŃ 2023 – PLAN KURSÓW

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO


* 04.12.2023 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.

* 11.12.2023 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.

* 11.12.2023 Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (tzw. HDS).

* 11.12.2023 Obsługa żurawi samojezdnych

* 11.12.2023 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

* 18.12.2023 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień. Wszelkie inne zaświadczenia na wózki itp. urządzenia transportu bliskiego bez uprawnień UDT są nieważne.

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

(dawniej: INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE)* 11.12.2023 Operator koparko-ładowarek klasy III (wszystkie).

* 11.12.2023 Operator koparek jednonaczyniowych klasy III (do 25 t).

* 11.12.2023 Operator ładowarek jednonaczyniowych klasy III (do 20 t).

* 11.12.2023 Operator walców drogowych klasy II.

* 11.12.2023 Operator spycharek.

* 11.12.2023 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

* 11.12.2023 Operator pomp do mieszanki betonu.

* 11.12.2023 Operator pił mechanicznych do ścinki drzew.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję Sieć Badawcza Łukasiewicz IMBiGS oraz wydaniem uprawnień.


Szkolenie teoretyczne jest dostępne także online.

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

(dawniej: INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH)

* 18.12.2023 Weryfikacja uprawnień spawalniczych.

* 18.12.2023 Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

* 18.12.2023 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) – metoda numer 131.

* 18.12.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

* 18.12.2023 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

* 18.12.2023 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

* 18.12.2023 Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

* 18.12.2023 Spawanie gazowe rur – metoda numer 311.

* 18.12.2023 Ręczne cięcie tlenowe.

* 18.12.2023 Ręczne cięcie plazmowe.

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PODLEGAJĄCE URZĘDOWI REGULACJI ENERGETYKI

* 05.12.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

* 05.12.2023 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

* 12.12.2023 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

* 12.12.2023 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III.KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU

* 13.12.2023 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci.

* 13.12.2023 Fakturowanie komputerowe (2 dni intensywnych zajęć).

* 09.12.2023 Fryzjer.

* 13.12.2023 Kucharz.

* 14.12.2023 Opiekunka dziecięca.

* 14.12.2023 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku.

* 18.12.2023 Glazurnik.

* 18.12.2023 Krawiec.

* 27.12.2023 Obsługa kas fiskalnych (różne modele – od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć).

* 11.12.2023 BHP

* 27.12.2023 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

* 27.12.2023 Księgowość – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze rachunkowym.

* 28.12.2023 Pierwsza pomoc (wykłady i ćwiczenia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym).

KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

28.12.2023 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR (podstawowy i cysterny).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.